Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SADOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Żółtaczka noworodków urodzonych przedwcześnie.
Tytuł angielski: Jaundice of premature infants.
Autorzy: Sadowska-Krawczenko Iwona, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.564-567, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/11

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskowęglowodanowej i wysiłku fizycznego o stopniowo narastającej intensywności na powysiłkową leukocytozę oraz na poziom wybranych cytokin u kobiet w fazie folikularnej i lutealnej cyklu menstruacyjnego.
  Tytuł angielski: Effect of low-carbohydrate diet and graded exercise during the follicular and luteal phases on post-exercise leucocytosis and selected serum cytokines.
  Autorzy: Sadowska-Krępa Ewa, Kłapcińska Barbara
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (3) s.106-110, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy było określenie zmian wywołanych pod wpływem diety niskowęglowodanowej i wysiłku fizycznego w poziomie leukocytów we krwi pełnej oraz stężeniach IL-6 i IL-12 w surowicy krwi u kobiet w obu fazach cyklu menstruacyjnego. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 7 studentek wychowania fizycznego, które wykonywały cykloergometryczny test wysiłkowy o narastającej intensywności, do osiągnięcia indywidualnego obciążenia maksymalnego. Badania przeprowadzono 4-krotnie, po 3-dniowym przyjmowaniu diety L-CH (5 proc. wartości energetycznej diety z węglowodanów, 43 proc. z białek, 52 proc. z tłuszczów) lub izokalorycznej diety mieszanej M (59 proc. węglowodanów, 14 proc. białek, 27 proc. tłuszczów) w obu przypadkach w fazie folikularnej i lutealnej. Każdorazowo, przed rozpoczęciem przyjmowania określonej diety, ochotniczki wykonywały test biegowy na bieżni ruchomej (1,2 godz. z intensywnością około 65 proc. VO2max) w celu wyczerpania endogennej rezerwy glikogenowej w kończynach dolnych. Próby krwi żylnej pobierano przed rozpoczęciem testu wysiłkowego oraz w 3 i 60 min. po jego zakończeniu (w przypadku liczby leukocytów również po 24 godz.). Stężenia IL-6 i IL-12 w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki. Stwierdzono, że krótkotrwałe (3-dniowe) przyjmowanie diety niskowęlowodanowej nie miało istotnego wpływu na ekspresję cytokin IL-6 i IL-12, chociaż spowodowało nieistotny (p = 0,08) wzrost liczby leukocytów we krwi obwodowej, w spoczynku, po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The study was aimed at the evaluation of alterations in the post-exercise leucocytosis and in serum levels of IL-6 and IL-12 in eumenorrheic women ingesting a low carbohydrate (L-CHO) or an isocaloric mixed control (M) diet. Methods. Seven healthy physical education female students (aged 21.1 years ń 1.1; body weight 61.4 kg ń 4.9; height 167.0 cm ń 3.9) volunteered to participate in a graded cycle exercise to volitional fatigue. The same experimental protocol was applied four times i.e. after days'ingestion of the L-CHO (CHO-5 p.c., protein - 43 p.c., fat - 52 p.c.) or M (CHO-59 p.c.; protein - 14 p.c., fat 27 p.c.) diet in the folicular (FF) and luteal (LF) phase of the menstrual cycle. Before starting a new series of the experiment the subjects performed a treadmill run (1.2 h at about 65 p.c. VO2max) in oprder to reduce the endogenous glycogen stores in lower limbs. Serum concentrations of IL-6 and IL-12 were assessed by ELISA immediately before, 3 - 5 min. after the test and after 1 h of recovery. Results. No significant effect was found of the diet composition and menstrual cycle phase pre- and post-exercise concentrations of IL=6 and IL-12. Irrespective of the menstrual phase, there was a tendency towards higher pre- and post-exercise leukocyte count in subjects ingesting the L-CHO diet. Conclusions. A short-term (3 days) consumption of the L-CHO diet and the menstrual cycle had no influence on release of interleukins IL-6 and IL-12 at rest ...


  3/11

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u pacjentów Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Tytuł angielski: Risk factors of retinopathy of prematurity in newborns treated in Neonatal Intensive Care Unit of University Children's Hospital Collegium Medicum Jagiellonian University.
  Autorzy: Głowacka Edyta, Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kobylarz Joanna, Kamińska-Mroczkowska Halina, Mazurek Małgorzata, Sadowska Maria, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.86-90, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W związku z poprawą opieki perinatologicznej i wzrostem przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych zwiększa się liczba dzieci wymagających badań okulistycznych z powodu retinopatii wcześniakóww (ROP). Cel: Określenie czynników ryzyka rozwoju ROP. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 wcześniaków ze średnio urodzeniową masą ciała (mc) 1342,15g (480-3250g) i średnim wiekiem płodowym (wp) 30 tyg. (22-36 tyg.). Oceną objęto 3 grupy: bez cech ROP - 165 dzieci (80,1 proc.); 2) z cechami ROP nie wymagającymi leczenia - 13 dzieci (6,3 proc.); 3) z ROP ze zmianami w stadium przedprogowym lub progowym, kwalifikującym do krioterapii siatkówki - 28 dzieci (13,6 proc.) Wyniki: Nie obserwowano rozwoju stadium progowwego ROP u dzieci 32 tyg. wp i/lub mc 1500g. Krioaplikację wykonano pomiędzy 6 a 18 tygodniem życia (tż) (Mo: 12 tż). Skorygowany wieki dzieci, w którym wykonano zabieg mieścił się w przedziale 34-45 tyg (Mo: 38 tyg). Wykazano zalężność rozwoju ROP od czasu stosowania wentylacji mechanicznej (odpowiednio w grupach Me: 6; 22; 33 dni; p 0,01), tlenoterapii (Me: 27; 58; 70 dni; p 0,01), liczby wykonanych w 1. miesiącu życia (mż) przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) (Me: 2; 4; 4; p 0,01), minimalnej wartości pO2 (średnia: 37,2; 30,2; 29,2 mmHg p 0,01), wahań pO2 (mierzonego SD) (Me: 10,25; 13,2; 15,4 mmHg p 0,016 i maksymalnej wartości pCO2 (średnia: 52,5; 56,8; 66,5 p 0,01) w 2-4 tż. Wnioski: Monitorowanie pO2 i PCO2u ...

  Streszczenie angielskie: Background: A persistent progress in perinatal care and a large increase in infants survival rate have been observed recently. As a result, the number of neonates requiring ophthalmologic examinations due to retinopathy of prematurity (ROP) increased as well. Method: A retrospective survery including 206 neonates with mean birth weight 13342 g and mean gestational age 30 weeks. Material: Three groups: 1) without ROP - 165 infants (80.1 p.c.); 2) ROP not requiring treatment - 13 infants (6.3 p.c.); 3) with prethreshold and threshold ROP requiring cryotherapy - 28 infants (13.6 p.c.) were analysed. Results: Threshold ROP was not observed in infants with gestational age . 32 weeks and/or birth weight 1500 g. Cryotherapy was applied between the 6th and 18th weeks of life (Mo: 12). The procedure was applied at postmenstrual age between the 34th and 45th weeks of life (Mo: 38). The correlation of ROP with the following factors was observed: lenght of mechanical ventilation (Me in the studied groups): 6; 22; 33 days respectively; p 0,01), length of oxygen therapy (Me: 27; 58; 70 days; p 0.01), number of blood transfusions in first months of life (Me: 2; 4; 4; p 0.01), minimum pO2 (average: 37.2; 30.2; 29.2 mmHg p 0.01), pO2 oscillation (measured as SD) Me: 10,25; 13.2; 15.4 mmHg p 0.016) and maximal pCO2 (average: 52.5; 56.8, 66.5 p 0.01) between the 2nd and 4th weekd of life. Conclusion: Monitoring of pO2 and pCO2 in infants in the 1st month of life reduce ...


  4/11

  Tytuł oryginału: Prolonged treatment with glucocorticoid dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina.
  Autorzy: Zawilska Jolanta B., Sadowska Magdalena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: The chick pineal gland and retina synthesize melatonin in a circadian rhythm with high levels during the night. The rhythmic changes in the hormone production result predominantly from the fluctuation in the activity of serotonin N-acetyltransferase (AA-NAT), a penultimate and key regulatory enzyme in melatonin biosynthesis. The aim of this study was to analyze the effects of an acute and prolonged in vivo treatment with a glucocorticoid dexamethasone (4 mg/kg, ip) on the nocturnal increase in AA-NAT activity in chick pineal gland and retina. In acute experiments, dexamethasone (single dose)-injected chicks were killed after 2 h, while in prolonged experiments the glucocorticoid was given once daily for 7 days and the animals were killed 26-32 h after the last injection. Acute administration of dexamethasone did not affect AA-NAT activity in the chick pineal gland and retina. In the pineal glands and retinas of chicks that were treated with dexamethasone for one week and then killed at the end of the light phase of the 12:12 h light-dark cycle, AA-NAT activity was significantly higher than the enzyme activity found in tissues isolated from the vehicle-treated (control) animals. In addition to that, the nocturnal increase in pineal and, to a lower extent, retinal AA-NAT activity was significantly lower in dexamethasonetreated birds when compared with the respective control groups. It is suggested that prolonged treatment of animals with dexamethasone reduces the amplitude of the rhythmic melatonin production, a phenomenon which may affect chronobiological processes being under control of this hormone.


  5/11

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitwej remisji.
  Tytuł angielski: Combined treatment of patient with germ cell tumour of the testis and metastases in retroperitoneal space, lungs and brain leading to complete remission.
  Autorzy: Sadowska Małgorzata, Demkow Tomasz, Skoneczna Iwona, Szczerbicki Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.93-96, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z nienasieniakiem jądra lewego z przerzutami do płuc, mózgu i węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej. Całkowitą remisję uzyskano dzięki zastosowaniu leczenia skojarzonego, polegającego na intensywnej chemioterapii wielolekowej, skojarzonej z leczeniem chirurgicznym (usunięcie przerzutu z mózgu i zmian przetrwałych po chemioterapii z jamy brzusznej i klatki piersiowej). Po upływie dwudziestu czterech miesięcy od chwili zakończenia leczenia u pacjenta pozostającego w obserwacji nie występują cechy czynnej choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient with nonseminomatous germ cell tumour of the left testis with metastatic lesions in brain, lung and retroperitoneal space has been presented. The patient achieved complete remission (CR) with combined treatment consisted of intensive chemotherapy and surgery: craniotomy with metastasectomy and removal of residual masses from thorax and retroperitoneal space. There is no evidence of disease in the patient in the moment of publication, 24 months after completion of the therapy.


  6/11

  Tytuł oryginału: Zmiany systemowe w służbie zdrowia 1945-1955 : (na przykładzie Łodzi)
  Autorzy: Sadowska Jolanta; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [2], 160, [5] s. : il., tab., bibliogr. s. 136-141, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  7/11

  Tytuł oryginału: Kasy Chorych w Polsce w latach 1920-1933
  Autorzy: Sadowska Jolanta; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [2], 166 s. : tab., bibliogr. s. 133-151, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  8/11

  Tytuł oryginału: Podstawy neurofizjologiczne rozwoju psychoruchowego dzieci.
  Autorzy: Sadowska Ludwika
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.3-10, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Zawodowa i społeczna działalność lekarzy na Śląsku Cieszyńskim w okresie II Rzeczypospolitej.
  Tytuł angielski: Occupational and social activity of physicians in the Cieszyn Silesia in the Second Polish Republic.
  Autorzy: Sadowska Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.401-404, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań autorki jest środowisko lekarzy mieszkających na Śląsku Cieszyńskim w okresie II Rzeczypospolitej Początkowo lekarze niemieccy zarządzali większością placówek leczniczych. Przełom w przywracaniu polskości, przede wszystkim w sektorze lecznictwa publicznego i ubezpieczeniowego, nastąpił na początku lat trzydziestych wraz z powierzeniem polskim lekarzom odpowiedzialnych stanowisk administracyjnych. Lecznictwo prywatne zostało wówczas zdominowane przez lekarzy niemieckich. Zróżnicowane narodowościowo środowisko lekarskie, pomio animozji na tle politycznym, nigdy nie negowało osiągnięć naukowych i zawodowych, rzetelnej, zdyscyplinowanej pracy dla dobra chorego. Bez względu na pochodzenie, zgodnie współdziałano w akcjach profilaktycznych, pracy klinicznej, naukowej, działalności publicystycznej oraz na posiedzeniach towarzystw lekarskich i w innych organizacjach społecznych. Lekarze ze Śląska Cieszyńskiego, choć w mniejszym stopniu niż lekarze z Górnego Śląska, angażowali się w życie polityczne regionu, poprzez aktywną działalność społeczno-zawodową stawali się krzewicielami postępu w naukach medycznych, współtwórcami polskiego systemu lecznictwa.

  Streszczenie angielskie: The subject of the authors' study is the milieu of doctors living in the Cieszyn Silesia in the period of the Second POlish Republic. In the first years of the Second Polish Repbulic, a majority of health care units was managed by German physicians. The turning point in restoring the Polish character, primarily in the sector of public health and insurance, was the beginning of the 30s, together with entrusting responsible administrative positions to Polish doctors. At that time, private medical services became dominated by the Germans. Despite political animosities, the nationally varied medical milieu never negated the scientific and occupational achievements of the doctors - their genuine, disciplined work for the good of patients. Regardless of their origin, physicians cooperated in prophylactic actions, clinical and scientific work, journalistic activiites, and meetings of medical associations, as well as other social organisations. Physicians from the Cieszyn Silesia, although to a lesser extent than those from the Upper Silesia, were engaged in the political life of the region, and by their social and professional acitivty, they became propagators of progress in medical sciences and the co-creators of the polish health care system.


  10/11

  Tytuł oryginału: Rozwój psychoruchowy u dzieci z zespołem Downa usprawnianych od urodzenia z uwzględnieniem wzorców postawy i lokomocji.
  Tytuł angielski: Psychomotor development of children with Down's syndrome rehabilitated since birth, and their locomotor and postural patterns.
  Autorzy: Choińska Anna Maria, Sadowska Ludwika, Bartosik Bożena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.43-64, il., tab., bibliogr. 27 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dzieci z zespołem Downa stanowią grupę niemowląt ryzyka z powodu nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego od urodzenia uwarunkowanego genetycznie. Autorki prezentują profile rozwoju psychomotorycznego wg monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej (MFDR) u 61 dzieci (38 chłopców i 23 dziewczynki) z zespołem Downa w wieku od 0-3 lat, w porównaniu z homologiczną grupą 76 dzieci zdrowych (49 chłopców i 27 dziewczynki). Rozwój postawy i lokomocji u dzieci z ZD przebiega według innych wzorców niż u dzieci zdrowych, przykłady ilustrują fotografie 1-9. Profile rozwoju psychoruchowego na początku terapii u dzieci z ZD wykazują opóźnienie, podobnie w trzecim roku życia uzyskują jedynie 63 proc. normy w zakresie chodzenia, 73,8 proc. normy w zakresie raczkowania 77,2 proc. normy w zakresie siadania, 63 proc. normy w zakresie umiejętności manualnych, 64,2 proc. normy percepcji zmysłowej, 65,4 proc. normy rozumienia mowy, 57,5 proc. normy w zakresie aktywnego mówienia 68,3 proc normy dojrzałości społecznej i 64,9 proc. normy samodzielności. Badana grupa dzieci z ZD uzyskała średnio samodzielne siadanie w 14. miesiącu życia, raczkowanie w 18. m.ż. i chodzenie w 24. m.ż. Pomiar poziomu rozwoju psychoruchowego (PRP) w postaci syntetycznej funkcji Z wyrażonej liczbowo u każdego badanego dziecka z ZD kompleksowo usprawnianego wg WMU przeprowadzono przed terapią i w trzecim roku życia u dzieci zdrowych w odpowiednich grupach wiekowych stanowiących grupę odniesienia w analizie ...

  Streszczenie angielskie: Profiles of psychomotor development, based on Munich functional developmental diagnostics (MFDD), were prepared for 61 children with Down's syndrome (DS) up to 3 years of age (38 boys and 23 girls), and compared to a homologous group of 76 healthy ones (49 boys and 27 girls). DS children differed from the healthy ones in their postural and locomotor patterns. Psychomotor development profiles of DS children at the beginning of their therapy showed retardation. Similar situation took place in the third year of therapy. Compared with respective means for the control group. DS children achieved only 63 p.c. in walking, 73.8 p.c. in crawling, 72.2 p.c. in sitting. 63 p.c. in manual abilities, 64.2 p.c. in sensual perception, 65.4 p.c. in speech comprehension, 57.5 p.c. in active speaking, 68.3 p.c. in social maturity, and 64.9 p.c. in self-dependence. The DS children managed to sit almost unaided in the 14th month of life, to crawl in 18th month of life and walk in 24th month of life. Psychomotor development of every DS child, was expressed as a global variable Z. Measurements were carried out before starting the therapy and in the third year of life. Healthy children of comparable age constituted a reference group and were also subjected to measurements. Global psychomotor development (GPD) of three-year-old DS children (Z = 0.577) was significantly (p 0.001) lower than that of healthy children (Z = 0.733). Furthermore, the GPD of DS children, who started their therapy ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Usprawnianie korekcyjne dzieci i młodzieży z zespołem Downa w świetle dysharmonii rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Corrective rehabilitation of children and youths with Down's syndrome in the light of disharmony of somatic development.
  Autorzy: Kuś Anna, Sadowska Ludwika, Mysłek Monika
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.65-86, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U wszystkich dzieci i młodzieży z zespołem Downa występują nieprawidłowości rozwoju posturalnego, które narastają wraz z wiekiem. Hipotonia i wiotkość układu więzadłowo-stawowo-kostnego to główna przyczyna warunkująca nabyte dysfunkcje i wady postawy, które najczęściej występują w postaci wad kończyn dolnych, nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa i deformacji klatki piersiowej. Badania pediatryczne, fizjoterapeutyczne i antropometryczne objęły 127 osób z zespołem Downa (ZD) w wieku od 3 do 18 lat, rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym, oraz 98 równowiekowych, nieusprawnianych dzieci zdrowych (GK). Profile morfologiczne dzieci z ZD wykazują budowę nieharmonijną. Duży deficyt wysokości ciała wynikający ze słabszego wzrastania kości długich, przy niewielkim deficycie masy ciała czyni sylwetkę dziecka z ZD niskorosłą, krótkokończynową, dobrze otłuszczoną, krępą. Stopy dzieci z ZD są bardzo krótkie, co przy prawidłowej szerokości i dodatkowo obniżonym sklepieniu podłużnym i poprzecznym stopy nadaje obraz wysoko zaawansowanego płaskostopia. W badanej grupie dzieci z ZD u 113 dzieci (89 proc.) występowały różnego rodzaju wady postawy, a w grupie kontrolnej u 12 dzieci (12.2 proc.). Wśród występujących wad postawy u dzieci z ZD dominuje płaskostopie i koślawość (76 proc.), patologia kręgosłupa (43 proc.) oraz klatki piersiowej 925 proc.). Wszystkie dzieci z ZD wymagają rehabilitacji i rewalidacji od niemowlęctwa. Pogłębiające się wraz z wiekiem patologie postawy obligują do wczesnego wprowadzenia indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych, które hamują rozwój wad i poprawiają funkcje stomatomotoryczne.

  Streszczenie angielskie: Posture development of children and youths with Down's syndrome is always abnormal and the disorder progresses with age. Hypotomia and flaccidity of ligament-osteoarticular system are the main causes of dysfunction and faulty posture, the most frequently occurring faults being malformation of lower limbs, incorrect spinal curvature and thorax deformations. Paediatric, physiotherapeutic and anthropometric examinations involved 127 subjects with Down's syndrome (DS) aged 3 - 18 years, rehablilitated as out-patients, as well as their 98 healthy peers (CG). Abnormal morphological profiles of DS children included disorders resulting from poor growth of long bones and distorted foot proportions. Most DS children (89 p.c.) but only 12 p.c. of control ones had faulty posture. Platypodia and valgity of knees (76 p.c.), and abnormalities of spine (43 p.c.) and thorax (25 p.c.), were the most common anatomical deformaties in DS children. All DS children required rehabilitation and revalidation since infacy. As the abnormalities of posture progress with age, it is of utmost importance that individual corrective exercises be introduced as early as possible.

  stosując format: