Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYDZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy": [materiały zjazdowe].
Opracowanie edytorskie: Rydzyński Konrad (przedm.).
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1: VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") s.1-99, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/4

  Tytuł oryginału: Przemiany gospodarcze i ich znaczenie dla medycyny pracy i higieny pracy.
  Tytuł angielski: The signifcance of economic tranformations for occupational medicine and occupational hygiene.
  Autorzy: Rydzyński Konrad, Michalak Jacek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.5-13, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga okreśenia strategicznych celów, również w zakresie opieki zdrowotnej nad pracującymi. W pracy przedstawiono najważniejsze trendy i przemiany w gospodarce światowej w odniesieniu do ich wpływu na zdrowie pracujących. Omówiono zmnieniające się zadania medycyny pracy i higieny pracy w przekształcającej się gospodarce Polski. Przedstawiono priorytety badawcze w medycynie pracy i higienie pracy, priorytetu UE i możliwości wykorzystania dobrej praktyki w zarządzaniu zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem w przedsiębiorstwie (GP HESME) w systemie ochrony zdrowia pracujących w Polsce. Autorzy proponują przeprowadzenie dyskusji na łamach Medycyny Pracy na temat przyszłości służby medycyny pracy i hgieny pracy w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Poland's accession to the European Union entails the need to formulate our strategic also in occupational medicine. The most important trends, as well as the changes in world economy are presented with special reference to heir impact on occupational medicine. The changing goals of occupational medicine and occupational hygiene in the Polish economy during he period of transition are discussed. The research priorities and the EU policy in these areas are highlighed. The intention of this paper is to initiate a general discussion in "Medycyna Pracy" on the future of occupational service and occupaional hygiene in Poland.


  3/4

  Tytuł oryginału: Toxicokinetics and metabolism of pseudocumene (1,2,4-trimethylbenzene) after inhalation exposure in rats.
  Autorzy: Świercz Radosław, Rydzyński Konrad, Wąsowicz Wojciech, Majcherek Wanda, Wesołowski Wiktor
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.37-42, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to evaluate the toxicokinetics and metabolism of pseudocumene after inhalation exposure. Male Wistar rats were exposed to pseudocumene vapors at nominal concentrations of 25, 100 or 250 ppm in the dynamic inhalation chambers for 6 h. Blood samples were collected during (between 1st and 6th h) and after exposure (between 6th min and 6th h). Blood concentrations of pseudocumene were estiamted by gas chromatography using the headspace technique. During a six-hour exposure, the concentration of pseudocumene in blood increased rapidly within the first 2 h reaching then a plateau. The elimination of pseudocumene from blood followed an open two-compartment model. Urine samples were collected from the exposed animals, and metabolites were analyzed by gas chromatography with a flame ionization detector. Three metabolites were measured in the rat uring after hydrolysis: 3,4-dimethylbenzoic acid (3,4-DMBA), 2,4-dimethylbenzoid acid (2,4-DMBA) and 2,5-dimethylbenzoic acid (2,5-DMBA). A significant linear correlation was found between the level of exposure and the concentration of dimethylbenzoic acids. The enzyme kinetics of pseudocumene biotransformation was calculated by Lineweaver-Burk equation. Metabolic constants, Km (mg/l) and Vmax (mg/h/kg), the parameters for pseudocumene biotransformation by rats were estiamted (3,4-DMBA-Km = 28, Vmax = 96; 2,4-DMBA - Km = 7, Vmax = 25; 2,5-DMBA - Km = 7, Vmax = 23).


  4/4

  Tytuł oryginału: Respiratory allergy and inflammation due to ambient particulate - a European-wide assessment (RAIAP) - Polish experience.
  Tytuł polski: Procesy alergiczne i zapalne wywołane działaniem pyłów środowiskowych - europejskie badania przekrojowe (RAIAP) - doświadczenia własne.
  Autorzy: Rydzyński K[onrad], Hałatek T., Stępnik M., Tarkowski M.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.161-166, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Występowanie astmy u dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich dwudziesięcioleci w wielu uprzemysłowionych krajach powiększyło się trzy lub czterokrotnie. Powszechność występowania astmy w krajach wysoko uprzemysłowionych kontrastuje z mniejszą częstością ujawnianą w krajach o niższym standardzie. Wpływ czynników środowiskowych w chorobach o podłożu alergicznym jest wielce prawdopodobny. W wykonywanej w projekcie RAIAP weryfikacji toksyczności pyłów środowiskowych pyły zebrane na różnych stanowiskach europejskich (Oslo, Rzym, Bilthoven, Łódź), wykazujące prozapalne działanie w badaniach in vitro, poddane zostaną badaniom in vivo na szczurach. W pracy zaprezentowano wstępne badania in vivo przeprowadzone w celu validacji i uzyskania danych referencyjnych po dotchawiczej instalacji zawiesiny małych dawek pyłów standardowych PM10.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of asthma in children and young adults has tripled and quadrupled in many industrialised countries during the last two decades. However, the prevalence of allergic disease in highly industrialized regions contrasts to rates in countries with lower living standards. Environmental influence on the expression of allergic diseases is very likely. In order to verify the toxicity of ambient particulate material which has been identified to show airway inflammation potential in the in vitro screening RAIAP studies, samples collected in different European location (Oslo, Rzym, Bilthoven, Łódź) will be examined in an in vivo animal model. In preliminary in vivo studies performed to validate the system and obtain the refernce data the inflammatory effects were determined using the technique of intratracheal instillation of small samples of resuspended standards PM 10 particulates.

  stosując format: