Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAMOCHOCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The evaluation of neutrophils functions in patients with atopic dermatitis.
Tytuł polski: Przydatność oceny czynności granulocytów obojętnochłonnych u chorych na atopowe zapalenie skóry.
Autorzy: Samochocki Z[bigniew], Zabielski S., Paluchowska E.
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.20-24, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zakażenia bakteryjne skóry są cechą atopowego zapalenia skóry (AZS). Jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być zaburzenia czynności PMN. Celem pracy była ocena zdolności granulocytów obojętnochłonnych (polymorphonuclear, PMN) krwi obwodowej i puli skórnej do migracji, redukcji i pochłaniania oraz ocena przydatności tych testów w przewidywaniu przebiegu AZS. Badaniami objęto 32 chorych na AZS (f18 K, 14 M, w wieku średnio 23,6 ń 6,2 lat) i 32 osoby zdrowe (13 K, 19 M, w wieku średnio 23,4 ń 2,7 lat). Ocenę czynności granulocytów obojętnochłonnych skóry i krwi obwodowej dokonano metodą Clausena na podstawie ich zdolności do spontaniczenj migracji oraz redukcji NBT i pochłaniania lateksu - testem Parka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że u chorych a AZS obserwuje się częściowe zaburzenie funkcji PMN, czego wyrazem jest ich zmniejszone zdolność do spontanicznej migracji. Określenie tego parametru może być pomocne w rozpoznawaniu AZS, natomiast nie jest przydatne w prognozowaniu przebiegu choroby. Podwyższona wartość testu NBT granulocytów tylko puli skórnej może przemawiać za zachowaną ich zdolnością bakteriobójczą i świadczyć o ich pobudzeniu zależnym od kolonizacji bakterii na powierzchni skóry.

  stosując format: