Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SADUŚ-WOJCIECHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca [do córki] może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji.
Tytuł angielski: Allogenic bone marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft.
Autorzy: Helbig Grzegorz, Saduś-Wojciechowska Maria, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Hołowiecki Jerzy
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.249-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 17-letnią pacjentkę z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej typu pre- pre B. Pomimo zastosowania konsekwentnego leczenia chemioterapeutycznego i uzyskania remisji w czasie niespełna 4 tygodni od rozpoczęcia indukcji, nawrót choroby nastąpił w pierwszym roku od rozpoznania choroby. Po skutecznym leczeniu reindukującym i konsolidującym (CR2) u chorej wykonano autotransplantację szpiku. W 2 lata pożniej nastąpił nawrót białaczki z obecnością 44 proc. komórek limfoblastycznych w badaniu biopsyjnym szpiku. Pacjentka nie miała rodzeństwa, ale okazało się że ojciec jest zgodny w I i II klasie HLA. Po uzyskaniu kolejnej, trzeciej remisji (CR3) wykonano allotransplantację, stosując kondycjonowanie BuCy i przeszczepiając 1,8 x 10**6 komórek CD34 +/kg mc. Początkowo obserwowano prawidłową regenerację układu krwiotwórczego, ale po 10 tygodniach ujawniło się upośledzenie funkcji szpiku, co było powodem wykonania kolejnego przeszczepu - komórek macierzystych z krwi obwodowej ojca (AlloHCT). Obecnie pacejentka w 21 miesiącu po AlloHTC znajduje się w stadium całkowitej remisji, a badanie chimeryzmu wykazuje męski fenotyp dawcy. W dyskusji omówiono wyniki transplantacji szpiku w ostrej białaczce limfoblastycznej w zależności od stadium choroby i czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The paper describes a 17-year old female patient with ALL type pre- pre B, who relapsed after an autograft. In less than 4 weeks from the introduction of constant chemotherapy a complete remission was achieved, but a relapse occurred within one year from the diagnosis. After reinduction and consolidation tratament (CR2) an autograft was performed. Two years after the autograft, a relapse with the presence of 44 p.c. of marrow blasts was recofnized. The patient had no siblind donor, but her father was found to be a full match in I and II HLA class. In third complete remission, using conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide, an allogenic bone marrow transplantation was performed 1,8 x 10**6 CD34+ cells per kg was transplanted. Initially a correct hematopoeitic recovery was observed, but ten weeks later an impairment of bone marrow function apperaed. The second allograft (AlloHCT was carried out. At present, 21 months after the second allograft, complete remission is observed, and mixed chimerism test reveales male donor phenotype. The results of bone marrow transplantation in acute lynphoblastic leukemia, regarding risk factors and disease status are discussed.

  stosując format: