Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SARZAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Badania nad przydatnością glikokortykosteroidów w leczeniu doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
Tytuł angielski: The role of glycocorticosteroides in the treatment of experimental peritonitis.
Autorzy: Modzelewski Bogdan, Sarzała Marcin, Czarnecki Paweł
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.228-231, il., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy doświadczalnej badano wpływ glikokortykosteroidów na przebieg zakażenia i rokowanie u 75 szczurów z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Szczególną uwagę zwrócono na zależność między wielkością dawki i czasem podania leku a przebiegiem choroby. W tym celu określono wpływ dawki deksametazonu i czasu podania na zachowanie się stężenia białka C-reaktywnego (CRP), TNF-ŕ oraz jego rozpuszczalnych receptorów typ I - p55 i typ II - p75 w osoczu badanych zwierząt. U zwierząt wywołano rozlane ropne zapalenie otrzewnej przez wyłonienie, podwiązanie i kilkakrotne nakłucie kątnicy (CLP). Stężenia cytokin określano metodą ELISA. W grupie I (porównawczej) nie podawano steroidów. W grupie II podano deksametazon w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie III w dawce 100 mg/kg m.c. na 2 h przed CLP. W grupie IV deksametazon zastosowano w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie V w dawce 100 mg/kg m.c. 8 h po CLP. Z pracy wynika, że glikokortykosteroidy podane we wczesnej fazie doświadczalnego rozlanego zapalenia otrzewnej wykazują działanie korzystne, zmniejszając śmiertelność zwierząt niezależnie od wielkości podanej dawki, natomiast podanie glikokortykosteroidów w okresie rozwiniętego zespołu septycznego zmniejsza stężenie cytokin prozapalnych w osoczu, ale niezależnie od dawki, nie zmienia odsetka zgonów zwierząt doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: In this experimental study the influence of glycocorticosteroides on the course of infection and prognosis in 75 rats with diffuse peritonitis was examined. We focused on the relation between doses, moment of pharmacotherapy introduction and the course of disease. To achieve this we estimated the dexamethasone doses and moment of its introduction on C-reactive protein (CRP), TNF-ŕ and its soluble type I - p55 and type II - p75 receptors' concentrations in examined animals' serum. A diffuse peritonitis was elicited in study animals by means of cecum ligation and perforation (CLP). Cytokine concentrations were estimated with ELISA test. In group 1 (test) no steroids were given. In group 2 20 mg/kg b.m., and in group 3 100 mg/kg b. m. dexamethasone was given 2 hrs before CLP. In group 4 dexamethasone was used in the dose of 20 mg/kg b.m., and in group 3 - of 100 mg/kg b.m. 8 hrs after CLP. The results of this study show that glycocoricosteroides administered during the initial phase of experimental diffuse peritonitis display favorable action decreasing animal mortality rate regardless of the dose. However, glycocorticosteroides given in the developed septic syndrome decrease the proinflammatory cytokine serum concentration regardless of the dose, still not affecting the animal mortality rate.

  stosując format: