Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAMOLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Powiązania pomiędzy zapaleniami górnych i dolnych dróg oddechowych.
Tytuł angielski: Conections between inflammations of upper and lower airways.
Autorzy: Samoliński Bolesław, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.49-55, bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dysfunkcje górnych i dolnych dróg oddechowych często współwystępują u tego samego pacjenta, a także posiadają wspólne elementy patogenetyczne. Badania kliniczne i epidemiologiczne dowodzą, że istnieje stała zależność czasowa między pojawieniem się pierwszych objawów nieżytu błony śluzowej nosa i astmy oskrzelowej. Objawy rhinitis pojawiają się zwykle jako pierwsze. Pacjenci z nieżytem górnych dróg oddechowych, jeśli nawet nie mają objawowej astmy, często prezentują niespecyficzną nadreaktywność oskrzeli, np. po prowokacji metacholiną. Mechanizmy łączące dysfunkcję górnych i dolnych dróg oddechowych, takie jak odruch nosowo-oskrzelowy, ustny tor oddychania powodowany blokadą przewodów nosowych oraz aspiracja zapalnej wydzieliny z górnych dolnych dróg oddechowych ciągle są przedmiotem badań. Postęp w diagnostyce i różnicowaniu nieżytów nosa jest przyczyną poszerzania klasyfikacji. W tym artykule przedstawiona została klasyfikacja jednostek chorobowych, w których nieżyt błony śluzowej nosa współistnieje z dysfunkcją dolnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Dysfunction of the upper and lower airways frequently coexists, and they appear to share key elements of pathogenesis. Data from epidemiologic studies indicate that nasal symptoms are experienced by as many as 78 p.c. of patients with asthma and that asthma is experienced by as many as 38 p.c. of patients with allergic rhinitis. Among patients with nasal polyps 27-51 p.c. have asthma. Polyps of nasal mucosa usually exacerbates symptoms of concomitant asthma. Studies also have identified a temporal relation between the onset of rhinitis and asthma, with rhinitis frequently preceeding the development of asthma. Patients with allergic rhinitis and no clinical evidence of asthma commonly exhibit nonspecific bronchial hyperresponsivenes. The mechanisms upper and lower airway dyfunction are under investigation. They include nasal-bronchial reflex, mouth breathing caused by nasal obstruction, and pulmonary aspiration of nasal contents. Nasal allergen challenge results in increases in lower airway reactivity within 30 minutes, suggesting a neural reflex. Improvements in asthma associated with increased nasal breathing may be the result of superior humidification, warming of inspired air, and decreased inhalation of airborne allergens. Postnasal drainage of inflammatory cells during sleep also may affect lower airway responsiveness. The effective management of allergic rhinitis relieves symptoms of asthma. A link between allergic rhinitis and asthma is evident from epidemiologic, pathophysiologic, and clinical studies. The development of differential diagnostis of rhinitis has multiplied their present classifications. This article presents classifications of rhinitis connected with lower airways dysfunciton.


  2/11

  Tytuł oryginału: Dzieci powinny mieć kota w domu - za.
  Tytuł angielski: Children should have a cat at home - pro.
  Autorzy: Samoliński Bolesław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.49-50, bibliogr. 16 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Spontaniczne zmiany drożności nosa, cykl nosowy - klasyfikacje, częstość występowania, znaczenie kliniczne.
  Tytuł angielski: Spontaneous changes of nasal patency, the nasal cycle, classification, frequency, clinical significance.
  Autorzy: Gotlib Tomasz, Samoliński Bolesław, Arcimowicz Magdalena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.421-425, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cykl nosowy (c.n.) jest zjawiskiem fizjologicznym polegającym na powtarzających się zmaianch objętości jam nosa, związanych z wypełnieniem się i obkurczaniem podśluzówkowych naczyń żylnych, niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych. Proces ten pozostaje pod kontrolą części współczulnej autonomicznego układu nerwowego. W literaturze istnieją rozbieżności dotyczące definicji, klasyfikacji i częstośći występowania cyklu. Początkowo c.n. opisywano jako rytmiczne, naprzemienne zmiany drożności jam nosowych o stałej okresowości i amplitudzie. We współczesnych badaniach z zastosowaniem metod statystycznych wykazano, że w większości przypadków spontaniczne zmiany drożności jam nosa nie są cykliczne. Przedstawiono metody badania, klasyfikacji, współczesne poglądy na znaczenie cyklu dla patologii i fizjologii nosa.

  Streszczenie angielskie: The nasal cycle is classically defined as rhytmic, alternating side to side fluctuation in nasal airflow. It is known to be regulated by autonomic nervous system probably from the centres located in brainstem. Its classsical form requires identical periods and equal amplitude of patency changes, with the total airflow remaining unchanged. This pattern was previously shown to occur in 75 p.c. healthy adults. In more recent studies is has been shown that spontaneous changes in nasal patency are in most cases of more irregular pattern. This araticle describes methods of detection, clasification, current views on the role of the cycle.


  4/11

  Tytuł oryginału: Nimesulid (Aulin**R) - selektywny inhibitor COX-2, zastosowanie w otolaryngologii.
  Tytuł angielski: Nimesulide (Aulin**R) - the selective COX-2 inhibitor in the treatment of ENT diseases.
  Autorzy: Arcimowicz Magdalena, Samoliński Bolesław, Gotlib Tomasz, Nyckowska Jagna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.501-507, il., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Streszczenie polskie: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ) znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych i dolegliwości bólowych towarzyszących schorzeniom górnych dróg oddechowych. Klasyczne NSLPZ wywołują wiele działań niepożądanych, które w znacznym stopniu ograniczają ich stosowanie. Odkrycie na początku lat 90. dwóch izoenzymów cykloksygenazy (COX); COX-1 i COX-2, zintensyfikowało badania nad nową generacją NSLPZ, należącą do tak zwanych wybiórczych inhibitorów COX-2. To właśnie COX-2 odpowiedzialna jest za wywoływanie objawów towarzyszących procesowi zapalenia. Do leków z tej grupy należy nimesulid. Skuteczność przeciwzapalna i przeciwbólowa leku została udowodniona licznymi badaniami klinicznymi w schorzeniach górnych dróg oddechowych. Aktywnością działania preparat co najmniej dorówynwał klasycznym NSLPZ, a często je przewyższał. Działania niepożądane wywołane przez nimesulid występowały rzadziej niż po innych lekach z grupy NSLPZ i były na ogół łagodniejsze. Stosunkowo duże bezpieczeństwo działania nimesulidu oraz jego wysoka skuteczność uzasadniają w pełni jego zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych i dolegliwości bólowych górnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) are widely used in the treatment of controlling inflammatory process and relief of pain in upper airways disorders, due to their inhibition of the cyclooxygenase (COX). After classical NSAIDs different adverse effects are observed, which limit their usage in many patients. The beginning of the mineties gave the evidences, that two cyclooxygenase isoforms existed: COX-1 and COX-2. The blockage of COS-1 in consequence cause the adverse effects of NSAIDs. And COX-2 is responsible for the most inflammatory symptoms, such as pain, oedema, fever, increase of vessel permeability. So the selective inhibtirs of COX-2 would be much more safe drugs, comparing with the classical NSAIDs in the treatment of inflammatory diseases. Nimesulide belongs to the new generation of NSAIDs. It not only inhibits more selectively the activity of COX-2, but has also some other properties, that increase its antiinflammatory and analgesic function. Effectiveness of nimesulide has been demonstrated by numerous clinical studies in various inflammatory diseases of upper airways. Its antiinflammatory, analgesic and antypyretic efficacy has been at least comparable with classical NSAIDs, but the adverse effect of nimesulide have been milder and less frequent. So all those facts suggest, that nimesulide should be taken into account in the treatment of the inflammatory diseases of the ear, nose and throat.


  5/11

  Tytuł oryginału: Immunoterapia nieżytów alergicznych nosa jako profilaktyka astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Immunotherapy of allergic rhinitis as a prevention of asthma.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomek, Grzanka Antoni, Rzepkowska Małgorzata, Arcimowicz Magdalena
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.7-10, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie efektów odczulania ekstraktami standaryzowanymi i niestandaryzowanymi. Badanie miało charakter pojedynczej ślepej próby. Wybrano dwie grupy chorych uczulonych na roztocze kurzu domowego: 12 osób (48 proc.), u których zastosowano preparat niestarndaryzowany (grupa NS) i 13 osób (52 proc.) preparat standaryzowany (grupa S). Nie było różnic istotnych statystycznie (BIS) między grupami. Badanie przeprowadzono w czasie od 82 do 164 tygodni, podzielonym na cztery okresy, oddzielone pięcioma wizytami u lekarza co 24 do 33 tygodni. Skuteczność IT oceniano za pomocą arkusza samooceny domowej nasilenia objawów i redukcji stosowanych leków. W trakcie prowadzonej IT różnice te stopniowo ustępowały, lepiej w grupie S (p 0,05) niż w grupie NS (p 0,005). Samoocena chorych prowadzona w domu wykazała, że w grupie NS ustępowanie objawów było NIS, a w grupie S - IS już od 2. wizyty dla kichania, kataru oraz łzawienia (p 0,05), zaczerwienienia oczu (p 0,001), oraz podczas 4. wizyty dla kataru, uczucia niedrożności nosa (p 0,001). Ustępowanie objawów oskrzelowych było NIS. Od okresu 1 do okresu 3 stwierdzono lepszą skuteczność IT w grupiwe S w stosunku do grupy NS dla świądu oczu (p = 0,032) i zaczerwienienia spojowek (p = 0,047). Obserwowano zmniejszenie stosowania glikokortykosteroidów donosowych w grupie NS porównując okres 4. do 1. (p 0,05) oraz w grupie S2 oraz 3. (p 0,05) oraz wysoce IS w okresie 4. (p 0,001). Zmniejszenie stosowania leków ...

  Streszczenie angielskie: To compare the effects of specific immunotherapy (IT) with standarized and non-standarized house-dust mite (HDM) extracts in patients hypertensivite to house-dust mites. The study was carried out as a randomized, single-blind trial in 25 patients hypertensive to house-dust mites. In 12 patients (48 p.c.) a nonstandarized extract was used (NS group) and 13 patients (52 p.c.) were given a standarized extract (S group). Their participation in the study ranged from 82 to 164 weeks. There werer no significant differences in baseline parameters between the groups. The lenght of the study was subdivided into four periods with five visits at 23 to 33-week intervals. The effects of immunotherapy were evaluated by means of diaries, in which patients self-assessed the severity of their allergy symptoms and possible reduction in the use of antiallergic preparations. Self-assessment (patients' diaries) revealed that in the NS group allergy symptoms subsided to a non-significant degree, while in the S group the improvement was significant (p 0.001) for sneezing, nasal discharge and lacrimations starting from visit 2 and for runny nose and a sensation of blocked nose on visit 5. Improvement of bronchial manifestation was not significant. In the study periods 1 to 3 IT was more effective in the S group producing improvement of such symptoms as itching of the eyes (p = 0.032) and redness of the conjunctivae (p = 0.047). A decrease in nasal glucocorticoids administration was ...


  6/11

  Tytuł oryginału: Patogeneza alergicznego nieżytu nosa.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of allergic rhinitis.
  Autorzy: Samoliński Bolesław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.49-52, tab. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: Przyczyny i skutki kataru.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomasz, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina, Krajewski Marek, Rzepkowska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.37-44
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności nosa prowadzą do złego samopoczucia, dyskomfortu fizycznego i psychicznego, zapalenia zatok przynosowych, zapaleń oskrzeli i astmy.


  8/11

  Tytuł oryginału: Leki przeciwhistaminowe w leczeniu chorób alergicznych.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.40, 42-45
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Fizjologia oddychania przez nos i jej implikacje kliniczne.
  Tytuł angielski: Nasal breathing physiology - clinical implications.
  Autorzy: Gotlib Tomasz, Samoliński Bolesław, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.46-50, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper describes physiology of nose bteathing. The nose plays a role of an air conditioner. Filtering, humidifying and heating of inspired air is a complex process regulated by reflex mechanisms. Nasal patency is influenced by the nasal cycle, posture as well as many environmental factors.


  10/11

  Tytuł oryginału: Alergiczne nieżyty nosa.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Leynadler Francisque, Śliwińska-Kowalska Mariola
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.45, 47-48, il., bibliogr. 10 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia chorób atopowych układu chłonnego gardła.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of atopic adenoids.
  Autorzy: Zawisza Edward, Samoliński Bolesłw, Modrzyński Marek, Krygowski Włodzimierz
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.34-36, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: