Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOPIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Estrogeny a choroby ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Estrogens and central nervous system diseases.
  Autorzy: Warenik-Szymankiewicz Alina, Słopień Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.22, 24-27, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Estrogens stimulate generation of connections between neurones in the brain tissue from the prenatal period till puberty. During lifetime these steroids activate many functions of various brain regions. On the level of the central nervous system estrogens act through intracellular nuclear receptors and neurone membrane receptors. Estrogens affect neurons directly or through their influence on neuroglia, immune-competent cells, cerebral blood flow and glucose metabolism. The role of estrogens and their deficiency in pathophysiology of depression, Alzheimer's disease, brain stroke, Parkinson's disease, migraine and multiple sclerosis is discussed.


  3/12

  Tytuł oryginału: Pierwotny brak miesiączki u chorych hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001.
  Autorzy: Halerz-Nowakowska B., Słopień R., Szczęsna A., Grotowski W., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.80-82, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 27 chorych, które zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001 z powodu pierwotnego braku miesiączki. Średnie wieku badanych kobiet wynosiła 17,7 ń 2,5 lat. Pierwotny brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego rozpoznano u 14 chorych, z czego u 4 chorych rozpoznano wtórny brak miesiączki na podłożu odchudzania, a u jednej chorej przewlekły brak miesiączki na podłożu nadmiernego wysiłku fizycznego. Pierwotny brak miesiączki na tle niewydolności przysadki mózgowej rozpoznano u jednej chorej, która przeszła uprzednio operację mózgu z powodu czaszkogardlaka okolicy szypuły przysadki. Pierwotny brak miesiączki na tle hypoplazji jajników rozpoznano u 1 chorej; zespół Turnera rozpoznano u 5 chorych; zespół Sweyera u 2 chorych; zespół Mayera-Rokitansk'ego-Kstnera u 2 chorych, a zespół Morrisa u 2 chorych.

  Streszczenie angielskie: We studied 27 women who applied to Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001 because of primary amenorrhea. The maen age of studied women was 17.7 ń 2.5 years. Hypothalamic primary amenorrhea was diagnosed in 14 women, 4 of them amenorrhea was caused by denutrition and in 1 of them by exercise. Primary amenorrhea caused by anterior pituitary dysfunction was diagnosed in 1 woman after brain surgery because of craniopharyngioma. Primary amenorrhea caused by ovarian hypoplasia was diagnosed in 1 woman. Turner syndrome was present in 5 women, Sweyer syndrome in 2 patiens; Mayer-Rokitansky-Kstner syndrome in 2 women; Morris syndrome in 2 patients.


  4/12

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry hormonalne w zespole policystycznych jajników u młodych kobiet.
  Tytuł angielski: Hormonal results in adolescent with polycystic ovarian syndrome.
  Autorzy: Hadaś Krzysztof, Maciejewska Marzena, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Słopień Radosław, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.19-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zespołem zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, obejmujących w znacznym odsetku insulinooporność i nadwagę. Celem pracy była ocena występowania insulinooporności młodocianych kobiet z rozpoznaniem PCOS i ocena wzajemnych korelacji oznaczanych parametrów. Analizie poddano 259 kobiet w wieku 12-20 lat z rozpoznaniem PCOS. Wykonano ocenę kliniczną i badania hormonalne (FSH, LH, estradiol, insulina, testosteron, DHEA-s i PRL), glukozę na czczo i USG. BMI korelowało ze wskaźnikiem insulinooporności (IR) (p 0,005), z insuliną (p 0,00001) i testosteronem (p 0,001). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy objętością jajników a stosunkiem, LH do FSH (p 0,005). Insulina korelowała ze stężeniem DHEA-s (p 0,05) i stężeniem SHBG (p 0,05). Stężenie DHEA-S powyżej górnej granicy normy występowało u 11,1 proc. kobiet z rozpoznaniem PCOS. Stężenie SHBG nie korelowało zw wskaźnikiem insulinooporności. Nie wykazano zależności między stosunkiem LH/FSH, insulinmy i IR a stężeniem testosteronu oraz zależności między stężeniem insuliny a objętością jajników. Wnioski: 1. Stopień zaburzeń hormonalnych u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników jest mniejszy niż u dojrzałych kobiet z zespołem PCO. 2. Określenie stężenia insuliny lepiej koreluje z zaburzeniami obserwowanymi w zespole policystycznych jajników niż wskaźnik insulinooporności.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne w chorobach tarczycy - opisy trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Mental disorders in thyroid gland dysfunction - three case reports.
  Autorzy: Łojko Dorota, Suwalska Aleksandra, Słopień Agnieszka, Rybakowski Janusz, Smorawińska Alicja
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.23-28, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 3 pacjentów hospitalizowanych w klinikach psychiatrycznych z powodu zaburzeń psychicznych. Opisują diagnostykę i leczenie. Przyczyną zaburzeń psychicznych okazały się zaburzenia hormonalne: nadczynność tarczycy i jatrogenna tyretoksykoza.


  6/12

  Tytuł oryginału: Depresja ciężka z objawami psychotycznymi w przebiegu steroidoterapii stosowanej w leczeniu zespołu nerczycowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms in the course of steroid treatment of nephrotic syndrome - case report.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Łojko Dorota, Rajewski Andrzej
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.51-54, bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W efekcie podawania egzogennych hormonów glikokortykosteroidowych wystąpić mogą różne zaburzenia psychiczne. Opisano przypadek wystąpienia depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi u siedemnastoletniej pacjentki, która z powodu pierwszego w życiu rzuty zespołu nerczycowego leczona była prednizonem. Ze wzgledu na znaczne nasilenie objawów oraz niemożność odstawienia kortykosteroidów (ryzyko przełomu nadnerczowego), rozpoczęto leczenie przeciwdepresyjne - zastosowano mitrazapinę.


  7/12

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo HRT i SERM w świetle aktualnych wyników badań klinicznych.
  Tytuł angielski: The safety of HRT and SERM in view of recent trial results.
  Autorzy: Warenik-Szymankiewicz Alina, Słopień Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.15-18, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Before starting hormonal replacement therapy (HRT) treatment contraindications like: abnormal uterine bleeding, several brain diseases, deep venous thrombosis, liver insufficiency, breast and endometrial cancer should be excluded. The safety of this treatment requires clinical evaluation, gynecological examination, cervical cytology, transvaginal ultrasound with endometrial thickness evaluation, mammogrraphy, lipid profile, coagulation and liver function tests. What is very important is the choice of hormonal formula, schedule and way of treatment. Starting with small doses of hormones (0.25 ćg trandermal estradiol, 1 mg oral estradiol) is suggested. Estradiol should always be given with progestagen (the only exception is a patient after hysterectomy). A new group of medication used in hormonal replacement therpay are SERM (raloxifen, droloxifen and toremifen).


  8/12

  Tytuł oryginału: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu u dziewcząt i młodych kobiet hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001.
  Autorzy: Słopień Radosław, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Szczęsna Arleta, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.42-44, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu jest zaburzeniem funkcjonalnym, które jest spowodowane upośledzeniem pulsacyjnego wydzielania GnRH. Grupę badaną stanowiły 44 dziewczęta i młode kobiety, hospitalizowane w Klinicwe Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001 z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Średni wiek dziewcząt i młodych kobiet z grupy badanej wynosił 17,7 (ń 1,5) lat. BMI w grupie badanej wynosiło średnio 17,76 kg/mý (ń 1,42), średnie stężenie FSH wynosiło: 5,7 IU/l (ń 2,7 IU/l), LH 2,3 IU/l (ń 1,79 IU/l) a estradiolu: 26,5 pg/ml (ń 19,75 pg/ml). Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że decydujące znaczenie z punktu widzenia aktywności układu podwzgórze-przysadka-jajnik ma wielkość spodku masy ciała a nie aktualna wartość wskaźnika BMI.

  Streszczenie angielskie: Secondary amenorrhea after denutrition is a regulatory disorder, which is caused by an impairment in GnRH secretion. We studied 44 young women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001. The mean age of studied women was 17.7 (ń 1,5) years. The mean value of BMI was 17.76 kg/mý (ń 1.42), the mean FSH concentration was: 5.7 IU/l (ń 2.7 IU/l), LH 2.3 IU/l (ń 1.79 IU/l) and estradiol: 26.5 pg/ml (ń 19.75 pg/ml). Obtained results suggest that the value of body mass decrease is more important than actual BMI value from the point of ovarian activity.


  9/12

  Tytuł oryginału: Stężenie serotoniny w surowicy u młodych kobiet z wtórnym brakiem miesiączki po odchudzaniu.
  Tytuł angielski: Serotonin in weight loss amenorrhea.
  Autorzy: Słopień Radosław, Męczekalski Błażej, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.45-47, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 26 młodych kobiet, hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Grupę kontrolną stanowiło 12 regularnie miesiączkujących kobiet. Średni wiek kobiet z grupy badanej wynosił 20,2 ń 2,3 lat. Średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) w grupie badanej wynosiła 17,1 ń 0,75 kg/mý; średnie stężenie FSH wynosiło: 3,24 ń 0,9 IU/l; LH 1,29 ń 1,19 IU/l; estradiolu 15,4 ń 2,98 pg/ml a średnie stężenie serotoniny: 136,89 ń 24,8 ng/ml. Średni wiek kobiet z grupy kontrolnej wynosił 22,12 ń 0,95 lat. Średnia wartość BMI w grupie kontrolnej wynosiła 21,37 ń 0,61 kg/mý; średnie stężenie FSH: 6,87 ń 1,3 IU/l; LH 7,76 ń 4,55 IU/l; estradiolu 94,9 ń 18,5 pg/ml a średnie stężenie serotoniny w surowicy wynosiło 115,48 ń 26,3 ng/ml. Wartości BMI, FSH, LH i estradiolu w grupie badanej były niższe niż w grupie kontrolnej (p 0,001), natomiast stężenie serotoniny w surowicy było wyższe w grupie badanej niż w grupie kontrolnej (p 0,05). Uzyskane wyniki potwierdzają rozpoznanie wtórnego braku miesiączki pochodzenia podwzgórzowego na podłożu odchudzania. Stężenie serotoniny u kobiet z wtórnym brakiem miesiączki w następstwie odchudzania jest niższe u regularnie miesiączkujących kobiet, co potwierdza wcześniejsze doniesienia dotyczące zależności pomiędzy poziomem aktywacji układu serotonergicznego a zmniejszonym przyjmowaniem pożywienia.

  Streszczenie angielskie: We studied 26 women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań, Poland because of weight loss induced secondary amenorrhea. The control group were 12 regularly menstruating women in reproductive age. The mean age of women from the study group was 20,2 (ń 2,3) years. Mean value of Body Mass Index (BMI) in the study group was 17,1 (ń 0,75) kg/mý; the mean FSH level was: 3,24 (ń 0,9) IU/l; LH 1,29 (ń 1,19) IU/l; estradiol 15,4 (ń 2,98) pg/ml and mean serum serotonin level was: 136,89 (ń 24,8) ng/ml. In the control group the mean age was 22,12 (ń 0,95) years. Mean value of BMI in the control group was 21,37 (ń 0,61) kg/mý; mean FSH level was: 6,87 (ń 1,3) IU/l; LH 7,76 (ń 4,55) IU/l; estradiol 94,9 (ń 18,5) pg/ml and mean serum serotonin level was 115,48 (ń 26,3) ng/ml. BMI, FSH, LH and estradiol levels were lower in the study group than in the control group (p 0,001), the difference between serum serotonin concentration in the study group and in the control group was also statistically relevant (p 0,05). Obtained results support the diagnosis of hypothalamic cause of menstrual disorders after weight loss. Serum serotonin level in women with weight loss induced secondary amenorrhea is lower than in regularly menstruating women, what supports previous data about the dependance between serotoninergic activation and decreased food intake.


  10/12

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na insulinooporność oraz stężenia wybranych białek.
  Autorzy: Hadaś K., Maciejewska M., Halerz-Nowakowska B., Grotowski W., Słopień R., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.183-186, bibliogr. 10 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Ocena aberracji regionu q11-q13 chromosomu 15 oraz polimorfizmu genu kodującego podjednostkę GABRB3 receptora GABA A u osób z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego i atypowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of q11-q13 locus of chromosome 15 aberrations and polymorphisms in the ç-aminobutyric acid receptor subunit B3 gene (GABRB3) in autistic patients.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Rajewski Andrzej, Budny Bartłomiej, Czerski Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.779-791, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of chromosomal aberrations, especially locus q11-q13 of chromosome 15 and polymorphism in the g-aminobutyric acid receptor subunit B3 gene (GABRB3) and genetic aetiology of autistic disorder. We studied 20 probands (aged 4-27 years old) and their patients and siblings (73 persons). Following cytogenetic methods were used: conventional GTG-banding analysis, study of fra(X), fluorescence in situ hybridisation, with two specific probes: SNRPN and UBE3A/D15S10. Dinucletide (CA)n repeat polymorphism at the GABRB3 gene was analysed using PCR-STR method. Chromosomal analysis revealed paracentomere inversion - 46,XX, inv(9)(p11q13) didn't reveal abnormalities in 15q11-q13 region. ETDT analysis didn't reveal connection between autistic disorder and studied marker. Lack of anomalies in 15q11-q13 region may be related to small number of probands, heterogenity of studied group and small number of studied locus and markers. So conclusions should be related only to this studied group, and not to autistic patients.


  12/12

  Tytuł oryginału: Wybrane czynniki kliniczne a rozwój zaburzeń autystycznych.
  Tytuł angielski: The role of several clinical factors in the development of autistic disorders.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Rajewski Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.252-265, bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych czynników klinicznych mogących wpływać na rozwój zaburzeń autystycznych. Grupę badaną stanowiło 20 pacjentów (17 z diagnozą autyzmu dziecięcego i 3 - autyzmu atypowego) oraz ich rodzice i rodzeństwo, łącznie 83 osoby. Wiek chorych wynosił 4-27 lat, wśród nich było 16 chłopców i 4 dziewczynki. Wykreślając rodowody, analizowano schorzenia występujące u wszystkich członków badanych rodzin. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu pochodziły z populacji polskiej. Diagnozę postawiono w oparciu o kryteria DSM-IV oraz ICD-10, na podstawie wywiadu uzyskanego od rodziców. Przeprowadzono badanie pediatryczne, psychiatryczne, neurologiczne i obserwację zachowania dziecka w różnym otoczeniu. Osoby autystyczne były też konsultowane w Poradni Genetycznej przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej AM w Poznaniu. Stwierdzono zależność statystyczną pomiędzy wczesnym początkiem (przed 1. r.ż.) pojawienia się pierwszych objawów, opóźnionym rozwojem ruchowym a większym nasileniem zaburzeń mowy. Wykazano również, że nasilenie agresji u chorych było tym większe, im młodszy był wiek obojga rodziców w chwili urodzenia dziecka. W badanej grupie nie znaleziono zależności statystycznej między nieprawidłowymi czynnikami ciążowymi, okołoporodowymi, niepowodzeniami rozrodu a stopniem rozwoju mowy pacjentów, nasileniem agresji i autoagresji.

  Streszczenie angielskie: The aim the study was evaluation of the influence of several clinical factors on the development of autistic disorders. The study involved a group of 20 patients (17 with childhood autism and 3 with atypical autism) and their parents and siblings-altogether 83 persons. All subjects were of Polish nationality. The studied group consisted of 16 boys and 4 girl, aged 4-27. We analysed diseases in allmembers of the studied families, using genealogy. The diagnosis was based on the DSM-IV and ICD-10 criteria with the use of parental anamnesis. We performed pediatric, psychiatric and neurological examinations, observing the children in various situations. Autistic patients were also consulted at the Genetic Outpatient Clinic in the Department of Medical Genetics, University of Medical Sciences in Poznań. A statistical correlation was found be tween the early onset of symptoms (before the age of 1) and delayed motor development and severe speech impairment. It was further revealed that aggression was increased with the younger parental age at childbirth. No statistical correlation was found between abnormal pre- and perinatal factors, procreation failures, speech development, aggression and self-aggression.

  stosując format: