Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAMBORSKA-SABLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Sprawdź się. Opis przypadku [łatwego męczenia się].
Opracowanie edytorskie: Samborska-Sablik Anna (Oprac.), Sablik Zbigniew (oprac.).
Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.47, 86, bibliogr. 2 poz.
Sygnatura GBL: 313,362

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Opis przypadku [pacjentki z nadciśnieniem].
  Opracowanie edytorskie: Samborska-Sablik Anna (Oprac.), Sablik Zbigniew (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.27, 107, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Sprawdź się. Stany nagłe. Opis przypadku.
  Opracowanie edytorskie: Samborska-Sablik Anna (Oprac.), Sablik Zbigniew (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.53, 99, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  4/4

  Tytuł oryginału: Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych.
  Tytuł angielski: Participation of bystanders in resuscitating activities.
  Autorzy: Rasmus Adam, Machała Waldemar, Samborska-Sablik Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.475-479, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odpowiedź na pytanie, jak często w Łodzi świadkowie zdarzenia podejmowali czynności resuscytacyjne (CPR) i jaki miało to wpływ na przeżycie ofiar zatrzymania krążenia (ZK). Dokonano retrospektywnej analizy kart informacyjnych karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi za okres 1 I 1996 - 31 XII 1998. Analizą objęto jedynie karty informacyjne chorych poddanych zabiegom reanimacyjnym. Przyczyny ZK stwierdzone przez lekarzy pogotowia ratunkowego podzielono na trzy grupy: krążeniowe, oddechowe i inne. Przedszpitalną resuscytację uznawano za sukces, gdy udało się przywrócić samoistną czynność serca na miejscu zdarzenia i przewieźć chorego do szpitala. Materiał poddano analizie statystycznej. Liczba mieskzańców Łodzi objęta opieką pogotowia ratunkowego w tym czasie wysnosiła około 833.000 przy gęstości zaludnienia 2.800 osób / 1 kmý. Okazało się, że najwięcej przypadków ZK zdarzyło się w grupie wiekowej 19-65 lat. Zdecydowanie przeważali mężczyźni. Świadkowie zdarzenia podjęli CPR w 230 przypadkach (19,1 proc.), sztuczne oddychanie zastosowano jedynie u 15 chorych (1,25 proc.), w 948 pryzpadkach (78,74 proc.) jedynie powiadomiono o zdarzeniu. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy przyczyną ZK a zakresem niesionej pomocy. W przypadku podjęcia CPR przez świadków zdarzenia, 20,24 proc. chorych przeżyło i zostało przewiezionych do szpitala.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to ansewer the question how often, in the city of Łódź, people witnessing an incident undertook resuscitating activities and how this influenced the survival of victims of circulatory arrest (CA). A retrospective analysis of medical records of ambulances from the Province Emergency Service in Łódź, from 1 January 1996 to 31 December 1998, was made. The analysis coered the records of patients who had undergone resuscitation procedures. CA causes stated by emergency service physicians were divided into three groups: circulatory, respiratory, and other. Pre-hospital resuscitation was considered successfulwhen, on the incident spot, spontaneous heart function was restored and a patient was transported to hospital. The material was analysed statistically. At the time, the numberof Łódź inhabitants, covered with emergency services, was 833.000: population density - 2.800 people/1 kmý. The analysis showed that most CA cases had occurred in the age group of 19-65 years; the positive majority of victims were men. Bystanders began resuscitation in 230 cases (19.1 p.c.), artificial respiration was performed only in 15 patients (1.25 pc.), in 948 cases (78.74 p.c.) bystanders only informed about an incident. No correlation between the CA cause and the scope of provided help was observed. In the case of bystanders udnertaking resuscitation, 20.24 p.c. of patients survived and were transported to hospital.

  stosując format: