Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności preparatów glikokortykosteroidowych w miejscowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.
Tytuł angielski: Efficasy estimation of corticosteroid drugs in local therapy of allergic rhinitis in children.
Autorzy: Sakson Bogusław, Ziuzio Stefan, Sakson Agnieszka
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.83-86, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wyników leczenia 70 dzieci z alergicznym sezonowym zapaleniem błony śluzowej nosa (a.s.n.n) i 50 dzieci z alergicznym niesezonowym (całorocznym) zapaleniem błony śluzowej nosa (a.n.n.n). Uzyskano 83 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych w leczeniu sezonowego i 76 poroc. w leczeniu niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Porównując wyniki leczenia preparatami Floxonaze, Rhinocort, Syntaris i Budesonid nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w ilości pozytywnych wyników, najlepiej tolerowany był Flixonaze, a najgorzej Budesonid. Omówiono wskazania do miejscowej kortykosterydoterapii u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the results of the treatment of 70 children with seasonal allergic rhinitis (s.a.r) and 50 children with perennial allergic rhinitis (p.a.r) was presented. 83 p.c. good and very good results in treatment with Flixonase, Rhinocort, Syntaris and Budesonide no important, statistical difference was stated - Flixonase was the best tolerated while Bundesonid proved to be the worst one. The recomendation to topical corticosteroidotherapy in children were discussed.


  2/15

  Tytuł oryginału: Błędy w stosowaniu leków - rola lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i pacjentów.
  Tytuł angielski: Medication errors and role of physicians, nurses and pharmacists.
  Autorzy: Sakolchai Sumon
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.263-273, bibliogr. 38 poz. - 61 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/15

  Tytuł oryginału: Zaniedbana postać choroby trzewnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Neglected coeliac disease - case report.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Sakson Agnieszka, Kłubo-Gwieździńska Joanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.333-336, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 13 letniej dziewczynki, u której rozpoznano zaniedbaną postać choroby trzewnej. Dieta normalna została wprowadzona zgodnie z zaleceniem lekarza, który nieobecność uprzednio stwierdzanych przeciwciał antyendomyzjalnych w surowicy oraz normalizację obrazu histopatologicznego śluzówki jelita cienkiego zinterpretował jako wyleczenie z choroby trzewnej. Celem pracy było przedstawienie obrazu klinicznego zaniedbanej postaci celiakii oraz przypomnienie, że celiakia jest chorobą wymagającą stosowania diety bezglutenowej przez całe życie, a normalizacja wyników badań serologicznych i histopatologicznych jest dowodem skuteczności zastosowanego leczenia, a nie wyleczenia.

  Streszczenie angielskie: A case of a 13-year-old girl recognized neglected coeliac disease is presented. A normal diet was instituted according to a doctor's recommendation. Lack of previously presented serum antiendomysial antibodies and the normalisation of small bowel mucosa were interpreted by him as recovery from coeliac disease. The first aim of our study was to present the clinical picture of neglected coeliac disease. Secondly, we wanted to draw attention to the fact that coeliac disease requires a gluten-free diet for the entire life time. Normalisation of serological and histopathological examinations is only confirmation of the effectiveness of the treatment and not evidence of recovery from the disease.


  4/15

  Tytuł oryginału: Wartość stężenia neuronoswoistej enolazy (NSE) w surowicy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w prognozowaniu wyników leczenia cytostatycznego.
  Tytuł angielski: Neuron-specific enolase (NSE) serum level as a prognostic factor in non small cell lung cancer.
  Autorzy: Zych Jacek, Szturmowicz Monika, Sakowicz Anna, Słodkowska Janina, Załęska Monika, Radzikowska Elżbieta, Załęska Jolanta, Jodkiewicz Zbigniew, Rowińska-Zakrzewska Ewa
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.278-283, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to significance of elevated NSE serum level in NSCLC patients for tumor response to chemotherapy and for survival. The NSE serum level above 12,5 mg/l was regarded as elevated serum level of NSE in 71 of 146 patients (48,6 p.c.) at the time of diagnosis of inoperable non-small cell lung cancer, independently to age, sex, performance status and histological type of cancer. All patients were treated using cisplatin nased combination chemotherapy. 44 patients were treated with cisplatin/etoposide (group PE), 37 with cisplatin/vinblaastine (group PV), 20 with cisplatin/vinorelbine (group PN) and 58 with cisplatin/etoposide/vinblastine (group PEV) combination. In 26,7 p.c. partial response and in another 21,2 p.x. minimal regression were found after chemotherapy. Partial response was observed in 38 p.c. patients with elevated NSE serum but only in 16 p.c. patients with normal NSE serum level and difference was significant (p = 0,0152). Median survival time was 8,5 months for the whole group with no difference according to serum level of NSE. One-yera srvival rate was 29 p.c. and 9 patients survived 24 months or more. We conclude that although the tumor in patients with elevated NSE serum levels regress more frequently than in others it does not influence their survival.


  5/15

  Tytuł oryginału: Cardiotoxicity following different doses and schedules of 5-fluorouracil administration for malignancy - a survey of 427 patients.
  Autorzy: Tsavaris Nicolas, Kosmas Christos, Vadiaka Maria, Efremidis Michalis, Zinelis Andreas, Beldecos Dimitris, Sakelariou Dimitris, Koufos Christos, Stamatelos George
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.PI51-PI57, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Although cardiotoxicity associated with 5-Fluorouracil (5-FU) administration is infrequent, there are case reports of acute coronary syndromes. We report on patients undergoing 5-FU chemotherapy who developed cardiac symptoms during its administration. In patients receiving 5-FU who experienced cardiac-related symptoms, ECG and serum cardiac enzyme determination were performed. If cardiotoxicity was detected, 5-FU infusion was interrupted, and the patients received sublingual nitrates and caradiac monitored in a coronary care unit for at least 72 hours. In cases of acute myocardial infarction, 5-FU was terminated Of 427 patients entering the study, 17 (4 p.c.) developed clinical symptoms and ECG abnormalities indicating 5-FU cardiotoxicity. Patients with continuous infusion (c.i.) of 5-FU had a higher incidence of cardiotoxicity (12/197, 6 p.c.) than the remaining (5/235, 2.1 p.c.) (p = 0.067), but more toxicity was enccountered in patients with c.i. of 5-fu + LV for 24 hours for 5 days than in patients with the same regimen of 5-FU without LV (p 0.027) or patients with short 5-FU + LV administration (p = 0.024). Seven of the 17 patients with 5-FU cardiotoxicity had an acute myocardial infarction, 4 developed ischemic changes, while 4 more patients had ECG abnormalities consistent with coronary vasospasm, of whom one subsequently died. The present study supports the toxic effect of 5-FU on myocardium which is largely schedule-dependent. Considerable vigilance is required when usnig this drug, and its toxic effect on the coronary endothelium and myocardium merit further investigation.


  6/15

  Tytuł oryginału: Immunoterapia iniekcyjna versus immunoterapia miejscowa.
  Tytuł angielski: Subcutaneous versus local immunotherapy.
  Autorzy: Sak Iwona, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.11-14, bibliogr. 36 poz. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/15

  Tytuł oryginału: The fragile histidine triad gene and breast cancer.
  Autorzy: Yang Qifeng, Yoshimura Goro, Sakurai Takeo, Kakudo Kennichi
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.RA140-RA144, bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The Fragile Histidine Triad (FHIT) Gene, encompassing the FRA3B fragile site at chromosome 3p14.2, is a tumor suppressor gene involved in different tumor types. Abnormalities of the FHIT locus were found in many established cancer cell lines and tumors including breast cancer. In sporadic breast cancer, loss of heterozygosity within the FHIT gene has been observed at different frequencies and has been correlated with tumor progression. Aberrant FHIT transcripts have been reported in breast cancer. Furthermore, Fhit protein loss is correlated with prognosis. We summarized the research advances of FHIT genetic, epigenetic change and aberrant Fhit protein expression in breast cancer. Fhit protein may be a novel prognostic factor for breast cancer. FHIT gene therapy may potentially be clinically be clinically useful for treatment of breast cancer, suggesting further research involving FHIT introduction should be performed in breast cancer.


  8/15

  Tytuł oryginału: Comparison of motor reactivity of the colonic muscularis mucosae isolated from human, guinea pig and rat in vitro.
  Autorzy: Kamikawa Yuichiro, Shibukawa Asako, Uchida Kohsuke, Sakuma Atsushi, Kubota Kei-ichi, Ohno Yasuo
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.261-266, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • Świnki morskie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have compared the reactivity to spasmogens of longitudinal muscularis mucoase isolated from the human, guinea pig and rat colon in vitro. The muscularis mucosae isolated from the human distal colon responded with a sustained contractions to carbachol (10 nM - 30 ćM), in a concentration-dependent manner, and the maximum contraction was comparable to that with potassium concentration (100 mM). Among several spasmogens, neurokinin A was the most potent with the following order of potency: carbachol, prostaglandin F2ŕ an dacetylcholine. Histamine, 5-hydroxytryptamine and bradykinin did not produce a recognizable contraction of this tissue. The muscularis mucosae isolated from the guinea pig distal colon demonstrated a concentration-dependent contraction in response to neurokinin A, carbachol, histamine and acetylcholine, but not to prostaglandin F2ŕ or 5-hydroxytryptamine, and the maximum contraction was obtained with histamine. The muscularis mucoase from the rat distal colon was very sensitive to neurokinin A and bradykinin, less to carbachol and acetylcholine, and not at all sensitive to histamine, 5-hydroxytryptamine and prostaglandin F2ŕ. It is concluded that the colonic muscularis mucoase respond to pharmacological agents in a species-different manner.


  9/15

  Tytuł oryginału: Czy odwodnienie może być problemem w kategoriach etycznych?
  Tytuł angielski: Is dehydration an ethical problem?
  Autorzy: Marczewski Krzysztof, Czernikiewicz Andrzej, Sak Jarosław Jerzy, Kwiecińska Anna, Mourad Ahmad
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.257-260, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę związaną z odwodnieniem przewlekłym z punktu widzenia etyki lekarskiej. Przypomniano podstawowe definicje związane z tymi zagadnieniami. Podjęto próbę krytycznej analizy poglądów przedstawiających przewlekłe dobrowolne odwodnienie jako dopuszczalną formę przyśpieszenia śmierci. Omówiono niektóre aspekty patofizjologiczne i psychopatologiczne. Przedstawiono "piramidę wątpliwości" lekarza.


  10/15

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in Nowy Sącz region.
  Autorzy: Pisiewicz Krzysztof, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Willim Grzegorz, Sak Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występownaia chorób alergicznyc u 315 dzieci w wieku 3-16 lat z byłego województwa nowosądeckiego, zbadanych w ramach wieloośrodkowego badania epidemiologii chorób alergicznych w Polsce. Przedstawiono zależność między występowaniem astmy i innych chorób alergicznych a wybranymi czynnikami środowiskowymi. Analiza log-liniowa ujawniła silne związki między występowaniem astmy u dzieci a nasilonym ruchem samochodowym (iloraz szans 16,0 - p = 0,0001) i między zanieczyszczeniami powietrza w mieszkaniach produkatami spalania węgla przy ogrzewaniu i przygotowywaniu posiłków (iloraz szans 17,7 - p = 0,0006). Sezonowe i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa i atopowe zapalenie skóry nie było związane z analizowanymi czynnikami środowiskowymi.


  11/15

  Tytuł oryginału: Leki i opatrunki stosowane w oparzeniach powierzchownych i głębokich.
  Autorzy: Sakiel Stanisław
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.38, 40-44, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głębokość oparzenia determinuje dalsze losy rany oparzeniowej. W pracy przedstwaiono podział oparzeń w zależności od głębokości i rozległości uszkodzenia skóry, przyczyny powstania i lokalizacji oparzeń. Omówiono poszczególne fazy gojenia się rany i najczęściej stosowane opatrunki oraz leki w oparzeniach powierzchownych, podczas usuwania tkanek martwiczych w ranach zakażonych i w leczeniu głębokich rozległych ubytków skóry.


  12/15

  Tytuł oryginału: Działalność sekcji reumoortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  Autorzy: Kowalczewski Jacek, Michalak Cezary, Sak Iwona
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.270 - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


  13/15

  Tytuł oryginału: Immunoterapia alergenowoswoista.
  Tytuł angielski: Allergen specific immunotherapy.
  Autorzy: Sak Iwona, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.20, 22, 24-27, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Allergen specific immunotherapy consists of adminsitration of gradually increasing doses of allergen vaccine in order to induce a state of clinical and immunological tolerance on subsequent allergen exposure. The possibilities of allergen vaccine administration include subcutaneous injection and local administration i.e. nasal, sublingual, oral, bronchial and conjunctival. Controlled studies have shown that subcutaneous immunotherapy is an effective treatment for patients with allergic rhinitis, conjunctivitis, asthma and allergic reaction to stinging insects. Also properly conducted controlled studies with sublingual and nasal immunotherapy provide evidence that this form of therapy may be a valuable alternative to parenteral injection therapy in the treatment of allergic airways diseases with doses 5-20 times greater than those of subcutaneous immunotherapy. Further studies need to be done to fully characterize the clinical situations in which local immunotherpay should be recommended.


  14/15

  Tytuł oryginału: Hospital urinary tract infections in surgical patients.
  Tytuł polski: Szpitalne zakażenia dróg moczowych u pacjentów chirurgicznych.
  Autorzy: Sakwa Wojciech, Polkowski Wojciech, Chmurzyński Marek, Wallner Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.535-541, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/15

  Tytuł oryginału: Risk factors of infection in surgical wounds.
  Tytuł polski: Czynniki ryzyka zakażenia ran operacyjnych.
  Autorzy: Sakwa Wojciech, Polkowski Wojciech, Chmurzyński Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.542-548, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: