Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAPOTA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
Wydanie: - Wyd. 4
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Sygnatura GBL: 739,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Disposition and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene in rats.
  Autorzy: Kilanowicz Anna, Sapota Andrzej, Czerski Bogdan
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.227-243, il., tab., bibliogr. [18] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene following i.p. administration of a single dose of 20 mg/kg to rats, was investigated using radiotracer [3H] and a gas chromatography - mass spectrometry technique (GC-MS). After 72 h, about 94 p.c. of the given dose was excreted in urine and feces. In organs and tissues, the highest concentration during the first hours after administration was detected in fat, liver, spleen and kidneys. Then gradual decline of tritium was noticed in all examined tissues. In urine, the following substanceswere identified and quantified by GC peak areas: unchanged 1,6-dimethylnaphthalene, 1-methyl-hydroxynaphthalenes, 1-hydroxymethyl-6-methylnaphthalene, 1,6-dimenthyl-thionaphthalene, 6-methyl-1-naphthoic aldehyde, 6-methyl-1-naphthoic acid, 1,6-dimethyl-thionaphthalene and 1,6-dimethyl-methylthionaphthalene.


  3/4

  Tytuł oryginału: Levels of zinc, copper and selenium in subjects with diagnosed renal neoplasms.
  Tytuł polski: Poziomy cynku, miedzi i selenu u osób z rozpoznanym nowotworem nerki.
  Autorzy: Orłowski Czesław, Matych Józef, Daragó Adam, Jędrzejczak Marian, Sapota Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.369-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań był pomiar stężeń wybranych pierwiastków niezbędnych w korze nerek oraz ich wydalania z moczem u osób z rozpoznanym nowotworem nerek. Badania prowadzono w trzech grupach: grupa badana (osoby z rozpoznanym nowotworem nerek, którym operacyjnie usunięto jedną nerkę), grupa kontrolna in vivo (osoby zdrowe), grupa kontrolna post mortem (osoby zmarłe). Poziomy badanych pierwiastków w korze nerek u osób z nowotworem nerek nie odbiegały zasadniczo od poziomów obserwowanych w grupie kontrolnej post mortem, były natomiast znacznie wyższe w korze nerek niż w tkance nowotworowej. Dotyczy to zwłaszcza Zn, który jak wiadomo ulega kumulacji w korze nerek. Istotnym zjawiskiem zaobserwowanym w naszych badaniach jest wzmożone wydalanie badanych pierwiastków oraz białka całkowitego z moczem u osób z nowotworem nerek, w porównaniu z grupą kontrolną. Po usuniecia nerki to wzmożone wydalanie ulegało dalszemu nasileniu. Zjawisko to najwyraźniej widoczne jest dla białka całkowitego oraz miedzi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to measure concentrations of selected essential elements (Zn, Cu, Se) in renal cortex and neoplastic tissue as well as their excretion in urine in subjects with diagnosed renal neoplasm. The study was performed in three groups: the investigated group (subjects with diagnosed renal neoplasm, who underwent single nephrectomy), the control group in vivo (healthy subjects), the control group post mortem (dead subjects). The levels of the tested elements in renal cortex in subjects with renal neoplasm did not differ basically from the levels observed in the control group post mortem, however they were significantly higher in renal cortex than in neoplastic tissue. This is particularly related to Zn, which is known to cumulate in renal cortex. In subjects with renal neoplasm increased excretion in urine of nearly all the tested elements was observed before nephrectomy. This phenomenon is most pronounced for whole protein and copper.


  4/4

  Tytuł oryginału: Comparison of tissue distribution and metabolism of 1,2 - and 1,4-dibromobenzenes in female rats.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Sapota Andrzej, Wesołowski Wojciech, Czerski Bogdan, Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.375-383, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,4-dibromobenzene (1,4-DBB) and 1,2-dibromobenzene (1,2-DBB), following a single intraperitoneal administration to female Wistar rats, were investigated using radiotracer 3H and GC-MS technique. The maximum level of 3H after 1,4-DBB administration was detected in all examined rat tissues between 4 and 24 h following the injection. The highest concentrations of 3H were found in fat tissue, muscles, adrenal glands and sciatic nerve. About 50 p.c. of administered dose was still retained in the rat 72 h after injection. For 1,2-DBB, the highest level of 3H was in the liver, kidneys and fat tissue 4 and 8 h after administration. Three days after injection, less than 2 p.c. of the given dose was retained in the rat body. Urine turned out to be the main route of 3H excretion following the injection of both compounds (30 p.c. and 82 p.c., after 1,4-DBB and 1,2-DBB, respectively), and about 4 p.c. of the given dose was excreted in feces. In urine of rats the following substances were indentified (in sequence 1,4-dBB and 1,2-dBB): (1) unchanged parent compounds (5 and 11 p.c.); (2) dibromophenols (84 and 73 p.c.); (3) dibromothiophenols (5 and 10 p.c.) and (4) monobromophenols (1.9 and 0.7 p.c.). This study suggets that 1,2-DBB is characterized by a relatively high turnover rate, whereas 1,4-DBB shows a tendency for long-term retention in the body.

  stosując format: