Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAŁACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Występowanie kadmu i cynku w populacji ludzi dorosłych.
Tytuł angielski: Cadmium and zinc concentration in adults from the Szczecin area.
Autorzy: Kozielec Tadeusz, Sałacka Anna, Późniak Jolanta, Sałacki Andrzej, Karakiewicz Beata
Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.141-145, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,195

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kadm jest jednym z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Kadm wykazuje zdolność kumulacji w organizmie. Kumulacja kadmu zależy m.in. od zawartości cynku w diecie. Celem pracy było wykazanie korelacji pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach u osób dorosłych - mieszkańców Szczecina. Badania przeprowadzono u 124 osób (53 mężczyzn i 71 kobiet) w wieku od 19 do 72 roku życia, mieszkańców Szczecina. Zakres stężeń kadmu w badanej populacji wynosił od nieoznaczalnego (według przyjętej metody) do 2,81 ćgúg-1 s.m., średnie stężenie wynosiło 0,19 ćgúg-1 s.m. U 23 osób (18,5 proc.) stężenie kadmu przekraczało 0,3 ćúg-1. Zakres stężeń cynku wynosił od 33,49 do 301,1 ćgúg-1 s.m., a średnie stężenie 149,58 ćgúg-1 s.m. Stwierdzono statystycznie istotną ujemną korelację pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach przy poziomie istotności p 0,004. Stwierdzenie ujemnej korelacji pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach wskazuje na potrzebę monitorowania stężeń kadmu i cynku, szczególnie u osób narażonych na toksyczne działanie kadmu.

  Streszczenie angielskie: Cadmium, one of the most dangerous toxic pollutants of the environment, poses a serious threat to the human population. Cadmium can accumulate in the human body and its cumulating depends on the concentration of zinc in daily diet. The aim of the work was to show correlation between cadmium and zinc concentration in hair of adults from Szczecin. 124 people (53 men and 71 women) aged 19 to 72 years were examined. The range of cadmium concentration in the population was from undetectable levels (by the method applied) to 2,81 ćgúg-1 dry mass, with the average concentration 0.19 ćgúg-1 dry mass. In 23 persons (18,5 p.c.) cadmium concentration exceeded 0.3 ćgúg-1 dry mass. The range of zinc concentration was from 33.49 to 301.11 ćgúg-1 dry mass, and the average concentration was 149.58 ćgúg-1 dry matter. Negative correlation was found between cadmium and zinc concentration in hair, at the statistical significance level p 0.004. This results show that it is important to check cadmium and zinc concentration, especially in people who are at risk of cadmium toxic exposition.

  stosując format: