Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁAWATYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ nitrogliceryny podawanej przezskórnie na krążenie płodowe w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
Tytuł angielski: The influence of transdermal nitroglycerin patches on fetal blood flow parameters in threatened preterm labor.
Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Marciniak Beata, Laskowska Marzena, Sławatyński Andrzej, Oleszczuk Jan
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.756-762, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów przepływu w krążeniu płodowym (tętnica pępowinowa i środkowa mózgu płodu) pod wpływem tlenku azotu podawanego w postaci przezskornego systemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 u pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Nie zaobserwowano istotnych różnic w parametrach przepływu ani w tętnicy środkowej mózgu płodu ani w tętnicy pępowinowej, co może wskazywać, że nitrogliceryna stanowi bezpieczny środek terapeutyczny w leczeniu przedwczesnych skurczów mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was the assessment of fetal arterial Doppler parameters (umbilical artery and middle cerebral artery) in threatened preterm labor in the course of transdermal nitroglycerin therapy. Materials and methods: 16 pregnant women in between 27th and 34th week of gestation with symptoms of threatening preterm labor were brought into our study. Patients were treated with transdermal nitroglycerin (5 mg) patches. Maternal blood preasure, Manning's test score and fetal arterial Doopler blood flow were measured. Results: Whereas maternal systolic blood pressure does not vary in the course of therapy, significant decrease in diastolic blood pressure was noted. There was no change in the mean umbilical and middle cerebral artery blood flow in the course of treatment. Conclusions: nitroglycerin in the form of transdermal therapeutic system releasing nitric oxide doesn't offect fetal artery Doopler parameters. Nitroglycerin may be used as a safe therapeutic agent in treatment of preterm labor.

  stosując format: