Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYBACZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Fractal characteristics of brain vessel microangioarchitecture during the fetal period.
  Autorzy: Rybaczuk Marek, Kędzia Alicja, Paradowski Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.MT145-MT152, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Studies of human telencephalon during the fetal period are rare. Recent technologies, such as the Pickworth method, ultraviolet, infrared, and computer image systems, now enable the observation of such barely accessible structures. The present study constitutes an evaluation of the microangioarchitecture of brain vessels during the fetal period and the creation of a fractal model to describe it. Studies formulated in the language of fractals have never previously been applied in modeling brain vessels. Material/Methods: We studied 100 brains in the 4th to 86h month of fetal life, using the Pickworth method, computer image analysis under three different systems, the POV-RAY program, and fractal analysis. Results: The POV-RAY program was used to generate 3-dimensional, tree-like structures. This requires three scaling parameters: length, vessel diameter, and the angle between the branches and the central axis. The vessel structure was modeled by fractals with condensation point. Moreover, these tree-like fractals have different one-sided dimensions. In making fractal models we treated these one-sided dimensions as numerically evaluted parameters of the theory. Of course, the accuracy of the proposed models depends upon the accurate prediction by a fractal of the examined structure. Conclusions: Brain vessels can be modeled with the help of fractals with condensation points, which have differentiated one-sided dimensions.


  3/8

  Tytuł oryginału: Fractal dimensions of human brain cortex vessels during the fetal period.
  Autorzy: Kędzia Alicja, Rybaczuk Marek, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.MT46-MT51, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Fractal dimensions always involve some averaging with respect to the given geometrical object. The classical geometrical description includes overly detailed geometrical information, rendering the precise formulation of equations ineffective. The problems associated with the functionality and growth of biological systems according to their observed geometrical shape reguire a specific approach. Material/Methods: The material consists of 50 brains, 4th to 8th month of fetal life, length C.-R. 83-220 mm. The material was examined using the Pickworth method, computer image analysis (Imtronic, Scion for Windows 1998, and Elf v. 4.2), and fractal analysis. Various transformations were applied: numeric filters, statistical filters, binary geometrical transormations, arithmetical operations. Fractal analysis employs the 'box-counting' fractal dimension. Results: The cortex vein net maintains the fetal character, with a large number of anastomoses, also present in adults. The size of cortex branches amounts to 100-200 ćm. The reduction of some of the anastomoses during the early stages of evolution comes from an increase in the vessels' caliber. During the 4th month, the fractal dimension is 1.26, increasing to 1.53 at month 5. Rapid growth of the fractal dimension has been observed until the 6th and 7th months. This means an increased complexity level and feed volume in the brain. Conclusions: Fractals constitute a promising and effective tool to estimate the structures of brain vessels. The fractal dimension varies during the fetal period. This shows the close correspondence between the structure and functionality.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 1: Evaluation of the availability of services provided by home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.64-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Współczesna dyskusja nad jakością usług medycznych ujmuje ją najczęściej z punktu widzenia pacjenta. Jednym z najważniejszych wymogów jakości usług medycznych jest dostępność świadczeń. Opieka sprawowana przez pielęgniarki jest jednym z elementów uwzględnianych przez pacjentów w ocenie dostępności usług. Celem pracy jest porównanie opinii pacjentów nt. dostępności do świadczeń pielęgniarek i położnych rodzinnych w trzech różnych organizacyjnie placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Badaniem objęto pacjentów korzystających ze świadczeń w: 1) uspołecznionej placówce opieki podstawowej - przychodni rejonowej, 2) niepublicznym pielęgniarskim zakładzie opieki zdrowotnej i 3) praktyce lekarza rodzinnego. Narzędziem badawczym był kwestionatiusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Dostępność świadczeń pielęgniarskich oceniano pod względem faktu posiadania stałej pielęgniarki i/lub położnej rodzinnej, odwiedzin w domu, ewentualnych odmów wizyt domowych, opinii na temat łatwości uzyskania wizyty domowej oraz możliwości porady telefonicznej. Stałą pielęgniarkę i/lub położną rodzinną najczęściej posiadali pacjenci przychodni rejonowej. W placówce tej najwyższy był również odsetek wizyt domowych, w ciągu 12 miesięcy. Możliwość konsultacji telefonicznej była majwiększa w praktyce lekarza rodzinnego. Zdecydowana większość pacjentów, niezależnie od formy organizacyjnej placówki, odpowiadała, że każdy powiniem mieć stałą pielęgniarkę rodzinną. Wyniki badań wskazują, że ocena dostępności świadczeń pielęgniarskich jest zróżnicowana w trzech omawianych placówkach.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 2: Patients' satisfaction with home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.69-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Zadowolenie pacjenta z opieki kształtowane jest przez różne czynniki. Wymienia się czynniki związane z trudnością uzyskania porady, z przebiegiem wizyty, poprawą stanu zdrowia pacjenta, a także wynikające z ciągłości opieki. Celem pracy jest określenie czynników, które determinują stopień zadowolenia pacjentów ze świadczeń pielęgniarskich. Badaniem objęto podopiecznych korzystających z usług pielęgniarek i lekarzy rodzinnych na terenie Białegostoku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Stwierdzono znamiennie wysokie zróżnicowanie statystyczne pomiędzy posiadaniem stałej pielęgniarki i/lub położnej a stopniem zadowolenia pacjentów. Pacjenci, którzy opowiadali, że posiadają stałą pielęgniarkę i/lub położną, w 73 proc. byli bardzo zadowoleni z pielęgniarki, natomiast co trzecia osoba nie posiadała stałej pielęgniarki i/lub położnej wyrażała taką opinię. Na stopień zadowolenia pacjentów wpływa też częstość odwiedzin pielęgniarki i/lub położnej w domu. Częstsze wizyty pielęgniarki korelowały z większym stopniem zadowolenia pacjentów. Wyniki badań wskazują na to, że czynniki inne niż charakterystyka socjodemograficzna pacjentów są kluczowe w oddziaływaniu na stopień satysfakcji pacjentów.


  6/8

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków - problem interdyscyplinarny - retrospektywna analiza etiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation - still an important problem - retrospective etiology analysis, including thyroid diseases and hyperthyroidism.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Mazuruk Elżbieta, Modzelewska Anna, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.285-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu. Pojawia się w przebieg wielu różnych chorób zarówno dotyczących serca jak też ogólnoustrojowych zaburzeń, a jego leczenie i profilaktyka powikłań jest poważnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przyczyn oraz chorób współistnniejących z migotaniem przedsionków leczonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnątrznych AM w Białymstoku. Analizowano dokumentację medyczną 450 pacjentów, co stanowi 86 proc. osób hospitalizowanych z tym zaburzeniem rytmu serca w latach 1993-2001. Materiał badany stanowiły osoby w wieku od 22 do 98 lat, średnio: 67,6 ń 11,1 lat. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby pacjentów hispotalizowanych z AF z jednoczesnym, niewielkim obniżeniem się średniej wieku pacjentów, natomiast w podgrupie osób z chorobami tarczycy średnia wieku była niższa o 4,5 roku. Analizowano występowanie schorzeń u pacjentow z AF i tak: nadciśnienie tętnicze wykazano u 58,6 proc. badanych, chorobę niedokrwienną serca u 53,3 proc., wadę zastawkową serca u 17,3 proc. Choroby tarczycy stwierdzono u 45,5 proc. badanych, w tym 51 proc. osób posiadało jawną lub utajoną nadczynność tarczycy. Porównując ilość pacjentów z chorobą Graves-Basedowa i towarzyszącym migotaniem przedsionków stwierdzono znamienny wzrost hospitalizowanych z tych powodów po 1997 roku (0,8 p.c. vs. 4,6 p.c. 0,05). Obserwowano zmianę profilu chorób towarzyszących migotaniu przedsionków. Od 1997 roku, w kolejnych latach stwierdzono istotny wzrost zaburzeń funkcji tarczycy...

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is common arrythmia, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. The incidence of AF increase with age. After the age of 65, AF concerns of 4 p.c. of population. We report the baseline characteristics of 450 patients, admitted to the Department of Endocrinology, Diabetology, and Internal Medicine with atrial as either the main or a co-existing cause of hospitalization in 1993-2001 years. That group stood for 86 p.c. of patients with this type of arrythmia at our Department. The mean of age of those patients was 67 ń 11.1 (from 22 to 98 with 41.3 p.c.) of males. We observed an increase in the number of patients with AF in subsequent years, especially in the elderly. Hypertension was present in 58.6 p.c. Coronary artery disease was present in 53.3, vulvular heart disease - 17.3 p.c. Thyroid disease was in 45.5 of patients and 51 p.c. of them presented with clinical or subclinical hyperthyroidism. In the subsequent years, the profile of co-existing disease changed. From 1997, we observed an increased number of patients with thryoid disease and hyperthyroidism. It could have been an effect of either iodine prophylaxis, started in Poland at the begining of 1997 or of widespread medical treatment, consisting in iodine administration. In the investigated group, thyroid disease and hyperthyroidism were important causes of AF, demomnstrating a rising tendency in consecutive years.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wpływ wprowadzenia obowiązkowego jodowania soli kuchennej na epidemiologię chorób tarczycy oceniany w populacji dziecięcej województwa podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effects of the implemented kitchen salt iodisation programme on the epidemiology of thyroid diseases in the population of the schoolchildren in the Podlaski Voivodship.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Brzozowska Małgorzata, Krętowski Adam, Szelachowska Małgorzata, Borawski Jacek, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.313-323, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne przeprowadzone w regionie północno wschodnim Polski w latach 1983-1992 zakwalifikowały go do obszarów o umiarkowanym niedoborze jodu. Przyczyniło się do tego zaprzestanie w 1980 roku z przyczyn ekonomicznych obowiązkowego jodowanaia soli kuchennej w Polsce do którego powrócono ponownie w 1997 roku. Badania przeprowadzono w maju 1999 roku. Objęto nim grupę 739 dzieci (356 dziewczynek i 383 chłopców) w wieku 7-13 lat (średnia wieku - 10,24 ń 2,02, Me - 9,8) z losowo wybranych szkół podstawowych - 2 miejskich i 2 wiejskich. Podzielono ją na 4 podgrupy w zależności od wieku: dzieci poniżej 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. U wszystkich badanych wypełniono ankietę i przeprowadzono badanie przedmiotowe, które obejmowało pomiar masy ciała, wzrost, oraz palpacyjną ocenę gruczołu tarczowego. W każdym przypadku wykonano usg tarczycy. Oznaczono stężenie jodu w moczu metodą kataliczną Sanedell - Kolthoffa w losowo wybranych próbkach moczu oraz poziom hTSH, fT4 i przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy. W wykonanych badaniach powiększenie tarczycy obserwowano u 69 dzieci (9,34 proc.). Częściej występowało ono w grupie dzieci miejskich - 11 proc. niż wiejskich - 7,7 proc. U 1,76 proc. badanych stwierdzono wole guzkowe. Średnie stężenie jodu w moczu wynosiło 141,9 ń 43,7 ćg/l (Me - 135 ćg/l; min 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). Przeprowadzpone badanie epidemiologiczne wykazało stężeania jodu w moczu poniżej wartości referencyjnych u 14,34 proc. badanych (15,15 proc. ...

  Streszczenie angielskie: An epidemiological survey, which was carried out in the North-Eastern region of Poland in 1983-1992, revealed the presence of moderate goitre endemy. The observed deterioration of the endemic situation probably resulted from the cessation of obligatory iodination of kitchen salt in Poland in 1980, which was re-introduced in 1997. This investigation was carried out in May 1999. A group of 739 children (356 girls and 383 boys) aged between 7 and 13 years (mean - 10.24 ń 2.02, Me - 9.8) from 2 rural and 2 urban schools, were included into the study. The examined children were divided into four age groups: children under 8, aged 9-10 yrs, 11-12 yrs, over 13 yers. They filled in our questionnaires and reported for physical examination. Mesurements of body weight and height, together with estimations of thyroid size by palpation and by USG were performed in each case. Iodine concentration was determined with the cerium-arsenic method in randomly voided samples of urine. Serum TSH and FT4, as well as those of antimicrosomall autoantibodies (ATM) were also measured. In 10.29 of the examined children (69 out of 739 children), goitre was found, being more frequent in urban children (10.98 p.c.) than in the rural group (7.73 p.w.), while nodular goitre occurred in 1.76 p.c. of all goitre-affected children. The mean iodine concentration in urine was 141.90 ćg/l ń 43.71 (Me-135 ć.l; min - 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). That epidemiological study indicated a low concentration of iodine ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Pakiet DIETA 2.0 w badaniach epidemiologicznych sposobu żywienia i w poradnictwie dietetycznym.
  Autorzy: Rogalska-Niedźwiedź M., Rybaczuk M., Charzewska J., Szponar L.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.29-31
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: