Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Laparoscopic cystectomy - an experience of the treatment of two patients.
Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Sikorski Andrzej
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.81-85, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy omawiają swoje doświadczenia związane z dwoma operacjami cystektomii laparoskopowej, wykonanymi z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metody. Przedstawiono szczegóły techniki operacji, wykonanych u dwojga pacjentów (mężczyzny i kobiety) chorych na raka pęcherza moczowego. U mężczyzny przeprowadzono cystoprostatektomię z odprowaczeniem moczu sposobem Brickera. Wstawkę jelitową wykonano techniką minilaparotomii. U kobiety cystektomię z histerektomią połączono z laparoskopowo przeprowadzoną nefrektomią nieczynnej nerki. W celu odprowadzenia moczu zastosowano przetokę moczowodowo-skórną. Wyniki. Oba zabiegi przebiegły bez poważnych powikłań śródoperacyjnych. Czas operacji wyniósł odpowiednio 565 min. i 470 min. U operowanej chorej wystąpiły zaburzenia krążeniowo-oddechowe, leczone na oddziale intensywnej terapii. Oboje chorych zostało wypisanych do domu w 7. dobie po operacji.

  Streszczenie angielskie: Purpose. We report our experience in laparoscopic cystectomy for bladder carcinoma on the basis of two treated patients. Material and methods. Details are given of surgery, used in two patients operated on for carcinoma of the bladder. One of them (a man) underwet a cystoprostatectomy with ileocutaneostomy m. Bricker. The urinary diversion was performed by minilaparotomy. For the other (a woman) we used laparoscopy for cystectomy, histerectomy and removal of nonfunctioning kidney, and ureterocutaneostomy was the mode of urinary diversion. Results. There were no serious complications. The operative times were 565 and 470 minutes, respectively. The cardiac and respiratory disorders, observed in a woman, were treated in the Intensive Care Unit. Both patients were discharged from hospital seven days after surgery. Conclusions. Radical cystectomy may be performe with the use of laparoscopic technique. In comparison with open surgery, laparoscopy offers perfect cosmetic results and considerably shorter hospitalization. The role of laroscopic cystectomy and its oncological effect should be further investigated in prospective trials.


  2/9

  Tytuł oryginału: Microangiographic imaging of the prostate.
  Autorzy: Słojewski M[arcin], Czerwiński F[lorian], Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.776-778, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: To present the results of microangiography in visualizing prostatic microvascularization. Materials and methiods: A contarst medium was injected into the vessels of prostate specimens obtained during surgery, to fill small vessels; nine specimens were obtained after cystoprostatectomy and two after radical prostatectomy. Branches of prostatic or seminal vesicle arteries were used for the injection, the specimens then fixed in formalin, sectioned and X-rayed. Results: In five samples the quality of the images was sufficient to visualize small arteries; the remaining vessels were partially filled. The vascular map was compared with previous results from historadiographic studies. Conclusions: Microangiographic imaging of prostate specimens provides a unique view of the angioarchitecture of the prostate and correlates closely with historadiographic studies. The correlation with other imaging methods, e.g. Doppler ultrasonography, needs further evaluation.


  3/9

  Tytuł oryginału: Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation.
  Autorzy: Gołąb Adam, Słojewski Marcin, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.78-80, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z powikłań, powstających po zabiegach przezcewkowych wykonywanych w obrębie pęcherza moczowego, jest uszkodzenie jego ściany. Klasyczna metoda zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji polega na jej chirurgicznym zeszyciu na drodze operacji otwartej. Autorzy wykorzystali do tego celu metodę laparoskopową. Cel pracy. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w zakresie laparoskopowego zaopatrzenia jatrogennego uszkodzenia pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Opisano szczegóły techniki operacji laparoskopowych wykonanych u 3 chorych, u których w trakcie elektroresekcji przezcewkowej guza doszło do perforacji dootrzewnowej pęcherza. Wszyscy leczeni byli mężczyznami, których średni wiek wynosił 64 lata. Wyniki. Czas operacji wynosił od 25 do 40 minut. Nie zanotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych. Hospitalizacja po laparoskopii trwała przeciętnie 4 dni. Po 12 dniach wszyscy pacjenci wracali do pełnej aktywności. Wnioski. Laparsokopowe zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego jest cenną alternatywą dla operacji otwartej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the complications of transurethral surgery is bladder wall injury. The classical method of intraperitoneal perforation repair comprises suturing in open surgery. In this case the authors used a laparoscopic technique. Objective. To present our own experience of laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation. Material and methods. There were 3 cases of intraperitoneal bladder perforation. Each one was a tumor resection complication. The mean age of patietns was 64 years. Details of the surgical technique are presented. Results. Operation time ranged from 25 to 40 min. there were no complications in the middle of laparoscopy or in the postoperative period. Hospitalization averaged 4 days. The time of recovery amounted to 12 days. Conclusion. Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation is valuable alternative to open surgery.


  4/9

  Tytuł oryginału: Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza.
  Tytuł angielski: Local, ultrasound-guided blockade of neuro-vascular boundles improves quality of life of patietns after transrectal prostate biopsy.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przezodbytnicza, gruboigłowa biopsja stercza, przeprowadzana pod kontrolą ultrasonografii, pozostaje podstawową metodą rozpoznawania raka stercza. Pomimo, że biopsja stercza jest zabiegiem bolesnym dla 70 - 80 proc. mężczyzn, większość urologów wykonuje ją bez jakiejkolwiek formy znieczulenia. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia mężczyzn podanych biopsji stercza z zastosowaniem miejscowego znieczulenia pęczków naczyniowo-nerwowych (PNN). Materiał i metody. Zbadano grupę 105 mężczyzn, z których u 55 wykonano znieczulenie PNN przed biopsją; pozostałych 50 stanowiło grupę kontrolną. Chorych kwalifikowano do znieczulenia w sposób losowy. Po upływie dziesięciu dni od biopsji każdego z nich poproszono, aby wpełnił ankietę własnej konstrukcji, w której pytano o dolegliwości bólowe po biopsji, nieodzowność stosowania leków przeciwbólowych, gorączkę, obecność krwi w stolcu, moczu i nasieniu, kłopoty z oddawaniem moczu, nieodzowność zasięgania porady lekarskiej i o gotowość poddania się ponownej biopsji, jeśli zaszłaby taka konieczność. Wyniki. W obu grupach wiek, rodzaj biopsji i liczba pobranych wycinków była podobna. Ból po zabiegu stwierdziło 37 porc. chorych poddanych znieczuleniu i 57 proc. z tych, u których biopsję wykonano bez znieczulenia (p 0,05). Odsetek chorych, którzy zauważyli krew w moczu, stolcu lub nasieniu, był w obu grupach zbliżony. Kłopoty z oddawaniem moczu pod postacią okresowego częstomoczu, bólów i pieczenia przy mikcji lub ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Transrectal, ultrasonographically guided core prostate biopsy remains the main method of prostate cancer diagnostic. Despite it is painful procedure for 70 - 80 p.c. of patietns, most of urologists have been performing this without any anesthesia. Objective. To evaluate the quality of life men who had undergone prostate biopsy with local blockade of neuro-vascular boundels (NVB). Material and methods. In 55 randomized patients among 105, NVB blockade was performed before prostate biopsy. Control group consists of remaining 50 men. After 10 days patients were asked for filling the self-constructed questionnaire concerning pain after biopsy, use of analgetic drugs, fever, presence of blood in uring, stool and semen; the decision about re-biopsy if needed. Results. In both groups age, biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer bipsy was reported by 37 p.c. of patients with NVB blocade and 57 p.c. of patients biopted without anaesthesia (p 0,05). Pain during micturition, dysuria and the use of analgetics drugs were reported in both groups in 20 p.c., 33 p.c. and 8.8 p.c. and 15 p.c. respectively. Due to "post-biopsy" symptoms 6,6 p.c. and 5,2 p.c. in both groups were consulted by family doctor or urologist. In group with NVB blockade 95 p.c. and 75 p.c. in non-anaethesized group, would accept the decision of re-biopsy (p 0,05). Conclusion. Local, ultrasound-guided NVB blockade ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Triki laparoskopowe.
  Autorzy: Słojewski Marcin
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.79, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  6/9

  Tytuł oryginału: Przygotowanie prezentacji medycznych.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.102-105, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator


  7/9

  Tytuł oryginału: XII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL.
  Autorzy: Słojewski Marcin
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.112-113, il. - 12 Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego Szczecin 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  8/9

  Tytuł oryginału: Wpływ wyniku badania palcem przez odbytnicę, stężenia PSA w surowicy i ultrasonografii przezodbytniczej na wynik biopsji stercza (doświadczenia własne).
  Autorzy: Gołąb Adam, Słojewski Marcin, Gliniewicz Bartłomiej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.34, 36, 38, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  9/9

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL.
  Autorzy: Słojewski Marcin
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.116-117, il. - 13 Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU Szczecin 19-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne

  stosując format: