Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZEPNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji ołowiem, miedzią i cynkiem.
Tytuł angielski: Disturbances in the number of teeth in youth from Legnica, in the context of microintoxication with Pb, Cu, Zn.
Autorzy: Rzepnicka Marta, Wicher Katarzyna, Szymaniak Monika
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.50-54, il., bibliogr. [16] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest określenie zaburzeń liczby zębów u młodzieży szkół legnickich. We wrześniu 2000 roku zbadano stan uzębienia młodzieży w wieku 14-18 lat ze szkół średnich w Legnicy. Materiał badań stanowiły: - badania kliniczne potwierdzone wykonaniem zdjęć pantomograficznych, - wyniki badań krwi określające stężenia metali ciężkich u dzieci objętych programem Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, - aktualne wyniki poziomu Pb, Cu, Zn, - 27 próbek zębów usuniętych, badanych na zawartość Pb, Cu, Zn w celu określenia "normy legnickiej". Przebadano 1000 uczniów szkół ponadpodstawowych Legnicy. Badania potwierdziły występowanie hipodoncji w liczbie 7,7 proc. przypadków, czyli częściej niż w innych regionach Polski. Jest to najprawdopodbniej konsekwencja skażenia środowiska w regionie Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define the amount hypodontia in young people from schools in Legnica. In September 2000 we examined the dental health of youths at the ages of 14-18 years from secondary schools in Legnica. Material of the examination: - clinical examination supplemented by panoramic radiograms; - previous blood test results marking the level of heavy metals in the blood; - current blood test results for Pb, Cu, Zn; - 27 samples of extracted teeth, examined with reference to the amout of Pb, Cu, Zn for the purpose of defining the norm for the population of Legnica; One thousand secondary school students were examined with the result of 7,7 p.c. hypodontia - a result higher than that previously noted in other regions of Poland. This fact is probably a consequence of environmental pollution in the Copper Basin of Lubin - the Glogow Region.

  stosując format: