Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁAWEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne długotrwałej poprawy w dystonii szyjnej, leczonej toksyną botulinową typu A.
Tytuł angielski: Prognostic factors of long-standing improvement in cervical dystonic treated with botulinum A toxin.
Autorzy: Sławek Jarosław, Cielecka Agata, Dużyński Wojciech
Opracowanie edytorskie: T. D. (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.47-56, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas działania toksyny botulinowej A u chorych z kręczem karku wynosi około 3 miesiące. U niektórych chorych obserwuje się jednak poprawę kliniczną utrzymującą się dłużej. Celem pracy była ocena częstości występowania długotrwałej poprawy w grupie chorych z samoistnym kręczem karku po podaniu toksyny botulinowej A, oraz znalezienie czynników prognostycznych dla takiego przedłużonego efektu leczenia. W grupie 43 chorych (K30, M13) o średniej wieku 43.9 (19-72) lat obserwowano długotrwałą poprawę (arbitralnie ustalono, że czas poprawy musi przekraczać 6 miesięcy) u 13 chorych (30.2 proc.). U 5 chorych poprawa taka powtarzała się cześciej niż 1 raz (dwukrotnie u 4 chorych i 4 krotnie u jednej chorej). Częstość remisji samoistnych, które zdarzają się w pierwszych latach choroby wynosi około 12 proc. i jest znamiennie niższa niż remisji po podaniu toksyny botulonowej. Wśród analizowanych parametrów oceny jedynie średni wiek w czasie zachorowania i średni wiek przy rozpoczęciu leczenia były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z długotrwałym efektem. Za przedłużone działanie leku być może odpowiedzialny jest różny w obu grupach chorych czas potrzebny na reinterwencję i powrót funkcji mięśni po podaniu toksyny. Prawdopodobny może być także mechanizm sprężeń zwrotnych między mięśniem a układem nerwowym (feed-back), prowadzący do zmniejszenia patologicznych pobudzeń płynących do mięśni. Obsewacje te wymagają potwierdzenia na większym materiale chorych.

  Streszczenie angielskie: The clinical improvement after injections of botulinum toxin A in patients with idiopathic spasmodic torticollis lasts usually about 3 months. Nevertheless in some patients it exceeds several months. The aim of our study was to assess the frequency of prolonged response (arbitrally established as 6 months) and to find the possible prognostic factors of such longer effect. In the grpup of 43 patients (F30, M13), average age 43.9 (19-72) years, we observed prolonged effect in 13 (30.2 p.c.). In 5 of them remission was repeated in following sessions (two times in four times in one). The frequency of spontaneous remissions in spasmodic torticollis (12 p.c.) is significantly lower than after botulinum toxin, what means that they are triggered by drug injection in our group of patients with prolonged effect. Within the analysed parameters only the lower average age and the average age at the onset of symptoms statistically significantly differ in both group. The authors suggest the possibility of other mechanisms responsible for prolonged clinical effect after botulimum toxin; e.g. different time of reinnervation (remodelling of synapses) or the modification of natural course (feed-back mechanisms) of spasmodic toricollis in some patients.

  stosując format: