Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SALA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Schizofrenia i nadużywanie substancji psychoaktywnych - problemy lecznicze.
Tytuł angielski: Substance and alcohol abuse in schizophrenic patients.
Autorzy: Sala Paweł
Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.27-31, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
Sygnatura GBL: 313,515

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez chorych na schizofrenię wpływa niekorzystnie na przebieg psychozy. Do najważniejszych następstw zalicza się wcześniejszy początek schizofrenii, częstsze nawroty, gorsze funkcjonowanie, brak współdziałania w leczeniu, oporność na leczenie przeciwpsychotyczne, częstsze występowanie późnych dyskinez, wiekszą skłonność do aktów przemocy i większe narażenie na infekcje wirusem HIV. Odrębnego znaczenia nabierają te czynniki u kobiet, u których ryzyko związane z ich wystąpieniem jest większe i wykazują swoją specyfikę. Objawy negatywne i poznawcze mogą znacznie utrudniać leczenie uzależnienia. Przedstawiono najważniejsze różnice między tradycyjnym i zintegrowanym modelem leczenia chorych z podwójną diagnozą.

  Streszczenie angielskie: Substance abuse among people with schizophrenia is characterized by special features. Patients are at increased risk of earlier onset of schizophrenia, relapse of psychosis, tardive dyskinesia, antypsychotics refractory symptoms, social impairment, violent acts and HIV infections. Substance abusing women with schizophrenia have gender specific problems and are more vulnerable to a number of above outcomes. Treatment approaches of dependence is largely complicated by negative and cognictive syndromes. Some basic differences between traditional and integrated model of therapy are presented.


  2/9

  Tytuł oryginału: Co zrobiła ze służbą zdrowia Margaret Thatcher?
  Autorzy: Sala Dorota
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.15-18 - Oprac. na podst. biografii M. Thatcher - Lata na Downing Street, Wydaw. Gdańskie 1996
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/9

  Tytuł oryginału: Mechanisms of knowledge learning and acquisition.
  Autorzy: Salamon Elliott
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.RA133-RA139, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mechanism by which knowledge enters into memory has been a source of debate for some time. Theorists have proposed several models that aim at explaining the sequence of events from the perception of a stimulus, toits entrance into long-term storage. Much of this work was prompted by early research into the nuances of classical conditioning where it was first firmly established that organisms are capable of detecting covariations of stimuli within their environment. Subsequent work in the field has shown that these covariations form the basis for the mental representation of our surroundings, as well as the basis of learning. Work within the field of classical conditioning, along with the advance of computer technology and neuroscience has made these architectural models even more complex. Furthermore, experiments designed to support some of these proposed models have revealed that there are several conditions that can either aid or inhibit the transition of information into permanent storage. In this review we explore a number of these models, along with some classic critiques that have been levied against them. We also provide some history into the form of knowledge, termed 'implicit knowledge', as well as some of the proposed mechanisms of limplicit knowledge acquisition. We conclude by exploring the newly proposed theoretical framework within which implicit learning theory operates.


  4/9

  Tytuł oryginału: Porzucanie leczenia (drop-out) w trakcie psychoterapii zaburzeń odżywiania.
  Tytuł angielski: Dropouts in psychotherapy of eating disorders.
  Autorzy: Sala Paweł, Marchewka Daniel, Simon Witold
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.33-40, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przeglądowa przedstawiająca wyniki badań czynników wpływających na przerywanie terapii. Dokonano porównań dotyczących różnych definicji porzucania leczenia. Większość omawianych w artykule prac poddaje analizie cechy pacjentów, bardzo nieliczne badania rozpatrują w skąpym zakresie także właściwości charakteryzujące terapeutę.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych: złoto i srebro.
  Tytuł angielski: Selected metals and their compounds use in pharmaceutical and cosmetic forms: gold an silver.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Sala Monika
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.260-268, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Estetyczne i lecznicze właściwości złota i srebra znane były ludziom już w czasach starożytnych Chin. Kilkaset lat temu tysiące traperów przemierzało niezbadane, dzikie rejony Ameryki Północnej w poszukiwaniu najcenniejszego kruszcu - złota. Obecnie złoto i srebro to metale wykorzystywane głównie w jubilerstiwe. Dzięki swoim właściwościom leczniczym znalazły one również zastosowanie w medycynie. Organiczne połączenia złota wykorzystuje się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zaś sole srebra stosuje się głównie jako środki o działaniu przeciwbakteryjnym, ułatwiające gojenie się ran i oparzeń. Pierwiastki te znalazły również zastosowanie w kosmetologii. Złoto dodaje się do preparatów pielęgnacyjnych o działaniu przeciwzmarszczkowym, regenerującym. Ponad to pierwiastek ten dzięki swoim właściwościom przewodzącym ułatwia penetrację wewnątrz skóry innych substancji czynnych zawartych w kosmetyku. W przypadku srebra kosmetologia wykorzystuje głównie jego antybakteryjne i przeciwtrądzikowe działanie. Pierwiastki te nie są jednak pozbawione działania toksycznego - złoto stosowane w leczeniu RZS daje liczne powikłania na czele z owrzodzeniem i zapaleniem jelit i rogówki oka, czy złuszczającym zapaleniem skóry. Zaś srebro stosowane w roztworach o zbyt dużym stężeniu może działać drażniąco, a nawet żrąco.


  6/9

  Tytuł oryginału: Motywacja a psychoterapia.
  Tytuł angielski: Motivation and psychotherapy.
  Autorzy: Simon Witold, Marchewka Daniel, Sala Paweł
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.5-22, tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono różnorakie teorie motywacji oraz kierunki badań nad motywacją. Scharakteryzowano poszczególne rodzaje motywacji - ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów motywacji w psychoterapii - oraz czynniki motywacyjne wpływające na przebieg terapii. Dokonano również zestawienia etapów zachowania i procesu terapii w kontekście motywacji. Zaprezentowano czynniki motywacyjne istotne w selekcji do psychoterapii oraz techniki terapeutyczne zwiększające motywację pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The article desrcibes different motivation theories and research approaches. Numerous motivation, with the emphasis on motivation for psychotherapy, as well as motivational factors influencing the psychotherapy are characterised. Stages of behaviour and psychotherapy in the motivational context are compared. Motivational factors recognised as inclusion criteria for psychotherapy and therapeutic techniques increasing motivation were outlined.


  7/9

  Tytuł oryginału: Recombinant Coagulation Factor VIIa for rapid preoperative correction of Warfarin-related coagulopathy in patients with acute subdural hematoma.
  Autorzy: Veshchev Igor, Elran Hanoch, Salame Khalil
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CS98-CS100, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Intracranial hemorrhage, either spontaneous or traumatic is a well-known and potentially lethal complication of Warfarin treatment. Patients with Warfarin-related intracranial hemorrhage need urgent reversal of anticoagulation that must be especially rapid if surgical intervention is indicated. The traditional treatment with fresh frozen plasma (FFP) and vitamin K often fails to achieve the desired correction of coagulopathy in urgent neurosurgical settings. Case report: In the present case Recombinant Coagulation Factor VIIa (rFVIIa) was used for preoperative reversal of Warfarin-related coagulopathy. The patient was a fifty two years old man, mechanic valve recipient with Warfarin-induced coagulopathy: International Normalization Ratio (INR) of 6.39, who suffered from acute subdural hematoma and needed urgent neurosurgical intervention. He received a single dose of rFVIIa 120 ćg/kg and immediately underwent craniotomy and evacuation of the hematoma. Appropriate hematostasis was achieved durring surgery and coagulation test taken two hours after rFVIIa injection revealed INR of 1.25. The INR remained nromalized for additional 14 hours. To the best of our knowledge, this is the first report on the use of rFVIIa in the preoperative management of Warfarin-induced intracranial hemorrhage. Conclusion: Recombinant Coagulation Factor VII provides rapid correction of coagulation to a level that allows safe neurosurgical intervention without significant delay. This agent is safe and effective; and should be considered for reversal of Warfarin-induced coagulopathy...


  8/9

  Tytuł oryginału: Music as an aid in the development of the social self.
  Autorzy: Salamon Elliott, Stefano George B., Kim Minsun
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.SR35-SR38, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The development of the social self has been a topic of interest to developmental psychologists for some time. With the recent emphasis placed on the effect of the nuclear family and its increasing paucity, researches have been even more pressed to develop alternative means to aid in the social effects of family and subsequently enhance a child's assertion of independence. In our paper we explore some of the possible ways by which developmental learning occurs, most notably by implicit or unconscious acquisition. We further provide some historical background explaining the emergence of this unconsious learning. Once we understand the process by which this learning occurs and the historical context in which it operates we can put forth our hypothesis. We suggest that an effective way of aiding or supplementing the role of the family is by providing a theoretical family unit. Specifically we purpose that participation n musical or band related activities aids in the emergence of adolescence independence and a healthy self concept.


  9/9

  Tytuł oryginału: Analiza wzrostu klonalnego w hodowlach in vitro w grupach cytogenetycznego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową.
  Tytuł angielski: The assessment of in vitro clonal colony growth among cytogenetic risk groups in patients with acute myeloid leukaemia.
  Autorzy: Jakóbczyk Małgorzata, Szostek Marta, Salamańczuk Zoriana, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.461-474, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy grupami cytogenetycznego ryzyka a typami wzrostu kolonii w hodowlach in vitro, zarówno autonomicznego jak też w obecności egzogennych czynników wzrostu, u 45 pacjentów z de novo AML. Niekorzystnie rokujące zmiany kariotypu {5q-, 7q-, inv(3), t(11;19), zmiany złożone} stwierdzono u 15 pacjentów, 22 pacjentów zaliczono do grupy o pośrednim rokowaniu {kariotyp prawidłowy i zmiany nietypowe}, u 8 pacjentów wykryto zmiany korzystnie rokujące {t(8;21), inv(16), t(15;17)}. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę pomiędzy średnią liczbą kolonii CFU-L tworzonych spontanicznie i w obecności egzogennych czynników wzrostu. Mediana liczby kolonii utworzonych w obecności egzogennych czynników wzrostu w grupach o złym, pośrednim i dobrym rokowaniu wynosiła odpowiednio 90 (0-492), 41,6 (0-3310), 39,2 (0-278) x 10**5 komórek. Komórki białaczkowe 14 pacjentów (31 proc.) wykazywały wzrost in vitro zarówno autonomiczny i zależny od egzogennych czynników wzrostu, u 23 pacjentów (51 proc.) obecne były tylko kolonie w obecności czynników wzrostu, natomiast w hodowlach komórkowych 8 pacjentów (17 proc.) nie stwierdzono wzrostu kolonii. U 87 proc. pacjentów ze złym rokowaniem, u 36,4 proc. pacjentów w grupie o pośrednim rokowaniu oraz u dwóch w grupie dobrze rokującej obecny był autonomiczny wzrost kolonii CFU-L in vitro (test chi-kwadrat = 8,16, p=0,04). Ponadto obserwowano zależność pomiędzy wzrostem kolonii in vitro i grupami cytogenetycznego ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the relation between three cytogenetic risk groups and the spontaneous and cytokine-dependent in vitro growth of bone marrow mononuclear cells in 45 de novo AML patients. An unfavourable karyotype {5q-, 7q-, inv(3), t(11;19) and complex karyotype} was found in 15 patients, 22 patients were classified as an intermediate prognostic group {normal karyotype and uncommon changes} and the karyotype of 8 patients was included into the favourable cytogenetic group {t(8;21), inv(16), t(15;17)}. Statistically differences were found between the medians of CFU-L cultures grown in the presence of absence of exogenous growth factors. Median cytokine-dependent colony growth in the poor, intermediate and favourable cytogenetic risk groups was: 90.0 (range 0-492), 41.6 (range 0-3310), 39.2 (range 0-278) x 10**5 cells, respectively. Blast cells from 14 patients (31 p.c.) exhibited in vitro growth both in the presence of cytokines and in their absence, 23 patients (51 p.c.) showed growth factor-dependent colonies, and 8 patients (17 p.c.) displayed neither stimulated nor autonomous growth. 87 p.c. of patients with poor prognosis as determined by cytogenetic studies, 36.4 p.c. of patients in the intermediate cytogenetic group, and only 2/8 patients with favourable karyotype (chi square test = 8.16, p=0.004) showed CFU-L autonomous growth. Moreover, the relationship between the in vitro grwoth pattern with its cytogenetic characteristic and other ...

  stosując format: