Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAJEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Dodatkowa trzustka ektopiczna zlokalizowana w żołądku u dzieci - opis trzech przypadków.
Tytuł angielski: Etopic pancreas localized in the stomach in children - report of three cases.
Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara, Sajewicz Zbigniew, Iwańczak Franciszek
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano występowanie ektopowej tkanki trzustki w żołądku u trojga dzieci. Przedstawiono obraz kliniczny, metody stosowane w diagnostyce tej anomalii rozwojowej oraz sposób postępowania w przypadku jej lokalizacji w błonie śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The paper descirbes the occurrence of ectopic pancreas in three children. The clinical course, diagnostic procedures used in the evaluation of the anomaly and management of ectopic pancreas localized in the stomach in children are presented.


  2/3

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i zasady leczenia zachowawczego ostrego zapalenia trzustki.
  Tytuł angielski: Etiopathogenesis and rules of conservative treatment of acute pancreatitis.
  Autorzy: Sajewicz Zbigniew
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.69-72, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Sympozjum pt. Ostre zapalenie trzustki Wrocław 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin ostre zapalenie trzustki (o.z.t.) jest zarezerwowany dla ostrego procesu zapalnego, po którego ustąpieniu wycofują się objawy kliniczne i zmiany histologiczne. Schorzenia układu żółciowego i alkoholizm są zaliczane do głównych czynników etiopatogenetycznych o.z.t. Niewielki odsetek przypadków o.z.t. ma związek przyczynowy z endoskopową wsteczną cholangiopankreatografią (ERCP), hiperlipidemią, przyjmowaniem niektórych leków, urazami brzucha, zabiegami operacyjnymi w zakresie jamy brzusznej, nadczynnością przytarczyc, schorzeniami infekcyjnymi. Wię szość przypadków o.z.t. ma łagodny przebieg (postać obrzękowa), w pozostałych występuje postać martwiczo-krwotoczna o niepewnym rokowaniu. W prognozowaniu o.z.t. uwzględnia się najczęściej kryteria Ransona lub Glasgow. Leczenie zachowawcze chorych z martwiczo-krwotoczną postacią o.z.t. polega na zapobieganiu wstrząsowi, zwalczaniu zaburzeń oddechowych, odsysaniu treści żołądkowej, żywieniu zastępczym, ERCP z endoskopową sfinkterotomią (w przypadkach żółciowopochodnego o.z.t.) i profilaktyce zakażenia. Najlepszą penetrację do trzustki i szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego mają karbapenemy.

  Streszczenie angielskie: The term acute pancreatitis is used exclusively for acute inflammatory process. When it retreats, withdrawal of clinical symptoms and histological changes follows. Biliary tract diseases and alcoholism are considered the main etiopathogenetic factors. A few cases of acute pancreatitis are connected with endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), hyperlipidaemia, drugs, abdominal trauma or surgery, hyperparathyroidism, and infectious diseases. The majority of cases represents a form of mild acute pancreatitis, the others are severe with uncertain prognosis. Ranson or GLasgow scoring systems are most often used for the prognosis of acute pancreatitis. Conservative treatment of patients with severe pancreatitis includes: shock prevention, management of respiratory failure, nasogastric suction, nutritional support, ERCP with endoscopic sphincterotomy, and prevention of infection. Carbapenems penetrate into the pancreas best and have a wide spectrum of antibacterial activity.


  3/3

  Tytuł oryginału: Gastric syphilis - a case report.
  Tytuł polski: Kiła żołądka - opis przypadku.
  Autorzy: Poniewierka Elżbieta, Paradowski Leszek, Sajewicz Zbigniew, Jeleń Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.71-73, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kiłowe zapalenie żołądka jest obecnie rozpoznawane bardzo rzadko. Objawy kliniczne i wyniki endoskopii często wskazują na raka żołądka lub chłoniaka. Rozpoznanie jest często przypadkowe, wsparte pozytywnymi wynikami testów serologicznych w kierunku zakażenia kiłowego.

  Streszczenie angielskie: Syphilitic gasttritis is now recognized extremely rarely. Clinical symptoms and endoscopic findings are not characteristic and often suggest gastric carcinoma or lymphoma. Diagnosis is often casual, supported by positive findings of common serologic tests for syphilis.

  stosując format: