Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOMIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności gemcytabiny z cisplatyną u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: Chemotherapy of advanced non-small cell lung cancer with the combination of gemcitabine and cisplatin.
Autorzy: Wolf Hanna, Jassem Ewa, Cynowska Bogumiła, Damps Iwona, Mierzejewska Ewa, Słomiński Jan Marek
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.44-51, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the efficacy of a combination of gemcitabine and cisplatin in advanced non-small cell lung cancer. Twenty-five patients were included (13 - IIIB, and 12 - IV stage). Gemcitabine - 1000 mg/m2 was given intravenously on days 1, 8, and 15, and cisplatin - 100 mg/m2 on day 2. In 13 patients partial remission was obtained, in 8 - stabilisation, and 4 - progression. Median survival 12 months (range: 1,5 - 32 months). Mean time to progression was 6 months. Toxicity was tolerable and included mainly thrombocytopenia, neuropenia and anemia. In 11 patients pain relief was obtained. Furthermore cough, dyspnoea and hemophtysis disappeared in a proportion of patients. These results indicate the efficacy of the combination of gemcitabine and cisplatin regimen in advanced non-small cell lung cancer, and its acceptable toxicity.


  2/11

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał IgG przeciw wirusom HTLV I i II (human T-cell lymphotropic virus) u chorych na sarkoidozę.
  Tytuł angielski: The prevalence of serum IgG antibodies against HTLV virus type I and II in sarcoidosis patients.
  Autorzy: Siemińska Alicja, Jassem Ewa, Dziadziuszko Rafał, Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.52-57, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis of sarcoidosis remains still unknown. Among numerous factors viruses are considered as potential causes. The aim of the study was investigation of human T-cell lymphotopic virus type I (HTLV-I) in sarcoidosis patients. Studied group (I) consisted of 52 patients: 29 women and 23 men aged from 24 to 62 years; mean age 40 years. The diagnosis of sarcoidosis was confirmed by histologic examination in 46 patients and on the base of clinical, HRCT - chest scan and BAL findings in 6 patients. Control group (II) consisted of 92 various pulmonary disorders patients and healthy subjects in the aged from 20 to 83 years; mean age 54 years. In both groups the ELISA test detecting antibodies against HTLV-I/II was performed with the use the diagnostic kit produced by Organon Teknika, Belgium. Results were interpreted by measuring the optical density (OD). The cut-off point 0,386 was established according to the rule defined by kit's produced. The values of OD ranged in group I from 0,061 to 0,384 and in group II from 0,047 to 0,213; thus, no positive results of the test were observed. The values of OD did not differ significantly in both groups (p = 0,59). Conclusion: In our region the participation of HTLV-I in the pathogenesis of sarcoidosis is doubtfull.


  3/11

  Tytuł oryginału: Corticotropin-releasing hormone affects cytokine production in human HaCaT keratinocytes.
  Autorzy: Zbytek Błażej, Myśliwski Andrzej, Słomiński Andrzej, Wortsman Jacobo, Wei Edward T., Myśliwska Jolanta
  Źródło: Life Sci. 2002: 70 (9) s.1013-1021, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: CRH cutaneous expression is significantly enhanced after exposure to various stimuli (Physiol Rev 2000,80;979-1020). We evaluated the effect of CRH on cytokine production in HaCaT keratinocytes, a cell line shown to express CRH receptors coupled to cAMP activation and calcium-dependent transmission pathways. It is demonstrated for the first time that exogenously added CRH stimulates production of IL-6 and IL-11. It also inhibits production of IL-1beta and does not affect TNF-alpha production. Our results indicate that CRH functioh(s) during cutaneous stress may be mediated by differential effects on cytokine production.


  4/11

  Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
  Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  5/11

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  6/11

  Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń spirometrycznych w trzech regionach województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Occurrence of the spirometric abnormalities in three regions of the Pomeranian Voivodeship with different levels of environmental threats - preliminary results.
  Autorzy: Judin Aleksy, Ucińska Romana, Wysocka-Nowak Ewa, Klicki Grzegorz, Moczkowska Grażyna, Dobrzycka Anna, Cynowska Bogumiła, Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.39-45, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych i jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza w środowisku zewnętrznym jest postrzegane jako czynnik ryzyka rozwoju POChP. Celem pracy było wykazanie wpływu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego na występowanie zaburzeń wentylacyjnych u wybranej grupy pacjentów w 3 regionach woj. pomorskiego zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych. W masowym badaniu spirometrycznym udział wzięło 2357 osób. Wyniki pracy wskazują na negatywny wpływ stopnia uprzemysłowienia na poziom parametrów spirometrycznych.


  7/11

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i farmakoekonomiczna sekwencyjnej terapii pozaszpitalnego zapalenia płuc w warunkach oddziału internistycznego podstawowego stopnia referencyjności : praca doktorska
  Autorzy: Klicki Grzegorz, Słomiński J. M. (promot.).; Szpital Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Lęborku
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19713

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pulmonologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/11

  Tytuł oryginału: Rola testu wysiłkowego na ergometrze rowerowym w porównaniu z klasycznymi parametrami spirometrycznymi w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej : praca doktorska
  Autorzy: Kuziemski Krzysztof, Słomiński Jan Marek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Gdańsku
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznawanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w populacji Trójmiasta : porównanie dwóch metod naboru badanych : praca doktorska
  Autorzy: Ucińska Romana, Słomiński J[an] M[arek] (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Gdańsku]
  Źródło: 2002, [1], 77 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20354

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/11

  Tytuł oryginału: Kazimierz Szeleżyński (1925-2001) - profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy AM w Gdańsku w latach 1975-1995.
  Autorzy: Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek, Laval Józefa de
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.505-510, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • bibliografia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szeleżyński
 • Kazimierz 1925-2001


  11/11

  Tytuł oryginału: Gruźlica języka.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the tongue.
  Autorzy: Ucińska Romana, Siemińska Alicja, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.113-116, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Gruźlica języka jest sporadycznie opisywana w literaturze i prawie zawsze jej wystąpienie jest związane z gruźlicą innych narządów szczególnie gruźlicą płuc. W Polsce gruźlica pozapłucna rozpoznawana jest rzadziej w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Nie wiadomo na jakiej drodze dochodzi do wysiewu prątków do błony śluzowej języka, ale współistnienie z gruźlicą o innej lokalizacji sugeruje drogę krwiopochodną, możliwe jest również zakażenie języka przez odkrztuszaną wydzielinę oskrzelową, zwłaszcza w miejscach o uszkodzonej śluzówce, zdarzające się wyjatkowo, ze względu na naturalne zabezpieczenie przez grubą błonę śluzową języka oraz ochronne działanie śliny. Opis przypadku: 34-letnia kobieta z toczniem runieniowatym układowym, leczona przewlekle glikokortykosteroidami zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu kolejnego zaostrzenia choroby podstawowej. Jedyną dolegliwością na jaką uskarżała się chora był niewielki ból języka, na którym znajdowały się niewielkie owrzodzenia z towarzyszącym powiększeniem podżuchwowych węzłów chłonnych. Pacjentka została skierowana do szpitala rejonowego z podejrzeniem choroby nowotworowej. Chora nie zgłaszała objawów ze strony układu oddechowego. Kilkakrotnie pobierano wycinki z języka i ostatecznie w badaniu histopatologicznym ujawniono obecność gruźliczopodobnych ziarniniaków. Przy przyjęciu do Kliniki chora była niedożywiona, sprawiająca wrażenie przewlekle chorej. Ból języka nasilił się, w wyniku jego powiększenia wystąpiły zaburzenia mowy. Przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, wykonane w trakcie hospitalizacji, ujawniło obecność rozsiewu prosówkowego w obu płucach. ...

  stosując format: