Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYBA
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57
- Gdańsk, , Via Medica 2002
Tytuł angielski: Images in psychiatry Poland
Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Rybakowski Janusz (red.).
Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, 212 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 744,580

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • ludzie


  2/57

  Tytuł oryginału: Dopaminowa teoria schizofrenii
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.52-61, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/57

  Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
  Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  4/57

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
  Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
  Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
  Sygnatura GBL: 737,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/57

  Tytuł oryginału: Analiza poziomów hormonu tyreotropowego u dzieci z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała a celowość przeprowadzenia powtórnego badania przesiewowego noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy.
  Tytuł angielski: TSH levels in newborn with low and very low birth weight vs rescreening for congenital hyperthyroidism.
  Autorzy: Tylek-Lemańska Dorota, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Dziatkowiak Hanna, Rybakowa Maria, Słuszniak Aleksandra, Juroszek Marzena, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.114-116, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Stężenie hormonów tarczycy w grupie noworodków z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała znacznie różni się od poziomów u donoszonych noworodków o masie ciała powyżej 2SD od wartości średniej. Celem wykluczenia wyników fałszywie dodatnich oraz późno wykrywanej przemiającej niedoczynności tarczycy dokonano kontrolnego badania poziomu TSH w kropli krwi na bibule. W okresie od 1998-2001 roku w Polsce Południowo-Wschodniej przebadano 4 445 noworodków z masą ciała poniżej 2500g. Stanowiły one 5 proc. wszystkich przebadanych w tym okresie. Badanie TSH w kropli krwi na bibule pobrano rutynowo (3-6 doba) oraz po ukończeniu pierwszego miesiąca życia. Stosowano metodę immunologiczną (Byk Sangtec Diagnostica). U 20 noworodków, co stanowi 0,5 proc., uzyskano w drugim teście wynik powyżej stosowanego w przesiewie punktu odcięcia tzn. 15 mlU//L. Wymagały one różnicowania z wrodzoną niedoczynnością tarczycy. W 10 przypadkach potwierdzono wrodzoną niedoczynność tarczycy, a w 5 hipertyreotropinemię. Wnioski: 1) W grupie noworodków z niską i bardzo niską wagą urodzeniową masą ciała prawidłowy wynik TSH w 3-6 dobie życia nie wyklucza istnienia zaburzeń czynności tarczycy. 2) Powtórne oznaczenie poziomu TSH między 2 a 4 tygodniem życia chroni przed wynikami fałszywie ujemnymi w tej grupie noworodków i pozwala na wyodrębnienie dzieci wymagających diagnostyki w kierunku hipertyreotropinemii oraz pierwotnej trwałej lub przejściowej niedoczynności tarczycy.

  Streszczenie angielskie: A disorder of thyroid function, as stated by various references, is very common among children with low and very low body weight. Also, the concentration of thyroid hormones in this group differs from that of neonates full term with the adequate body weight. In 1998, in southeastern Poland, a repeated screening for TSH level in blood spots on filter paper was introduced among neonates with low and very low-weight. The purpose of this work was the exclusion of late appearing transient hypothyroidism, as well as the verification of alsely positive results in the basic test. Newborns with low and very low birth-weight comprise nearly 5 p.c. of live births in the region. During 1998-2001 4 445 children with body weight below 2500 g were tested. Tests for TSH level in blood on filter paper were carried out in neonates between three and six days of age and also at the end of the first month of life. TSH levels in blood on filter paper were estimated using the LIA method (Byk Sangtec Diagnoastica). The results were divided into two groups: those with correct TSH, that is 15 mIU/L, and those with a raised level 3 15 mIU/l. The repeated test confirmed the correct result in nearly 100 p.c. neonates, while in 20 (0.5 p.c.) showed the increase of TSH level above 15 mIU/L. TSH and fT4 monitoring followed by serum determinations during treatment showed primary hypothyroidism in 10 children and hyperthyrotropinemia in 5 cases. Conclusion: 1) It would appear advisible to introduce a repaeated routibe screening for hypothyrodism in the group of low...


  6/57

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/57

  Tytuł oryginału: Progresja od czynnościowego hiposplenizmu do morfologicznego asplenizmu w APECED - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Progression from functional hyposplenism to morphological asplenism in APECED - case presentation and literature review.
  Autorzy: Starzyk Jerzy, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Kowalczyk Maciej, Starzyk Bożena, Rybakowa Maria, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.241-245, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Siódmy w piśmiennictwie światowym przypadek współwystępowania hiposplenizmu u pacjenti z APECED przedstawiono w 1994 r. w Pediatrii Polskiej, 69,6, 375-477. Obecnie przedstawiamy siedmioletnie wyniki badań naturalnego rozwoju asplenizmu u tej pacjentki. Jakkolwiek współistnienie hipo/asplenizmu opisano tylko w kilku przypadkach, to obecny był on u około połowy badanych w tym kierunku pacjentów. Dlatego podkreślamy konieczność poszukiwania hiposplenizmu u wszystkich pacjentów z APECED przy zastosowaniu scyntygrafii śledziony. Przyczyna zarówno autoimmunizacji, jak i hipo/asplenizmu w APECED jest nieznana. Naszym zdaniem hiposplenizm może być zarówno wynikiem miejscowej dysfunkcji genu AIRE w śledzionie, jak i zależnego od genu AIRE - procesu autoimmunologicznego.

  Streszczenie angielskie: In 1994 we published the seventh case in the word literature of hyposplenism coexisting with APECED (Polish Pediatry, LXIX,6,475-477). Now, we present 7-year follow-up of the natural history of asplenism in our patient. Only a few cases of hypo/asplenism associated wtih APECD have been published, yet hyposplenism has been found in approximately half of the studied patients. Thus we emphasize the necessity of searching for hyposplenism in all patients with APECED, and recommend lien scintigraphy. The cause of both autoimmunization and hyposplenism in APECD is unknown. We hypothesize that hyposplenism primarily depends on local AIRE gene dysfunction in the spleen, and secondarily on an AIRE gene-mediated autoagressive process.


  8/57

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego objętych programem profilaktyki uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych.
  Autorzy: Rybarczyk-Townsend Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.30-33, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności programu profilaktyki próchnicy polegającego na uszczelnianiu bruzd w pierwszych zębach trzonowych stałych u dzieci 7-letnich zamieszkałych w województwie łódzkim. Po upływie 5 lat, tj. w roku 2000, zbadano 222 dzieci 12-letnich objętych programem lakowania. Badania kliniczne wykazały, że program ten okazał się skuteczny i spowodował 30,30 proc. redukcję próchnicy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of a caries prevention programme based on the sealing of fissures in first permanent molars in 7 year olds living in Lodz Voivodeship. After 5 years (ie year 2000) 222 12-year olds included in fissure sealing programme. Clinical examination showed that this programme was found to be effective and gave rise to a 30.30 p.c. reduction of caries.


  9/57

  Tytuł oryginału: Neurobiologiczne aspekty teorii i praktyki psychoterapii.
  Tytuł angielski: Neurobiological aspects of psychotherapy theory and practice.
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.5-15, bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kandel
 • Eric

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne możliwości objaśnienia niektórych koncepcji teoretycznych oraz mechanizmów działania psychoterapii na podstawie ostatnich wyników badń neurobiologicznych.

  Streszczenie angielskie: Psychological processes of learning may lead to biological changes in brain synapses, as was shown by Eric Kandel. Nobel laureate for 2000. Factors connected with learning (for instance, psychotherapeutic procedures) can modify the expression of genes occurring in brain cells. Current neurobiological research make it possible to explain some theoretical concepts and mechanisms od action of psychotherapy on the ground of basic medical sciences. Experimental and clinical studies point to a prominent role for early untoward life experiences in brain development and vulnerability for psychiatric disturbances. Neuroimaging studies demonstrated the existence of unconscious processes in both cognitive and emotional functions. In several studies, changes in brain function or in the biology of whole organisms were measured under the influence of psychotherapy, It was found that in such illnesses as depresion or obesive-compulsive disorder, similar changes in brain function, as measured with neuroimaging methods, were observed either aftr pharmacotherapy or psychotherapy. The attempts have been also made to interpret psychotherapeutic mechanisms in the light of current concepts of memory processes, functioning of brain circuits or neurobiological theories of character and temperament.


  10/57

  Tytuł oryginału: 40 Zjazd Towarzystwa Psychofarmakologicznego (ACNP), Waikoloa, Hawaje, 9-14 grudnia 2001. [Konferencja pt.] Good Clinical Practice for Investigator Training Course, Edynburg, 2-4 lipca 2001 r.
  Autorzy: Rybakowski Janusz, Matysiakiewicz Jerzy, Badura Karina
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.134-136 - 40 Zjazd Towarzystwa Psychofarmakologicznego (ACNP)Konferencja pt. Good clinical practise for investigator training course WaikoloaEdynburg 09-14.12.02-04.07. 20012001
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  11/57

  Tytuł oryginału: Wartość pooperacyjnej profilaktyki kompresoterapią u chorych na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: A value of compression therapy prophylaxis following surgery in patients suffering from chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Rybak Zbigniew, Hepp Wolfgang, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.36-38, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba żylakowa kończyn dolnych należy w dziejach ludzkości do najczęstszych i najbardziej znanych schorzeń. Ze względu na swoje konsekwencje stale pozostaje przedmiotem badań i zainteresowania zarówno ze strony państwa, jak i firm ubezpieczeniowych. Współczesne metody lecznicze mogą w dużym stopniu uchronić pacjentów przed konsekwencjami choroby, jednak często dopiero stosowanie połączonych sposobów leczniczych przynosi pożądany efekt. W pracy poddano anlizie grupę 120 chorych leczonych operacyjnie w obu ośrodkach (po 60 chorych) z powodu choroby żylakowej kończyn dolnych, będących w stadium niewydolności C2, 3, 4 wg klasyfikacji CEAP. Połowa chorych po zabiegu operacyjnym stosowała wyroby uciskowe (podkolanówki, rajstopy 1. i 2. klasy ucisku), druga nie używała tych produktów z powodu braku ich akceptacji. W grupie pierwszej objawy subiektywne były zminimalizowane, a obiektywne były mniej nasilone niż w grupie drugiej (p 0001).

  Streszczenie angielskie: THe varices of the lower limbs and its complications are very common Surgical procedure which consists of ligatur of the venous tranks or strippping of them, ligationof perforating veins are basic methods of the treatment. After surgery, veins compression prevents secondary bleeding and above all, the development or recurrence of thrombosis. The purpose of this study was the assessment of graduated compression stockings in prophylaxis of varicose vein disease recurrency. The study included 120 patietns who underwent phlebectomy due to varicose veins. The period of follow up lasts 3 years and has been carried out in two groups. The first one was agreed to use compression therapy following surgery. The second group did not get any physical support to their legs. Compression class I and II: calf, thigh, panty medical stocking and were used. The first group of 60 patients (102 legs) wearing medical stockings following surgery have no either subjective or objective sighs of venous insufficiency in long period of time after suregery. Statistical analysis ponted out marked significance between both groups of patients p 0.001.


  12/57

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne podczas leczenia glikokortykoidami.
  Tytuł angielski: Psychiatric complications of glucocorticoid treatment.
  Autorzy: Suwalska Aleksandra, Łojko Dorota, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.271-280, tab., bibliogr. 38 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obraz kliniczny zaburzeń psychicznych występujących podczas stosowania glikokortykoidów i proponowane postępowanie lecznicze.

  Streszczenie angielskie: In the article, clinical symptoms of psychiatric complications occuring during treatment with glucocorticoids were described, and therapeutic guidelines were suggested. Psychiatric symptoms are observed in approximately 25 p.c. of patients receiving glucocorticoid therapy. Depression, mania and mixed states are the most frequent, psychotic symptoms and cognitive impairments (including delirium) are but less frequent. Associations between clinical factors (i.e. age, sex, past psychiatric story, medical condition, the dose of glucocorticoids) and the frequency and the severity of psychiatric complications were discussed. When psychiatric disturbances occur, the reduction or discontinuation of glucocorticoids should be taken into account. Treatment of psychiatric symptoms is needed when psychiatric disorders is severe or the patient is suicidal or agitated. In such cases the use of neuroleptics, antidepressants, normothymic and other drugs, as well as electroconvulsive therapy was discussed. The outcome is generally good, the majority of patients make a good recovery, over 90 p.c. of patients restored to health within 6 weeks of the onset of treatment.


  13/57

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 2 Psychiatria kliniczna
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórko Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, IX, [3], 751 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/57

  Tytuł oryginału: Drugie oblicze statyn.
  Tytuł angielski: The second face of statins.
  Autorzy: Kaletha Krystian, Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek, Szydłowska Magdalena, Rybakowska Iwona, Nagel-Starczynowska Gabriela
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.364-366, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na istotne zmniejszenie zagrożenia możliwością występowania incydentów wieńcowych u osób leczoncyh statynami. Dobroczynny wpływ podawanych statyn dotyczy w dużej mierze śródbłonka naczyniowego i nie ma związku ze znanym, hipolipemicznym oddziaływaniem tych leków. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat roli statyn w normalizacji funkcji rozkurczoej miażdżycowo zmienionego śródbłonka naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Clinical studies indicate that treatment with statins significantly reduces the incidence of myocardial infarction and death from cardiovascular diseases. Quite recently statins were found to exert a direct cardiovascular effect, which is independent on their well-known cholesterol lowering action. In this article current views on the role of statins in improvement of function of vascular endothelium are presented.


  15/57

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychiczne uwarunkowane reakcją autoimmunologiczną na zakażenie paciorkowcowe zapoczątkowane w dzieciństwie (PANDAS).
  Tytuł angielski: PANDAS: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Komorowska Renata, Rajewski Andrzej
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.31-35, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach na podstawie obserwacji klinicznej wyodrębiono grupę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i tików o etiologii związanej z zakażeniem paciorkowcowym. Do wystąpienia różnorodnych objawów psychopatologicznych dochodzi w nich na skutek oddziaływania autoprzeciwciał z neuronami jąder podstawy mózgu. W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych i leczenia powyższych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: In recent years a number of obsessive-compulsive disorders and tics following streptococcal infection have been distinguished on the grounds of clinical observations. In these cases various psychopathological symptoms develop following interaction of autoantibodies with neurons of basal ganglia in the brain. The article presents new data concerning etiopathogenesis, clinical symptoms, and treatment of these disorders.


  16/57

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na poprawę biochemicznych wykładników uszkodzenia komórki wątrobowej u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej po okresie czterotygodniowej abstynencji.
  Tytuł angielski: Factors affecting improvement of biochemical liver function tests in alcohol dependent males after four weeks abstinence period.
  Autorzy: Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin, Kłopocka Maria, Rybakowski Janusz, Świątkowski Maciej, Kosmowski Wojciech
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niejasny pozostje wpływ czynników klinicznych na poprawę w zakresie biochemicznych wykładników funkcji wątroby po okresie nadużywania alkoholu. Cel pracy: Ocena wpływu tych czynników na zmiany wartości testów wątrobowych po 4 tygodniach abstynencji. Materiał i metody: Zbadano 160 mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej (wg ICD-10). Na początku obserwacji po 4 tygodniach kontrolowanej abstynencji oznaczano u nich stężenie bilirubiny i poszczególnych frakcji białkowych osocza oraz aktywności GGTP, AspAT i AIAT. Wyniki: Po 4 tygodniach obserwacji odnotowano znamienny spadek średnich poziomów bilirubiny, GGTP, AspAT, AIAT i wskaźnika DeRitisa. Stwierdzono, że zarówno wartości badanych testów wątrobowych na początku okresu obserwacji, jak i ich poprawa po 4 tygodniach abstynencji wykazywały związek ze stężeniem tyreotropiny (TSH) na początku obserwacji, częstotliwością spożywania alkoholu w ciągu 90 dni przed włączeniem do badania, z występowaniem uzależnienia alkoholowego w wywiadzie rodzinnym, a także z wiekiem początku uzależnienia od alkoholu, czasem jego trwania i jego głębokością, ocenianą na podstawie występowania padaczki alkoholowej i majaczenia drżennego w wywiadzie, spadku tolerancji alkoholu, spożywania "niekonsumpcyjnych" napojów alkoholowych oraz punktacji w skali SADD i MAST. Wyższe stężenie TSH wykazywało ochronny wpływ wobec wzrostu stężenia bilirubiny, wiązało się jednak z większymi aktywnościami enzymów wątrobowych. Nie stwierdzono istotnych ...

  Streszczenie angielskie: Background: The effect of clinical factors on the improevement in liver function tests during alcohol abastinence period is still not clear. The aim of the study was to determine factors affecting the changes in liver function tests values after four weeks of alcohol abstinence period. Material and methods: 160 alcohol-dependent male patients (according to ICD-10) were studied. In all patients at the beginning of the study and after 4 weeks of controlled abstinence the estimation of bilirubin and plasma protein fracations as well as ç-glutamyltranspeptidase (GTP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) activities was made. Results: After 4 weeks of abstinence a significant decrease of bilirubin, GTP, AST, ALT and DeRitis index values was found. The values of liver function tests at the study beginning and their changes after 4 weeks of abstinence had relation to the duration of abstinence period, thyreotropin (TSH) concentration at the study bewginning, the frequency of alcohol consumption during 90 days before the study, family history of alcoholism, age of alcohol dependence onset, time of alcohol dependence duration and its severity estimated on the basis fo the presence of withdrawal epilepsy and delirium tremens in anamnesis, decrease in alcohol tolerance, "non-consumptive" alcohol beverages drinking, as well as the results of Short Alcohol Dependence Data (SADD) scale and Polish version of Michigan Alcoholism Screning Test (MAST). ...


  17/57

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  18/57

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/57

  Tytuł oryginału: Electron microscope investigation of the role of Chlamydia sp. in the process of rebuilding the arterial wall. Neoangiogenesis in atherosclerotic plaques in human cervical artery walls.
  Autorzy: Walski Michał, Łazowski Tomasz, Szosek Mieczysław, Opolski Grzegorz, Celary-Walska Renata, Andruszkiewicz Paweł, Ryba Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR30-BR38, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The inflammatory process has an essential impact on the development of atherosclerosis. There mechanisms are mentioned.: 1) possibility of direct development of Chlamydia infection in the vicinity of the blood vessel wall; 2) impact of persistent or recurrent Chlamydia infection on the increased blood concentration of risk factors for atherosclerosis; 3) an autoimmunological reaction. Material/methods: Electron microscope examinations were performed on specimens from atherosclerotic lesions of the interior cervical arteries, collected from patients who had undergone endarterectomy. The material came from 8 patients (age from 58 to 72). The specimens were fixed for electron microscopy, and after dehydration were immersed in Spurr resin. Ultrathin slices were examined under a transmission electron micoroscope. Results: In the successive tested layers nearest the lumen of the vessel we found erythrocytic elements, fibrin, and lipid membranes. In deeper layers there were lymphocytic cells, monocytes, and macrophages loaded with phagocyted lipid material. Under this layer we found in some specimens a coating which had undergone mineralization: calcium structures and cholesterol were overlaid on a proteoglycanate base. Smooth muscles cells had undergone the heaviest proliferation among the cells on artery wall. In the tested material we detected diversified morphological forms of Chlamydia sp. Particular attetnion should be drawn to the appearance of very young vessel forms, which suggests a process of angiogenesis in the atherosclerotic plaques. Conclusions: We found that one of the pathogens that may lead ot atherosclerotic lesions is chalmydia wp. The process of atherogenesis in cervical arteries is accomanied by angiogenetic processes.


  20/57

  Tytuł oryginału: Badania metabolizmu i przepływu mózgowego krwi w depresji za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).
  Tytuł angielski: Studies of cerebral blood flow and metabolism in depression using positron emission tomography (PET).
  Autorzy: Jaracz Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.617-628, bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Investigations of cerebral blood flow and metabolism provide interesting data concerning specific brain regions involved in depression. The objective of this paper is to present to Polish readers results of studies using PET in patients with depression. Provocation of transient sadness in healthy subjects during clinical experiments was associated with increase of metabolism in limbic and paralimbic regions and decreased metabolism in dorsolateral prefrontal cortex. During depression metabolism of dorsolateral prefrontal cortex (DLPF) was decreased but metabolism of subgenual cingulate was increased. After recovery, normalisation of metabolism, that is increase in DLPF was observed in patients treated with antidepressive drugs as well as psychoterapy. These data point to the role of frontal-thalamic-limbic circuits in regulation of emotions and pathogenesis of depression.


  21/57

  Tytuł oryginału: Ocena stomatologicznej świadomości zdrowotnej dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego w świetle badań ankietowych.
  Tytuł angielski: Oral health awareness of 12-year - old children in Łódź region in the light of dental questionnaire.
  Autorzy: Rybarczyk-Townsend Ewa
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.107-111, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the level of oral health awereness of 12-year old children. The investigation was carried out on 222 children, and an anonymous questionnaire was used. The results studies indicate that knowledge about oral disease prevention and prophylaxis is satisfactory, however health education is require to improve the state of oral health among 12-hear old children from Łódź region.


  22/57

  Tytuł oryginału: Wydłużanie uda na gwoździu śródszpikowym - założenia teoretyczne.
  Tytuł angielski: Femoral lengthening over intramedullary nail: the theoretical basis.
  Autorzy: Ryba Jan, Gaździk Tadeusz S.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.452-458, il., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia współczesne możliwości wykorzystania gwoździa śródszpikowego ryglowanego w czasie wydłużania kości udowej. Dodatkowa jej stabilizacja gwoździem śródszpikowym ryglowanym umożliwiła wczesne usunięcie dystraktora zewnętrznego, tuż po osiągnięciu zaplanowanego wydłużenia. Zmniejszenie ryzyka złamania wydłużonej kości udowej oraz ograniczenia ruchomości stawu kolanowego wskazuje, iż powyższa metoda jest godna polecenia, pomimo wymaganego rozleglejszego zabiegu operacyjnego.


  23/57

  Tytuł oryginału: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem VNTR genu DAT a schizofrenią.
  Tytuł angielski: Lack of association between VNTR polymorphism of DAT gene and schizophrenia.
  Autorzy: Hauser Joanna, Kapelski Paweł, Czerski Piotr M., Godlewski Sebastian, Dmitrzak-Węglarz Monika, Twardowska Katarzyna, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.403-412, bibliogr. 26 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The substantial importance of genetic factors in the etyiology of schizophrenia was demonstrated in many studies. The complex model of disease inheritance seems to be the most probable, involving epistatic interaction of many genes. Association studies are based on the analysis of the so-called candidate genes, which are coding for neurotransmitter receptors, neurotransmitter transportes and enzymes involved in their metabolism. In the present work the results of an association study of VNTR polymorphism of dopamine transporter gene (DAT) in schizophrenia are presented. This polymorphism is characterised by a different number of tandem repeats (VNTR) within the 3'-untranslated region of gene. In Caucasians the 40 base pair motif has 3 to 11 repeates, the most common (about 90 p.c.) are alleles containing 9 and 10 repeats. In the present study no association between the polymorphism studied and schizophrenia was found.


  24/57

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna po operacjach żylaków kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism after surgery of varicose veins of the lower limbs.
  Autorzy: Wisławski Sławomir, Wiszniewski Adam, Szczepanik Andrzej Bogusław, Meissner Alfred Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Rybak Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.971-978, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania zatorowości płucnej po operacji żylaków kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy 1217 chorych operowanych metodą Bacocka w latach 1980-2000 z powodu żylaków kończyn dolnych. Zabiegi wykonano na 1787 kończynach. Wyniki. U 2 (0,16 proc.) chorych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym stwierdzono kliniczne objawy masywnej zatorowości płucnej przebiegającej z ostrą niewydolnościa krążeniowo-oddechową. W jednym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdzono badaniem scyntygraficznym płuc. Obu chorych przed operacją zaliczono do grup niskiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U żadnego z nich nie stwierdzono w badaniu flebograficznym i ultrasonograficznym pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. W obu przypadkach zastosowano ciągły, dożylny wlew heparyny, a następnie heparyny drobnocząsteczkowe. Leczenie przeprowadzono z dobrym ostatecznym wynikiem klinicznym. W okresie pooperacyjnym u żadnego chorego nie obserwowano powikłań krwotocznych. Wniosek. Przedstawione przypadki występowania zatorowaości płucnej, jako wczesnego powikłania u chorych po operacji żylaków kończyn dolnych, wskazują na konieczność indywidualnej, przedoperacyjnej oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego oraz konieczność wdrożenia odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.


  25/57

  Tytuł oryginału: Dekada szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w straży granicznej (1993-2002).
  Tytuł angielski: Active immunization against tick-borne encephalitis (TBE) among the border guard officers. A decade (1993-2002).
  Autorzy: Knap Józef, Ryba Stanisław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.110-116, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • medycyna pracy
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki, rozpoczętej w roku 1993 i kontynuowanej, akcji szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. Podsumowano doświadczenia wynikające z dekady szczepień i immunizacji (do końca 2001 roku) 6846 osób.


  26/57

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne w chorobach tarczycy - opisy trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Mental disorders in thyroid gland dysfunction - three case reports.
  Autorzy: Łojko Dorota, Suwalska Aleksandra, Słopień Agnieszka, Rybakowski Janusz, Smorawińska Alicja
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.23-28, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 3 pacjentów hospitalizowanych w klinikach psychiatrycznych z powodu zaburzeń psychicznych. Opisują diagnostykę i leczenie. Przyczyną zaburzeń psychicznych okazały się zaburzenia hormonalne: nadczynność tarczycy i jatrogenna tyretoksykoza.


  27/57

  Tytuł oryginału: Fractal characteristics of brain vessel microangioarchitecture during the fetal period.
  Autorzy: Rybaczuk Marek, Kędzia Alicja, Paradowski Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.MT145-MT152, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Studies of human telencephalon during the fetal period are rare. Recent technologies, such as the Pickworth method, ultraviolet, infrared, and computer image systems, now enable the observation of such barely accessible structures. The present study constitutes an evaluation of the microangioarchitecture of brain vessels during the fetal period and the creation of a fractal model to describe it. Studies formulated in the language of fractals have never previously been applied in modeling brain vessels. Material/Methods: We studied 100 brains in the 4th to 86h month of fetal life, using the Pickworth method, computer image analysis under three different systems, the POV-RAY program, and fractal analysis. Results: The POV-RAY program was used to generate 3-dimensional, tree-like structures. This requires three scaling parameters: length, vessel diameter, and the angle between the branches and the central axis. The vessel structure was modeled by fractals with condensation point. Moreover, these tree-like fractals have different one-sided dimensions. In making fractal models we treated these one-sided dimensions as numerically evaluted parameters of the theory. Of course, the accuracy of the proposed models depends upon the accurate prediction by a fractal of the examined structure. Conclusions: Brain vessels can be modeled with the help of fractals with condensation points, which have differentiated one-sided dimensions.


  28/57

  Tytuł oryginału: Fractal dimensions of human brain cortex vessels during the fetal period.
  Autorzy: Kędzia Alicja, Rybaczuk Marek, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.MT46-MT51, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Fractal dimensions always involve some averaging with respect to the given geometrical object. The classical geometrical description includes overly detailed geometrical information, rendering the precise formulation of equations ineffective. The problems associated with the functionality and growth of biological systems according to their observed geometrical shape reguire a specific approach. Material/Methods: The material consists of 50 brains, 4th to 8th month of fetal life, length C.-R. 83-220 mm. The material was examined using the Pickworth method, computer image analysis (Imtronic, Scion for Windows 1998, and Elf v. 4.2), and fractal analysis. Various transformations were applied: numeric filters, statistical filters, binary geometrical transormations, arithmetical operations. Fractal analysis employs the 'box-counting' fractal dimension. Results: The cortex vein net maintains the fetal character, with a large number of anastomoses, also present in adults. The size of cortex branches amounts to 100-200 ćm. The reduction of some of the anastomoses during the early stages of evolution comes from an increase in the vessels' caliber. During the 4th month, the fractal dimension is 1.26, increasing to 1.53 at month 5. Rapid growth of the fractal dimension has been observed until the 6th and 7th months. This means an increased complexity level and feed volume in the brain. Conclusions: Fractals constitute a promising and effective tool to estimate the structures of brain vessels. The fractal dimension varies during the fetal period. This shows the close correspondence between the structure and functionality.


  29/57

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 1: Evaluation of the availability of services provided by home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.64-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Współczesna dyskusja nad jakością usług medycznych ujmuje ją najczęściej z punktu widzenia pacjenta. Jednym z najważniejszych wymogów jakości usług medycznych jest dostępność świadczeń. Opieka sprawowana przez pielęgniarki jest jednym z elementów uwzględnianych przez pacjentów w ocenie dostępności usług. Celem pracy jest porównanie opinii pacjentów nt. dostępności do świadczeń pielęgniarek i położnych rodzinnych w trzech różnych organizacyjnie placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Badaniem objęto pacjentów korzystających ze świadczeń w: 1) uspołecznionej placówce opieki podstawowej - przychodni rejonowej, 2) niepublicznym pielęgniarskim zakładzie opieki zdrowotnej i 3) praktyce lekarza rodzinnego. Narzędziem badawczym był kwestionatiusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Dostępność świadczeń pielęgniarskich oceniano pod względem faktu posiadania stałej pielęgniarki i/lub położnej rodzinnej, odwiedzin w domu, ewentualnych odmów wizyt domowych, opinii na temat łatwości uzyskania wizyty domowej oraz możliwości porady telefonicznej. Stałą pielęgniarkę i/lub położną rodzinną najczęściej posiadali pacjenci przychodni rejonowej. W placówce tej najwyższy był również odsetek wizyt domowych, w ciągu 12 miesięcy. Możliwość konsultacji telefonicznej była majwiększa w praktyce lekarza rodzinnego. Zdecydowana większość pacjentów, niezależnie od formy organizacyjnej placówki, odpowiadała, że każdy powiniem mieć stałą pielęgniarkę rodzinną. Wyniki badań wskazują, że ocena dostępności świadczeń pielęgniarskich jest zróżnicowana w trzech omawianych placówkach.


  30/57

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 2: Patients' satisfaction with home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.69-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Zadowolenie pacjenta z opieki kształtowane jest przez różne czynniki. Wymienia się czynniki związane z trudnością uzyskania porady, z przebiegiem wizyty, poprawą stanu zdrowia pacjenta, a także wynikające z ciągłości opieki. Celem pracy jest określenie czynników, które determinują stopień zadowolenia pacjentów ze świadczeń pielęgniarskich. Badaniem objęto podopiecznych korzystających z usług pielęgniarek i lekarzy rodzinnych na terenie Białegostoku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Stwierdzono znamiennie wysokie zróżnicowanie statystyczne pomiędzy posiadaniem stałej pielęgniarki i/lub położnej a stopniem zadowolenia pacjentów. Pacjenci, którzy opowiadali, że posiadają stałą pielęgniarkę i/lub położną, w 73 proc. byli bardzo zadowoleni z pielęgniarki, natomiast co trzecia osoba nie posiadała stałej pielęgniarki i/lub położnej wyrażała taką opinię. Na stopień zadowolenia pacjentów wpływa też częstość odwiedzin pielęgniarki i/lub położnej w domu. Częstsze wizyty pielęgniarki korelowały z większym stopniem zadowolenia pacjentów. Wyniki badań wskazują na to, że czynniki inne niż charakterystyka socjodemograficzna pacjentów są kluczowe w oddziaływaniu na stopień satysfakcji pacjentów.


  31/57

  Tytuł oryginału: Ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego w trakcie wydłużania uda metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Evaluation a range of the motion of knee during femoral lengthening by Ilizarov method.
  Autorzy: Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Ryba Jan, Barczyński Andrzej, Golonka Joanna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.622-625, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz wyprostny stawu kolanowego jest zawsze obecnym problemem w czasie wydłużania uda. Jest on zależny od takich czynników jak: rehablitacja, konstrukcja aparatu Ilizarowa, wielkość wydłużania i etiologia skrócenia. Materiał i metody. W latach 1998-2001 leczono 34 dzieci ze skróceniem uda. Przykurcz występował we wszystkich przypadkach. Wyniki. Dynamika procesu wydłużenia była ściśle zależna od wzrastania i likwidacja powstającego przykurczu. Przy przestrzeganiu podanych zasad przykurcz wyprostny stawu kolanowego ustępował zawsze w kilka miesięcy po zdjęciu aparatu Ilizarowa. Wnioski. Właściwy program rehabilitacyjny jest równorzędnym elementem do postępowania chirurgicznego. Ograniczenie ilości impulsów i ich właściwa lokalizacja pomaga w późniejszej rehabilitacji.


  32/57

  Tytuł oryginału: Badania hemodynamiczne obwodowego układu żylnego w zabiegach naczyniowych : [praca doktorska]
  Autorzy: Wojciechowski Robert, Rybak Zbigniew (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [2], 51 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20119

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/57

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żylna w ciąży i połogu.
  Tytuł angielski: Venous thromboembolism during pregnancy and puerperium.
  Autorzy: Krasowski Grzegorz, Pichurski Janusz, Rybak Zbigniew
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (2) s.33-43, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża indukuje szereg zmian wpływających na zwiększenie ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowej. Ryzyko zakrzepicy wzrasta wśród ciężarnych z wrodzoną lub nabytą nadkrzepliwością. Kliniczne objawy powinny być potwierdzone obiektywnym badaniem instrumentalnym. Postępowanie takie pozwala na prawidłowe przeprowadzenie diagnostyki różnicowej przed wdrożeniem leczenia. Większość przypadków choroby zakrzepowej w okresie ciąży, porodu i połogu zostaje bądź przeoczona, bądź też jest zdiagnozowana zbyt późno. W związku z tym słuszne jest zwrócenie uwagi na stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej u wszystkich tych kobiet, u których obserwuje się zwiększone ryzyko rozwoju tego schorzenia. Postępowanie profilaktyczne uzależnione jest od przyporządkowania chorych do odpowiedniej grupy ryzyka. Nie istnieje jednolity, powszechnie akceptowany schemat profilaktyki przeciwzakrzepowej w położnictwie. Wybór metody profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz okres jej stosowania powinien być uzależniony od ilości istniejących czynników ryzyka, doświadczenia lekarza prowadzącego, przebiegu ciąży, zwiększonego ryzyka krwawienia (poronienie zagrażające, łożysko przodujące) i współpracy ze strony pacjentki. Wśród stosowanych metod możemy wyróżnić: profilaktykę farmakologiczną oraz zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowej metodami fizycznymi. O ile istnieje podejrzenie rozwoju choroby zakrzepowej kończyn dolnych, to należy rozpocząć leczenie, a następnie potwierdzić podejrzenie jedną z obiektywnych metod diagnostycznych. Nieliczne przypadki, takie jak narastanie zakrzepu umiejscowionego w okolicy....


  34/57

  Tytuł oryginału: Wydłużanie na gwoździu śródszpikowym kości udowej: zalety i wady metody.
  Tytuł angielski: Femoral bone allongement on intramedullary pin: advantages and disadvantages of the method.
  Autorzy: Wojciechowski Piotr, Ryba Jan, Pasierbek Mirosław, Barczyński Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.62-67, il., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wydłużaniu kości udowej na gwoździu śródszpikowym u 8 leczonych chorych.


  35/57

  Tytuł oryginału: Krytyczna ocena wyników leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Critical evaluation of the lower limbs deep vein thrombosis.
  Autorzy: Krasowski Grzegorz, Pichurski Janusz, Rybak Zbigniew, Majcherek Jarosław, Tukiendorf Andrzej
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.63-69, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy ocenili późne wyniki leczenia głębokiej zakrzepicy żył kończyn dolnych pod postacią występowania zespołu pozakrzepowego. Porównano wyniki leczenia streptokinazą w dawkach klasycznych, heparyną drobnocząsteczkową i heparyną niefrakcjonowaną. Wyniki oceniono w klasyfikacji CEAP. Niezależnie od zastosowanej terapii nie stwierdzono różnic: w długości czasu hospitalizacji pacjentów leczonych z powodu głębokiej zakrzepicy żylnej kończyn dolnych, oraz w częstości rozwoju i nasileniu zespołu pozakrzepowego. Zespół pozakrzepowy rozwinął się u prawie 80 proc. badanych.


  36/57

  Tytuł oryginału: Czynniki związane z wpływem risperidonu na objawy psychopatologiczne i pamięć operacyjną w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Factors connected with the effect of risperidone on psychopathological symptoms and working memory in schizophrenia.
  Autorzy: Borkowska Alina, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.225-233, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the impact of some clinical factors such as family history of psychiatric illness, obstetric complications and duration of the illnes on the effect of treatment with riseridone on psychopathological symptoms and deficits of working memory in patients with schizophrenia. The study involved 50 patients with schizophrenia, aged 16-50 years (mean 28 years), with duration of the illness 1-15 years (mean 4 years). The clinical and neuropsychological evaluation was performed before and after 3 months of risperidone treatment in dose 2-6 mg (mean 4,2 mg/day). Before treatment, a significantly higher intensity of psychopathological symptoms and of some cognitive dysfunctions was found in schizophrenic patients with family history of psychiatric illness and in those with a history of obstetric complications. After 3 months of risperidone treatment, no difference in the intensity of psychopathological symptoms or the performance on neuropsychological tests was observed among these groups. Patients with longer duration of the illness had less improvement in positive symptoms. The results of this study show that treatment with riseridone may lead to better compensation of psychopathology and of neuropsychological deficits originating in genetic predisposition and obstetric complications. Better effect of risperidone on psychotic symptoms is likely with the administration of the drug early in the course of the illness.


  37/57

  Tytuł oryginału: Wpływ sertraliny na funkcje poznawcze u chorych z zespołem natręctw.
  Tytuł angielski: The effect of sertraline on cognitive functions in patients with obsessive-compulsive disorder.
  Autorzy: Borkowska Alina, Pilaczyńska Ewa, Araszkiewicz Aleksander, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.289-295, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the effect of sertraline on psychopathological symptoms and cognitive functions and in patients with obsessive compulsive disorder (OCD). The investigated group consisted of 25 patients with OCD (12 male, 13 female) aged 17-47 (mean 29 ń 9) years, duration of illness was 1-15 (mean 4 ń 2) years. After treatmenmt with sertraline, a significant improvement in OCD symptoms measured by YBOCS and in neuropsychological "frontal" tests were observed. Litle correlation was found between the effect of sertraline on OCD symptoms and on cognitive dysfunctions. This may suggest that these two effects may be connected with different pharmacological properties of the drug. The effect of sertraline on OCD symptoms, similarly like other drugs inhibiting serotonin transporter (clomipramine, other SSRI) is associated with its influence on serotonergic system. On the other hand, the effect of sertraline on dopaminergic neurotransmission may be related to its favorable action on cognitive functions connected with the activity of frontal lobe.


  38/57

  Tytuł oryginału: Długotrwała profilaktyka litem w chorobie afektywnej dwubiegunowej.
  Tytuł angielski: Long-term lithium prophylaxis in the bipolar affective disorder.
  Autorzy: Suwalska Aleksandra, Chłopocka-Woźniak Maria, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.63-69, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to evaluate the efficacy of lithium prophylaxis in patients with bipolar affective disorder and to determine clinical differences between lithium responders and non-responders. Clinical and demographic data of 103 patients treated with lithium for at least 10 years were analysed. 24 patients had no episodes on lithium (excellent responders - ER), in 48 - at least 50 p.c. reduction of episode index (number of episodes/year) was observed, and the remaining 31 did not benefit from lithium treatment. Duration of illness before lithium introduction was significantly longer in lithium non-responders. Lithium responders had significantly higher episode index before lithium. Percantage of excellent responders diminished during treatment. The trend toward higher lithium plasma level in excellent responders was observed. Non-responders had significantly more depressions during first year of lithium prophylaxis. Depressive episodes during first year of treatment may be a predictor of nonresponse.


  39/57

  Tytuł oryginału: Przemodelowanie przynasady bliższej po zespoleniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej
  Autorzy: Ryba Jan, Gaździk Tadeusz S.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.67-70, il., tab., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  40/57

  Tytuł oryginału: Przydatność przezczaszkowego badania przepływu (TCD) w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Barć Piotr, Szyber Piotr, Rybak Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  41/57

  Tytuł oryginału: Borna Disease Virus - reactive antibodies in Polish psychiatric patients.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Sawada Takashi, Yamaguchi Kazunari, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR642-CR646, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: It has been proposed that the Borna Disease Virus (BDV) plays a role in the etiopathogenesis of psychiatric disorders. We assessed BDV seropositivity in Polish psychiatric patients and healthy controls, and the relationship between seropositivity and selected diagnostic and clinical variables. Material/Methods: Serum samples from 946 psychiatric patients with different diagnoses (ICD-10) and 407 psychiatrically healthy controls were assayed. The ECLIA method was used, which enables the assessment of two anti-BDV antibodies: anti-p24 and anti p-40. Data were also collected on diagnosis, age, age at onset, and place of residence. Results: Only anti-p24 antibodies were found. The seropositivity rates were: 2.4 p.c. and 1.0 p.c., respectively, in patients and controls (p = 0.1). A significant difference between patients and controls was observed in mental retardation and affective-anxiety spectrum disorders. Seropositivity did not show any association with demographic variables, but it was elevated in patients with recent onset of disease vs. remote onset of disease (10.2 p.c. vs. 1.6 p.c.; p = 0.0003). Conclusions: Significantly higher anti-BDV seropositivity was found in Polish psychiatric patients with affective-anxiety spectrum disorders and mental retardation than in controls. The association between recent onset disorders and higher anti-BDV response, in the light of recent reports on circulating immune complexes of BDV antigens and antibodies, warrants furhter studies on the longitudinal course of humoral response to BDV.


  42/57

  Tytuł oryginału: Alergia natychmiastowa na jęczmień i jego przetwory.
  Tytuł angielski: Immediate hypersensitivity to barley and its products.
  Autorzy: Saczonek Agnieszka, Rybak Bogdan
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.123-126, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  43/57

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności a monitorowanie niedoboru jodu w środowisku w Polsce południowo-wschodniej w latach 1985 - 2000.
  Tytuł angielski: Neonatal screening of congenital thyroid deficiency and monitoring of iodine deficiency in south-east Poland (1985 - 2000).
  Autorzy: Tylek-Lemańska Dorota, Rybakowa Maria, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Ratajczak Ryszard, Dziatkowiak Hanna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.37-46, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Hormony tarczycy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W strefach niewielkiej endemii zaburzeń z niedoboru jodu zaobserwowano niższy ogólny poziom inteligencji całej populacji. W Polsce Południowo-Wschodniej masowe badania przesiewowe noworodków w kierunku wykrycia hipotyreozy rozpoczęto w roku 1985. Materiał i metody. Obszar objęty badaniem to trzy województwa, a populacja badana to 70000 rocznie (do roku 1998 - 50000). W latach 1985 - 2000 przebadano 634179 noworodków. Poziom TSH w kropli krwi na bibule oznaczano kolejno trzema metodami: RIA, FIA i LIA. Wyniki. W latach 1985 - 1990 wykryto 0,5 proc. noworodków z wartością TSH powyżej 20 mIU/L, u których obserwowano hipertyrotropinemię w częstości 1 : 365, hipertyrotropinemię z wolem 1 : 563, a przejśćiową hipotyreozę 1 : 4289. Potwierdzono to badaniami epidemiologicznymi wola u dzieci szkolnych. W roku 1981 zaprzestano profilaktyki jodowej. Od momentu jej wznowienia (1992) obserwowany jest spadek IDD u noworodków. Od roku 1992 do 2000 obserwowano 0,14 proc. IDD (do roku 1991 0,5 proc.). Częstość hypertyrotropinemii uległa obniżeniu do 1 : 7934, a częstość przejściowej niedoczynności tarczycy do 1 : 40010. Od roku 1998 nie obserwowano u noworodków hipertyrotropinemii występującej z wolem. Wnioski: 1. Analiza poziomów TSH u noworodków w badaniu przesiewowym może być wykorzystana do monitorowania niedoboru jodu w środowisku i prawidłowej jego suplementacji. 2. W latach 1985 - 2000 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Thyroid hormones are very important for the child's mental and physical developmnent. Mild or moderate iodine deficiency lowers teh IQ level of a population living in an iodine deficient area. In southeastsern Poland screening for congenital hypothyroidism detection was established in 1985 and this region is an iodine deficient area. Material and methods. During 1985 - 2000, 634179 newborns were tested. TSH levels in blood spots on filter paper wre estimated using consecutively three methods: RIA, FIA and LIA. Results. In the first five years the incidence of permanent hypothyroidism was 1 : 4000, but IDD was 1 : 272. Thanks to that it was recognized that iodine prophylaxis had been interrupted in 1981 and reintroduced in 1992 and from that time the incidence of ISS in neonates has been evidently lower. During 1992 - 1998, we obseravaed 0.14 p.c. of IDD while until 1991 it had been 0.5 p.c. The incidence of hyper TSH changed from 1 : 590 in 1991 to 1 : 2551 in 1997. During 1998 - 2000, the respective value was 1 : 5420. The incidence of transient hypothyroidism also dropped from 1 : 3920 to 1 : 48474. Conclusions: 1. Based on screening studies carried out since 1985 the analysis of TSH levels may be regarded as a tool for iodine deficiency monitoring and proper iodine supplementation. 2. Between 185 - 2000, a drop in the incidence of IDD in newborns is clearly seen. 3. Investigations carried out in particular years show that even low-grade iodine ...


  44/57

  Tytuł oryginału: The association study of a functional polymorphism of the monoamine oxidase A gene promoter in patients with affective disorders.
  Autorzy: Hauser Joanna, Leszczyńska Anna, Samochowiec Jerzy, Ostapowicz Agata, Czerski Piotr, Jaracz Jan, Suwalska Aleksandra, Horodnicki Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.9-15, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Recently a functional 30 bp variable number of tandem repeat polymorphism (VNTR) in the promoter region of the MAO-A gene was identified, which was shown to be associated with MAO-A transcriptional activity. Variation in the number of repeats (3 - 5) displayed a 2.7 - 4.8 fold increased transcription activity for allele containing four or five repetitive elements than allele containing three repectitive elements. In the present study we investigated this polymorphism in 78 male and 122 female patients with bipolar and unipolar affective disorders, and in 221 control subjects. There were significant differences in the alleles and genotypes frequencies between the group of females with bipolar affective illess compared to the controls and compared to the unipolar female subjects. No differences were found in genotype distribution between unipolar female patients and control group and between bipolar and unipolar male subjects comparing to the controls. We suggest that the association may exist between uVNTR polymorphism in MAO A gene and bipolar affective disorders in women.


  45/57

  Tytuł oryginału: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Samochowiec Jerzy, Zakrzewska Marzena, Czerski Piotr, Stępień Genowefa, Pełka-Wysiecka Justyna, Hauser Joanna, Horodnicki Jan, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.17-24, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: There is evidence for an association between allelic wariants of the monoamine transporter genes and the temperamental personality traits. Recent findings show that also an interaction of the different genes may contribute to the personality factors. Character dimensions of personality, which theoretically depend mainly on the ontogenetic development, were suggested to be under the genetic influence as well. We studied the association between personality dimensions measured with Temperament and Character Inventory (TCI) and polymorphism of the dopamine (DAT), norepinephrine (NET) and serotonin (5-HTT) transporter genes. The sample studied consisted of 128 healthy volunteers: 76 females and 52 males, mean age 23.8 ń 1.7 years, derived from two cities in the western part of Poland. We found statistically significant association between character dimension of Self-Directedness (SD) and NET polymorphism. There was a statistically significant effect of the interaction of NET and DAT polymorphisms on the dimension of Self-Transcedence (ST). The temperamental dimension of Reward Dependence (RD) was associated with interaction of 5-HTT and DAT polymorphisms. Character dimensions of personality, Self-Directedness and Self-Transcendence were associated with genetic differences. Interaction effect of the transporter polymorphisms was demonstrated in the Self-Transcendence and Reward Dependence dimensions. These findings warrant further study on the interplay of the different genes contributing to the complex traits.


  46/57

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków - problem interdyscyplinarny - retrospektywna analiza etiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation - still an important problem - retrospective etiology analysis, including thyroid diseases and hyperthyroidism.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Mazuruk Elżbieta, Modzelewska Anna, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.285-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu. Pojawia się w przebieg wielu różnych chorób zarówno dotyczących serca jak też ogólnoustrojowych zaburzeń, a jego leczenie i profilaktyka powikłań jest poważnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przyczyn oraz chorób współistnniejących z migotaniem przedsionków leczonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnątrznych AM w Białymstoku. Analizowano dokumentację medyczną 450 pacjentów, co stanowi 86 proc. osób hospitalizowanych z tym zaburzeniem rytmu serca w latach 1993-2001. Materiał badany stanowiły osoby w wieku od 22 do 98 lat, średnio: 67,6 ń 11,1 lat. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby pacjentów hispotalizowanych z AF z jednoczesnym, niewielkim obniżeniem się średniej wieku pacjentów, natomiast w podgrupie osób z chorobami tarczycy średnia wieku była niższa o 4,5 roku. Analizowano występowanie schorzeń u pacjentow z AF i tak: nadciśnienie tętnicze wykazano u 58,6 proc. badanych, chorobę niedokrwienną serca u 53,3 proc., wadę zastawkową serca u 17,3 proc. Choroby tarczycy stwierdzono u 45,5 proc. badanych, w tym 51 proc. osób posiadało jawną lub utajoną nadczynność tarczycy. Porównując ilość pacjentów z chorobą Graves-Basedowa i towarzyszącym migotaniem przedsionków stwierdzono znamienny wzrost hospitalizowanych z tych powodów po 1997 roku (0,8 p.c. vs. 4,6 p.c. 0,05). Obserwowano zmianę profilu chorób towarzyszących migotaniu przedsionków. Od 1997 roku, w kolejnych latach stwierdzono istotny wzrost zaburzeń funkcji tarczycy...

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is common arrythmia, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. The incidence of AF increase with age. After the age of 65, AF concerns of 4 p.c. of population. We report the baseline characteristics of 450 patients, admitted to the Department of Endocrinology, Diabetology, and Internal Medicine with atrial as either the main or a co-existing cause of hospitalization in 1993-2001 years. That group stood for 86 p.c. of patients with this type of arrythmia at our Department. The mean of age of those patients was 67 ń 11.1 (from 22 to 98 with 41.3 p.c.) of males. We observed an increase in the number of patients with AF in subsequent years, especially in the elderly. Hypertension was present in 58.6 p.c. Coronary artery disease was present in 53.3, vulvular heart disease - 17.3 p.c. Thyroid disease was in 45.5 of patients and 51 p.c. of them presented with clinical or subclinical hyperthyroidism. In the subsequent years, the profile of co-existing disease changed. From 1997, we observed an increased number of patients with thryoid disease and hyperthyroidism. It could have been an effect of either iodine prophylaxis, started in Poland at the begining of 1997 or of widespread medical treatment, consisting in iodine administration. In the investigated group, thyroid disease and hyperthyroidism were important causes of AF, demomnstrating a rising tendency in consecutive years.


  47/57

  Tytuł oryginału: Wpływ wprowadzenia obowiązkowego jodowania soli kuchennej na epidemiologię chorób tarczycy oceniany w populacji dziecięcej województwa podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effects of the implemented kitchen salt iodisation programme on the epidemiology of thyroid diseases in the population of the schoolchildren in the Podlaski Voivodship.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Brzozowska Małgorzata, Krętowski Adam, Szelachowska Małgorzata, Borawski Jacek, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.313-323, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne przeprowadzone w regionie północno wschodnim Polski w latach 1983-1992 zakwalifikowały go do obszarów o umiarkowanym niedoborze jodu. Przyczyniło się do tego zaprzestanie w 1980 roku z przyczyn ekonomicznych obowiązkowego jodowanaia soli kuchennej w Polsce do którego powrócono ponownie w 1997 roku. Badania przeprowadzono w maju 1999 roku. Objęto nim grupę 739 dzieci (356 dziewczynek i 383 chłopców) w wieku 7-13 lat (średnia wieku - 10,24 ń 2,02, Me - 9,8) z losowo wybranych szkół podstawowych - 2 miejskich i 2 wiejskich. Podzielono ją na 4 podgrupy w zależności od wieku: dzieci poniżej 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. U wszystkich badanych wypełniono ankietę i przeprowadzono badanie przedmiotowe, które obejmowało pomiar masy ciała, wzrost, oraz palpacyjną ocenę gruczołu tarczowego. W każdym przypadku wykonano usg tarczycy. Oznaczono stężenie jodu w moczu metodą kataliczną Sanedell - Kolthoffa w losowo wybranych próbkach moczu oraz poziom hTSH, fT4 i przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy. W wykonanych badaniach powiększenie tarczycy obserwowano u 69 dzieci (9,34 proc.). Częściej występowało ono w grupie dzieci miejskich - 11 proc. niż wiejskich - 7,7 proc. U 1,76 proc. badanych stwierdzono wole guzkowe. Średnie stężenie jodu w moczu wynosiło 141,9 ń 43,7 ćg/l (Me - 135 ćg/l; min 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). Przeprowadzpone badanie epidemiologiczne wykazało stężeania jodu w moczu poniżej wartości referencyjnych u 14,34 proc. badanych (15,15 proc. ...

  Streszczenie angielskie: An epidemiological survey, which was carried out in the North-Eastern region of Poland in 1983-1992, revealed the presence of moderate goitre endemy. The observed deterioration of the endemic situation probably resulted from the cessation of obligatory iodination of kitchen salt in Poland in 1980, which was re-introduced in 1997. This investigation was carried out in May 1999. A group of 739 children (356 girls and 383 boys) aged between 7 and 13 years (mean - 10.24 ń 2.02, Me - 9.8) from 2 rural and 2 urban schools, were included into the study. The examined children were divided into four age groups: children under 8, aged 9-10 yrs, 11-12 yrs, over 13 yers. They filled in our questionnaires and reported for physical examination. Mesurements of body weight and height, together with estimations of thyroid size by palpation and by USG were performed in each case. Iodine concentration was determined with the cerium-arsenic method in randomly voided samples of urine. Serum TSH and FT4, as well as those of antimicrosomall autoantibodies (ATM) were also measured. In 10.29 of the examined children (69 out of 739 children), goitre was found, being more frequent in urban children (10.98 p.c.) than in the rural group (7.73 p.w.), while nodular goitre occurred in 1.76 p.c. of all goitre-affected children. The mean iodine concentration in urine was 141.90 ćg/l ń 43.71 (Me-135 ć.l; min - 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). That epidemiological study indicated a low concentration of iodine ...


  48/57

  Tytuł oryginału: Kronika: W 135. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - historia i teraźniejszość. W 135. rocznicę założenia; 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Rybakowa Maria, Gajda Zdzisław, Czepko Marian, Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.198-236, 6 s. tabl. : il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie


  49/57

  Tytuł oryginału: Czynniki stresowe w etiologii schizofrenii.
  Tytuł angielski: Stress factors in the etiology of schizophrenia.
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 3 s.19-26, bibliogr. 42 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych: stres a zaburzenia psychiczne Warszawa 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia zastosowanie koncepcji "predyspozycja-stres" we współczesnych ujęciach patogenezy schizofrenii. Zwraca uwagę na mechanizmy biologiczne stresu oraz ich wpływ na wyzwalanie epizodów choroby oraz na procesy terapeutyczne - zarówno farmakoterapeutyczne, jak i związane z oddziaływaniem psychospołecznym.

  Streszczenie angielskie: The application of the "predisposition - stress" concept incurrent approaches to the pathogenesis of schizophrenia is presented. An emphasis is laid on biological mechanisms of stress and on their effect both on schizophrenic episodes triggering and on therapeutic processes - as regards both pharmacological treatment and psychosocial interventions.


  50/57

  Tytuł oryginału: Podstawy flebologii
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Lewczuk Jerzy, Małek Grzegorz, Rybak Zbigniew, Skórski Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Wawrzyńska Liliana
  Opracowanie edytorskie: Tomkowski Witold Zbyszek (red.), Skórski Maciej (red.), Hajduk Bogdan (red.), Rybak Zbigniew (red.), Małek Grzegorz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [4], 164 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/57

  Tytuł oryginału: Cognitive functions in remitted unipolar female depressive patients during maintenance treatment with antidepressants.
  Autorzy: Jaracz J[an], Borkowska A., Chłopocka-Woźniak M., Rybakowski J. K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.15-23, tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: Several studies have shown that depression is associated with cognitive deficits, however, it is not clear if cognitive impairment persists upon recovery. The authors' goal was to examine a neuropsychological performance in, unipolar depressive female patients during remission. Methods: The Wisconsin Card Sorting Test (WCST), the Verbal Fluency Test (VFT) and the Giessen Maze Test were administered to 21 remitted female patients and matched 17 control subjects. Al patients had been for at least 6 months on maintenance treatment with antidepressants before the study. Results: Patients achieved worse results than the control group on the Giessen Maze Test. No differences between both groups in WCST and VFT were noticed. Conclusions: These results point to deficits of visuospatical cognitive functions mostly related to the right hemisphere in unipolar patients which persisted despite of long-term remission.


  52/57

  Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.


  53/57

  Tytuł oryginału: Pressure and flow changes in the veins of the lower limb during activation of the calf muscle venous pump.
  Tytuł polski: Zmiany ciśnienia i przepływu w żyłach kończyn dolnych w czasie aktywacji pompy mięśniowej goleni.
  Autorzy: Recek Cestmir
  Opracowanie edytorskie: Rybak Zbigniew (koment.).
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (4) s.83-90, il., bibliogr. 37 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany ciśnienie w obrębie żył podudzi powstające podczas aktywności pompy mięśniowej łydki są siłą napędową krążenia żylnego kończyn dolnych. W bezruchu i w pozycji stojącej ciśnienie żylne odpowiada wartościom ciśnienia hydrostatycznego i jest identyczne zarówno w żyłach powierzchniowych, jak i w głębokich. W tej sytuacji nie obserwuje się refluksu żylnego. Powtarzalne skurcze mięśni łydki u zdrowej osoby powodują znaczące obniżenie ciśnienia zarówno w żylnym układzie powierzchniowym jak i głębokim podudzi, nie obserwuje się jednak tego zjawiska w żyle podkolanowej, jak i w udowej. Dlatego też powstaje gradient ciśnienia podczas ruchu między żyłami głębokimi uda i podudzia. Zjawisko to powoduje refluks żylny w przypadku żylaków pierwotnych, jak również może wywoływać następstwa prowadzące do nawrotu refluksu i nawrotu żylaków. Podczas skurczu mięśni goleni wyższe ciśnienie w żyle piszczelowej tylnej (PTV) wtłacza krew do żyły podkolanowej, jednak pewna ilość krwi ucieka drogą żył przeszywających do żyły odpiszczelowej (LSV), gdzie ciśnienie jest niższe w porównaniu z ciśnieniem panującym w PTV. Dalszy przepływ jest zgodny z prądem pnia żyły odpiszczelowej w kierunku żyły udowej. Podczas rozkurczu mięśni różnica ciśnień odwraca się: ciśnienie w obrębie PTV jest teraz niższe niż w LSV. W tej fazie krew jest zasysana z LSV do PTV. W ten sposób ma miejsce dwukierunkowy, wahadłowy przepływ zarówno u zdrowych osób jak i w przypadkach żylaków pierwotnych. Zmiany ciśnienia ...

  Streszczenie angielskie: Pressure changes in the veis of the lower leg occuring during activation of the calf muscle venous pump are the driving force of venous circulation in the lower extremity. In a motionless stating position venous pressure is determined by the hydrostatic pressure and is identical in superficial and deep veins. No reflux occurs in this situation. Repeated calf muscle concentrations in healthy subjects provoke a distinct pressure decrease both in deep and superficial veins of the lower leg, whereas no decrease occurs in the popliteal and femoral veins. In this way, ambulatory pressure gradient arises between deep veins of the thigh and the lower leg; it evoked venous reflux in primary varicose veins and may trigger the process leading to reflux recurrence and varicose vein recurrence. During calf muscle contraction the higher pressure in the posterior tibial vein (PTV) expels blood into the popliteal vein, but a part of the blood escapes via calf perforators into the long saphenous vein (LSV) where the pressure is lower in comparison with the PTV, and flows away within the stem of LSV into the femoral vein. During muscle relaxation the pressure difference turns round: the pressure in the PTV is now lower than in the LSV; in this phase blood is sucked from the LSV into the PTV. Thus, a bidirectional swinging flow takes place within calf performating veins both in healthy subjects and in primary varicose veins. Pressure changes which are produced in calf deep veins are ...


  54/57

  Tytuł oryginału: Skleroterapia w niewydolności żył kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Sclerotherapy in treatment of lower extremities venous insufficiency.
  Autorzy: Rybak Zbigniew
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.272, 274-276, 278-279, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autor przedstawił podstawowe zasady, którymi należy się kierować, podejmując leczenie obliteracyjne niewydolnych żył kończyn dolnych. Zwraca również uwagę na aktualnie stosowany sprzęt, zarówno diagnostyczny, jak i leczniczy, z uwzględnieniem środków aktualnie zarejestrowanych i stosowanych w Polsce. Wskazuje zalety i wady metody. Przedstawia wyniki własne oraz innych autorów.

  Streszczenie angielskie: In this paper author presented basic principles which should be taken under consideration starting an obliterate treatment of lower extremities' venis insufficiency. He is also pointing recently used equipment both disagnostic and therapeutic including those presently registered and used in Poland. Advantages and disadvantages of presented method are discussed. The author have also presented his own results of the treatment and other authors as well.


  55/57

  Tytuł oryginału: Pakiet DIETA 2.0 w badaniach epidemiologicznych sposobu żywienia i w poradnictwie dietetycznym.
  Autorzy: Rogalska-Niedźwiedź M., Rybaczuk M., Charzewska J., Szponar L.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.29-31
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/57

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/57

  Tytuł oryginału: Choroba afektywna dwubiegunowa u progu XXI wieku.
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.19-24
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Streszczenie polskie: Choroba afektywna dwubiegunowa, w której występują okresowe zaburzenia psychiczne o charakterze dwóch biegunów psychopatologicznych czyli manii i depresji (melancholii) znana jest od czasów starożytności. Twórcą pojęcia melancholia jest bowiem Hipokrates, a nazwy mania - Aretajos, lekarz rzymski z II w. naszej ery. W poł. XIX wieku lekarze francuscy nadali tej chorobie nazwy: folie circulaire (J. Falret) oraz folie double forme (P. Baillarger).

  stosując format: