Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZEPKO
Liczba odnalezionych rekordów: 4



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Immunoterapia nieżytów alergicznych nosa jako profilaktyka astmy oskrzelowej.
Tytuł angielski: Immunotherapy of allergic rhinitis as a prevention of asthma.
Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomek, Grzanka Antoni, Rzepkowska Małgorzata, Arcimowicz Magdalena
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.7-10, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie efektów odczulania ekstraktami standaryzowanymi i niestandaryzowanymi. Badanie miało charakter pojedynczej ślepej próby. Wybrano dwie grupy chorych uczulonych na roztocze kurzu domowego: 12 osób (48 proc.), u których zastosowano preparat niestarndaryzowany (grupa NS) i 13 osób (52 proc.) preparat standaryzowany (grupa S). Nie było różnic istotnych statystycznie (BIS) między grupami. Badanie przeprowadzono w czasie od 82 do 164 tygodni, podzielonym na cztery okresy, oddzielone pięcioma wizytami u lekarza co 24 do 33 tygodni. Skuteczność IT oceniano za pomocą arkusza samooceny domowej nasilenia objawów i redukcji stosowanych leków. W trakcie prowadzonej IT różnice te stopniowo ustępowały, lepiej w grupie S (p 0,05) niż w grupie NS (p 0,005). Samoocena chorych prowadzona w domu wykazała, że w grupie NS ustępowanie objawów było NIS, a w grupie S - IS już od 2. wizyty dla kichania, kataru oraz łzawienia (p 0,05), zaczerwienienia oczu (p 0,001), oraz podczas 4. wizyty dla kataru, uczucia niedrożności nosa (p 0,001). Ustępowanie objawów oskrzelowych było NIS. Od okresu 1 do okresu 3 stwierdzono lepszą skuteczność IT w grupiwe S w stosunku do grupy NS dla świądu oczu (p = 0,032) i zaczerwienienia spojowek (p = 0,047). Obserwowano zmniejszenie stosowania glikokortykosteroidów donosowych w grupie NS porównując okres 4. do 1. (p 0,05) oraz w grupie S2 oraz 3. (p 0,05) oraz wysoce IS w okresie 4. (p 0,001). Zmniejszenie stosowania leków ...

  Streszczenie angielskie: To compare the effects of specific immunotherapy (IT) with standarized and non-standarized house-dust mite (HDM) extracts in patients hypertensivite to house-dust mites. The study was carried out as a randomized, single-blind trial in 25 patients hypertensive to house-dust mites. In 12 patients (48 p.c.) a nonstandarized extract was used (NS group) and 13 patients (52 p.c.) were given a standarized extract (S group). Their participation in the study ranged from 82 to 164 weeks. There werer no significant differences in baseline parameters between the groups. The lenght of the study was subdivided into four periods with five visits at 23 to 33-week intervals. The effects of immunotherapy were evaluated by means of diaries, in which patients self-assessed the severity of their allergy symptoms and possible reduction in the use of antiallergic preparations. Self-assessment (patients' diaries) revealed that in the NS group allergy symptoms subsided to a non-significant degree, while in the S group the improvement was significant (p 0.001) for sneezing, nasal discharge and lacrimations starting from visit 2 and for runny nose and a sensation of blocked nose on visit 5. Improvement of bronchial manifestation was not significant. In the study periods 1 to 3 IT was more effective in the S group producing improvement of such symptoms as itching of the eyes (p = 0.032) and redness of the conjunctivae (p = 0.047). A decrease in nasal glucocorticoids administration was ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Przyczyny i skutki kataru.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomasz, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina, Krajewski Marek, Rzepkowska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.37-44
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności nosa prowadzą do złego samopoczucia, dyskomfortu fizycznego i psychicznego, zapalenia zatok przynosowych, zapaleń oskrzeli i astmy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Angiogeneza w rakach niedrobnokomórkowych oskrzela i ich przerzutach do mózgu. Badania immunohistochemiczne i ilościowe.
  Tytuł angielski: Angiogenesis in bronchogenic non-small cell carcinomas and their metastatic counterparts within the brain. Immunohistochemical and quantitive studies.
  Autorzy: Rzepko Robert
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.65-73, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Microsurgical resection of an epidemiology cyst of the cerebellopontine angle - a review of three cases.
  Autorzy: Stempniewicz Mirosław, Słoniewski Paweł, Iżycka-Świeszewska Ewa, Rzepko Robert, Szurowska Edyta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.264-267, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Epidermoid cysts of the cerebellopontine angle, region, although benign in character, may pose a serious problem for neurosurgeons because of their spread, tendency to closly adhere to and involve such structures as the brain stem, cranial nerves and blood vessels. Case reports: The paper presents three cases of patients who underwent surgical treatment in the Department of Neurosurgery, Medical Uniwersity of Gdańsk in 1998-2000. The patients presented with non-specific symptoms such as headaches, tinnitus and trigeminal neuralgia. Clinical symptomatology together with CT and MRI results allowed to establish a correct preoperative diagnosis in one patient only. All the three cases of epidermoid cysts were treated surgically, but the decisions concerning the extent and methods of resection were taken individually. Conclusions: Aggressive surgical treatment in an attempt to remove the tumor radically may lead to neurological deficits such as those observed in the presented cases - slight nerve VII paresis. More conservative methods of resection, sparing a part of the tumor capsule closly adhering to the vascular structures, nerves or brain stem surface should always be considered. It is important to rinse throughly the surgical site with hydrocortisone in Ringer solution in order to remove residual cyst contents.

  stosując format: