Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYBCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Kalcymimetyki i kalcylityki : nowe perspektywy korekcji zaburzonej sekrecji parathormonu (PTH)
Tytuł angielski: Calcimimetics and calcylytics : a new perspectives of correction of abnormal parathormone (PTH) secretion
Autorzy: Rybczyńska Apolonia, Hoppe Anzelm
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[341-356], tab., bibliogr. 5 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2002 : [indeks leków] : CD ROM
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Rybczyńska Jolanta (red.), Dylicka Jolanta (red.).
  Źródło: - Warszawa, MediMedia International Sp. z o.o. [2002] - Instrukcja użytkownika
  Sygnatura GBL: 810,247

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator
 • dokument audiowizualny


  3/6

  Tytuł oryginału: Pharmindex Brevier : podręczny indeks leków 2002/2
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Rybczyńska Jolanta (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 593, [4] s. : il., 19 cm. - Zał. CD-ROM
  Sygnatura GBL: 613,059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  4/6

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej : skrypt do ćwiczeń dla studentów kierunku analityka medyczna
  Autorzy: Garczarczyk Dorota, Łącka Katarzyna, Michałek Krzysztof, Rybczyńska Maria
  Opracowanie edytorskie: Rybczyńska Maria (red.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2002, 121, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,095

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  5/6

  Tytuł oryginału: Analiza wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym.
  Tytuł angielski: Analysis of neuroblastoma treatment results during last seven years.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rybczyńska Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.63-66, bibliogr. 20 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwojak zarodkowy jest trzecim, po białaczkach i guzach ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej występującym schorzeniem nowotworoym u dzieci. Pomimo olbrzymiej poprawy wyników leczenia wielu nowotworów dziecięcych, wyleczalność w przypadku zwojaka zarodkowego jest ciągle niezadawalająca. Celem pracy była ocena wyników leczenia 42 dzieci ze zwojakiem zarodkowym, hospitalizowanych w Klinice w latach 1994-2001. Dzieci te leczone były jednolitym programem opracowanym przez autorów japońskich. Spośród 42 dzieci aż u 36 (86 proc.) rozpoznano zaawansowaną postać choroby - III (19/42-45 proc.) lub IV stopień zaawansowania (17/42-41 proc.). Zaledwie 3 dzieci (7 proc.) miało wstępnie II stopień zaawansowania choroby, a kolejne 3 dobrze rokującą postać IVs. U 28 dzieci guz zlokalizowany był w jamie brzusznej, u 9 w śródpiersiu tylnym, u 2 w jamie brzusznej i klatce piersiowej, u kolejnych 2 w okolicy głowy i szyi oraz u jednego dziecka w miednicy małej. Spośród 42 dzieci żyje 25 (60 proc.), 17 pacjentów zmarło z powodu postępu choroby podstawowej. W grupie dzieci młodszych, poniżej 2 roku życia (n=23) w remisji choroby żyje 16 (70 proc.). Spośród 19 starszych pacjentów w remisji choroby żyje zaledwie 10 (53 proc.). Analiza czasu zgonu od rozpozania neuroblastoma wykazała, że dzieci młodsze umierają w krótszym czasie od diagnozy neuroblastoma (1,03 ń 0,38 lat) aniżeli dzieci starsze (2,54 ń 1,56 lat). W podsumowaniu należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich 7 lat wyniki leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Neuroblastoma is the third common, after leucemia and central nervous system tumors, neoplasmic disease which infect children. Despite the fact that there has been an enormous improvement of treatment results of many child neoplasmas, neuroblastoma is not sufficiently cured. The main purpose of the research was to access teh results of trating 42 children suffrening from neuroblastoma in the Clinic in 1994-2001. All the children were being treated in the same way. The program of the their treatment was evolved by Japanese doctors. 36 (86 p.c.) out of 42 children had teh advanced stage of the illness- III (19/42-45 p.c.) or IV stage (17/42-41 p.c.) Only 3 children (7 p.c.) had the second stage of the ilness at the very beginning, and the next 3 had teh IV s stage with favourable prognosis. In 28 cases the tumor was located in abdominal cavity, in 9 cases in back mediastinum, in 2 cases in abdominal cavity and chest, next, in the area of head and neck and in one case in pelvis minor. Out of 42 children 25 (60) are still alive, 17 patients died becouse of the progress of the basic ilness. In the group of younger children, these under 3 years (n=23)three are 16 (70 p.c.) patients alive and the disease is in the state in remission. Out of 19 older patients in the state of remission there surrived only 10 (53 p.c.). It has been proved that yunger children suffering from neuroblastoma die sooner (1,03 ń 0,38 years) after than older ones (2,54 ń 1,56 years). To sum up, in ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Wydział Farmaceutyczny : Oddział Analityki Medycznej : kierunek studiów: Analityka medyczna : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Rybczyńska Maria (red.), Kokot Zenon (red.), Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Frencel Eugenia (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 170, [2] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  stosując format: