Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Molekularne podstawy oporności Mycobacterium tuberculosis na izoniazyd.
Tytuł angielski: Molecular basis of isoniazid-resistance in Mycobacterium tuberculosis.
Autorzy: Rylski Marcin, Polok Kornelia
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.21-35, tab., bibliogr. 74 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Mycobacterium tuberculosis is a Gram-positive, acid-fastness bacterium causing tuberculosis in human. Tuberculosis is the most mortal human infectious disease. The treatment is long-lasting and complex. Isoniazid is one of the frontline antituberculous agents. The efficacy of short course chemotherapy is strictly conditioned by sensitivity tubercle bacillus for isoniazid. The article discusses molecular bases of isoniazid action in the tubercle bacillus cells and pathways for developing of isoniazed-resistance phenotype together with a characterization of the genes involved in this process. Presented information is very important for synthesis of the new antituberculous agents and for formation of new strategies of M. tuberculosis INH-resistance diagnostics. Furthermore, these information contributes to a better understanding of the molecular biology of this fascinating pathogen.


  2/2

  Tytuł oryginału: Metody leczenia operacyjnego złamań bliższego końca kości udowej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Methods of operative treatment of proximal femur fractures in elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Orłowski Jan, Rylski Waldemar, Grys Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.151-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Postępująca osteoporoza stanowi poważny problem społeczny jako przyczyna złamań. Materiał i metody: Dokonano analizy statystyczno-klinicznej 465 chorych po 65 roku życia, operowanych z powodu złamań szyjki kości udowej lub złamań przezkrętarzowych. Wg ustalonego schematu postępowania złamania szyjki kości udowej III i IV stopnia wg Gardena leczono pierwotną endoplastykę stawu biodrowego. W złamaniach przezkrętarzowych u 69 chorych do zespolenia użyto gwoździa Gamma. Metoda ta umożliwia szybką pionizację chorego i obciążanie operowanej kończyny, co w porównaniu z innymi sposobami zespolenia znacznie zmniejsza powikłania. Wyniki. Nie było śmiertelności podczas pobytu w szpitalu, jednak u dwojga pacjentów powyżej 80 roku życia wystąpiły odleżyny. W przedstawionym materiale po zespoleniu gwoździem Gamma nie zachodziła konieczność reosteosyntezy. W obserwacji odległej stwierdzono dwa niepowodzenia po zespoleniu złamania szyjki kości udowej u młodszych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Progressieve osteoporosis as a cause of bone fractures is a serious clinical and social problem. Material and methods. We studied 465 elderly patients treated surgically for fractures of the proximal femur: 3rd and 4th-degree fractures of the femoral neck according to the garden scale were operated by Austin-Moore hemiarthroplasty or total hip replacement. In unstable peritrochanteric frcatures, intramedullary Gamma nail osteosynthesis was applied in 69 patients, which allows for early mobilization and full weight-bearing. This method minimizes possible complications and mortality. Results. There were no fatal complications during post-surgery hospitalization. Two patients over 80 years of age suffered decubitus ulcers. Re-osteosynthesis was not required after intramedullary Gamma nail osteosynthesis. In long-term follow-up we observed two failures after union of femoral neck fractures in younger patients.

  stosując format: