Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAMOLEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wpływu usunięcia mufki zewnętrznej cewnika dootrzewnowego na czas jego funckjonowania po zabiegu.
Tytuł angielski: The effect of external cuff removal on the peritoenal catheter survival.
Autorzy: Jander Anna, Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Samolewicz Emeryk, Nowicki Michał
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.237-239, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika otrzewnowego jest jednym z najczęstszych powikłań dializy otrzewnowej. Często prowadzi ono do zapalenia otrzewnej z koniecznością usunięcia cewnika. Celem pracy była ocena wyników usuwania ("zgolenia") mufki zewnętrznej u chorych z przewlekłym zpaleniem ujścia zewnętrznego cewnika, niepoddającego się standardowej antybiotykoterapii. W latach 1991-2002 wykonano 10 zabiegów zgolenia mufki zewnętrznej u 9 chorych z objawami przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrznego nie poddającego się leczeniu miejscowemu i antybiotykoterapii. Zabieg polegał na wytworzeniu częściowo nowego tunelu cewnika oraz nowego ujścia zewnętrznego. Poprawę uzyskano u 5 chorych, a czas utrzymywania cewnika po zabiegu wynosił średnio 20 miesięcy (4-33). W 3 przypadkach wystąpiły objawy zapalenia otrzewnej w czasie od 4 do 6 tygodni po zabiegu, co stało się przyczyną planowej wymiany cwnika. W jednym przypadku obserwowano wyciek płynu otrzewnowego spowodowany najprawdopodobniej uszkodzeniem cewnika. Jeden chory jest obecnie pod obserwacją (1 miesiąc po usunięciu mufki cewnika). Na podstawie naszego doświadczeia uważamy, że usunięcie mufki zewnętrznej może być skuteczną metoda leczenia przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrzengo. Pozwala to wydłużyć czas używania cewnika otrzewnowego i może być zastosowane zwłaszcza u chorych, u których wcześniej wielokrotnie dokonywano jego wymiany.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal catheter exit-site infection (ESI) is one of the most frequent complications of PD, frequently resulting in peritonitis and subsequent catheter removal. The aim of the study was to present the outcome of the cuff-shaving procedure as a rescue treatment in patietns with exit-site infection unresponsive to standard antibiotic and local therapy. In the years 1991-2002 ten cuff-shaving procedures were performed in 9 patietns. Each time cuff removal was associated with formation of apartially new catheter tunnel. In five cases the procedure was successful. In three cases peritonitis developed within four to six weeks after cuff-shaving procedure. In one case the leak of a dialysis fluid was noted, probably caused by catheter damage. Remaining one case is still under observation (one month after cuff shaving). Mean survival time of a catheter after the cuff removal was 20 months. Our experience, although limited, proves that the cuff-shaving procedure should be considrered in every case of persistent ESI, as a rescue therapy. This effect is of particular relevance in aptients who underwent multiple implantations of peritoneal catheters.

  stosując format: