Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYBOJAD
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty urazów klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Some aspects of thoracic cage's injuries.
Autorzy: Furmanik Franciszek, Sawicki Marek, Rybojad Paweł
Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.140-149, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,543

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat urazów klatki piersiowej. Najczęściej spotykanymi zespołami pourazowymi, tak u dzieci jak i u dorosłych, są złamania żeber, powikłania opłucnowe, stłuczenie płuc i mięśnia sercowego. Najgroźniejszym następstwem tych urazów jest krwawienie. Jego żródłem są najczęściej duże naczynia środpiersia lub wnęki płuc. Innym stanem naglącym jest odma prężna. Drenaż jamy opłucnowej jest najczęściej wykonywanym zabiegiem po urazach klatki piersiowej. Spełnia on podwójną rolę: diagnostyczną i leczniczą. Po urazie klatki piersiowej często dochodzi do stłuczenia płuca, które powoduje upośledzenie jego funkcji na skutek narastającego obrzęku i krwawienia do miąższu. Jednym z najczęściej przeoczonych następstw tępego urazu klatki piersiowej jest stłuczenie mięśnia sercowego, które może doprowadzić do zgonu, dlatego chorzy po masywnym urazie klatki piersiowej wymagają hospitalizacji połączonej z monitorowaniem pracy serca.

  Streszczenie angielskie: The paper presents actual opinions on the subject of thoracic cage's injuries. Fractures of ribs, pleural complications, contusion of the lung and cardiac muscle are the most frequent post-traumatic syndromes in children and adults. Bleeding in the most dangerous result of these injuries. Great vessels of the mediastinum or the pulmonary hilus are most often the source of such bleeding. Tension pneumothorax is the other emergency. Drainage of the pleural cavity is the most frequent procedure in thoracic injuries. It has double role: diagnostic and therapeutic. Pulmonary contusion is frequent after trauma of the thorax and it deteriorates the function of the lung because of oncreasing edema and bleeding into parenchyma. Contusion of the cardiac muscle is one of the most often omitted results of closed thoracic injury. It can lead to decease, so patients after massive thoracic injury need hospitalization with monitoring of cardiac action.


  2/2

  Tytuł oryginału: Impact of preoperative chemotherapy and/or antimicrobial prophylaxis on dynamics of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization.
  Autorzy: Malm Anna, Głowniak-Korona Izabela, Kasprzycka Anna, Rybojad Paweł, Górniewski Grzegorz, Furmanik Franciszek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.167-170, tab., bibliogr. 7 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization, who routinely receive antimicrobial prophylaxis before pulmonary resection operations, suggests that preoperative chemotherapy can be regarded as an additional risk factor for colonization of upper respiratory tract with Gram-negative rods of the family Enteterobacteriaceae or with yeast-like fungi - Candida spp.

  stosując format: