Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ zabiegu hemodializy z użyciem różnych błon dializacyjnych na stężenia azotynów/azotanów w surowicy krwi.
Tytuł angielski: Effect of hemodialysis with different membranes on blood serum nitrite/nitrate concentrations.
Autorzy: Rysz Jacek, Błaszczak Robert, Zalewski Artur
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.121-123, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 10 chorych z przewlekłą mocznicą leczonych powtarzanymi czterogodzinnymi zabiegami hemodializy (HD) dokonano oznaczeń stężeń azotynów/azotanów w surowicy. W czasie kolejnych zabiegów HD stosowano dializator kuprofanowy, polisulfonowy lub poliakrylonitrylowy. Przed rozpoczęciem zabiegu HD stwierdzono wyższe w porównaniu z grupą kontrolną stężenia azotynów/azotanów w surowicy chorych dializowanych. W czasie zabiegu hemodializy, niezależnie od rodzaju użytego dializatora, obserwowano postępujące zmniejszenie się stężenia azotynów/azotanów w surowicy krwi w porównaniu z ich stężeniem przed HD. Najmniejszy spadek stężenia azotynów/azotynów w surowicy krwi odnotowano w czasie zabiegu HD z użyciem błony kuprofanowej.

  Streszczenie angielskie: Blood serum nitrite/nitrate concentrations were determined in 10 patients with chronic uraemia during 4-hour hemodialysis (HD). Cuprophane, polysulphone and polyacrylnitrile dialysis membranes were used during HD procedures. Blood serum concentrations of nitrite/nitrate were increased in HD patients prior to hemodialysis as compared with respective values in healthy subjects. During hemodialysis, regardless of the membrane type used, blood serum nitrite/nitrate concentrations were progressively decreasing as compared with initial values found before hemodialysis. The lowest decrease of blood serum nitrite/nitrate concentrations was found during HD with cuprophane membrane.


  2/5

  Tytuł oryginału: Left atrial function in patients with renal transplantation.
  Autorzy: Rysz Jacek, Goch Aleksander, Wilk Radosław, Grycewicz Tomasz, Luciak Marek, Goch Jan Henryk
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR508-CR511, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Chronic renal failure leads to structural changes and cardiac functional abnormalities known as uremic cardiomyopathy. Eliminating excess water and improving the composition of the inner environment leads to at least partial cardiac function improvement, which is reflected primarily in favorable changes in left ventricular indices. The aim of our study was to evaluate left atrial function in patients after renal transplantation and compare them with clinically healthy subjects. Material/Methods: 10 renal transplant patients (2 women, 8 men; mean age 47.8 ń 6.4 years), treated before transplantation with repeated hemodialysis, were subjected to standard transthoracic echocardiographic examination. Atrial function was evaluated in M-mode and 2D projections and by cross-sectional Doppler echocardiography. The results obtained were compared with 16 healthy controls (9 women, 7 men; mean age 39.7 ń 9.4 years). Results: Maximal left atrial dimension (LAmax), left atrial dimension obtained in M-mode of the long axis in parasternal projection (LAa), ejection time (ETlp) and pre-ejection period (PEPlp) were significantly higher in renal transplant patietns than in healthy subjects. In both investigated groups there were no differences in minimal left atrial dimensions (LAmin), PEPlp/Etlp ratio, P wave time (P), left atrial fiber shortening fraction (FS p.c.lp), passive evacuate fraction (FBOlp), total left atrial fraction (FClp), or IElp ratio. Conclusion: Abnormal function of the left atrium in the course of uremia treated with repeated hemodialysis is not fully corrected after renal transplantation despite the elimination of many cardiovascular complciations observed in chronic renal disease.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe i stężenie tlenku azotu we krwi ludzi zdrowych.
  Tytuł angielski: Effect of submaximal exercise on circulatory and respiratory parameters and nitrogen oxide concentration in healthy people's blood.
  Autorzy: Poziomska-Piątkowska Elżbieta, Kędziora Józef, Błaszczyk Jan, Rysz Jacek, Hajduk Robert, Popiński Michał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.117-122, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe i stężenie tlenku azotu we krwi ludzi zdrowych. Wykazano wzrost wartości tętna, współczynnika oddechowego, tętna tlenowego. Zaobserwowano wzrost stężenia azotanów i azotynów we krwi po wykonaniu wysiłku jak i po 15 minutowym odpoczynku.

  Streszczenie angielskie: Effect of submaximal exercise on circulatory and respiratory parameters and nitrogen oxide concentration in healthy people's blood were investigated. The increase of pulse value, respitatory coefficient and oxigenic pulse was shown. The increase of nitrates and nitrites concentration in blood after the exercise and also after 15 minutes' rest.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wpływ składu substancji pomocniczych na właściwości tabletek z drożdżami selenowymi.
  Tytuł angielski: The influence of formulation on the properties of tablets with selenium yeast.
  Autorzy: Szulc Beata, Ryszka Florian
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.874-878, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The chemical composition for tables containing selenium yeast has been formulated according to the experiment-planning method. The effect of auxiliary substances upon selected properties of the obtained tablets has been evaluated. Selenium release rate has been determined for the tablets for which the requirements of FPV were fulfilled.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności Atropinum compositum S (czopki) w leczeniu dolegliwości bólowych w chorobach narządów jamy brzusznej, układu moczowego i układu płciowego u dorosłych i dzieci.
  Tytuł angielski: Efficacy of Atropinum compositum S (suppository) in the treatment of pain symptoms in disease of organs of abdominal cavity, urinary system and genital in adults and children.
  Autorzy: Cerski Witold, Rysz Jacek, Grochulska-Cerska Hanna, Gruszczyńska Joanna
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.67-68
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  stosując format: