Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAMBORSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Sandimmun Neoral w leczeniu chorób reumatycznych.
Tytuł angielski: Sandimmun Neoral in the treatment of rheumatic diseases.
Autorzy: Samborski Włodzimierz
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.307-314, tab., bibliogr. 36 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prowadzone od 10 lat obserwacje kliniczne wykazały przydatność cyklosporyny A (CsA) w leczeniu aktywnych i zaawansowanych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (r.z.s.). W ostatnich latach miejsce żelatynowych kapsułek (preparat Sandimmun) zajęła nowa forma preparatu, Sandimun Neoral. Lek ten zawiera cyklosporynę w nowej postaci farmaceutycznej, opracowanej na zasadzie tworzenia mikroemulsji. Główny mechanizm działania CsA polega na hamowaniu ekspresji genów cytokin wydzielanych przez limfocyty T. Choć najlepiej udokumentowane jest hamowanie produkcji interleukiny 2 (IL-2), wiadomo, że CsA hamuje również wydzielanie innych cytokin, takich jak IL-3, IL-4, IL-8, IL-15, czynnik nekrotyzujący guzy (TNFŕ) i interferon gamma (IF-ç). CsA jest dobrze zbadanym lekiem pod kątem właściwosci immunomodulujących. W prowadzonych na całym świecie badaniach udokumentowano jej skuteczność zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z metotreksatem w leczeniu aktywnych, wczesnych i zaawansowanych postaci r.z.s. CsA wykazuje też skuteczność w leczeniu innych chorób autoimmunizacyjnych, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe, choroba Behceta, młodzieńcze idioaptyczne zapalenie stawów, czy łuszczycowe zapalenie stawów. Lek charakteryzuje nie tylko duża skuteczność terapeutyczna, lecz również bezpieczeństwo i dobra tolerancja.

  Streszczenie angielskie: Clinical trials conducted over last 10 years have demonstrated that cyclosporin A (CsA), administered as commersially available Sandimmun soft gelatin capsules, is effective in improving subjective and objective clinical parameters in patients with severe active and refractory rheumatoid arthritis (RA) in advanced stages of disease. Recently a new formulation of CsA called Sandimmun Neoral was developed, which is based on microemulsion technology. The principal mechanisms by which CsA extres its immunosupressive action is by inhibiting the transcription of a group of T-cell cytokine genes. Although the inhibition of interleukin-2 (IL-2) has been documented most extensively, these agents also inhibit IL-3, IL-4, IL-15, tumor necrosing factor alpha (TNFŕ), and interferon gamma (IF-ç). CsA is the most extensively investigated of the immunomodulatory drugs. Significant efficacy of CsA as monotherapy as well as in combination with methotrexate for treatment of early and established RA has been demonstrated in studies world-wide. It is also effective in other autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematous, polymyosits, Behcet disease, juvenile chronic arthritis or psoriatic arthritis. CsA is characterized by efficacy as well as by safety and tolerability.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przypadek wyprysku pieniążkowatego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów leczonej przewlekle preparatami soli złota.
  Tytuł angielski: Case of eczema numulare in rheumatoid arthritis patient on long-term treatment with gold salts.
  Autorzy: Atarowska Magdalena, Samborski Włodzimierz, Żaba Ryszard
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.45-49, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest zapalną chorobą układową, w leczeniu której stosuje się farmakoterapię, w tym także sole złota wywołujące często objawy uboczne, głównie zmiany skórne. Opisano przypadek 49-letniej kobiety, chorej na reumatoidalne zapalenie stawów i hospitalizowanej z powodu nasilonych zmian skórnych o charakterze wyprysku pieniążkowatego po długotrwałym parenteralnym podawaniu preparatów soli złota. Przerwanie terapii złotem oraz terapia pulsacyjna metylprednizolonem pozwoliły uzyskać wyraźną poprawę kliniczną.

  Streszczenie angielskie: Rheumatoid arthritis is a systemic inflamatory disorder treated with different drugs, also with parenteral gold salts, which often causes adverse events, mostly dermatological side effects. We report a case of a 49-years-old rheumatoid arthritis patient hosptialised for skin changes reminding eczema nummulare after long-term treatment with parenteral gold salts. Discontinuation of gold salts and pulse methyllprednisolone therapy resulted in remarkable clincial improvement.


  3/3

  Tytuł oryginału: Case of Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) after autovaccination.
  Autorzy: Wojtacha Anna, Samborski Włodzimierz, Juszczyk Jacek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.28-30, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Systemic Inflammatory Rsponse Syndrome (SIRS) is the response to an infectious factor or an non-infectious one, which differes this syndrome from sepsis. SIRS is diagnosed if 2 or more of the following criteria are met: temperature higher than 38řC or lower than 36řC; heart rate higher than 90 beats per minute; respiratory rate higher than 20/min or PaCO2 lower than 32 mmHg; white blood cell count greater than 12 G/l or kess tgab 4 G.k ir teg oresebce if nire tgab 10 immature bands. multiorgan failure, and often death, result from uncontrolled activation of the cascade of cellular and humoral mediators. Caser report: The case of SIRS in an 18-year-old female patient is described. During the 4 weeks preceding the onset of the first symptoms, the patient was receiving autovaccination against Staphylococcus aureus. The vaccination was done due to the culture from the throat smear. She received the last dose 3 days before the first sympotms. The onset of the disease was connected with high fever and hemorrhagic rush. After 24 hours, she developed shock with renal failure and syncope. After the next 2 days, gonarthritis was observed. The cultures of blood, urine, throat smear and arthritic liquid were negtive. She recovered after treatment with small doses of steroids. It is the first described case of Systemic Inflammatory Response Syndrome after autovaccination. Conclusions: 1. As a result of administration of a subsequent dose of autovaccine, release of inflammatory mediators was induced in the patient with consequent multiorgan function impairment. 2. The course of teh disease was very rapid and dramatic, requiring immediate institution of abti-shock therapy. 3. SIRS is a syndrome characterized by clinical presentation identical with sepsis. Differential diagnostics is very important because of different management of these two entities.

  stosując format: