Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAFIANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Analiza kwasów mikolowych różnych gatunków z rodzaju Mycobacterium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).
Tytuł angielski: Analysis of mycolic acids from various species Mycobacterium by high pressure liquid chromatography (HPLC).
Autorzy: Safianowska Aleksandra, Walkiewicz Renata, Grubek-Jaworska Hanna, Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.130-138, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: HPLC is the most useful method to speciate mycobacteria by analisis of myocolic acids. The purpose was to prepare a library containing chromatographic patterns of mycolic acids derived from reference species Mycobacterium, which had been cultivated in standard conditions. 28 reference strains (27 ones from American Type Culture Collection and one cultivated from the vaccine m. bovis BCG) were used. The analysis of mycolic acids involved chromatographic separation of their bromophenacyl derivatives according to Centers for disease Control recommendation. Mycolic acids profiles formed by HLPC were reproducible for all reference species in this study. Standard deviation of relative retention time of every peak did not exceed 2,5 p.c. The species included into M. tuberculosis complex beyond M. bovis BCG shared the same mycolis acids pattern. HPLC is the only mean to distinguish m. tuberculosis from M. bovis BCG. The other studied stains had species specific patterns which differed from M. tubeculosis complex and M. bovis BCG. The prepared library comprising 28 reference elution profiles of mycolic acids from known mycobacteria species can be applied in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Trzymiesięczne leczenie formoterolem w astmie łagodnej.
  Tytuł angielski: Three months treatment with formoterol in mild asthma.
  Autorzy: Bareła Anna Dagmara, Wrońska Jolanta, Safianowska A., Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.223-227, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Formoterol jest długo działającym beta-agonistą, stosowanym w leczeniu przewlekłej astmy. Cel pracy. Ocena wpływu na czynności płuc foormoterolu, podawanego przez 3 miesiące w dawce 12 ćg 2 x dziennie oraz ocena tolerancji i skutków ubocznych leku. Materiał i metody. Obserwowano 18 chorych z astmą łagodną, 11 kobiet i 7 mężczyzn, średnia wieku 27,5 lat. Przed podaniem leku wykonano : spirometrię (FEV1, FCV, FEV1/FVC), EKG spoczynkowe oraz badania laboratoryjne - morfologii krwi, poziomu potasu w osoczu, glikemii i aktywności aminotransferaz. Po trzech miesiącach leczenia formoterolem powtórzono spirometrię. Wykonano EKG oraz badanie stężenia potasu i glukozy w osoczu [przed zażyciem formoterolu, a następnie w godzinę po przyjęciu leku. Wyniki. Stwierdzono, że w badaniach spirometrycznych u wszystkich chorych nastąpił istotny wzrost FVC (p = 0,003). Zmiany FEV1 i FEV1/FVC nie osiągnęły znamienności statystycznej. Nie zanotowano istotnych zmian w EKG ani po trzymiesięcznej obserwacji, ani też w badaniu wykonanym po przyjęciu leku. Poziom potasu i glikemia nie uległy większej zmianie po upływie 3 miesięcy leczenia. Natomiast w ciągu godziny po zażyciu formoterolu obserwowano istotny spadek poziomu potasu (p = 0,0001), a także wzrost glikemii (p = 0,01). U wszystkich chorych stwierdzono zmniejszenie częstości stosowania krótko działających beta2-mimetyków, trzy osoby zgłosiły drżenie rąk po zażyciu preparatu. Wnioski. Formoterol można uznać za lek bobrze ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Formoterol is a long-actingá2-agonist, used in asthma management. Aim of study. The aim of this study was to assess a three month period of treatment with formoterol, its influence on lung function, tolerability and side effects. Material and methods. Eighteen patients with mild asthma, 11 women and 7 men age 27.5, were recruited. Formoterol was given in a dose of 12 ćg twice a day, in inhalation capsules. The patients underwent baseline studies as follows: spirometric parameters (FEV1, FVC, FVC1/FVC), 12-lead ECG, blood tests including aminotranspherase, plasma potassium and glucose level and blood cell count were done. After three months of treatment spirometry was repeated. Evaluation of the ECG, plasma potassium and gklucose level was carried out before taking formoterol and 1 hour afterwards. Results. FVC after 3 month treatment increased significantly in all subjects (p = 0.003). FEV1 and FEV1/FVC changes did not reach sgnificant level. There were no significant changes in the ECG after 3 month observation, neither any changes in the ECG performed 1 hour after administering the drug. Plasma potassium and glucose level did not change significantly after 3 months. However, the fall of potassium 1 hour after taking formoterol was significant (p = 0.001), so was the increase of the glucose level (p = 0.01). All subjects reported decreased use of rescue medication, there had tremor after taking the drug. Conclusion. Formoterol proved to be ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy kwasów mikolowych w diagnostyce gruźlicy i mikobakterioz - 3 lata doświadczeń.
  Tytuł angielski: Aplication of mycolic acids analysis in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis - there-year experience.
  Autorzy: Walkiewicz Renata, Safianowska Aleksandra, Grubek-Jaworska Hanna, Zalewska-Sch”nthaler Natalia, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.444-449, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the utility of the HPLC-based method of mycolic acids analysis to classify Mycobacterium species in routine diagnostic procedure on the basis of own three-year experience. 2142 patients' specimens were examined. 141 AFB were cultured. 36.2 p.c. strains were classified as M. tuberculosis complex by HPLC. The idenification was confirmed by AMPLICOR MTB (Roche diagnostic, USA). M. xenopi (17.0 p.c.), M. kansasii (14.2 p.c.) and M. gordonae (14.2 p.c.) were the most frequent identified out of nontuberculous mycobacteria. Four mycobacteriosiss cases were suspected because of repeated identification of the isolated strains. 136 strains on L-J slant shipped from other center were identified. We confirm that the HPLC method is highly effective and specific for Mycobacterium species classification, which can be performed in no more than a couple of hour. In opinion it is a very helpful tool, hard to replace in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.

  stosując format: