Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZEWUSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Współczesna psychofarmakoterapia schizofrenii
Autorzy: Rzewuska Małgorzata
Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.138-147, il., tab., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura GBL: 802,647

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Kwas walproinowy w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
  Tytuł angielski: Valproate in the treatment of bipolar disorder.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.239-257, tab., bibliogr. 83 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia aktualny stan wiedzy o wynikach leczenia CHAD przy użyciu kwasu walproinowego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the views on the use of valproate and its' derivatives in the treatment of mania and in the prophylactics of recurring bioplar affective disorder. The anti manic use of valproate has been confirmed in about half of those treated. Monotherapy of manic states with valproate brings about good results less frequently than with the use of lithium or neuroleptics. However in the treatment of mania, valproate is suggested equally frequent as lithium and carbamazaepine, especially in the USA. This particularly concerns those ill in nonacute mania, mixed manic-depressive states, rapid cycling of manic as well as depressive phases - in these cases the results of treatment with valproate are best. Also in those where treatment with lithium proved ineffective, the addition of valproate can of benefit. Valproate is also useful in the combined treatment with a neuroleptic. In the prevention of recurrence of bipolar affective disorder, the use of valproate seem to be not only equally effective as lithium, but also beneficial due to its' better tolerance. For the final outcome of the effectiveness of valproate in inhibiting recurrence, a study which would last last longer than one year, would appear necessary. Further studies are also necessary in order to confirm the effectiveness of valproate in schizoaffective psychoses, manic patients addicted to medications or alcohol, organic disorders of the CNS, or the elderly patients. The more precise description of doses and the therapeutic concentration of the drug in the bloodstream in correlation with it's anti-manic and anti-recurrence action, seems to be necessary.


  3/9

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podobna skuteczność paroksetyny, fluoksetyny i sertraliny w leczeniu depresji w opiece podstawowej - badanie ARTIST].
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.365 - Oprac. na podst. artyk. z czas. JAMA 2001;286 : 2947-2955
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Praktyczny przewodnik leczenia chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Wyd. 2.
  Opracowanie edytorskie: Zagórska Anna (Tł.), Rzewuska Małgorzata (tł.).
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (4) s.313-412, bibliogr. 472 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Leki stosowane w schizofrenii - skuteczność i bezpieczeństwo.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (4) s.23-24, 26, 28-30, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawową formą leczenia schizofrenii jest farmakoterapia. Istotne jest wczesne rozpoczęcia terapii. Leki przeciwpsychotyczne (zwane także dawniej neuroleptykami) powodują ustępowanie ostrych objawów choroby, zwanych wytwórczymi: zaburzeń myślenia (jego toku i treści), postrzegania (omamów), emocjonalnych (lęku, napięcia, zaburzeń nastroju) i zachowania (zaburzeń napędu, woli, kontroli impulsów, niedostosowania reakcji). Skuteczność tych leków w stosunku do zaburzeń funkcji poznawczych i objawów negatywnych jest mniejsza niż ich działanie przeciw objawom wytwórczym. Efektywniej działają leki nowe, zwane lekami przeciwpsychotycznymi drugiej generacji (lub atypowymi). Są one również zalecane w terapii nawrotów choroby, szczególnie u chorych wykazujących lekooporność. Zmiana generacji stosowanych leków zbiegła się z tendencją do określania przez ekspertów zasad leczenia, realizowaną przez upowszechnienie tak zwanych standardów terapii. W artykule przedstawiono podstawowe strategie leczenia osób z pierwszym epizodem choroby oraz w przypadku jej nawrotów.


  6/9

  Tytuł oryginału: Przewodnik leczenia biologicznego zaburzeń depresyjnych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP).
  Autorzy: Bauer Michael, Whybrow Peter C., Angst Jules, Versiani Marcio, M”ller Hans-Jrgen
  Opracowanie edytorskie: Rożycka Maria (tł.), Rzewuska Małgorzata (tł.).
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (1) s.5-89, il., tab., bibliogr. s. 50-66 + s. 83-89
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Sposoby farmakologicznego leczenia depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz schizofrenii].
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (11) s.185 - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 47-60
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Porównanie bezpośrednich kosztów i efektów klinicznych leczenia risperidonem lub haloperidolem przewlekłej schizofrenii w Polsce. Analiza farmakoekonomiczna.
  Autorzy: Niewada M., Kamiński B., Kuczyński W., Rzewuska M., Spławiński J.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.40-47, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: