Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie krwią
Opracowanie edytorskie: Galley Helen F. (red.), Webster Nigel R. (red.), Lawler Paul G. P. (red.), Soni Neil (red.), Singer Mervyn (red.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, IX, [1], 89 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Seria: Critical Care Focus
Sygnatura GBL: 735,828

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • anestezjologia


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena przedoperacyjna
  Opracowanie edytorskie: Cashman Jeremy N. (red.), Lesiuk Witold (tł.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, [6], 184 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Preoperative assessment
  Seria: Podstawy Znieczulenia i Medycyny Stanów Ostrych
  Sygnatura GBL: 735,832

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ infuzji dopaminy lub dobutaminy na stężenie endogennych amin katecholowych w warunkach krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Effects of dopamine and dobutamine on endogenous catecholamine concentration during open heart surgery.
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Rzecki Ziemowit, Wośko Jarosław, Czajkowski Marek, Nestorowicz Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.35C-39C, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza zmian stężenia adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi podczas wlewu dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego i bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Badaniami objęto 15 mężczyzn hospitalizowanych z powodu stabilnej choroby wieńcowej. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego w trybie planowym. Do zabiegu krążenia pozaustrojowego badani byli znieczulani ogólnie a wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych dokonywano w łagodnej hipotermii. Badaniom poddano stężenie adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi. Obserwacje badanych parametrów prowadzono w pięciu etapach, zaś wszystkich pacjentów podzielono na trzy grup: grupę A stanowili pacjenci nie wymagający infuzji amin katecholowych, grupę B - pacjenci otrzymujący dopaminę i grupa C - pacjenci otrzymujący dobutaminę. Istotny wzrost stężenia adrenaliny we krwi obserwowano w grupie C, podczas trwania procedury krążenia pozaustrojowego oraz w grupie A w pierwszej i drugiej dobie pooperacyjnej. Wzrost stężeń noradrenaliny we krwi notowano w grupie A oraz B. Nie obserwowano istotnych zmian w badaniach stężeń dopaminy.

  Streszczenie angielskie: We have assessed serum concentration of adrenaline, noradrenaline and dopamine in 15 stable angina pectoris patients, scheduled for elective coronary bypass grafting. Patients were allocated to three groups to receive no inotropic support (A), dopamine (B) or dobutamine (C). Adrenaline concentration increased significantly in the group C during bypass and in the group A during two days after surgery. Noradrenaline concentration increased in the groups A and B. Dopamine concentration remained unchanged in all groups.

  stosując format: