Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYWIK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  2/14

  Tytuł oryginału: Usefulness of endothelin-1 concentration in capillary blood in patients with mitral stenosis as a predictor of regression of pulmonary hypertension after mitral valve replacement or valvuloplasty.
  Autorzy: Snopek Grażyna, Pogorzelska Hanna, Rywik Tomasz M., Browarek Aldona, Janas Jadwiga, Korewicki Jerzy
  Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 90 (2) s.188-189, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 304,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  3/14

  Tytuł oryginału: Śluzak lewego przedsionka przyczyną zespołu bocznego opuszki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lateral medullary infarction due to left atrial myxoma - a case report.
  Autorzy: Mendel Tadeusz, Gutkowska Joanna, Rywik Tomasz, Zieliński Tomasz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1001-1006, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 53-letniej chorej, u której obecność śluzaka lewego przedsionka była najprawdopodobniej przyczyną wystąpienia udaru pniowego (zespołu Nageotte-Wallenberga-Babińskiego). Chora została operowana przez kardiochirurga, usunięto śluzaka przedsionka wielkości 7 x 8 cm. Po kilku miesiącach od operacji chora chodzi samodzielnie, wymaga jedynie niewielkiej pomocy w wykonywaniu zwykłych czynności życiowych.


  4/14

  Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności serca - standard roku 2001.
  Autorzy: Korewicki Jerzy, Rywik Tomasz, Pogorzelska Hanna, Leszek Przemysław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.27-32, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/14

  Tytuł oryginału: Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osób dorosłych - badanie PENT.
  Tytuł angielski: The epidemiologic study estimating the prevalence of arterial hypertension in adult population in Poland - PENT study. P. 1: The characteristics of the prevalence and control of the arterial hypertension.
  Autorzy: Polakowska Maria, Piotrowski Walerian, Włodarczyk Piotr, Broda Grażyna, Rywik Stefan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.157-166, tab., bibliogr.33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących w Polsce. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą poważne konsekwencje bezpośrednie i odległe. Rzadko występuje ono jako choroba izolowana, dlatego ważna jest ocena ryzyka ogólnego i odpowiednie postępowanie w celu jego obniżenia, a nie tylko sama redukcja wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy jest ocena częstości nadciśnienia i kontroli ciśnienia tętniczego w Polsce. Materiał i metody. Jest to wieloośrodkowe badanie przesiewowe, przeprowadzone w przychodniach na terenie całego kraju. Wylosowano 430 lekarzy pierwszego kontaktu - każdy z nich miał włączyć do badania 100 kolejnych dorosłych pacjentów, którzy odwiedzili jego gabinet, niezależnie od powodu wizyty. Badanie obejmowało trzy wizyty. Podczas pierwszej lekarz wypełniał kwestionariusz dotyczący czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i chorób ukłądu krążenia oraz dokonywał 5 pomiarów ciśnienia tętniczego (4 w pozycji siedzącej i 1 w pozycji stojącej). Pacjenci, u których średnia z pomiarów trzeciego i czwartego w pozycji siedzącej pozowała w granicach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe - SBP ň 140 mm Hg i /lub ciśnienie rozkurczowe - DBP ň 90 mm Hg), otrzymywali wskazówki dotyczące zmiany trybu życia i leczenia. U pacjentów, u których po raz pierwszy stwierdzono podwyższone wartości ciśneinia tętniczego, nie wdrażano leczenia aż do czasu potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia w czasie 2 kolejnych wizyt. Wizyta druga i trzecia dotyczyła osób, u których do tej pory nie rozpoznano nadciśniena tętniczego, a odnotowane wartości ciśnienia wynosiły: SBP ň 140 mm HG i/lub DBP ň 90 mm Hg...


  6/14

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia ludności byłego województwa tarnobrzeskiego w roku 2001. Cz. 3: Podstawowe wyniki badania przekrojowego. Cz. 4: Podstawowe wyniki sposobu żywienia : program Pol-MONICA BIS - byłe województwo tarnobrzeskie
  Opracowanie edytorskie: Rywik Stefan [L.] (red.).
  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia w Warszawie, Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych w Krakowie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 2 cz. ([4], XXII, 128 s. : tab. ; [4], XVIII, 54 s. : il.), 29 cm. - Projekt rozwoju służby zdrowia. Raport końcowy. Tyt. i część tekstu również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 81, 82
  Sygnatura GBL: 802,138

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/14

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca w populacji generalnej mężczyzn : charakterystyka, determinanty oraz wartość prognostyczna : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Broda Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Rywik S[tefan] L. (red.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 349 poz., 29 cm.
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 83
  Sygnatura GBL: 802,146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  8/14

  Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę z przerostem mięśnia lewej komory i jego regresją po leczeniu operacyjnym u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa
  Opracowanie edytorskie: Rywik S[tefan] L. (red.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 122 s. : il., tab., bibliogr. 180 poz., 29 cm.
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 84
  Sygnatura GBL: 802,148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia ludności Warszawy w roku 2001. Cz. 1: Podstawowe wyniki badania przekrojowego. Cz. 2: Podstawowe wyniki sposobu żywienia : program Pol-MONICA BIS Warszawa
  Opracowanie edytorskie: Rywik Stefan [L.] (red.).
  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 2 cz. ([4], XIX, 127 s. : tab. ; [4], XVIII, 53 s. : tab.), 29 cm. - Projekt rozwoju służby zdrowia. Raport końcowy. Tyt. i część tekstu również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 79, 80
  Sygnatura GBL: 802,138

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/14

  Tytuł oryginału: Łagodny guz zastawki aortalnej u chorego z ciasną stenozą aortalną.
  Tytuł angielski: Benign tumour of aortic valve in a patient with tight aortic stenosis - a case report.
  Autorzy: Konopka Anna, Stępińska Janina, Łastowiecka Ewa, Leszek Przemysław, Rywik Tomasz, Biederman Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.448-450, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of 58-year-old male with aortic stenosis who was admitted due to chest pain suggesting acute myocardial infarction, is presented. Transthoracic and transesophageal echocardiography revealed the presence of aortic valve tumour and the patient underwent successful surgery. Symptomatology and treatment of cardiac tumours are discussed.


  11/14

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym - badanie populacyjne.
  Autorzy: Rywik S.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (2/3) s.38-43, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/14

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania z pacjentem.
  Opracowanie edytorskie: Szostak Wiktor B. (Oprac.), Adamus Jerzy (oprac.), Rywik Stefan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.31-33, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  13/14

  Tytuł oryginału: Profilaktyka kardiologiczna w środowisku wielkomiejskim i rolniczym.
  Tytuł angielski: Cardiological prophylaxis in urban and rural areas. P. 1: Respondents' evaluation of health condition.
  Autorzy: Wągrowska Henryka, Rywik Stefan, Szcześniewska Danuta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.450-455, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 3600 osób w wieku 20-80 lat wylosowanych z populacji wielkomiejskiej i rolniczej, po 900 osób obu płci z obu grup. Rozesłano kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia, czynników ryzyka, znajomości zasad prozdrowotnego stylu życia. Kwestionariusz wysyłano dwukrotnie. Uzyskano 2178 odpowiedzi (1017 z Warszawy, 1161 z województwa tarnobrzeskiego). Ponad połowa respondentów obu płci z obu regionów oceniała swój san zdrowia jako mierny lub zły, częściej kobiety ze wsi niż z miasta, częściej też słabiej wykształcone. Ponad 70 proc. respondentów uznało, że zdrowie zależy od własnego postępowania, czyli stylu życia. Za najważniejsze działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia uznawano prowadzenie mniej nerwowego trybu życia, następnie - zwiększenie aktywności fizycznej i zmianę sposobu odżywiania. W braku czasu i braku samodyscypliny dostrzegano najważniejsze czynniki utrudniające działania na rzecz zdrowia. Częściej takiej odpowiedzi udzielały osoby lepiej wykształcone. Koszty i brak odpowiedniej wiedzy częściej utrudniały podejmownaie działań na rzecz poprawy zdrowia ankietowanym z woj. tarnobrzeskiego niż z Warszawy.

  Streszczenie angielskie: The study covered 3600 people at the age of 20-80 years, randomly selected from the population of an urban and a rural population, 900 people of each sex from both groups. They received a questionnarie concerning health condition, evaluationof risk factors frequency, knowledge of a healthy lifestyle. The questionnaire was sent twice. 2178 people responded to it (1017 from Warsaw, 1161 rom tarnobrzeskie province). More than a half of rhe respondents of both sexes evaluated their health condition as mediocre or bad - more often women from rural than from urban areas, and more often people with lower education level. Over 70 p.c. believed that health depended on their own behaviour, i.e. lifestyle. As the most important activity to improve health condition, the respondents considered leading less nervous life, and in the second place - increasing physical activity and change in nutritional habits. Lack of time and self-discipline were believed the most important factors making pro-health behaviour difficult. This opinion was expressed more often by people with higher education level. Costs and lack of appropriate knowledge rendered health-improving activites more difficult to the respondents from tarnobrzeskie province than from Warsaw.


  14/14

  Tytuł oryginału: Zasady dobrej praktyki epidemiologicznej : [koreferaty i dyskusja]
  Autorzy: Szamotulska Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Hanke Wojciech (koref.), Rywik Stefan (koref.), Sierosławski Janusz Barbara (koref.Woynarowska) (koref.).
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.25-37, zał. s. 57-70 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 2 s. 57, nr 3 s. 65
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  stosując format: