Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAJDAK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Zakażenia Trichomonas vaginalis u ciężarnych.
Autorzy: Myćka Izabela, Czerniak Tomasz, Mróz Małgorzata, Rabiega Dorota, Sajdak Stefan, Opala Tomasz, Woźniak Jakub
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.335-336, bibliogr. 10 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/17

  Tytuł oryginału: Ocena zmian stężeń markerów przebudowy kości w okresie ciąży.
  Autorzy: Olejniczak Tomasz, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Rabiega Dorota, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Woźniak Jakub, Czerniak Tomasz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.347-349, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/17

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania internetu w perinatologii.
  Tytuł angielski: Possible application of Internet in perinatology.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.404-407, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/17

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  5/17

  Tytuł oryginału: Monitorowanie środków stosowanych w premedykacji i analgezji pooperacyjnej u pacjentów chirurgicznych - luksus czy potrzeba?
  Tytuł angielski: Serum concentration of drugs used in premedication and postoperative analgesia monitoring: luxury or urgent need?
  Autorzy: Borowiak Krzysztof, Potocka Barbara, Sajdak Renata
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.9-13, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanego modelu terapii przez porównanie wartości stężeń leków w surowicy i moczu z teoretycznymi stężeniami opartymi na danych z piśmiennictwa. Do badań pobierano krew i mocz od 31 pacjentów w wieku od 29 do 78 lat, którym przed planowanym zabiegiem chirurgicznym podawano w premedykacji morfinę i diazepam lub petydynę i prometazynę a w anelgezji pooperacyjnej morfinę lub tramadol. Stężenie leków oznaczano metodą chromatografii cieczowej oraz immunoenzymatyczną. Wyniki badań stężenia leków porównywano do wyliczonych teoretycznie. Stwierdzone w większości pacjentów stężenia leków mieściły się w granicach stężeń teoretycznych, natomiast u osób, którym podawano morinę w premedykacji a następnie w analgezji pooperacyjnej, średnie stężenia leku wyraźnie przekraczały górną granicę stężeń terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: WE have checked if serum levels of morphine, pethidine, tramadol and diazepam administered in premedication and postoperative analgesia remain within therapeutic range. Thirty one adult patients, aged 29-78 yrs, premedicated with morphine and diazepam or pethidine and promethazine received after surgery morphine or tramadol. Patients who received morphine before and after surgery demonstrated its serum concentrations that have exceeded markedly therapeutic level. Drug concentration in other groups remained within acceptable therapeutic levels. We conclude that potent analgesic drugs shouls be administered carefully within perioperative period and monitored in selected cases.


  6/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwotoku pooperacyjnego w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VIIa for severe haemorrhage. Case report.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Sajdak Renata, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.24-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w przypadkach masywnych krwawaień nie reagujących na inne leczenie jest obecnie przedmiotem wielu badań i dyskusji. Autorzy przedstawiają przypadek 54-letniej kobiety, u której standardowe postępowanie przeciwkrwotoczne nie przyniosło zadowalajacego wyniku. Efekt przeciwkrwotoczny uzyskano po zastosowaniu dwukrotnej dawki preparatu Novoseven. Dalszy przebieg leczenia nie odbiegał od przyjętych ogólnie standardów. Chora zmarła wskutek niewydolności wielonarządowej.

  Streszczenie angielskie: The use of recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) in treatment of severe haemorrhage remains controversial. We describe a case of 54-yr-old women, operated upon iliac artery thrombosis, complicated with surgical bleeding. Since it was not possible to stop the bleeding using standard treatment, two doses of rFVIIa (Novoseven, NovoNordisk, Denmark), 20 mcg kg**-1 each were administered. Haemorrhage was stopped and patient became stabilized. Most unfortunately, she died three days after because of multiorgan failure.


  7/17

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej na stopień nasilenia objawów zespołu klimakterycznego oraz na wybrane parametry profilu lipidowego surowicy krwi : praca doktorska
  Autorzy: Samulak Dariusz, Sajdak Stefan (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 73 k. : il., tab., bibliogr. 77 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20261

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/17

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów jajnika : [praca doktorska]
  Autorzy: Moszyński Rafał, Sajdak Stefan (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 128 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20365

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/17

  Tytuł oryginału: Rekombinowany czynnik VIIa w operacjach urologicznych z krwotokiem.
  Autorzy: Sajdak Renata, Pikuła Elżbieta, Kwinta Adam
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.58, 60
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/17

  Tytuł oryginału: Czynność dolnego odcinka układu moczowego u chorych po leczeniu raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Functionality of the lower urinary tract in patients after treatment of cervical cancer.
  Autorzy: Pisarska Magda, Ziętkowiak Wojmir, Sibila Agnieszka, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.919-924, tab., bibligor. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U leczonych radioterapią podrażnienie dolnego odcinka układu moczowego - pęcherza i cewki moczowej, jest traktowane jako normalny czynnik ryzyka. Zaburzenia mikcji, nietrzymanie moczu można ograniczyć oraz leczyć z sukcesem. Łatwiej jednak zapobiegać. Uważamy, że poamiętając o metodach profilaktycznych i uświadamiając pacjentkom zależności rodzaju leczenia i późniejszych dolegliwości a także rolę właściwych zachowań protekcyjnych przyspieszamy zdrowienie i poprawiamy jakość życia. Do realizacji takich założeń potrzebne jest precyzyjne rozpoznawanie wskazujące na czynniki ryzyka i określające przydatność leczenia zachowawczego np. elektrostymulacji. Diagnostyka urodynamiczna jest jak najbardziej przydatna bowiem określa czynność dolnego odcinka układu moczowego i pozwala na szczegółową analizę sytuacji każdej leczonej pacjentki.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Irritation of lower urinary tract-bladder and urethra- is seen as a common risk factor for radiotherapy treatment. Is it possible to reduce miction disorders and urinary incontinence? Design: Functional assessment of the lower urinary tract in women treated with surgery and radiotherapy. Materials and methods: Authors evaluated 25 patients diagnosed with uterus neck cancer treated with surgery or radiotherapy during 1998-2001. Urodynamic assessment was based on uroflowmetry, residual urine volume measurement and cystometry results. Results: Lower urinary tract ailments were present in all 25 patients, in 2 them they were only temporary - during recovery after surgery. During miction symptoms were reported by 23 patients, 20 patients reported symptoms between mictions. During and after treatment all patients reported the increase in symptoms and changes of urodynamics parameters. Conclusions; Function of the lower urinary tract are disturbed whilst radiotherapy treatment of uterus neck cancer. Functional diagnostics is important in oncological treatment design and should be evaluated separately for each patients.


  11/17

  Tytuł oryginału: Ocena częstości zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na terenie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Frequency assessment of HPV infection of uterine cervix amongst perimenopausal women in region of Wielkopolska.
  Autorzy: Ziętkowiak Wojmir, Zimna Katarzyna, Sroka Łukasz, Uchman Paweł, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.939-944, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie częstości występowania zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkeigo u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na tereni Wielkopolski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typy o wysokim potencjale onkogennym - HPV16 i HPV18. Obecność wirusowego DNA na szyjce macicy jest częsta u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i waha się w przedziale od 26,1 do 48,5 proc. Zakażeniea wirusem brodawczaka ludzkiego szyjki macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym są częstsze niż w grupie kobiet po menopauzie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Human papillomavirus (HPV) is one of the main causes of cervical neoplasia. There is now consistent evidence that Human papillomavirus (HPV) has a causal role in the etiology of cervical cancer and that sexual habits and reproductive/hormonal factors are associated with the risk of invaisve cervical cancer. In our investigation we estimated the frequency of HPV infection in uterine cervix in women gatheres in perimenopausal and postmenopausal groups. Materials and methods: We screened 90 women in western Poland to obtain cytological smears, and tested all smears for 33 types of HPV with a polymerase chain reaction-based system. All women were classified according to age into three groups. Results: HPV infections peaked in the group of 45 to 49 year old (48,5 p.c. using universal starters) and decreased in 56 year or olders (26,1 p.c. using universal starters) with predominantly non-cancer-associated types of HPV and uncharacterized HPV types. Conclusions: We confirm the decline of HPV infection with age, but note increased prevalence after menopause, which could be related to a second peak of HSILs, an observation that warrants further investigation. At least 80 p.c. of HPVs involved in cervical carcinogenesis in this population have been characterized. Polyvalent vaccines including the main cancer-associated HPV types may be able to prevent most cases of cervical disease in this region.


  12/17

  Tytuł oryginału: Analiza przydatności klinicznej sonohysterografii u chorych z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy.
  Tytuł angielski: Clinical assessment of sonohysterography in the diagnosis and treatment of abnormal uterine bleeding.
  Autorzy: Szpurek Dariusz, Sroka Łukasz, Moszyński Rafał, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.980-984, tab., bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowe krwawienia z macicy stanowią jeden z częstszych powodów zgłoszenia się kobiety do ginekologa. Celem naszej pracy była ocena przydatności sonohysterografii w diagnostyce nieprwaidłwoych krwawień z macicy. Badaniami objęto grupę 67 kobiet z nieprawidłowymi krwawieniami, u których badaniem ultrasonograficznym przy użyciu głowicy dopochwowej stwierdzano nieprawidłowości w obrębie jamy macicy. Sonohysterografia jest czułą i swoistą metoda diagnozowania morfologicznych przyczyn nieprwaidłowych krwawień z macicy. Prawidłowo wykonane badanie SHG pozwala na szybsze i mniej inwazyjne postawienie rozpoznania. Ze względu na niskie koszty badania SHG ma szanse stać się rytnową wykonywaną procedurą ambulatoryjną skracając czas potrzebny do podjęcia dalszych decyzji terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: Overview: Abnormal uterine bleeding is a common gynecological symptom. The curettage can asses only 50-60 p.c. of endometrium surface, thereby leaving some changes unrevealed. Sonohysterography (SHG), which combines the distention of the uterine cavity through saline solution and ultrasound examination, allows a more exact evaluation of uterine cavity abnormalities. Objectives: To assess the value of sonohysterography in the diagnosis and management of abnormal uterine bleeding. Materials and Methods: 67 women with abnormal uterine bleeding and uterine cavity abnormalities confirmed by transvagibal ultrasound were examined with sonohysterography. Results: Sonohysterography revealed 21 cases of submucous myomas, 22 endometrial polyps and 24 cases of endometrial hyperplaisa. All patietns underwent diagnostic hysteroscopy to verify the results. The sensitivity and specificity for sonohysterography were both 93 p.c. The positive and negative predictive values were 96 p.c. and 93 p.c., respectively. Conclusions: Sonohysterography is a sensitive and specific method for diagnosis of abnormal uterine bleeding. It allows faster and less invasive diagnosis. Given the low costs of examination sonhysterography can be used as an ambultaory preocedure reducing delay of treatment.


  13/17

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń sICAM-1 oraz CA-125 w surowicy pacjentek z guzami przydatków - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of serum sICAm-1 and CA-125 in patients with tumours of the ovary - preliminary report.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Drews Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1090-1095, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie stosowane metody diagnostyczne nie zapewniają w pełni skutecznego wykrywania i różnicowania guzów przydatków. Wraz z wprowadzeniem najnowszych osiągnięć immunologii nowotworów możliwe staje się wykrywanie coraz większej liczby substancji oraz mechanizmów immunologicznych. Stwarza to szanse na wykorzystanie w diagnostyce i różnicowaniu nowtoworów jajnika. Celem pracy była ocena stopnia korelacji stężeń złuszczonej formy międzykomórkowych cząsteczek adhezyjnych typu 1 (soluble Intracellular Adhesion Molceules-1) z nowotworami złośliwymi jajnika oraz CA-125. Materiał stanowiła surowica 40 kobiet operowanych w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka oraz Klinice Ginekologii Operacyjnej z powodu guzów przydatków, 32 z rozpoznanym rakiem jajnika oraz 8 z nowotworami łagodnymi. Oznaczeń dokonano przy użyciu metody immunoenzymatycznej. Stężenie sICAM-1 słabo korelowały ze stopniem zaawansowania choroby, wielkością guza oraz CA-125. Średnie stężenia różniły się między badanymi grupami, różnica była jednak nieistotna statystycznie. Oznaczenie sICAM-1 wraz z CA-125 zwiększała skuteczność badania. Zastosowanie oznaczania sICAM-1 w różnicowaniu nowotwrów jajnika wydaje się mieć ograniczone zastosowanie. Dodanie tego testu do oznaczania CA-125 może poprawić wartość badania diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Today's diagnostics and differentiation of ovarian tumour is not efficient enough. Wide spreading tumour immunology of neoplasm presents an opportunity to determine new markers and mechanisms useful for diagnostic and discrimination. The aim of our study was to evaluate concentration of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) with CA125 in ovarian cancer. Material and method: Serum of 40 patients udergoing surgical treatment, 32 with ovarian cancer and 8 with benign tumours. Concentration of markers was determined immunoenzymatically. Results: Concentration of sICAM-1 correlated moderately with FIGO stage, tumour volume and CA-125. Mean concnetrations between analysed groups were different, but not statisically significant. Determination of sICAM-1 together with CA-125 increased discrimination power of the test. Conclusions; Determination of sICAM-1 alone seems to have limited application. Addition of this test to CA-125 could improve value of the diagnostic process.


  14/17

  Tytuł oryginału: Ocena endometrium u pacjentek leczonych tamoxifenem z powodu raka sutka.
  Tytuł angielski: Evaluation of endometrium during breast cancer tamoxifen therapy.
  Autorzy: Obrębowska Anna, Sibila-Owczarska Agnieszka, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1109-1112, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tamoksyfen, jeden z najczęściej stosowanych leków w terapii raka sutka ze względu na swoje słabe działanie estrogenowe w obrębie macicy może powodować szereg nieprawidłowości endmetrium do rozrostów atypowych i raka włącznie. W pracy przeprowadzono porównanie ultrasongoraficznych zmian w obrazie błony śluzowej i jamy macicy, z obrazem histeroskopowym i następnie wynikami badania histopatologicznego. W grupie 10 pacjentek, u których ultrasonograficzne cechy endometrium przemawiały za nowotworem złośliwym, u 7 nie stwierdzono żadnych odchyleń histologicznych, u 1 prosty, łągodny rozrost i u 2 chorych polip endometrialny.

  Streszczenie angielskie: Tamoxifen is one of most common drugs for breast cancer therapy. But its weak estrogenic activity in endometrium can be the source of different abnomralities including even endometrial cancer. Objectives: The aim of this clinical trial was to compare ultrasound scan results, hysteroscopy and pathomorphological findings of tamoxifen treated patients with breast cancer who complained of bleeding. Materials and methods: Analyzed group consisted of 10 patients treated for abnormal endometrium during breast cancer tamoxifen therapy. Results: Among 10 examined women 7 presented no pathological changes, there was 1 case of simple benign hypertrophy and 2 cases of endometrial polypus. Conclusions: There is no exact correlation between ultrasound scan results and pathomorphological findings in patients treated with tamoxifen for of breeast cancer. Transvaginal ultrasound examination is not efficient screening test for endometrial abnormalities during tamoxifen therapy.


  15/17

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Znieczulenie miejscowe do małych operacji ginekologicznych].
  Autorzy: Sajdak Stefan
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (4) s.91 - Tł. artyk. z czas. Obstetrical and Gynecological Survey 2002; 57 : 171-178
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/17

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  17/17

  Tytuł oryginału: Powikłania operacji endoskopowych w ginekologii.
  Tytuł angielski: Complications of gynecological endoscopy.
  Autorzy: Wilczak Maciej, Moszyński Rafał, Sroka Łukasz, Sajdak Stefan, Myćka Izabela, Perlik Michał
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.57-60, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endoskopia jest istotnym i niezastąpionym elementem współczesnej ginekologii zarówno w procesie diagnostycznym jak i postępowaniu leczniczym. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania operacji zwiększa się ich trudność, a równocześnie liczba możliwych do wystąpienia powikłań. Istotna jest analiza przydatności tej metody w świetle zagrażających powikłań operacyjnych. Celem pracy była ocena ilości i rodzaju powikłań operacji endoskopowych oraz porównanie uzyskanych danych z aktualnymi doniesieniami z literatury. Przeanalizowano dane dotyczące operacji endoskopowych wykonanych w Klinice Ginekologii Operacyjnej Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1. stycznia 1999 roku do 31. grudnia 2000 roku. Wykonano 217 zabiegów endoskopowych, 84 laparoskopie, w tym 17 diagnostycznych i 67 leczniczych. Na 133 zabiegów histeroskopowych składało się 97 endoskopii diagnostycznych oraz 36 operacyjnych. Wszystkie powikłania laparoskopii (4,76 proc.) miały miejsce podczas leczenia operacyjnego i dotyczyły: uszkodzenia naczyń krwionośnych, złamania nożyczek operacyjnych lub niemożności laparoskopowego dokończenia operacji. Dwa przypadki powikłania leczenia histeroskopowego (1,5 proc.) dotyczyły zarośnięcia kanału szyjki macicy i braku możliwości wprowadzenia endoskopu. Analiza powikłań leczenia laparoskopowego w Klinice Ginekologii Operacyjnej potwierdza doniesienia literaturowe o znaczącym wpływie na ryzyko operacyjne: ...

  Streszczenie angielskie: Endoscopy has become essential part of diagnosis and treatment in contemporary gynecology. Rapid progress from simple diagnostic procedures to complicated operative techniques is also reason for increase in complexity and complications of endoscopic surgery. Therefore decision on surgery technique always should be done with careful assessment of all possible risks and complications. Gynecological endoscopy is usually limited to laparoscopy and hysteroscopy. Most typical complications of laparoscopy include damage to blood vessels, bowels and other organs. Complications on hysteroscopy comprise of hemorrhage, damage to uterus wall and gas embolus. Since beginning of 1999 till end of 2000 there was performed 217 endoscopic procedures in Division of Gynecological Surgery of University of Medical Sciences in Poznan (laparoscopy: 84, hysteroscopy: 133). All laparoscopic complications (4,7 p.c.) were encountered during treatment and comprised of minor vessel damage, adhesions and breakage of surgical scissors. All of them required conversion to laparotomy. Hysteroscopic complications (1,5 p.c.) were due to obstruction of uterine cervix. Our findings confirm increased risk in case of obesity and history of previous pelvic inflammatory diseases. Presented results underline stable low level of complications of endoscopic treatment in spite of introduction of new more complicated operative techniques. Careful and detailed patient assessment should be inseparable part of ...

  stosując format: