Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAŁAGA-PYLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Psycho-social problems of HIV carriers.
Tytuł polski: Problemy psychospołeczne osób zakażonych HIV.
Autorzy: Borzęcki Andrzej, Sałaga-Pylak Monika, Święs Zofia, Jaskułowska Liliana, Sieklucka-Dziuba Maria
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.564-568, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nosicielstwo HIV i AIDS generuje wiele problemów nie tylko natury medycznej, ale także psychologicznej, społecznej i prawnej. Celem pracy była ocena wybranych problemów psychospołecznych wśród nosicieli HIV. Metodą badawczą był kwestionariusz. Badaniami objęto grupę 60 osób - nosicieli HIV. Uzyskane wyniki potwierdziły mnogość problemów, z którymi borykają się nie tylko nosiciele, ale także ich rodziny, a także konieczność edukacji społecznej w tej dziedzinie.

  Streszczenie angielskie: HIV carrier state and AIDS generate multiple medical, psychological, social and legal problems. The aim of the work was to evaluate selected psycho-social problems among HIV carriers. The examination method was a questionnaire. We interviewed 60 HIV carriers. The results obtained confirmed the existence of the problems affecting the carriers and their families. It creates need for social education in this field.

  stosując format: