Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZEPKA-GÓRSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy.
Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix.
Autorzy: Bulsa Marek, Rzepka-Górska Izabella, Malecha Janusz, Uzar Andrzej, Błogowska Anna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.124-127, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wrodzonego braku pochwy współistniejący z brakiem szyjki macicy. Przedstawiono składający się z kilku etapów sposób postępowania terapeutycznego. Uzyskano odtworzenie funkcji anatomicznych i fizjologicznych narządu płciowego.

  Streszczenie angielskie: A case of vaginal and cervical agenesis was presented. The mode of therapeutic procedure consisting of several stages was shown. Menstruation to abdominal cavity was stopped, using farmacological agent. At the first step diagnostic laparoscopy was peformed and artificial vagina was formed. During the second operation a junction of uterus with vagina was carried out. At present, the patient menstruates through vagina. The normal sexual function was achieved.


  2/22

  Tytuł oryginału: Efekty skojarzonego leczenia zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Efficiency of combined treatment in patients with advanced ovarian carcinoma.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Chudecka-Głaz Anita, Kośmider Maria, Malecha Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.691-697, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia raka jajnika u pacjentek w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego po leczeniu operacyjnym z użyciem chemioterapii, analogów GnRH oraz RTG-terapii jako metod leczenia uzupełniającego. Przebadano 69 pacjentek w wieku od 27 do 70 lat, które w zależności od leczenia zostały podzielone na 4 grupy. Przeanalizowano częstość i czas trwania całkowitej remisji, całkowity czas przeżycia oraz odsetek przeżyć 5-letnich w poszczególnych grupach. Dokonano analizy statystycznej wyników. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy grupą pacjentek otrzymujących tylko chemioterapię w leczeniu uzupełniającym a pacjentkami z grup pozostałych gdzie dodatkowo do leczenia włączone zozstały analogi GnRH i/lub RTG-terapia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives of this study was to evaluate chemotherapy, GnRH analogues and radiotherapy as adjuvant treatment in advanced epithelial ovarian carcinoma. Materials and methods: It was a retrospective analysis. 69 patients with stage II and IV epithelial ovarian carcinoma after maximal debulking surgery received adjuvant chemotherapy with cyclophosphamide and cisplatin or carboplatin (6-9 course). Additionallysome of them were treated radiotherapy or/and GnRH agonists. In relation to treatment patients were divided into 4 groups: I-received chemotherapy + GnRH agonist + radiotherapy, II-chemotherapy + GnRH agonist, III-chemotherapy + radiotherapy and IV-chemotherapy. Statistical analysis was based on nonparametric U-Mann-Whitney stest. Survival analysis performed with Kaplan-Meyer method. Results: We found statistical differences in overall survival, 5-yers survival and overall complete response rate between the group treated with only chemotehrapy and groups the also received radiotherapy or/and GnRH analogues. Conclusion: Combination treatment in advanced epithelial ovarian cancer seems to be a reasonable way of therapeutic management. Radiotherapy and GnRH agonists with chemotherapy are effective consolidation therapy for stage III and IV ovarian cancer.


  3/22

  Tytuł oryginału: Profesor Alina Komorowska - twórca ginekologii dziewczęcej w Polsce.
  Tytuł angielski: Professor Alina Komorowska a founder of pediatric gynecology in Poland.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.7-8, il., bibliogr. 3 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Komorowska
 • Alina 1915-

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawia przebieg pracy naukowej Pani prof. Aliny Komorowskiej ze szczególnym podkreśleniem Jej zasług w rozwoju ginekologii dziewczęcej w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Author presented curriculum vite of Professor Alina Komorowska accentuating her contribution to the beginning and development of Pediatric Gynecology in Poland.


  4/22

  Tytuł oryginału: Leczenie powikłań niedrożności błony dziewiczej.
  Tytuł angielski: Treatment of complications of imperforate hymen.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.16-18, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przebieg leczenia 18-letniej pacjentki z wadą narządów płciowych pod postacią niedrożności błony dziewiczej. Wada była rozpoznana i leczona w 14. roku życia. Trzy lata po zakończeniu leczenia rozpoznano rozległą endometiorzę miednicy mniejszej z dużą torbielą czekoladową lewego jajnika, przebiegającą z wysokimi stężeniami antygenu CA-125 - powyżej 6000 U/ml. Po leczeniu operacyjnym przeciwzapalny, resorbcyjnym i antygonadotropowym uzyskano pełną remisję choroby i normalizację stężeń antygenu CA-125. W rok po leczeniu pacjentka zaszła w ciążę.

  Streszczenie angielskie: Authors presented course of treatment at eighteen-year-old patient with imperforate hymen. This defect was diagnosed and treated in 14 year of life. Three years later we diagnosed an extensive endometriosis of small pelvis with big chocolate cyst of left ovary and high concentration of serum CA-125 6000 U/ml. After surgical, antiphologistic and antigonadotropin treatment, complete remission of disease and normalisation of serum CA-125 were observed. One year after treatment patient was in pregnancy.


  5/22

  Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy - leczenie etapowe.
  Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix - stages of treatment.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.22-24, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób i wyniki leczenia wrodzonego braku szyjki macicy i pochwy przy współistniejącej prawidłowej macicy z czynnym endometrium. Podkreślono, że oszczędzająca narząd płciowy operacja powinna być przeprowadzonoa w kilku etapach. W pierwszym etapie wytwarza się czynnościową pochwę pod kontrolą laparoskopową. W drugim etapie (protezowanie pochwy) blokuje się czasowo czynność osi podwzgó zowo-przysadkowo-jajnikowej, a tym samym miesiączkowanie do jajowodów i jamy otrzewnowej. Do tego celu wykorzystuje się analogi gonadoliberyny. Wytwarzanie kanału szyjki macicy i połączenie macicy z pochwą przeprowadza się w trzecim etapie leczenia po uzyskaniu zadowalającego stanu wytworzonej pochwy. Autorzy wyrażają pogląd, że można przywrócić funkcję anatomiczną, fizjologiczną i seksualną narządów płciowych oraz stworzyć szansę na płodność w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: Two cases of vaginal agenesis with normal functioning of endometrium with cervix agenesis, were presented. Several stages of treatment were presented. In the first stage on artificial vagina was formed with the help of laparoscopy. The second stage was stopping menstruation into abdominal cavity using GnRH analogue agonists. Joining of the uterus and the new vagina was carried out during the third stage. The following functions were achieved: anatomical, physiological and sexual. The future pregnancy may seem possible too.


  6/22

  Tytuł oryginału: Wady szyjki macicy jako problem leczniczy u dziewcząt w okresie pokwitania.
  Tytuł angielski: Malformations of uterine cervix as therapeutic problem at pubescence girls.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.26-28, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3 przypadki wrodzonej niedrożności kanału szyjki macicy u dziewcząt z wykształconą prawidłową pochwą. W 2 przypadkach wada ta towarzyszyła złożoenj wadzie macicy i szyjki, w 1 niedrożność kanału dotyczyła pojedynczej szyjki macicy. Autorzy zwrócili uwagę na konieczność indywidualizacji leczenia, właściwy wybór operacji korekcyjnej, wynikający z konfiguracji wady oraz dobór właściwych technik operacyjnych i sposobów protezowania sztucznie wytworzonego kanału.

  Streszczenie angielskie: Authors presents three cases of congenital occlusion of cervical canal at girls with normal developed vagina. In two cases this malformation was connected with complex defect of uterus. Authors turn attention on necessity of individualisation of treatment and right selection of technique from configuration of abnormality.


  7/22

  Tytuł oryginału: Etapowość leczenia operacyjnego szczątkowej pochwy i pochwy z przegrodą poprzeczną.
  Tytuł angielski: Stagaed surgery for treatment of rudimentary or bipartite vagina.
  Autorzy: Menkiszak J., Nowak A., Błogowska A., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.37-39, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 6 przypadków wad rozwojowych pochwy u dziewcząt. Przedstawiono rodzaj wady klasyfikując je wg Buttram. Scharakteryzowano objawy podmiotowe i przedmiotowe. Omówiono sposoby terapii.

  Streszczenie angielskie: 6 cases of developmental abnormalities of vagina in adolescens have been described. The type of defect has been classfied according to Buttram. Typical feayures of history and physical symptoms have been described. Methods of treatament have been discussed.


  8/22

  Tytuł oryginału: Zespół wad narządów moczowo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 18-letniej pacjentki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complicated defect of genitourinary system and bottom section of alimentary tract at eighteen-year-old patient - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A., Rzepka-Górska I.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.40-42, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przebieg leczenia 18-letniej pacjentki ze złożoną wadą narządów moczowyo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwracając uwagę na jego wieloetapowy przebieg i towarzyszące trudności diagnostyczne.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting course of treatment at eighteen-year old patient with complicated defecat of genitourinary system and bottom section of alimentary tract, turning attention on diagnostic difficulties and multophasic of treatment.


  9/22

  Tytuł oryginału: Ciąża w komunikującym się rogu szczątkowym macicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Communicating rudimentary uterine horn pregnancy - a case report.
  Autorzy: Menkiszak J., Żebiełowicz D., Żółtowski S., Torbe A., Gutowska-Czajka D., Czajka Ryszard, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.49-50, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis przypadku ciąży w szczątkowym rogu macicy. Wyrażono pogląd, że pomimo dużego ryzyka dla zdrowia i życia matki prawidłowa diagnoza i postępowanie pozwala pacjentce na pełną płodność.

  Streszczenie angielskie: A case report describes pregnancy localized in rudimentary horn of uterus. In conclusion, despite high risk for health and life of the mother, appropriate diagnosis and management allow patient's full fertility.


  10/22

  Tytuł oryginału: Samoistne miesiączkowanie i ciąże u pacjentek z zespołem Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym jajnika.
  Tytuł angielski: Spontaneous menstruations and pregnancies in patients with Turner syndrome.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Zielińska D., Zajączek S., Żółtowski S., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.55-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własne przypadki zespołu Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym w gonadach. Wszystkie badane miały kariotyp mozaikowy, niskie poziomy gonadotropin, podwyższony poziom estradiolu. Trzy z nich samoistnie miesiączkują, a jedna była 4-krotnie w ciąży. Dwie zdrowe córki z prawidłowym kariotypem 46XX rozwijają się prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: Authors described 4 of 53 patients with Turner Syndrome with spontaneous menstruations. They all have follicle apparatus in their gonads. The levels of gonadotropins were low and estradiol increased. One of the patients was four times pregnant. Her two daughters have normal 46XX kariotype and are normally developed.


  11/22

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera z obecnością genu SRY i mieszana dysgenezja gonad - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Turner sydnrome with presence of SRY gene and mixed gonadal dysgenesia - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Zielińska D., Zajączek S., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.67-69, bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek zespołu Turnera o kariotypie 45X z obecnością genu SRY oraz meiszanej dysgenezji gonad, podkreślając różnice kliniczne, genetyczne i histopatologiczne dysgenetycznych gonad. Rozważają również ryzyko nowotworowe u fenotypowych kobiet, będących nosicielkami materiału genetyczengo chromosomu Y.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting two cases of gonadal dysgenesia: Turner syndrome with 45X karyotype and with SRY gene presence and mixed gonadal dysgenesia. Authors stress clinical, genetic and histopathologic differentiation of dysgenetics gonads and also consider the risk of neoplasia at phenotypic women being carriers of Y chromosome genetic material.


  12/22

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  13/22

  Tytuł oryginału: Zaawansowanie pokwitania i typy nowotworów u pacjentek z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY.
  Tytuł angielski: Features of puberty and types of neoplasms in patients with pure gonadal dysgenesia with 46XY karyotype.
  Autorzy: Rzepka-Górska I., Zielińska D., Zajączek S., Kosmowska B., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.72-74, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 8 dziewcząt z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY. Cechy pokwitania oceniono wg Tannera. Poziomy gonadotropin były wysokie u wszystkich pacjentek. Poziom estradiolu był podwyższony u 5, a testosteron u 1 z nich. U 6 pacjentek rozpoznano nowotwory gonadoblastoma i dysgerminoma. Autorzy proponują przesiewowe badania ultrasonograficzne dziewcząt w okresie pokwitania. Brak aparatu pęcherzykowego w gonadach jest podstawą do oznaczenia poziomu gonadotropin i badania kariotypu. Kariotyp 46XY stanowi wskazania do obustronnej gonadektomii.

  Streszczenie angielskie: The authors presented 8 girls with dysgenesis and 46XY karyotype. The signs of sexual development were according to Tanner. The levels of gonadotropins were high. Levels of esstradiol were increased in five and of testosterone in one of them . Six patients have neoplasms such as gonadoblastomas and dysgerminomas. Authors recommended sift out ultrasonographic investigation. Absence of follicle apparatus in the gonads require determination of levels of gonadotropins and karyotype. Patients with 46XY karyotype require prophylactic gonadectomy.


  14/22

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego we wrodzonym przeroście nadnerczy.
  Tytuł angielski: Results of genitoplasty for virilized genitals.
  Autorzy: Rzepka-Górska I., Błogowska A., Kosmowska B.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.94-96, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia operacyjnego zmaskulinizowanych zewnętrznych narządów płciowych we wrodzonym przeroście nadnerczy. Podkreślają walory kosmetyczne wynikające z leczenia operacyjnego w terminie prawidłowego pokwitania, będącego następstewem właściwego leczenia hormonalnego tej enzymopatii.

  Streszczenie angielskie: Authors presented result of genitoplasty for virlized genitals in congential adrenal hyperplasia. Authors stress that the best time for operation is during the normal puberty which follows the successful hormonal treatment.


  15/22

  Tytuł oryginału: Histeroskopia diagnostyczna po przebytym zabiegu wyłyżeczkowania macicy u kobiet z krwawieniami okresu okołomenopauzalnego.
  Tytuł angielski: Diagnostic hysteroscopy after D&C in women with perimenopausal bleeding.
  Autorzy: Bedner Ryszard, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.577-582, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 74 pacjentek wykonano histeroskopię diagnostyczną materiału do oceny histologicznej. W ciągu 1 roku poprzedzającego obecne badanie wyłyżeczkowania macicy nie ujawniło zmian patologicznych u tych chorych. Obecnie przy zastosowaniu histeroskopii wykryto 29 przypadków polipów endometrium, 14 mięśniaków pośluzówkowych, 2 przypadki rozrostu i 2 raka błony śluzowej trzonu macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: comparative estimation of D&C and hysteroscopy as a method of receiving material to histological estimation in perimenopausal women. Materials and methods: In 74 women (age 46-70) during the last year before this study. D&C was performed. There were neither material nor pathologic changes in hystological estimation. Now we made hysteroscopy and again took the material to histological research. Results: 29 endometrial polyps, 14 submucosus myomas, 2 endometrial hyperplasias and 2 endometrial cancers were detected. Conclusions: 1. Hysteroscopy with direct biopsy has superiority over curettage in detecting all types of intrauterine pathology, in particular focal changes. 2. Hysteroscopy should determine a method of choice for women with recurrent bleendings from the uterus, which pathological changes were not detected with curettage.


  16/22

  Tytuł oryginału: Zmiany stężeń leptyny u dziewcząt w okresie pokwitania w różnych fazach estrogenizacji.
  Tytuł angielski: Leptin levels during estrogenization phases in pubertal girls.
  Autorzy: Błogowska Anna, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.829-834, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują zmiany stężeń leptyny, profilu biofizycznego, składu ciała oraz rozwoju pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych u dziewcząt pokwitajacych przed menarche w różnych okresach estrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We searched for associations between leptin levels, basic body composition, primary, secondary and tertiary sex features during pre-menarche without signs of estrogenization, estrogenic crisis and full estrogenization. Materiał and methods: The study group consisted of 45 healthy girls over the age of 8 years. Height, body mass, BMI, basic body composition and plasma concentration of leptin were determined every three months. In addition, ultrasound of the ovaries, uterus and breasts was done. Results: The highest levels of leptin were observed in girls without signs fo estrogenization. The ratio of lepti/fat (ng/ml/kg) was higher in pubertal girls, particularly those without signs of estrogenization, than in adult women. Conclusions: The estrogenic crisis was accompanied by a reduction in body mass, followed by the pubertal acceleration of growth and increase in fatty, lean and total body mass. The correspondence of tertiary sex features with pre-menarche, estrogenic crisis and full estrogenization phases did not exceed 55 p.c. Enlargement of the uterine body was followed by a dynamic growth of ovaries. Individual variation in ovarian size was significant. Changes in leptin levels occurring estrogenization point to the importance of this protein in metabolic signaling.


  17/22

  Tytuł oryginału: Clinical characteristics of hereditary ovarian cancer (HOC) in Poland.
  Autorzy: Menkiszak Janusz, Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Gronwald Jacek, Huzarski Tomasz, Byrski Tomasz, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Fliciński Jacek, Brzosko Marek, Rzepka-Górska Izabella, Lubiński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.733-739, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono charakterystykę kliniczna dziedzicznego raka jajnika (DRJ) w populacji polskiej. Oceniano wiek zachorowania, stopnie zaawansowania klinicznego (FIGO), stopnie morfologicznej złośliwości (G) oraz częstość występowania raka typu surowiczego. Analizie poddano 142 DRJ z 82 rodzin, które następnie sklasyfikowano na badane grupy i podgrupy na podstawie danych rodowodowo-klinicznych i wyników badan molekularno-genetycznych na obecność mutacji konstytucyjnych genu BRCA1. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że cechy kliniczne DRJ w Polsce oraz innych krajach są podobne, a poszerzenie kryteriów rodowodowo-klinicznych o testy DNA umożliwia wykrywanie podgrup DRJ o odmiennych cechach klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Background: Hereditary ovarian cancer (HOC), as any genetic disease, may display clinical characteristics that depends on population. Aim of the study: The aim of the study was to described clinical characteristics of HOC in Polish population basing on analysis of the following features: age at onset, clinical staging, morphological grading and prevalence of serous adenocarcinoma. Material and method: The cases were selected basing on analysis of pedigree/clinical features and molecular studies of founder mutations of BRCA1 gene in Poland. results: The patients; age at diagnosis was ca 49-52 and was similar in all groups. The exception was the subgroup without mutations in group II (breast and ovarian cancers found in families) with mean age at diagnosis ca 46 years (n = 9). In patients with HOC without mutation of BRCA1 gene, lower FIGO stage and lower morphological grade were detected more frequently. The majority of HOC showed histopathological pattern of serous adenocarcinoma. Conclusions: 1. Clinnical features of HOC in Poland and in other countries are similar. 2. Introduction of DNA test to the clinical and pedigree diagnostic criteria allows detection of subgroups of HOC with different clinical features.


  18/22

  Tytuł oryginału: Profil biofizyczny dziewcząt oraz ocena pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych we wczesnej fazie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Biophysical parameters and stage of early puberty.
  Autorzy: Błogowska Anna, Żółtowski Sławomir, Świniarska-Krzyżanowska Barbara, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.745-750, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wybranych parametrów antropometrycznych masy ciała, wzrostu, współczynnika BMI, zawartości tkanki tłuszczowej oraz ultrasonograficzną ocenę pierwszo- i drugorzędowych cech płciowych wraz z kliniczną oceną cech trzeciorzędowych u dziewcząt we wczesnej fazie dojrzewania.

  Streszczenie angielskie: Objective: The appearance of breast development in girls an early period of puberty. Ultrasonographic examinations of the uterus and ovaries make possible the estimation of first pubertal changes in sexual organs. Design: The aim of this work was to study the clinical and ultrasonographical features of early puberty in girls. Material and methods: 33 healthy girls were observed quarterly in the course of puberty. Body mass, height, body mass index (BMI), quantity of adipose tissue were investigated. Stage of puberty was established according to Tanner. The uterus and ovaries were studied ultrasonographically, and the volume of the uterine body, length of the cervix and ovarian volume and size of ovarian follicles were scrutinised. Results: Statistical differences were observed in weight, height, quantity tissue and the volume of body and that of the uterus, in length of the cervix between prepuberty and early puberty periods. Luminastity of mucus in the cervical canal in half of girls in the breast stage M1 was obtained. Conclusion: Ultrasonographic investigations of internal sexual organs with estimation of clinical sexual features are helpful in examination of early stage of puberty.


  19/22

  Tytuł oryginału: Problemy ginekologiczne u młodych kobiet.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.56-58, 60, 62-64, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  20/22

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia dopochwowa w diagnostyce zmian patologicznych endometrium i jamy macicy u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Transvaginal ultrasonography in diagnosis of endondometrial and uterine cavity changes et perimenopausal women.
  Autorzy: Bedner Ryszard, Rzepka-Górska Izabela
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.985-990, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U 242 kobiet w wieku 45-86 lat z nieprwaidłowymi krwawieniami z macicy lub nieprwaidłowym obrazem ultrasonograficznym endometrium przeanalizowano współistnienie nieprawidłowych cech tego obrazu z obecnością patologii wewnątrzmacicznej. Połączenie ultrasonograficznego pomiaru grubości z oceną innych nieprwaidłowych cech obrazu endometrium poprawia wykrywalność wszystkich typów patologii wewnątrzmacicznej.

  Streszczenie angielskie: Design: The purpose of the study was to estimate the diagnostic value of ultrasonic endometrium thickness measurement and estimation of ultrasonic endometrium qualitative features in detecting pathological changes in women in perimenopausal period. Materials and Methods: The group of the patients consist of 242 patietns in age 45-86 years, with abnormal uterine bleeding or incorrect ultrasonografic image of endometrium. In all cases transvaginal ultrasonography (TVS) and hysteroscopy were performed. Results: The average thickness of endometrium in carcinoma (CA), hyperplasia (H) and polyps (P) group (properly 8,96 and 6,09 and 5,02 mm) showed essential differences in comparison with a group without changes in endometrium (3,38 mm). In group CA and H the greatest cumulation of abnormal features of ultrasonic image was ascertained. Conclusions: Ultrasonic measurement of endometrial thickness is a sensitivie index in detecting cancer and patholgocial endometrial hyperplasia. The combination measurement of endometrial thickness and estimation of qualitative features of endometrial and uterine cavity TVS image improves results of detecting all of types of intrauterine pathology.


  21/22

  Tytuł oryginału: Torbiele przyjajnikowe - nie zawsze łagodne.
  Tytuł angielski: Paraovarian cysts - not always benign.
  Autorzy: Chudecka-Głaz Anita, Mienkiszak Janusz, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1078-1083, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania nabłonkowych nowotworów w torbielach przyjajnikowych oraz analiza kliniczna tych przypadków. Materiał badawczy stanowiły pacjentki leczone w naszej Klinice w latach 1992-2001. Torbiele przyjajnikowe stwierdziliśmy w 19,21 proc., w tym guzy przyjajnikowe mające charakter nabłonkowych nowotworów w 2,6 proc. (11 łagodnych torbielakogruczolaków i 2 nowotwory graniczne w stopniu FIGO I). Wszystkie pacjentki przebyły leczenie operacyjne o różnym zakresie. Warto przypomienć, że torbiele przyjajnikowe nie zawsze mają charakter łagodny a okolica więzadła szerokiego może być punktem wyjścia różnego typu nowotworów w tym również nowotworów nabłonkowych o różnym stopniu złośliwości.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of this study was to determinate the frequency, clincial aspects and management of epithelial paraovarian neoplasms among patients hospitalised in our department. Materials and methods: This work has a retrospective character. The research material composed of patients treateted in our clinic in the years 1992-2001 because of adnexal mass. In clinical analysis of 13 cases with epithelial paraovarian neoplasms we took account of age, symptoms, ultrasound investigations, CA 125 levels, family history, operative treatment, histopathological examinations and follow up. Results: Among 1110 patients operated for of adnexal mass 19,21 p.c. constituted paraovarian cysts, and 2,6 p.c. (13 cases) of them were epithelial neoplasms (11 benig cystadenomas and 2 borderline malignancy neoplasms in FIGO 1). The mean age of patient was 42,1. The clincial presentation was lower abdominal pain. CA 125 had the normal range in all patients. In ultrasound investigation paraovarian cysts was suspected only in 2 cases when both normal ovaries were apparent. All patients were operated and extension of surgical procedures depended firs of all on age. Two patietns with borderline tumors were operated in 1998 and have lived ever since without signs of disease. Conclusion: Paraoarian cysts are not always benign and broad ligament region may be the point of issue for neoplasms of different histopathological types.


  22/22

  Tytuł oryginału: Charakterystyka wybranych cech klinicznych dziedzicznych raków jajnika u nosicielek mutacji konstytucyjnej genu BRCA1.
  Tytuł angielski: Characteristics of selected features of hereditary ovarian cancer in carirs of constitutional BRCA1 gene mutation.
  Autorzy: Menkiszak Janusz, Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Gronwald Jacek, Huzarski Tomasz, Byrski Tomasz, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Fliciński Jacek, Brzosko Marek, Rzepka-Górska Izabella, Lubiński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1084-1089, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono - wiek rozpoznania, stopień zaawansowania klinicznego (FIGO) i mofologicznej złośliwości (G) jako cechy charakterystyczne dla dziedzicznych raków jajnka (DRJ) u nosicielek mutacji konstytucyjnej genu BRCA1. Zbadano 16 przypadków dziedzicznych raków jajnika z 14 rodzin. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że oceniane cechy kliniczne DRH w badanym materiale występują z częstością podobną jak w innych populacjach, a wysoki stopień morfologicznej złośliwości jest najbardziej charakterystyczną cechą DRJ.

  Streszczenie angielskie: Background: Hereditary ovarian cancer in BRCA1 constitutional mutation carriers shows a characteristic clincial pattern. Aim of the study: Evaluationof the type of mutation, age of onset, clinical stage (FIGO) and morphological grade (G) of ovarian cancers in BRCA1 mutation carries. Material and method: We analysed 16 cases of hereditary ovarian cancers form 14 families. The cases were included into studied gorup as a result of evaluation of pedigree criteria and molecular-genetic analyses detecting constitutional mutation - 5382insC, C61G, 4153delA - founder muatations dominating the Polish population. The following features were compared between studied and control group: C1 - age of onset of ovarian cancer in 5-year intervals (below 35, 40, 45, 50 and 55 years of age); C2 - clinical staging (FIGO) I/II or III/IV: C3 - grading (G1 - G3). The data were analyzed statistically. Results: Age of onset 50, OR - 2,52 is highly characteristic for BRCA1 mutation carries. Similarly the staging III/IV is more often observed in studied group - OR 2,71. The most characteristic of studied group is high morphological grading - OR 12,38. Conclusions: 1. Features of HOC in studied material and in other populations are similar 2. High morphological grading is the most characteristic for HOC in BRCA1 carriers.

  stosując format: