Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYŻKO
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/15

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Komunikat 18.
  Autorzy: Ryżko Józef, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.199-200
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • komunikat

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci


  3/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie probiotyków i prebiotyków w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit oraz zaburzeń czynnościowych jelita grubego.
  Tytuł angielski: Application of probiotics and prebiotics in treatment of inflammatory bowel diseases and functional colonic disorders.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.55-60, bibliogr. 34 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z elementów odgrywających istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit jest mikroflora jelitowa. W pracy omówiono wyniki badań wskazujących, że racjonalne użycie probiotyków i prebiotyków może być pomocniczym składnikiem terapii tych chorób. W zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego, jak zaparcia stolca i zespół drażliwego jelita istnieją uzasadnione przesłanki przemawiające za stosowaniem bakterii fermentacyjnych oraz składników pokarmowych sprzyjających ich namnażaniu w jelicie.

  Streszczenie angielskie: Intestinal microflora is one of the playing role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. This review presents results which point to the effectivity of additional therapy based on probiotics and prebiotics. In functional intestinal disorders, like constipation and irritable bowel syndrome, there is a good scientific bacground to use fermenting bacteria and food products enhancing their quantity in the intestine.


  4/15

  Tytuł oryginału: Zespół drażliwego jelita u dzieci.
  Tytuł angielski: Irritable bowel syndrome in children.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.313-319, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół drażliwego jelita (IBS) należy do najczęstrzych dolegliwości z jakimi pacjenci szukają pomocy medycznej. Objawy IBS pojawiają się najczęściej w przedziale wiekowym od okresu dojrzewania do 30. roku życia. U blisko 1/3 pacjentów objawy IBS mogą być poprzedzone nawracającymi bólami brzucha w okresie dziecięcym. Etiopatogeneza IBS nie została wyjaśniona. Charakterystycznymi objawami są nawracające czynnościowe bóle brzucha wraz ze zmianami częstości i konsystencji stolców. Leczenie polega przede wszystkim na dobrej współpracy pacjenta z lekarzem, zrozumieniu i zaakceptowaniu przez pacjenta natury jego dolegliwości. Często pomocna jest dieta bogatoresztkowa, zwłaszcza z biegunkami pomocne może być wyłączenie nietolerowanego składnika pokarmowego. U pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi zalecane jest przez wielu autorów branie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Może zachodzić konieczność złagodzenia dolegliwości bólowych przez podanie leków spasmolitycznych (mebeweryna, trimebutyna). Dla opanowania biegunek zalecany jest loperamid, a w zaparciach - środki osmotyczne czynne. Duże znaczenie przypisuje się psychoterapii, terapii behawioralnej oraz hipoterapii.


  5/15

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  6/15

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności terapii biofeedback w leczeniu czynnościowych zaparć u dzieci.
  Tytuł angielski: Efficiency of biofeedback training in treating children with chronic constipation with encopresis.
  Autorzy: Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Ryżko Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.321-323, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności terapii biofeedback stosowanej w naszej Klinice w latach 2000-2001 w leczeniu zaparć i związanego z nimi encopresis. Wśród 12 pacjentów zakwalifikowanych do ćwiczeń biofeedback u 11 (91 proc.) uzyskano wyraźną poprawę kliniczną. U 7 (58 proc.) dzieci zakończono terapię, a 6 z nich nie wymaga dalszego leczenia farmakologicznego. Oceniając parametry badań manometrycznych stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie się amplitudy ciśnienia w kanale odbytu przy próbie defekacji średnio z 73,6 mmHg do -10,6 mmhg (p = 0,001) i zauważalna tendencję do obniżania się ciśnienia w kanale odbytu przy defekacji średnio z 86,6 mmHg do 63,8 mmHg.


  7/15

  Tytuł oryginału: Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji.
  Tytuł angielski: Essential phospholipids in therapy of Wilson disease - the evaluation of liver function and level of peroxydation.
  Autorzy: Dądalski Maciej, Socha Piotr, Skorupa Ewa, Ryżko Józef, Pawłowska Joanna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.383-386, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu choroby Wilsona dochodzi do uszkodzenia komórki wątrobowej ze stłuszczeniem wątroby w mechanizmie reakcji wolnorodnikowej. Cel badania: Ocena wpływu suplementacji niezbędnych fosfolipidów na wykładniki uszkodzenie wątroby i nasilenie wolnorodnikowej peroksydacji u dzieci z chorobą Wilsona. Materiał i metodyka: Badanie wykonano w grupie 16 dzieci z chorobą Wilsona (średnia wieku 16,2 lat 9 M, 7 F), u których do standardowego leczenia (penicylamina lub cynk) włączono na okres 3 miesięcy niezbędne fosfolipidy (preparat Essentiale forte) w dawce 30 mg kg m.c./24 h. Wstępnie i na kończu badania oceniano wykładniki uszkodzenia komórki wątrobowej (AIAT bilirubina, współczynnik protrombinowy, GGTP), TBARS w osoczu jako miernik procesów peroksydacji oraz podstawowe wykładniki gospodarki lipidowej. Wyniki: Stwierdzono istotny spadek aktywności AIAT po zastosowanym leczeniu (64 ń 19,3 U/I wyjściowo vs. 49,56 ń 18,96 po leczeniu [średnia ń SC]; p 0,01) oraz spadek stężenia cholesterolu w surowicy (183,88 ń 34,56 mg/dl vs 166,38 ń 26,02; p 0,05). TBARS nie odbiegało istotnie od wartości prawidłowych i nie zmieniło się w czasie badania (1,27 ń 0,3 nmol/ml vs. 1,36 ń 0,42). Wnioski: W chorobie Wilsona: 1. Niezbędne fosfolipidy wydają się mieć korzystny wpływ na proces uszkodzenia wątroby. 2. Podawanie niezbędnych fosfolipidów nie zmniejsza istotnie nasilenia peroksydacji mierzonej w osoczu. 3. Wyniki wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych randomizowanych kontrolowanych placebo.


  8/15

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia olejem rybim na profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit.
  Tytuł angielski: The influence of fish oil therpay in children with inflammatory bowel disease on the fatty acid status.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Ryżko Józef, Czubkowski Pitor, Korszyńska Danuta, Celińska-Cedro Danuta, Woynarowski Marek, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.413-416, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wpływu leczniczego podawania oleju rybiego dzieciom z nieswoistym zapaleniem jelit (n.z.j.) na profil wielonienasych kwasów tłuszczowych (PUFA). Badaniami objęto 19 dzieci (wrozdziejące zapalenie jelita grubego - 14; choroba Crohna - 5) z małą lub umiarkowaną aktywnością choroby w wieku od 5,5 do 18 lat. Dzieciom podawano olej rybi (w przeliczeniu na zawartość kwasu eikozapentaenowego: 50 mg/kg m.c./dobę) lub olej roślinny jako placebo w badaniu randomizowanym z podwójnie ślepą próbą. Oceniano wykładniki biochemiczne aktywności choroby oraz procentowy udział wagowy kwasów tłuszczowych fosfolipidów osocza wyjściowo oraz po 6 miesiącach leczenia. Grupa badana i grupa placebo nie różniły się wyjściowo profilem kwasów tłuszczowych. Pod wpływem leczenia olejem rybim stwierdzono istotne obniżenie się zawartości kwasu arachidonowego (20:4omega-6, 4,6 ń 2,0 po 6 miesiącach vs. 6,3 ń 2,6 wyjściowo, p 0,05), natomiast nie zaobserwowano różnic w grupie placebo (4,1 ń 1,2 vs. 5,6 ń 1,7). Większe zmiany podczas leczenia dotyczyły zawartości kwasu eikozapentaenowego (20:5omega-3, 1,3 ń 0,7 vs. 0,6 ń 0,2, p 0,05), bez wpływu na zawartość kwasu dokozaheksaenowego (22:6omega-3, 2,7 ń 1,4 vs. 2,3 ń 0,7). W grupie placebo nie swierdzono istotnych różnic stężeń tych kwasów (20:5omega-3, 0,4 ń 0,2 vs. 0,5 ń 0,3; 22:6 omega-3, 1,5 ń 0,6 vs. 2,0 ń 0,6). Po 6 miesiącach grupa badana i grupa placebo różniły się istotnie tylko pod względem stężenia 20:5 omega-3 i 22:6 omega-3. Wnioski: 1. Pod wpływem leczenia olejem rybim u dzieci z n.z.j. znacznie wzrasta zawartość kwasu eikozapentaenowego przy mniejszym wpływie na stężenie kwasu arachidowego...


  9/15

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki specjalistycznej w zakresie gastroenterologii w Polsce.
  Autorzy: Socha Jerzy, Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.4-6, il.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/15

  Tytuł oryginału: Zaparcia stolca u dzieci - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.64-70, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono charakterystykę zaparć stolca u dzieci, ich diagnostykę i postępowanie terapeutyczne. Najlepsze efekty przynosi leczenie kompleksowe polegające na stosowaniu diety bogatoresztkowej, farmakoterapii, ćwiczeń rytmu defekacji, a w uzasadnionych przypadkach również ćwiczeń biofeedback. Jednocześnie zwrócono uwagę na właściwe postępowanie wychowawcze z dzieckiem z zaparciem stolca.


  11/15

  Tytuł oryginału: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci.
  Opracowanie edytorskie: Ryżko Józef (Oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.71-72, 74-78, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono charakterystykę, kryteria diagnostyczne oraz wytyczne leczenia dietetycznego, farmakoterapii oraz wskazania do leczenia chirurgicznego nieswoistych zapaleń jelit, opracowane przez Sekcję ds. Nieswoistych Zapaleń Jelit przy Polskim Towarzystwie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.


  12/15

  Tytuł oryginału: Kompleksowe postępowanie terapeutyczne w bólach brzucha u dzieci.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.83-88, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia charakterystykę zespołów należących do grupy czynnościowych bólów brzucha. Przedstawiono wytyczne postępowania ogólnego, dietetycznego, farmakologicznego oraz zastosowania psychoterapii i technik psychoterapeutycznych w leczeniu tych dolegliwości.


  13/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cyklosporyny w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Socha Jerzy, Pawłowska Joanna, Popińska Katarzyna, Ryżko Józef, Woźniak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.150-151, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wskazania do leczenia cyklosporyną w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, nie poddających się leczeniu.


  14/15

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.


  15/15

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: