Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZYMOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: The effect of quercetin on the expression of heat shock proteins and apoptosis induction in monkey kidney cell line GMK.
Autorzy: Jakubowicz-Gil J., Rzymowska J., Paduch R., Gawron A.
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.137-138, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate whether quercetin, a very common flavonoid widely distributed in many plants, can induce apoptosis in monkey kidney cells (GMK). Involvement of the expression of heat shock proteins Hsp72, Hsp3, Hsp27 and the significance of cell culture model in this process were also examined. The studies have shown that quercetin alone and in combination with the heat shock can induce apoptosis and necrosis in vitro in the sutided cells, but the percentagae of affected cells did not exceed 3.9 p.c. In the same experimental conditions, the expression of Hsp73, Hsp72 and Hsp27 increased in cells cultured in two-dimensional systm and decreased in three-dimensional model. This indicates that strong inhibition of heat shock proteins in GMK cells is not correlated with an adequate increase in the sensitivity of cells to undergo apoptosis. It also shows that the sensitivity of cells, manifested by Hsp expression and apoptosis induction, depends on the culture model and culture conditions.


  2/4

  Tytuł oryginału: Morfologiczne, molekularne i biochemiczne aspekty neoadjuwantowej chemioterapii Ansfielda stosowanej w leczeniu raka piersi : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Rzymowska Jolanta; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 183 s. : il., tab., bibliogr. 423 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Quercetin, apoptosis, heat shock.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Rzymowska Jolanta, Gawron Antoni
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 64 (11) s.1591-1595, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate the correlation between the expression level of Hsp27 and Hsp72 and induction of apoptosis in HeLa cells in response to quercetin treatment. Treatment of HeLa cells with quercetin or with 1 hr period of hyperthermia (42ř) increased the number of apoptotic cells. Inhibition of the expression of Hsp72 and Hsp27in tumour cells by anti-sense oligonucleotides, enhanced the induction of apoptosis by quercetin. Heat shock itself had little effect on apoptotic cell death in these cells, but when combinedwith quercetin treatment, caused a significant increase in the number of apoptotic cells. These results suggest that the reduction of Hsps expression in the HeLa cell line promotes the induction of apoptosis by quercetin.


  4/4

  Tytuł oryginału: Quantity examination of E6 and E7 proteins of HPV 18 in HeLa cell line incubated with retinoid acid.
  Autorzy: Dziubińska-Parol Izabela, Gąsowska Urszula, Rzymowska Jolanta, Wojcierowski Jacek, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.191-195, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the E6 and E7 proteins content in cells of HeLa cell lines incubated with retinoid acid. Quantity was compared with control to find out if there is a significant increase or decrease. Retinoid acid was added to cell lines in concentrations of 1ćM and 1 nM and the cells were incubated for 24 hours. E6 and E7 antigens were detected using DAKO LSAB+ System and extinction of the cells was measured. The results have shown that retinoid acid influenced both HPV 18 transforming proteins only in the concentration of 1 ćM. Althrough there was the decrease of extinction of cells incubated with 1nM concentration, it did not appear to have been significant.

  stosując format: