Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Results of treatment with concurrent radiotherapy and cisplatin-based chemotherapy for cancer of the uterine cervix - a preliminary assessment.
Tytuł polski: Wstępna ocena wyników leczenia raka szyjki macicy napromienianiem skojarzonym z chemioterapią opartą na cisplatynie.
Autorzy: Rusiecka Małgorzata, Ziemba Beata, Dryl Jacek, Bojarowska Katarzyna, Słocka Beata
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.301-304, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Badanie podjęto w celu wykazania różnicy w wynikach leczenia radiochemioterapią i radioterapią, oraz wskazania metody skuteczniejszej w leczeniu raka szyjki macicy. Materiał i metoda. Badaniem objęto 53 chore na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, poddane radiochemioterapii w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. z powodu nowotworu zaawansowanego miejscowo: stadia kliniczne od IB-2 do IVA - grupa C. Grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy, w stadiach zaawansowania klinicznego od IB-1 do IVA, leczonych wyłącznie radioterapią w 1997 roku - grupa R. Obie grupy były porównywalne pod względem wieku, warunków napromieniania, rodzaju brachyterapii. W grupie C znalazło się więcej chorych z zaawansowanym nowotworem (bulky, oraz przewaga liczbena wyższych stadiów klinicznych). W grupie tej zastosowano wlewy cisplatyny 1 raz w tygodniu w dawce 40 mg/mý, lecz nie więcej niż 70 mg na 1 wlew. Z powodu masywnego krwawienia z dróg rodnych 6 chorych napromieniono metodą hiperfracji: 2 x 1,2 Gy z przerwą 8 h, aby nie stosować hipofrakcjonacji hemostatycznej. Wyniki. U wszystkich chorych grupy C zaobserwowano pozytywny efekt terapii, w tym ponad 50 proc. całkowitych remisji. U ponad 70 proc. kobiet stosowano sterydy z powodu leukopenii, a 4 chore nie otrzymały pełnej chemioterapii - 6 kursów cisplatyny, z powodu trombocytopenii, które wydaje się być największym problemem leczenia skojarzonego. Ilość odczynów poprowmiennych wzrosła, lecz nie wydłużyła się w czasie, ani nie osiągnęła większego natężenia. Podsumowanie. Wczesne wyniki skojarzonego leczenia radiochemioterapią płąskonabłonkowego raka szyjki macicy są bardzo obiecujące i rekomendują powyższy schemat jako standard terapeutyczny w tym schorzeniu.

  stosując format: