Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁAPA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Podstawowe techniki prezentacji trójwymiarowej stosowane w diagnostyce obrazowej.
Tytuł angielski: Basic three-dimensional rendering techniques used in diagnostic imaging.
Autorzy: Szopiński Kazimierz, Rakoczy Andrzej, Słapa Rafał Z.
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.5-10, il., bibliogr. 57 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd technik trójwymiarowej prezentacji obrazów sotsowanych w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i ultrasonografii. Omówiono sposoby zbierania danych, tworzenie prezentacji trójwymiarowych, obecne zastosowania i perspektywy rozwoju.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an overview of basic three-dimensional techniques used in computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, and ultrasound. Data aquisition and processing methods, current applications, and development trends are discussed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Współczense metody obrazowe w diagnostyce guzów nadnerczy.
  Tytuł angielski: Contemporary imgaing of adrenal masses.
  Autorzy: Słapa Rafał Zenon, Jakubowski Wiesław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.16-21, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Development of new diagnostic-therapeutic algorithms and accurate diagnostic criteria in adrenal masses imaging is possible due to the dynamic development of imaging modalities and research concerning their application to diagnostic of adrenal masses. The paper presents a review of contemporary imaging modalities used in diagnostics of adrenal masses. Diagnostics of adrenal tumours with application of new ultrasound techniques, new computed tomography evaluation schemes, contemporary magnetic resonance techniques, new radiopharmaceuticals used in scintigraphy and application of positron emission tomography is presented.


  3/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa nowotworów jąder z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego Levovist.
  Tytuł angielski: Improved differentiation of testicular tumors with the use of contrast medium Levovist.
  Autorzy: Pajk Anna, Jakubowski Wiesław, Szopiński Kazimierz, Mlosek R. Krzysztof, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.19-23, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności ultrasonograficznego środka kontrastującego Levovist (Schering AG, Berlin) w diagnostyce różnicowej nowotworów jąder. Grupę osób badanych stanowiło 65 mężczyzn w wieku 23-67 lat, u których stwierdzono w wyjściowym badaniu ultrasonograficznym jąder guz o wymiarach 7-36 mm (średni wymiar 24 mm). Badania ultrasonograficzne wykonywano aparatami Philips ATL 3000 i Philips ATL 5000 z zastosowaniem liniowych głowic szerokopasmowych 5-10 MHz i 5-12 MHz. Levovist podawano w dawce 2,5 g (zawiesina 300 mg/mL) w postaci bolusa 2 mL/sek. W grupie nasieniaków/seminoma/ (39 pacjentów) największa ilość guzów (36 - 92,3 proc.) uzyskała wzmocnienie, które zakwalifikowano na poniżej 2 punkty i we wszystkich guzach o typie nasieniaka maksymalne wzmocnienie następowało w czasie poniżej 120 sekund. W grupie guzów z komórek rozrodczych /embryonal cell carcinoma/ (17 pacjentów) największa ilość guzów (15 - 88,2 proc.) uzyskała wzmocnienie, które zakwalifikowano na powyżej 2 punkty i w 16 guzach z komórek rozrodczych (94,1 proc.) maksymalne wzmocnienie następowało w czasie poniżej 120 sekund. W grupie potworniaków /teratocarcinoma/ (6 pacjentów) wszystkie guzy uzyskały wzmocnienie, które zakwalifikowano na powyżej 2 punkty i również we wszystkich tych guzach maksymalne wzmocnienie następowało w czasie powyżej 121 sekund. W grupie guzów o characterze przerzutów (3 pacjentów) wszystkie guzy uzyskału wzmocnienie, które zakwalifikowano na poniżej 2 punkty i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was improved detection and differentation between various types of testicular tumors with the use of contrast medium Levovist (Schering AG, Berlin). Levovist was administered in 65 men aged 23-67 with testicular tumors 7-36 mm in diameter, mean diameter 24 mm. Ultrasound examinations were performed with ATL Philips 3000 and ATL Philips 5000 linear wideband transducers 5-10 MHz and 5-12 MHz. Levovist was administered in dosis 2,5 g (suspension 300 mg/mL), speed of infusion 2 mL/sec. In the group of seminomas (39 patients) the largest number of lesions (36 - 92,3 p.c.) were enhanced for under 2 points and all seminomas presented peak enhancement in the time of under 120 seconds. In the group of embryonal cell carcinomas (17 patients) the largest number of lesions (15 - 88,2 p.c.) were enhanced for 2 points and over. 16 embryonal cell carcinomas (94,1 p.c.) presented peak enhancement in the time of under 120 seconds. In the group of teratocarcinomas (6 patients) all lesions were enhanced for 2 points and over and all of them presented peak enhancement in the time of over 121 seconds. In the group of metastatic lesions (3 patients) all lesions were enhanced for under 2 points and all of them showed peak enhancement in the time of under 120 seconds. Average contrast enhancement obtained after Levovist administration: teratocarcinomas 3,16, embryonal cell carcinomas 2,11, metastatic lesions 0,66, seminomas 0,64 points. Marked increase in vascular ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce zaburzeń erekcji.
  Tytuł angielski: Ultrasound evaluation of erection disorders.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.74-76, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono przydatność ultrasonografii w diagnostyce zaburzeń erekcji. Przedstawiono anatomię prawidową prącia w obrazach B-mode, a także pomiary spektrum dopplerowskiego podczas oceny stopnia upośledzenia erekcji z zastosowaniem testu farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents ultrasound evaluation of erection disorders. B-mode images of normal penile anatomy were presented, as well as Doppler waveforms obrained during administration of pharmacologic agents.


  5/6

  Tytuł oryginału: Rola ultrasonografii we wczesnej diagnostyce ostrego skrętu jądra.
  Tytuł angielski: Ultrasound in early detection of acute testicular torsion.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.49-52, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie ostrego skrętu jądra ma istotne znaczenie ze względu na konieczność natychmiastowego wdrożenia leczenia operacyjnego. Badanie ultrasonograficzne w skali szarości, a także USG z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem i Dopplera mocy ułatwi postawienie trafnego rozpoznania ostrego skrętu jądra. W artykule omówiono obraz kliniczny ostrego skrętu jądra, a także obrazy ultrasonograficzne spotykane w różnych okresach trwania skrętu jądra. W drugiej części artykułu omówiono skręt przyczepków jądra i przyczepków najądrza, jego obraz kliniczny, ultrasonograficzny oraz implikacje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Early detection of acute testicular torsion is important due to its immediate surgical treatment. Grey-scale ultrasound together with Color Doppler and Power Doppler imaging facilitaties early diagnosis of acute testicular torsion. This paper presents clinical and ultrasound image of testicular torsion according to the time of onset. The paper concludes with the description of appendix tests and appendix epidydimis acute torsion, its clinical and ultrasound image together with its clinical implications.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce zapaleń narządów moszny.
  Tytuł angielski: Ultrasound in epididymo-orchitis.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.53-59, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono ostre oraz przewlekłe stany zapalne narządów moszny, ich etiologię, obraz kliniczny i ultrasonograficzny w skali szarości oraz z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem, Dopplera mocy oraz po podaniu ultrasonograficznego środka kontrastującego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents acute and chronic epididymo-orchitis, its etiology, clinical demonstration, ultrasound images obtained in gray - scale, color Doppler and Powe Doppler, also after administration of echo-enhanced contrast agent.

  stosując format: