Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZEPECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 1: Analysis of caustic agents, "first aid" and degree of luminal injury.
Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kołaciński Zbigniew, Rzepecki Jacek
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.141-146, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przyczyn, okoliczności oraz skutków zatruć środkami o charakterze żrącym u dzieci. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że zatrucia preparatami żrącymi mają u dzieci charakter przypadkowy i wywoływane sa przez preparaty o złożonym składzie chemicznym. Analiza przebiegu "pierwszej pomocy", udzielanej przed przyjęciem do szpitala wskazuje na niedostateczną znajomość zasad pomocy przedspecjalistycznej w przypadku spożycia substancji żrących. Podstawową metodą oceny zakresu uszkodzenia przewodu pokarmowego jest badanie endoskopowe, które może być dodatnie zarówno u pacjentów z objawami oparzenia w zakresie jamy ustnej/gardła, jak i niewykazujących zmian w badaniu laryngologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze the causes and complications of caustic burns in children. Own results point for the accidental nature of the caustic ingestions which are related to agents of complex chemical composition. "the first aid" was in many cases inappropriate indicating for the poor konwledge of pre-medical rules. The basic method of clincial investigation remains endoscopy - its results confirmed caustic injury of esophagus/stomach in patients with oral burns and without oral chages.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ostre zatrucia. T. 2: Pestycydy
  Autorzy: Rzepecki Jacek, Kruszewska Sylwia, Szymańska Stefania; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Łódź, IMP 2002, 139 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Badanie zmienności wieloletnich częstości występowania wad kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Many years' variability study of spine defects occurrence frequencies.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Rzepecki Krzysztof, Kilian Zdzisław, Mazek Jacek
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.189-193, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy wykorzystują wyniki 10-letnich badań orzeczniczych wojskowej komisji lekarskiej do opisu zjawiska zmienności wieloletniej parametrów epidemiologicznych. Systematyczne zmiany mogą sugerować występowanie pewnego rytmu biologicznego związanego z procesem adaptacyjnym oragnizmów.

  Streszczenie angielskie: The authors use the results of ten-years' certification examinations of military medical board to discuss the phenomenon of many years' variability of epidemiologic parameters. Systematic changes may suggest the occurrence of certain biological rhythm related to the adaptative process of organisms.

  stosując format: