Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZYMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania internetu w perinatologii.
Tytuł angielski: Possible application of Internet in perinatology.
Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.404-407, bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/12

  Tytuł oryginału: Urologia a Internet.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.74-76, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  3/12

  Tytuł oryginału: Rak jelita grubego - wyzwanie dla Internetu.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.87-89, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: Problemy okresu okołomenopauzalnego w Internecie.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.70-72, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  5/12

  Tytuł oryginału: Internet przestrzenią doskonalenia i wymiany doświadczeń lekarzy rodzinnych całego świata.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.113-117, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495


  6/12

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne i praktyczne zastosowania Internetu w gastroenterologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.96-99, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Streszczenie polskie: Gastroenterologia należy do dziedzin wyraźnie zaznaczonych w Internecie. Prowadzi się już m.in. badania drogą elektroniczną z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego przez 2 lata od czasu rozpoznania. Pilotażowy program miał początkowo charakter badań naukowych, trudno jednak nie dostrzec możliwości jego zastosowania w regulacji kontroli pacjentów [1, 5]. Dotyczy to szczególnie danych uzyskiwanych z ankiet elektronicznych. Można w ten sposób badać zadowolenie i skuteczność terapii u pacjentów z tą chorobą, co stanowi skuteczniejszą formę opieki [6, 8].


  7/12

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń sICAM-1 oraz CA-125 w surowicy pacjentek z guzami przydatków - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of serum sICAm-1 and CA-125 in patients with tumours of the ovary - preliminary report.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Drews Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1090-1095, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie stosowane metody diagnostyczne nie zapewniają w pełni skutecznego wykrywania i różnicowania guzów przydatków. Wraz z wprowadzeniem najnowszych osiągnięć immunologii nowotworów możliwe staje się wykrywanie coraz większej liczby substancji oraz mechanizmów immunologicznych. Stwarza to szanse na wykorzystanie w diagnostyce i różnicowaniu nowtoworów jajnika. Celem pracy była ocena stopnia korelacji stężeń złuszczonej formy międzykomórkowych cząsteczek adhezyjnych typu 1 (soluble Intracellular Adhesion Molceules-1) z nowotworami złośliwymi jajnika oraz CA-125. Materiał stanowiła surowica 40 kobiet operowanych w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka oraz Klinice Ginekologii Operacyjnej z powodu guzów przydatków, 32 z rozpoznanym rakiem jajnika oraz 8 z nowotworami łagodnymi. Oznaczeń dokonano przy użyciu metody immunoenzymatycznej. Stężenie sICAM-1 słabo korelowały ze stopniem zaawansowania choroby, wielkością guza oraz CA-125. Średnie stężenia różniły się między badanymi grupami, różnica była jednak nieistotna statystycznie. Oznaczenie sICAM-1 wraz z CA-125 zwiększała skuteczność badania. Zastosowanie oznaczania sICAM-1 w różnicowaniu nowotwrów jajnika wydaje się mieć ograniczone zastosowanie. Dodanie tego testu do oznaczania CA-125 może poprawić wartość badania diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Today's diagnostics and differentiation of ovarian tumour is not efficient enough. Wide spreading tumour immunology of neoplasm presents an opportunity to determine new markers and mechanisms useful for diagnostic and discrimination. The aim of our study was to evaluate concentration of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) with CA125 in ovarian cancer. Material and method: Serum of 40 patients udergoing surgical treatment, 32 with ovarian cancer and 8 with benign tumours. Concentration of markers was determined immunoenzymatically. Results: Concentration of sICAM-1 correlated moderately with FIGO stage, tumour volume and CA-125. Mean concnetrations between analysed groups were different, but not statisically significant. Determination of sICAM-1 together with CA-125 increased discrimination power of the test. Conclusions; Determination of sICAM-1 alone seems to have limited application. Addition of this test to CA-125 could improve value of the diagnostic process.


  8/12

  Tytuł oryginału: Historia i nowe kierunki rozwoju neurologii internetowej.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.101-102, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  9/12

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości zastosowania Internetu w walce z grypą.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.37-38, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa pojawia się sezonowo jako epidemie (niewielka zmienność antygenowa) oraz jako wielkie pandemie, dzięki znacznym zmianom genetycznym. Ten efekt jest niezależny od pory roku. W 1918 r. pandemia zabiła ponad 20 mln ludzi, a w latach 1957 i 1968 ponad 1,5 mln. Dziś Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje zmiany w genomie, rozprzestrzenianie się i potencjalne pandemie poprzez system nadzoru. Jest on zbudowany z sieci 110 narodowych centrów grypy w 83 krajach. Do usprawnienia tego systemu wdrożono narzędzia informatyczne i połączono jednostki w sieć (FluNet).


  10/12

  Tytuł oryginału: Przegląd zastosowań Internetu w laryngologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.75-77, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  11/12

  Tytuł oryginału: Muzyka w medycynie a muzykoterapia.
  Autorzy: Szulc Wita, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Rzymski Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.99-103, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495


  12/12

  Tytuł oryginału: Antykoncepcja w Internecie - przykłady użycia i nadużycia.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.122-124, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator

  stosując format: