Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAWICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Grzyby drożdżopodobne jako czynniki etiologiczne zakażeń krwi pacjentów hospitalizowanych w latach 1998-1999.
Tytuł angielski: Yeast-like fungi as etiological agents of blood infections in patients hospitalized in 1998-1999.
Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Sawicka-Grzelak Anna, Rokosz Alicja, Wróblewska Marta, Sulik-Tyszka Beata, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.167-171, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano w automatycznym systemie BacT/Alert próbki krwi pobrane od pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych i zachowawczych SP CSK AM w Warszawie. Próbki krwi pobierano od chorych bezpośrednio z żyły lub za pomocą cewnika naczyniowego. Wyhodowano 38 szczepów grzybów drożdżopodobnych z krwi obwodowej i 20 szczepów z krwi pobranej przy użyciu cewnika naczyniowego. Gatunkami dominującymi były: C. albicans, C. glabrata i C. parapsilosis.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of frequency of yeast-like fungi as etiological agents of fungemias in patients hospitalized in operative and conservative wards of Medical Academy Central Clinical Hospital in Warsaw in 1998-1999. Peripheral blood samples and collected from vascular catheters were incubated in BacT/Alert system (Organon Teknika, USA). Positive blood samples were inoculated on Sabouraud medium with chloramphenicol (bioMerieux, France) (the time of cultivation from 48 h to 7 days at 30 C) and on chromogenic medium BBL CHROMagarTM Candida (Becton Dickinson, USA). Fungal strains were identified by standard mycological procedures using ID 32 C strips (ATB system, bioMerieux, France) and tests of Sanofi Diagnostics Pasteur (France). The total number of positive blood cultures was 1724. Fifty eight strains were isolated from blood samples (3.36 p.c.). Strains belonged to 4 genera: Candida (55), Trichosporon (1), Saccharomyces (1) and Pichia (1). Thirty eight fungal strains were isolated from peripheral blood samples. Forty seven fungal strains were cultured from patients hospitalized in operative wards. Among fungi isolated from peripheral blood samples C. albicans (10), C. glabrata (9) and C. parapsilosis (5) strains dominated. From blood samples collected from vascular cathetesrs most often C. albicans (7), C. glabrata (4) and C. parapsilosis (3) were isolated.


  2/16

  Tytuł oryginału: Blood platelet function in alcoholics during alcohol withdrawal.
  Tytuł polski: Funkcja płytek krwi u alkoholików w okresie abstynencji.
  Autorzy: Bodzenta-Łukaszyk Anna, Łukaszyk Aleksy, Sawicka-Powierza Jolanta, Kiersnowska-Rogowska Beata
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.105-113, il., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Backgroung. Long term alcohol intake in an amount exceeding 60 g/day increases mortality due to stroke, cardiac arrythmias or thrombo-embolic complications. The excesss in mortality occurs particularly after sudden cessation of drinking. The mechanisms of this phenomenon have not yet been elucidated. Aim. To assess blood platelet function in alcoholics during withdrawal and the usefulness of laboratory tests estimating platelet function in the prediction of thrombo-embolic complications. Methods. The study group consisted of 18 male alcoholics (mean age 35.8 ń 6.2 years) who were admitted to hospital due to non-psychotic abstinence syndrome. The mean duration of alcohol dependency ws 12 ń 6 years and the mean duration of the last alcohol intake session was 10.5 hours. The control group consisted of 18 males. (mean age 39.7 ń 6.3 years) who drank alcohol only occasionally. Blood platelet function was assessed using platelet count, platelet aggregation in response to ADP, AA and PAF, and platelet activation markers - á-TG and PF4. Results and conclusions. In alcoholics during alcohol withdraw a marked impairment of platelet function is observed, particularly in PAF-stimulated aggregation and release reaction. These changes may promote the development of thrombo-embolic complications after cessation of drinking. Monitoring of the haemostatic platelet function, in particular á-TG and PF4 serum concentrations, may be helpful in the prediction and diagnosis of thrombo-embolic complications in this group of patients.


  3/16

  Tytuł oryginału: Investigations of the thymomimetic activity of a selected phytopharmaceutical preparation - reumaherb tablets by flow cytometry.
  Autorzy: Prosińska Joanna, Sawicka Teresa, Drozd Janina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.265-273, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to investigate the influence of Reumaherb tablets, a plant preparation, on th ematuration of mice thymocytes in the presence of glycocorticosteroid by the method of cytotoxicity test performed in vitro in two versions differing in methodology. The cell source for incubation was thymus of female Balb/c mice, four weeks old. Reumaherb tablets were added to the culture of thymocytes diluted by a factor of 10-400. The searched thymomimetic activity of the investigated Reumaherb preparation was found in both versions of the test, this being demonstrated by a 17 p.c. increase in the number of surviving cells in the presence of glycocorticosteroid added to the culture. This effect strongly depends on the applied doses. By a microscopic evaluation of the results a maximum stimulation was found at a 200-fold dilution of the examined preparation, while in the cytometric analysis a similar maximum effect was observed at a 20-fold dilution.


  4/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowej metody do wykrywania beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBLs).
  Tytuł angielski: Application of a novel method for detection of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs).
  Autorzy: Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, M‚sz…ros Jadwiga, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.225-231, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z próbek materiału klinicznego wyosobniono 260 szczepów Gram-ujemnych pałeczek, które zidentyfikowano jako ESBL-dodatnie metodą dwóch krążków (DDST). Wszystkie szczepy oznaczono za pomocą nowej metody (DD) służącej do wykrywania beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym z użyciem krążka z cefpodoksymem oraz krążka diagnostycznego z cefpodoksymem i kwasem klawulanowym (CD 01). Zgodność wyników oznaczeń dla obu metod dotyczyła 60,4 proc. badanych szczepów.


  5/16

  Tytuł oryginału: Identyfikacja i lekowrażliwość bezwzględnie beztlenowych bakterii wyizolowanych od hospitalizowanych pacjentów.
  Tytuł angielski: Identification and susceptibility to antimicrobial agents of strictly anaerobic bacteria isolated from hospitalized patients.
  Autorzy: Kot Katarzyna, Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.233-241, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od pacjentów hospitalizowanych w 2001 roku wyhodowano 225 szczepów bezwzględnych beztlenowców, w tym 54 szczepy bakterii Gram-ujemnych i 171 szczepów bakterii Gram-dodatnich. Wśród Gram-ujemnych bakterii dominowały szczepy Bacteroides fragilis, a wśród Gram-dodatnich szczepy Peptostreptococcus sp. Stwierdzono, że lekami najbardziej aktywnymi wobec klinicznych szczepów Gram-ujemnych bakterii beztlenowych były: metronidazol, piperacylina z tazobaktamem, tikarcylina z kwasem klawulanowym i imipenem, a wobec szczepów Gram-dodatnich bakterii beztlenowych: piperacylina z tazobaktamem, amoksycylina z kwasem klawulanowym, tikarcylina z kwasem klawulanowym i imipenem.


  6/16

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na leki enterotoksynotwórczych szczepów Bacteroides fragilis izolowanych w różnych krajach.
  Tytuł angielski: Enterotoxin-producing Bacteroides fragilis strains isolated in different countries - susceptibility to antimicrobial agents.
  Autorzy: Obuch-Woszczatyński Piotr, Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Pituch Hanna, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.253-258, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 22 szczepach Bacteroides fragilis wyizolowanych w Anglii, Francji, Holandii, Polsce i USA z różnych materiałów klinicznych stwierdzono obecność fragmentu genu enterotoksyny (fragilizyny) w reakcji PCR. Wrażliwość tych szczepów na penicylinę G, ceftriakson, amoksycylinę/kwas klawulanowy, imipenem, klindamycynę i metronidazol oznaczono metodą Etest.


  7/16

  Tytuł oryginału: Influence du lanr‚otide sur la concentration s‚reique de prolactine chez les patients atteints de tumeurs somato-lactotropes.
  Tytuł angielski: Effect of lanreotide on prolactin level in patients with pituitary mixed tumors.
  Autorzy: Wasko R., Sawicka J., Stachowiak C., Kozak W., Junik R., Sowiński J.
  Źródło: Ann. Endocrinol. 2002: 63 (6 cz. 1) s.532-535, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Acromegaly is a disease caused by a pituitary tumor (somatotropinoma) or by ectopic secretion of GH or IGF-1. About 15 p.c. of tumors secrete not only GH but PRL as well. Last time a lanreotide and an octreotide (the somatostatine analogues) are useful in the therapy of acromegaly. We observed the influence of the lanreotide on GH and prolactin. We noticed that the lanreotide caused not only serum level reduction of a growth hormone but also prolactine in patients with mixed pituitary tumors.


  8/16

  Tytuł oryginału: Postrzeganie ryzyka wystąpienia choroby i korzyści z prewencji. Badania wśród polskich lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Polish GPs' perception of disease risk and benefit of prevention.
  Autorzy: Ołtarzewska Alicja Małgorzata, Nexoe Jorgen, Sawicka-Powierza Jolanta, Kragstrup Jakob
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było zbadanie jak lekarze rodzinni postrzegają ryzyko wystąpienie choroby oraz jaki wpływ na podejmowanie decyzji klinicznych ma sposób informowania o efektach leczenia (używając pojęć względnych i bezwzględnych). Metoda. Badania przeprowadzono przy użyciu ankiety korespondencyjnej, którą otrzymało 2534 polskich lekarzy rodzinnych. Respondentów podzielono losowo na 4 grupy. Wszyscy otrzymali ten sam scenariusz kliniczny i informację o możliwości redukcji ryzyka przedwczesnej śmierci poprzez stosowanie hipotetycznego leku. Informacja na temat redukcji ryzyka pierwszej grupie podana została jako NNT, drugiej jako względna redukcja ryzyka - RRR, trzeciej jako absolutna redukcja ryzyka - ARR. Czwartej grupie podane zostały wszystkie informacje (tzn. ARR, RRR, NNT). Lekarzy zapytano, czy zarekomendowaliby leczenie jako prewencję pierwotną na podstawie podanego scenariusza i spodziewanej redukcji ryzyka. Rezultaty. Nastawienie lekarzy do przepisania leku zależało od sposobu podania informacji o redukcji ryzyka. Jeśli efekt leczenia był podany jako względna redukcja ryzyka (RRR), to 98 proc. lekarzy zdecydowanie lub prawdopodobnie przepisałoby lek. W przypadku podania informacji jako NNT - 91 proc., natomiast jako ARR - 87 proc. lekarzy podjęłoby taką decyzję. Jeśli lekarze otrzymali wszystkie informacje (o RRR, ARR oraz NNT), to 93 proc. respondentów zdecydowanie lub prawdopodobnie zastosowałoby lek. Dyskusja. Wyniki ankiety stwierdzające, że lekarze są bardziej skłonni do zarekomendowania terapii, jeśli poinformuje się ich tylko o RRR, jest zbieżna z wynikami innych autorów...


  9/16

  Tytuł oryginału: Wyhodowania grzybów z próbek kału w przypadkach biegunki poantybiotykowej (AAD).
  Tytuł angielski: Cultivation of fungi from faecal specimens in cases of antibiotic-associated diarrhoea (AAD).
  Autorzy: Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Pituch Hanna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.371-377, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zbadano sto próbek kału pobranego od pacjentów z objawami biegunki poantybiotykowej. Badania przeprowadzono w celu wykrycia szczepów Clostridium difficile, toksyn A/B C. difficile i grzybów. W pięćdziesięciu próbkach kału biegunkowego stwierdzono obecność grzybów, a w 43 próbkach zidentyfikowano szczepy C. difficile i/lub toksyny A/B tego gatunku bakterii. W dwudziestu trzech przypadkach przyczyną schorzenia było prawdopodobnie mieszane zakażenie C. difficile i grzybami drożdżopodobnymi, ponieważ w próbkach kału wykryto oba drobnoustroje.


  10/16

  Tytuł oryginału: Spóźnione macierzyństwo.
  Autorzy: Sawicka Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.10-11, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  11/16

  Tytuł oryginału: Szkodniki sanitarne - ich występowanie i zwalczanie w szpitalach w Polsce.
  Autorzy: Gliniewicz Aleksandra, Sawicka Bożena, Krzemińska Alicja
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.21-25, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  12/16

  Tytuł oryginału: Pooperacyjne zapalenie płuc: postać kliniczna i zasady chemioterapii.
  Autorzy: M‚szaros Jadwiga, Kwiatkowski Artur, Kosieradzki Maciej, Chmura Andrzej, Trzebicki Janusz, Jonas Maurycy, Sawicka-Grzelak Anna, Pancer Katarzyna, Dąbkowska Maria, Rokosz Alicja
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.60-68, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/16

  Tytuł oryginału: Działanie immunotropowe destylatu borowiny limanu z dodatkiem kwasu cynamonowego i kumaryny (FIBS).
  Tytuł angielski: Immunotropic activity of coastal salt lake mud distillate mixed with cinnamic acid and coumarin (FIBS).
  Autorzy: Skopiński Piotr, Sawicka Teresa, Drozd Janina, Prosińska Joanna, Białas-Chromiec Beata, Różewska-Skopińska Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.71-74, 76, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: FIBS an aqueous solution of biogenic stimulators, elaborated in 1948 year by prof. V.P.Filatov team, was successfully employed in medical practice, especially in ophthalmology. The aim of the present study was to evaluate, on mice experimental model, the effect of FIBS on some parameters of cellular and humoral immunity and on the inflammatory angiogenesis induced in conjunctiva by TRITON. We observed stimulation of cellular and humoral immune response in mice treated with FIBS, both after oral and subcutaneous administration, and suppression of inflammatory angiogenic response to TRITON. Conclusion: FIBS treatment may be valuable in diseases of inflammatory origin and in the states of impairment of immune response.


  14/16

  Tytuł oryginału: Estimation of humoral activity of eleutherococcus senticosus.
  Autorzy: Drozd Janina, Sawicka Teresa, Prosińska Joanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.395-401, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work was an estimation of the influence of two plant pharmaceutical preparations containing an extract from the root of Eleutherococcus senticosus: Argoeleuter tablets and Immuplant tablets, on the humoral response of immunological system. Experiments were performed with female Balb/c mice six weeks old. In order to reveal the influence of taking preparations, containing an extract from Eleutherococcus senticosus on some elements of the immunological system, three ways of their administration have been compared: before illness, during illness and a combination of both. The obtained results allow formulating the following conclusions: -the pharamceutical preparations, containing the extract from Eleutherococcus senticosus administered orally, influence on the increase of the level of immunoglobulins comprised in the mice's blood serum, -the pharmaceutical preparations act with different power, not fully dependent on the content of marker of the active substance - eleutheroside E, -dosage of the preparations containing the extract from Eleutherococcus senticosus should not be estabilished basing only on the extract content, -best curative results, measured as the stimulation of humoral response of the organism were obtained when a given preparation was administered therapeutically, even though the combined administration - prophylactically with prolonged administration during illness also is correct.


  15/16

  Tytuł oryginału: The long-term effect of cadminum exposure through food on the postnatal development of the bank vole (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780).
  Autorzy: Białońska Dobrosława, Zakrzewska Marta, Sawicka-Kapusta Katarzyna, Konior Magdalena
  Źródło: Folia Biol. 2002: 50 (3/4) s.203-209, tab., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 302,991

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Cadmium is well known for its toxicity to the animal body. However, its effect on pregnancy and development of young animals is still not well understood. This study examined such effects, using bank voles captured from the wild to make the results closer to those which could be expected in the natural environment. One group of animals was fed 7ćgg-1 cadmium in the food, a second 35ćgg-1, and a third no cadmium, as a control. The concentrations of cadmium in the whole bodies of young bank voles were determined on the 3rd, 5th, or 10th day of life. The cadmium level in the bodies of animals exposed to 35ćgg-1 of cadmium was significantly higher than in those from either the control group or the group receiving 7ćgg-1 of cadmium, which did not differ from each other. The cadmium level did not change with animal age in any of the study groups. Concentrations of Zn, Cu, and Fe were also determined in the whole body of young animals, as cadmium is known to disturb the metabolism of these essential metals throuhg antagonistic activity. Both Cu and Fe levels were negatively correlated with cadmium concentrations, while a positive correlation was found between zinc and cadmium in the young animal bodies. Also found was higher offspring mortality in the group receiving 35ćgg-1 of cadmium in food. There was no difference in young animal body weight between the study groups.


  16/16

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na trimetoprim i kotrimoksazol uropatogennych bakterii wyizolowanych od pacjentów leczonych ambulatoryjnie.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.54, 56, 58, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Metodami bakteriologicznymi zbadano próbki moczu od dorosłych pacjentów leczonych ambulatoryjnie z powodu zakażenia dróg moczowych (ZUM). Wyhodowano 220 szczepów, będących patogenami dróg moczowych. Określono aktywność in vitro trimetroprimu i kotrimoksazolu wobec wyizolowanych szczepów uropatogennych. W przypadku obu chemioterapeutyków była ona porównywalna.

  stosując format: