Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁONIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie by-passu żylnego ICA-MCA w przypadku pourazowej przetoki szyjno-jamistej.
Tytuł angielski: Venous by-pass ICA-MCA used in a case of traumatic carotido-cavernous fistula.
Autorzy: Słoniewski Paweł, Smida Karina, Zieliński Piotr
Opracowanie edytorskie: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1157-1162, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek przetoki szyjno-jamistej po urazie twarzoczaszki u 13-letniego chłopca. Pacjent został przyjęty do Kliniki z wytrzeszczem prawej gałki ocznej, niedowładem nerwu odwodzącego prawego. Po dwókrotnej próbie nieudanego endowaskularnego zamknięcia przetoki, zdecydowano się na leczenie operacyjne za pomocą by-passu żylnego ICA-MCA (Tętnica szyjna wewnętrzna w odcinku zewnątrzczaszkowym, odcinek M1 tętynicy środkowej mózgu), omijającego przetokę. Zastosowanym leczeniem uzyskano zamkniecie przetoki i doprowadzono do ustąpienia objawów neurologicznych.

  Streszczenie angielskie: The reported case was a boy aged 13 with, traumatic carotido-cavernous fistula admitted to hospital with right exophthalmos and paresis of right abducens nerve. After two failed trials of endo-vascular closure of the fistula it was decided to use venous bypass ICA-MCA (internal cartoid artery in its extracranial part - M1 segment of middle cerebral artery) for bypassing the fistula. This made possible closure of the fistula with regression of neurological symptoms.


  2/3

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Microsurgical resection of an epidemiology cyst of the cerebellopontine angle - a review of three cases.
  Autorzy: Stempniewicz Mirosław, Słoniewski Paweł, Iżycka-Świeszewska Ewa, Rzepko Robert, Szurowska Edyta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.264-267, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Epidermoid cysts of the cerebellopontine angle, region, although benign in character, may pose a serious problem for neurosurgeons because of their spread, tendency to closly adhere to and involve such structures as the brain stem, cranial nerves and blood vessels. Case reports: The paper presents three cases of patients who underwent surgical treatment in the Department of Neurosurgery, Medical Uniwersity of Gdańsk in 1998-2000. The patients presented with non-specific symptoms such as headaches, tinnitus and trigeminal neuralgia. Clinical symptomatology together with CT and MRI results allowed to establish a correct preoperative diagnosis in one patient only. All the three cases of epidermoid cysts were treated surgically, but the decisions concerning the extent and methods of resection were taken individually. Conclusions: Aggressive surgical treatment in an attempt to remove the tumor radically may lead to neurological deficits such as those observed in the presented cases - slight nerve VII paresis. More conservative methods of resection, sparing a part of the tumor capsule closly adhering to the vascular structures, nerves or brain stem surface should always be considered. It is important to rinse throughly the surgical site with hydrocortisone in Ringer solution in order to remove residual cyst contents.


  3/3

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Diagnostic problems with recurrent intracerebral bleeding in a 10-year-old boy.
  Autorzy: Bełdziński Piotr, Lemka Małgorzata, Pilarska Ewa, Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Dilling-Ostrowska Ewa, Słoniewski Paweł
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.268-272, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Intracranial arteriovenous malformations (AVMs) are congenital lesions, which occur with aproximate frequency reaching 1,5 p.c. to 3 p.c. of the population. In children, hemorrhage is the initial presenting syndrome in 25 p.c. cases. In the majority of cases it is a severe intracerebral or intraventricular bleeding without other symptoms. The causes higher mortality rate in this group as compared with adult patients (25 p.c. vs. 6-10 p.c.). The diagnosis is based on computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and cerebral angiography (AG). Surgical extirpation of the lesions, embolization or radiosurgery, alone or in combinations, are the methods of choice in therapy. Case report: A 10-years-old boy who suffered from intracerebral bleedings from the arteriovenous malformation located in the occipital lobe is presented. Cerebral angiography performed after the second bleeding, revealed an aneurysm of the posterior right chorioideal artery as the cause of bleedings. The operation was performed with the use of a neuronavigation tool. Conclusions: The neuronavigation tool gave us the direct view into the location of pathology and enabled us to verify in situ the pre-operative diagnosis - none aneurysm were found The AVM could be totally resected using minimally invasive technique.

  stosując format: