Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYCHŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci.
Tytuł angielski: Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children.
Autorzy: Dłuski Eryk, Olczak Jacek, Rychłowska Magda, Klepacka Teresa, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia, Woźniak Wojciech
Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.73-76, bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,366

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three children with gonadal dysgenesis underwent prewential laparoscopic gonadectomy. In each case we confirmed germinal cell neoplasm what support the opinon of necessity of earlie gonadectomy at the time of diagnosis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa dzieci i młodzieży - metody jej oceny.
  Tytuł angielski: Exercise efficiency among children and adolescents - evaluation methods.
  Autorzy: Rychłowska Ewa, Chlebna-Sokół Danuta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.122-125, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wydolność wysiłkowa to jeden z najważniejszych pozytywnych wykładników stanu zdrowia i rozwoju biologicznego. Wydolność kształtuje się najbardziej w okresie dzieciństwa i młodości. Poziom wydolności oznaczany jest w czasie próby wysiłkowej wykonywanej przy zastowowaniu standardowych obciążeń dynamiczną pracą fizyczną. Z reguły stosowane są dwa rodzaje obciążeń: maksymalne i submaksymalne. Maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max) to najbardziej obiektywny wskaźnik uznawany za najlepszą miarę wydolności. Inne wskaźniki to: częstość uderzeń serca. "tętno pracy", wydatek energetyczny, wielkość obciążenia pracą, a także stężenie kwasu mlekowego, wskaźnik równowagi kwasowo-zasadowej, stężenie wysokoenergetycznych związków ATP i ADP. Testy, czyli próby wysiłkowe można wykonywać przy użyciu: bieżni ruchomej, cykloergometru i rzadko już obecnie stopnia. Oprócz powyższych testów stosuje się w praktyce również testy, w których wysiłek jest niewymierny, np.: przysiady, chód swobodny. Do najczęściej stosowanych testów wysiłkowych u dzieci można zaliczyć: test według Riopela - na bieżni ruchomej, test Godfreya - na ergometrze rowerowym, test Jamesa - na ergometrze rowerowym, test PVC170 - przy użyciu ergometru, a wskaźnikiem wydolności może być wielkość obciążenia, jak też tętno pracy, test Bar-Ora, w którym badany wykonuje na cykloergometrze maksymalny wysiłek w ciągu 30 s. Badania wydolności wysiłkowej prowadzone być powinny u wszystkich dzieci, zarówno tych, które uprawiają sport, jak i u tych przeciętnie aktywnych, a już obowiązkowo u dzieci chorych przewlekle (leczenie rehabilitacyjne).

  stosując format: