Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOMIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wyniki radioterapii przerzutów do wątroby.
Tytuł angielski: Results of metastatic liver irradiation.
Autorzy: Miszczyk Leszek, Woźniak Grzegorz, Słomian Grzegorz
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.328, 330-334, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto grupę 50 chorych z mnogimi przerzutami do wątroby napromienianych z intencją paliatywną na jej obszar, w wieku 31-76 lat (średnia 57 lat). W 35 przypadkach guz pierwotny był zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, a w 15 poza nim. 27 chorych z analizowanej grupy było uprzednio leczonych chemioterapią, 4 hormonoterpią, a 1 immunoterapią. 64 proc. chorych w momencie rozpoczęcia leczenia skarżyło się na ból w prawym podżebrzu. Większość chorych (42) była napromieniana dawką frakcyjną 1,8 Gy do dawki całkowitej 18 Gy w czasie 14 dni. Średni okres obserwacji wyniósł 4,1 mies. U żadnego z leczonych chorych nie doszło w trakcie radioterapii do powikłań zmuszających do przerwania napromieniania. Po miesiącu ból ustąpił u 32 proc. chorych z kontrolowanej w tym czasie grupy. W kolejnych comiesięcznych kontrolach odsetki chorych podających całkowite zniesienie bólu w stosunku do stanu sprzed leczenia wynosiły odpowiednio 23, 29 i 10 proc. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że radioterapia przerzutowo zmienionej wątroby jest prostą i wartościową metodą leczenia, pozwalającą na uzyskanie zadowalających wyników, przy minimalnym obciążeniu chorego.

  Streszczenie angielskie: The group of 50 patients with multiple hepatic metastases who underwent palliative liver irradiation was analysed. The age ranged from 31 to 76 years (mean 57). In 35 cases the primary tumour was located in digestive tract and in 15 in other places. In 28 cases colon cancers were origins of metastases. There were 48 carcinomas and 2 sarcomas. In 36 cases adenocarcinoma was found. Majority of patients were in good performance status (65 p.c. Zubrod 0-1, 35 p.c. Zubrod 2). In 60 p.c. of patients more than ten liver metastases were found. The mean metastases diameter was 4,7 cm. 15 patietns had metastases in other organs and 18 bulky, primary tumour. In 29 cases the liver volume increase was found. 27 patients were previously treated with chemotherapy (mainly 5-Fluorouracyl and leucovorin), 4 with hormono and 1 with immunotherapy. The liver function as by biochemical examination was proper in majority of cases (mean ASPAT, ALAT alkalic phosphatase and bilirubin levels were respectively 37 lu, 33 iu, 214 iu nad 20.4 ćmol/l). 60 p.c. of patients suffered from pain in liver region. The majority of patients were irradiated with fraction dose of 1.8 Gy to the total dose of 18 Gy in average time of 14 days. 39 patient were irradiated using gamma 60Co, 10 with high energy photons and 1 with orthovoltage x-rays. The mean follow up was 4,1 months. The aim of the study was to assess adverse effects of such treatment and its effectiveness. In no one case the treatment was interrupted because of a radiation morbidity...


  2/2

  Tytuł oryginału: Stężenie endoteliny ET-1 w osoczu u chorych z nadczynnością tarczycy i z wolem guzkowym obojętnym : praca doktorska
  Autorzy: Słomian Urszula, Gasińska Teresa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, [2], 68 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., sum.
  Sygnatura GBL: 45/20976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: