Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAMOLCZYK-WANYURA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kształcenie lekarzy dentystów w Warszawie w okresie międzywojennym.
Tytuł angielski: The training of dentists in Warsaw between the I and II world war.
Autorzy: Grabowski Paweł, Wanyura Hubert, Samolczyk-Wanyura Danuta
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.607-613, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: W pracy opisano rozwój szkolnictwa stomatol. w Warszawie okresu międzywojennego. To wówczas powstała w Warszawie pierwsza w kraju wyższa uczelnia dentystyczna. Jej utworzenie stało się impulsem do rozpoczęcia reformowania i ujednolicania nauczania dentystyki - procesu, który chociaż przerwany przez działania wojenne w czasie drugiej wojny światowej, wpłynął istotnie na sposób obecnego kształcenia przyszłych lekarzy stomatologów. Celem ówczesnej reformy było przede wszystkim takie wykształcenie lekarzy dentystów, aby swoją wiedzą i umiejętnościami nie odbiegali od poziomu lekarzy z innych krajów Europy zachodniej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of dental training in Warsaw in the period between the I and II world war. The first dental school in Poland was estabilished here. The estabilishment of the school was stimulus to start reforming and uniting the process of teaching dentistry, which was interrupted by the II world war, and had a significant influence of the current system of training future dentists. The aim of the reformers was above all for Polish dentists to achieve the same level of knowledge and competence as that attained by dentists in other Western European countries.


  2/3

  Tytuł oryginału: Neurofibroma - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Neurofibroma - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Szałwiński Michał, Piekarczyk Janusz, Samolczyk-Wanyura Danuta, Głębowski Paweł, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Szymańska Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.821-827, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie materiału II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przedstawiono możliwości diagnostyczne oraz leczenie pierwotnego neurogennego nowotworu części twarzowej czaszki o typie neurofibroma. Omówiono możliwości nowoczesnych metod diagnostyki radiologicznej w rozpoznawaniu i planowaniu dalszego leczenia. Wszystkie przypadki weryfikowano badaniem histopatologicznym, gdzie obok klasycznych metod stosowano badania histochemiczne, jak również wysoce specyficzne badania immunohistochemiczne. We wszystkich przypadkach stosowano leczenie chirurgiczne - całkowite usunięcie guza. Autorzy koncentrują się na dwóch, najbardziej interesujących i trudnych technicznie zabiegach.

  Streszczenie angielskie: A presentation has been of the made of the diagnosis and treatmen t of neurofibromas localized in the facial part of the head, based on cases treated at the II Department of Maxillofacial Surgeery. The Authors present the possibilities of modern visualization techniques in diagnosis and treatment planning. All cases were confirmed by histological examination, where histochemical and highly specific immunohistochemical staining were used in addition to traditional methods. A surgical procedure was performed in all cases, comprising of complete tumour removal. The authors have focused on two of the most interesting and technically complicated cases.


  3/3

  Tytuł oryginału: Epidemiologia złośliwych nowotworów jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Epidemiology of oral malignant tumors.
  Autorzy: Pilarska Agnieszka, Samolczyk-Wanyura Danuta, Piekarczyk Janusz, Zatoński Witold, Pilarski Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.728-737, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory złośliwe jamy ustnej stają się bardzo istotnym problemem onkologicznym w Polsce. Zachorowalność ich stale wzrasta i dochodzi już do 7 proc. wśród nowotworów rozpoznawanych na świecie u mężczyzn. W Polsce osiąga 4,4 proc. u mężczyzn i 1,4 proc. u kobiet. W ostatnim 30-leciu obserwuje się ponad dwukrotny wzrost zachorowań i zgonów na nowotwory o tym umiejscowieniu, wśród mężczyzn w średnim wieku nawet 4 krotny. Celem pracy było przedstawienie epidemiologii, tak by mogła ona służyć do sformułowania hipotez etiologicznych, które powinny być wykorzystane do opanowania choroby, oceny postępowania leczniczego i zapobiegawczego w praktyce.

  Streszczenie angielskie: Oral malignant tumors become the most important oncologic problem in Poland. Its incidence has been constantly increasing, and is reaching in males nearly 7 p.c. of the new cases of malignant tumors recognized world-wide. In Poland it accounts 4.4 p.c. in male and 1.4 p.c. in female. During last 30 years we observe almost double increase of incidences and mortality because of neoplasms of this region, in males at middle age even four times. The aim of the study was presentation of epidemiology to establish an ethiological hypothesis, which could be usefull in practice for better treatment, follow up and prevention.

  stosując format: