Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Kierunki i metody badań ewaluacyjnych psychiatrii środowiskowej na świecie w latach 1993-2000.
Tytuł angielski: The directions and methods of community psychiatry throughout the world, 1993-2000.
Autorzy: Boguszewska Ludmiła, Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.187-196, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Zanalizowano 321 artykułów - raportów z badań. Najwięcej publikacji ukazało się w latach 1996-1998. Większość badań poświęcono efektom interwencji, a tylko nieliczne badaniom procesu. Najczęściej sprawdzano wpływ interwencji na pcjentów, sporadycznie na personel, system służb, czy populacje. W ciągu pierwszych 3 lat częściej, niż w późniejszym okresie, oddziaływano poprzez zespoły leczenia środowiskowego, programy środowiskowego wsparcia, leczenia dziennego i interwencji kryzysowych. W ciągu następnych 5 lat częściej oddziaływano na system służb i usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Najczęściej stosowano miary zdrowotne i psychospołeczne. Stosunkowo większa liczba badań spełniała wymogi poprawności metodologicznej.

  Streszczenie angielskie: Three hundred and twenty one research reports were analysed. The largest number of reports was published in 1996-1998. Most of them focused on the effects of intervention and only a few focused on process studies. Most of the research investigated the effects of intervention on patiets, very rarely on the staff, health care system or the general public. Compared with later years, within the first three years covered by this review intervention was usually applied by community treatment task forces, community support programs, day-care and crisis interventions. Within the next five years interventions. Within the next five years intervention was usually targeted at the managed health care system. The majority of the reviewed studies were methodologically correct.


  2/2

  Tytuł oryginału: Koordynacja leczenia - przegląd literatury światowej.
  Tytuł angielski: Case management - A review of the world literature.
  Autorzy: Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta, Boguszewska Ludmiła
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.197-203, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy artykułów opublikowanych w ośmiu międzynarodowych czasopismach w latach 1993-2000 przedstawiono najważniejsze informacje o koordynacji leczenia (case management). Opisano główne funkcje i różne modele sprawowania koordynacji, przedstawiono także syntezę wyników badań nad efektywnością koordynacji oraz procesem jej sprawowania. Z przeglądu wynika, że w wielu miarach programy koordynacji są skuteczniejsze od opieki standardowej, m.in. krótszy jest czas hosptializacji, większa satysfakcja z usług, lepsze wykorzystanie służb środowiskowych przez chorych oraz mniejsze obciążenie ich rodzin.

  Streszczenie angielskie: On the basis of their review of articles published in eight international journals in 1993-2000 the authors present a synopsis of case management. They discuss the major functions and models of case management as well as a synthesis of the findings of research on case management effectiveness and process. Case management is more effective than standard care on many measures, e.g., hospitalisation is shorter, satisfaction with services is greater, community services are used more economically and families are less burdened.

  stosując format: