Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Tytuł oryginału: Zaburzenia przemiany białkowej, węglowodanowej i lipidowej
Autorzy: Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[161-170], tab., bibliogr. 10 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/40

  Tytuł oryginału: Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953.
  Autorzy: Walczewska Jolanta, Furgał Joanna, Rutkowski Krzysztof
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.186-189, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktualnego somatycznego i psychicznego stanu zdrowia osób deportowanych w dzieciństwie w głąb byłego ZSRR. W Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Zakładzie Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadano grupę 61 osób w wieku 49-78 lat (średnia wieku 65,5 roku) przebywających w dzieciństwie na zesłaniu na Syberii lub w Kazachstanie od kilku miesięcy do 15 lat (średnio 5,5 roku). Stwierdzono zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa u 95 proc. badanych, nasilone zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawów u 85 proc., nadciśnienie tętnicze u 80 proc., chorobę niedokrwienną serca u 57 proc., choroby przewodu pokarmowego u 38 proc., cukrzycę typu 2 u 18 proc. badanych. U 80 proc. byłych zesłańców rozpoznano zespół stresu pourazowego, u 20 proc. zaburzenia osobowości po przebyciu sytuacji ekstremalnej. Opracowanie to powstało dzięki finansowej pomocy Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyrażone poglądy w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Streszczenie angielskie: The goal of research is assessment of somatic and mental health in a group of people deportyed during their childhood from Poland to former Soviet Union. In the Centre for Victims of Political Persecutions, Department of Social Pathology Chair of Psychiatry Collegium Medicum Jagiellonian University 61 persons age 49-78 years (average 65,5) have been examined. They spent on deportation into Siberia or Kazachstan from a few months till 15 years (average 5,5 years). Degenerative vertebral column has been diagnosed in 95 p.c., severe post inflammation degerative joint disease has been diagnosed in 85 p.c., arterial hypertension - 80 p.c., ischaemic heart disease - 57 p.c., alimentary tract disorders - 38 p.c., diabetes II - 18 p.c. 80 p.c. examined persons suffered from Posttraumatic stress Disorder and 20 p.c. from personality disorder after extreme (traumatic) experience. This document has been produced with the financial assistance of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture. The views expressed herein can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture.


  3/40

  Tytuł oryginału: Dializoterapia.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.79-80, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/40

  Tytuł oryginału: Increased rate of cholesterologenesis - a possible cause of hypercholesterolemia in experimental chronic renal failure in rats.
  Autorzy: Szołkiewicz M[arek], Sucajtys E., Chmielewski M., Wołyniec W., Rutkowski P., Bogusławski W., Świerczyński J., Rutkowski B[olesław]
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (5) s.234-237, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hipercholesterolemia plays an important role in the lipid abnormalities in chronic renal failure (CRF). It is thourght to contribute to both a progression of renal failure and atherosclerosis. Despite intensive research, the etiopathogenesis of hypercholesterolemia in CRF patients is still obscure. The present sudy was designed to evaluate the possible role of cholsterol overproduction in the development of hypercholesterolemia associated with experimental CRF. We found that plasma total cholesterol and cholesterol distributed in VLDL, LDL and HDL concentrations were significantly enhanced in CRF rats. Simultaneously, the rate of liver cholesterol biosynthesis in vivo (measured by determining the incorporation of tritium from tritiated water intraperiotoneally injected into cholesterol), liver microsomal 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity and liver HMG-CoA reductase mRNA presence were elevated. Significant increases in activity of liver malic enzyme, glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase NADPH-producing enzyme (required for cholesterol synthesis) have also been observed in CRF rats. In conclusion, the increased rate of liver cholesterol biosynthesis due to increase of HMG-CoA reductase and NADPH-producing enzyme gene expression could be one of the possible causes of hypercholesterolemia in CRF animals.


  5/40

  Tytuł oryginału: Problemy nefrologiczne u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Nephrological problems in elderly patients.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.177-182, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dane demograficzne wskazują, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci doszło do znacznego zwiększenia populacji ludzi w podeszłym wieku w wielu krajach świata, w tym także w Polsce. Warto zatem uświadomić sobie, jakie niesie to potencjalne następstwa dla systemu opieki zdrowotnej. U ludzi w podeszłym wieku następuje szereg zmian organicznych i czynnościowych w nerkach, mogących w istotny sposób ograniczyć ich funkcję, szczególnie w sytuacji obciążenia. Zmienia się także epidemiologia schorzeń nerek w tej grupie wiekowej. Zmiana ta ma nie tylko charakter ilościowy - znaczące zwiększenie liczby cewkowo-śródmiąższowych zapaleń nerek, bakteryjnych, jak też niebakteryjnych czy też nefropatii cukrzycowej, ale również jakościowych - pojawienie się glomerulopatii paranowotworowych czy przebieg zaburzeń układu moczowego pod postacią posocznicy (urosepsis). Wszystko to prowadzi do znacznego zwiększenia liczby pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w tej grupie wiekowej. Należy jednak podkreślić, że w chwili obecnej wiek pacjentów nie powinien stanowić przeszkody w ich kwalifikacji do leczenia nerkozastępczego z przeszczepami nerek włącznie. Z drugiej strony w najbliższej przyszłości wszystkei te zmiany będą powodowały istotne problemy nie tylko dla społeczności nefrologicznej, ale dla całego systemu opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Demographic data are showing significant increase of the elderly population during last decades in many countries including Poland. It is worth to emphasize that this fact has an important impact on health care system. In patients advanced in aage many different organic and functional changes are taking place potentially decreasing their function especially during additional load. Also epidemiology of renal diseases is changing with age. This change is not only guantitative like increasing number of tubulointerstitial, both bacterial and nonbacterial, diseases but also qualitative taking into account paraneoplastic glomerulopathies or increasing appearance of urosepsis. All these abnormalities are leading to the significant increase in the number of elderly ESRD patients. It has to be underlined that nowadays patient's age is not concluded as contraindication to renal replacement therapy including renal transplantation. On the other hand in the nearest future all these facts will create an important problem not only to nephrological society but to the whole healthcare system.


  6/40

  Tytuł oryginału: Long-term therapy with recombinant human erythropoietin decreases percentage of CD152+ lymphocytes in primary glomerulonephritis haemodialysis patients.
  Autorzy: Trzonkowski Piotr, Myśliwska Jolanta, Dębska-Ślizień Alicja, Bryl Ewa, Rachoń Dominik, Myśliwski Andrzej, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (6) s.1070-1080, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) may affect the human immune system. The aim of the study was to examine changes in CD4+ and CD8+ T-cell subpopulations, the expression of the inhibitory molecule, CD152 on T lymphocytes and the levels of interleukins (IL), 2, 6, 10, 12 and tumour necrosis factor ŕ )TNFŕ) in primary glomerulonephritis chronic haemodialysis (HD) patients before and under rHuEpo treatment. Methods. Expression of T-cell surface molecules was measured in 14 HD patients ex vivo by flow cytometry of lymphocytes sampled from peripheral blood and in viutro using whole blood cell cultures stimulated either with phytohaemagglutinin (PHA) or with physiological as well as non-physiological does or rHuEpo. The concenrations of the cytokines were measured in the supernatans from non-or PHA-stimulated cultures using bioassays (IL2, IL6, TNFŕ) or ELISA test (IL10, IL12). Results. Compared with findings before the start of rHuEpotherapy the CD4+/CD8+ ratio increased after 1 year of follow-up, whereas the percentage of CD152+ peripheral blood lymphocytes decreased. The increase of the CD4+/CD8+ rtio was dependent on a decrease of the percentage of CD8+ cells. The decrease of CD152+ population affected mainly CD8+ CD152+ cells. All these effects became apparent after 6 months of rHuEpo treatment. In vitro stimulation of whole blood cultures revealed that the addition of PHA up-regulated the percentage of CD152+ lymphocytes, while physiological concentrations of rHuEpo decreased the percentage of CD8+ 152+ T cells...


  7/40

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia małymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 na rezerwę nerkową i zaburzenia metaboliczne u pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek typu nefropatii IgA.
  Tytuł angielski: An effect of therapy with small doses of omega-3 polyunsaturated acids on renal reserve and metabolic disturbances in patients with primary IgA glomerulopathy.
  Autorzy: Sulikowska Beata, Manitius Jacek, Niewęgłowski Tomasz, Szydłowska-Łysiak Wiesława, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.753-760, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rezerwa nerkowa jest stosunkowo wiarygodna czynnościową metodą pomiaru do rozpoznawania wczesnych postaci upośledzenia funkcji nerek. Tematem naszego badania był pomiar rezerwy nerkowej przed i po leczeniu 12-miesięcznym 20 pacjentów z nefropatią IgA za pomocą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 (WKT omegaa-3). Preparat był podawany doustnie, sumaryczna dobowa dawka wynosiła 540 mg kwasu eikozapentaenowego oraz 810 mg kwasu dokozaheksenowego. Rezerwa była mierzona przerostem klirensu kreatyniny przed i po infuzji dopaminy w dawce 2 ug/min/kg m.c. 12-miesięczna terapia spowodowała w tej grupie pacjentów znamienny wzrost rezerwy nerkowej (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 proc.) i cholesterolu HDL (47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) oraz znamienny spadek białkomoczu dobowego (3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/dobę), cholesterolu całkowitego (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), cholesterolu LDL (170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), stężenia kwasu moczowego w surowicy (7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl i insulinemii na czczo (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml). W grupie badanej obserwowano również znamienne korelacje pomiędzy rezerwą nerkową a stężeniem insuliny przed badaniem (r = -0,55, p 0,005), średnim obniżeniem dobowego białkomoczu a średnim obniżeniem cholesterolu całkowitego (r = 0,69, p 0,05) oraz średnim obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL (r = 0,51, p 0.05). Wyniki naszych badań sugerują, że terapia wielonienasyconymi kwasami ...

  Streszczenie angielskie: Renal reserve is believed to be diagnostic dynamic method for accessing both early renal failure and renal vascular reactivity. The aim of our study was to follow renal reserve during 12 month therapy with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Omega-3 was given oraly of a: 540 mg of eicosapentaenic acid and 810 mg of docosaheksenic acid daily. Before and after 12 month of therapy renal reserve (expressed as p.c. change of basal creatinine clearance) was estimated during iv. dopamine infusion in dose 2 ug/min/b.w. Twelve month therapy was associated with increase of renal reserve (respectively (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 p.c.), HDL cholesterol (respectively 47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) and decrease 24 hrs proteinuria (respectively 3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/24h), total cholesterol TCH (respectively (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), LDL cholesterol (respectively 170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), serum uric acid (respectively 7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl), fasting insulinemia (respectively (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml) for p , 0,05. The statistically significant correlation coeficient were found only between following parameters: p.c. renal reserve vs insulin (r = -0,55, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta TCH (r = 0,69, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta LDL (r = 0,51, p 0,05). Our study suggest that omega-3 therapy improves renal reserve and its effect is to some extend related to improvement of some metabolic ...


  8/40

  Tytuł oryginału: Cytokine serum levels in soft tissue sarcoma patients: correlations with clinico-pathological features and prognosis.
  Autorzy: Rutkowski Piotr, Kamińska Janina, Kowalska Maria, Ruka Włodzimierz, Steffen Jan
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (4) s.463-471, il., tab., bibliogr. 85 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We investigated the correlations between serum levels of selected proinflammatory, hematopoietic and angiogenic cytokines and soluble cytokine receptors with the clnicopathological features and prognosis in soft tissue sarcom patients. Serum levels of 9 cytokines (TNFŕ, IL-Ira, IL-6, IL-8, IL-10, M-CSF, G-CSF, VEGF, bFGF) and 4 free cytokine receptors (sIL-2Rŕ, sIL-6R, TNFRI TNFRII) were measured by means of an enzyme-linked immunoadsorbent assay kit in 156 soft tissue sarcoma patients before the treatment and in 50 healthy controls. Serum levels of 10 cytokines and cytokine receptors were also assayed during patients' follow-up after the treatment. Significantly elevated pretreatment serum levels of 11/13 cytokines and cytokine receptors were found in sarcoma patients, as compared to healthy controls. In 40.4 p.c. of patients 6 or more cytokines and cytokine receptors (most frequently: TNF RI, IL-6, IL-8) were elevated in parallel. Serum levels of IL-6, sIL-2R, VEGF, M-CSF and TNF RI correlated significantly with tumor size and serum levels of IL-8 and IL-6 were significantly higher in patients with Grade 2/3 vs. Grade I tumors. We did not observe any significant differences in cytokine serum levels between patients with primary and recurrent tumors and patients with and without distant metastases. Using univariate analysis, overall survival (OS) in all patients was affected by tumor size ( 5 cm vs. 5-10 cm vs. 10 cm), tumor grade (GI vs. G2/3), presence of metastases, pretreatment serum levels of 8 cytokines...


  9/40

  Tytuł oryginału: Leczenie nerkozastępcze pacjentów w wieku podeszłym na terenie Pomorza Gdańskiego.
  Tytuł angielski: Renal replacement therapy in elderly patients in the Gdańsk Pomeranian region.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Minkowski Jarosław, Rutkowski Przemysław, Zdrojewski Zbigniew, Dębska-Ślizień Alicja, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.234-238, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Starzenie się populacji jest zjawiskiem obejmującym coraz większą część cywilizowanego świata. Wiąże się z tym również zwiększenie ilości chorych na przewlekłą niewydolność nerek w wieku podeszłym. W poniższej pracy przeanalizowano postęp w leczeniu nerkozastępczym (ln) chorych w wieku podeszłym, w województwie pomorskim, od momentu zniesienia w roku 1997 bariery wieku jako czynnika dyskwalifikującego od tego rodzaju terapii. Od tego czasu liczba chorych po 65 roku życia rozpoczynających ln narastała, aby pod koniec 2000 roku wynieść 61 osób, co stanowiło 25 proc. wszystkich zakwalifikowanych do leczenia. Rozpatrując pierwotną przyczynę wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (spnn), zaobserwowano zwiększenie ilości nefropatii cukrzycowej z 15 do 27,9 proc. co odpowiada trendom w całym kraju i na świecie. Natomiast na stałym poziomie utrzymywał się udział nefropatii nadciśnieniowej (około 5 proc.). Nadal wiele osób późno trafia pod opiekę specjalistyczną, o czym śwwiadczy między innymi znaczny udział nefropatii o niejasnej etiologii - 32,8 proc. Jednak jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia dializoterapii zbliżamy się do zaleceń światowych, o czym świadczy stopniowe obniżanie stężenia kreatyniny przy kwalifikacji. Dodatkowo większość chorych w wieku podeszłym rozpoczynających ln pochodzi z miast 74,6 proc., co oznacza, że wielu pacjentów z rejonów wejskich nie dociera do specjalistów i w ten sposób pozbawiona jest szansy ln. Dalsze narastanie liczby pacjentów z nefropatią cukrzycową i w podeszłym wieku oraz tendencji do wcześniejszego rozpoczynania dializoterapii stanowić będzie w najbliższych latach poważne wyzwanie, nie tylko dla środowiska nefrologicznego, ale dla całego systemu opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Aging of population is a common phenomenon all over the civilized world. It results in increasing number of aged patients with end-stage renal disease. We analysed patients over 65 yers who have been qualified for renal replacement therapy (RRT) since 1997. From that time age was no longer barrier for RRT in Pomerania region. Number of aged patients starting RRT raised systematically and achieved 61 pts in 2000. It was 25 p.c. of all starting this therapy in our region. In this period we observed changes in the causes of primary renal diseases: diabetic nephropathy raised from 15 to 27.8 p.c., but hypertensive nephropathy unexpectedly was stale at 5 p.c. Most of elderly patients qualified for RRT lived in town - 74.6 p.c. It means that many of them living in rural areas did not have adequate nephrological care and probably some of them have not been qualified for RRT. Late referral in this group is still a great problem. Many patients have never been referred to nephrologist before starting RRT. In majority of those cases no definitive daignosis of ESRD was established. At present we are aiming at international standards and patients are started on RRT with lower level of serum creatinine than earlier. Increasing number of patients with diabetic nephropathy and in advanced age will require grat effort both from nephrological community and health care system.


  10/40

  Tytuł oryginału: Dializoterapia otrzewnowa u dzieci w Polsce - raport z roku 2000.
  Tytuł angielski: Peritoneal dialysis in Polish children - the year 2000 report.
  Autorzy: Grenda Ryszard, Rutkowski Bolesław, Rubik Jacek
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.74-77, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rok 2000 przyniósł w Polsce dalszy postęp w rozwoju dializoterapii otrzewnowej (DO) u dzieci. W 14 ośrodkach nefrologicznych w Polsce w ciągu całego roku leczono DO 153 dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek, a w 134 przypadkach ostrej niewydolności nerek z wyboru stosowano leczenie DO. Gwałtownie wzrosła liczba cyklerów i pod koniec roku u blisko 90 proc. chorych stosowano różne formy automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) w domu. Wskaźnik występowania dializacyjnego zapalenie otrzewnej wynosił 1/17 pacjento-miesięcy, a zakażenie ujścia/kanału cewnika Tenckhoffa 1/32,3 pacjento-miesięcy. Zmarło tylko dwoje dzieci, z przyczyn nie związanych z DO. Ponad połowa dzieci nie była zgłoszona na listę oczekujących na przeszczep nerki. Ponad 90 proc. chorych stale otrzymywało erytropoetynę. W roku 2000 przełomem była możliwość zmiany terapii na ADO u większości chorych.

  Streszczenie angielskie: The ongoing development of peritoneal dialysis (PD) therapy was observed in the year 2000 in Poland. Overall 153 children with end-stage renal failure have been treated with PD in 14 pediatric nephrology centers and in 134 patients with acute renal failure, PD was chosen as first-line therapy. There was rapid increase of the number of cycles available and at the end of the year 90 p.c. of patients remained on some form of automated PD at home. The incidence of PD-related peritonitis was 1/17 and ESI/tunnel infection - 1/32,2 patients-months. Two children died from complications not related to PD. Over 50 p.c. of patients were not referred to the active transplant list. Over 90 p.c. were on regular erythropoietin substitution. The most spectacular change in the 2000 was the possibility to switch the majority of children to automated PD at home.


  11/40

  Tytuł oryginału: Wpływ monocytów stymulowanych LPS na ekspresję CD69 na limfocytach T u chorych na astmę nieatopową.
  Tytuł angielski: The role of LPS - stimulated monocytes in CD69 expression on T lymphocytes in nonatopic bronchial asthma patients.
  Autorzy: Moniuszko Tadeusz, Rutkowski Ryszard, Tatarczuk-Krawiel Anetta, Stasiak-Barmuta Anna, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.181-184, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczka CD69 jest powierzchniowym antygenem wczesnej aktywacji limfocytów T. W przeprowadzonych badaniach oceniano jej obecność na komórkach T stymulowanych lipopolisacharydami (LPS) u chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Wykazano zwiększenie ekspresji antygenu CD69 na świeżo izolowanych limfocytach pochodzących od chorych na astmę, w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Monocyty dodane do hodowli niestymulowanych zwiększały ekspresję tej cząstczki 3-4-krotnie, a w hodowlach stymulowanych LPS - około 10-krotnie.

  Streszczenie angielskie: CD69 molecule is the earliest antigen of T lymphocytes activation. We have studied the ex-pression of CD69 on LPS - stimulated T cells in onatopic bronchial asthma. We have found that CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T cells in nonatopic asthma patietns was increased compare to control group (4.74 ń 1.55 / 3.05 ń 1.31) and the difference was statistically significant (p 0.01). Monocytes added to nonstimulated T cell cultures increased 3-4 times the expression of CD69 and about 10-times in LPS-stimulated T lymphocytes.


  12/40

  Tytuł oryginału: Wpływ inaktywacji cząstek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) na aktywność limfocytów T.
  Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on T lymphocytes function.
  Autorzy: Rutkowski Ryszard, Moniuszko Tadeusz, Stasiak-Barmuta Anna, Rutkowska-Rogacz Danuta, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.185-189, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wykonanych badaniach oceniano wpływ inaktywacji cząsteczek B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na wytwarzanie IL-4 i IFN-ç przez limfocyty T pochodzące od zdrowych oraz chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Dodanie do hodowli monocytów/limfocytó (1:5) przeciwciał monoklonalnych anty-CD80 w sposób znamienny ograniczało wytwarzanie IFN-ç u chorych na astmę nieatopową (p 0,02). Blokada cząsteczek CD86 nie powodowała istotnego statystycznie zmniejszenia produkcji IFN-ç. W astmie nieatopowej, w porównaniu z grupą kontrolną, zahamowanie produkcji cząsteczek CD80 znamiennie zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç przez limfocyty T (2172/2368 pg/ml; p 0,02). Zhamowanie produkcji cząśteczek CD86 zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç nieznamiennie (2858/3317 pg/ml; p 0,3). W obu badanych grupach przeciwciała anty-CD80 nie powodowały zmniejszenia produkcji IL-4 przez limfocyty T (grupa kontrolna 630/725 pg/ml; grupa chorych na astmę nieatopową 718/742 pg/ml). Przeciwciała anty-CD86 zmniejszały stężenie IL-4 w nadsączu (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), lecz nie były to zmiany znaczące.

  Streszczenie angielskie: We have studied the effect of CD80 (B7.1) and CD86 (B7.2) costimulatory molecules inactivation on IL-4 and IFN-ç produciton by T lymphocytes. T cells were received from nonatopic asthmatic and healthy subjects. We have added anti-CD80 or anti-CD86 monoclonal antibodies to the monocyte/lymphocyte (1:5) cultures. In nonatopic asthma patietns compare to control group inactivation of CD80 significantly reduced IFN-ç production by T lymphocytes (2172/2368 pg/ml; p 0.02). Blockade of CD86 decreased IFN-ç production nonsignificantly (2858/3317 pg/ml; p 0.3). In both studied groups anti-CD80 antibodies did not diminish T lymphocyte production of IL-4 (control: 630/725 pg/ml; nonatopic asthma: 718/742 pg/ml). Anti-CD86 antibodies reduced the IL-4 concnetration in culture supernatants (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), but the changes were nonsignificant.


  13/40

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  14/40

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  15/40

  Tytuł oryginału: Mechanizmy nefroprotekcyjnego działania statyn.
  Tytuł angielski: Mechanisms of statin nephroprotective actions.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.519-522, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Inhibitory reduktazy HMGCoA (statyny) stanowią grupę leków, której znaczenie w leczeniu hiperlipidemii jest obecnie powszechnie znane i akceptowane. Liczne wieloośrodkowe badania kliniczne wykazały skuteczność statyn w obniżaniu stężenia cholesterolu, a także w opóźnianiu postępu procesu miażdżycowego i zmniejszaniu częstości incydentów sercowo-naczyniowych. Jedna od chwili odkrycia pierwszych statyn trwają także badania nad innymi mechanizmami działania tych leków. Istnieje wiele przesłanek przemawiających za antyproliferacyjnym i przeciwzapalnym wpływem statyn. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań nad tymi mechanizmami, ze szczególnym uwzględnienie ich nefroprotekcyjnego znaczenia.

  Streszczenie angielskie: The great importance of HMGCoA reductase inhibitors (stains) in treatment of hyperlipidemia is well known, and accepted. Numerous multicenter trials have shown the effectivenes of statins in lowering cholesterol concentration, slowing down progression of atherosclerosis, and in decreasing number of cardio-vascular incidents. However, since the discovery of stains experiments have been carried out showing other mechanisms of action of these drugs. Many circumstances expose the antiproliferative, and antiinflammatory influence of HMGCoa reductase inhibitors. This paper presents a review of the studies on these mechanisms with a special emphasis on their nephroprotective role.


  16/40

  Tytuł oryginału: Benefits and menaces related to the use of statins in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.6-10, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hypercholesterolemia in patients after renal transplantation composes a signifcant risk factor of cardio-vascular disease, it may also worsen graft survival. Statins are the most potent drugs to lower blood cholesterol. They also posses numerous pleiotropic abilities. The paper presents benefits of the use of statins in patietns after renal transplantation, as well as the dangers related to the side effects of these drugs. It underlines that adequate use of statins is worth considering in patients after renal transplantation, taking into account not only their abilit to lower cholesterol but also their additional properties positively influencing graft survival.


  17/40

  Tytuł oryginału: Rola witaminy E jako antyoksydanta.
  Tytuł angielski: Role of vitamin E as antioxidant.
  Autorzy: Grzegorczyk Krzysztof, Rutkowski Maciej, Widerska Aneta
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.142-147, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Działanie antyoksydacyjne stanowi jej najważniejszą funkcję biologiczną. Uważa się ją za głównego antyoksydanta środowiska lipofilowego, gdzie współdziała z innymi antyoksydantami. W przyszłości witamina E może znaleźć szerokie zastosowanie w prewencji i leczeniu chorób o etiologii "wolnorodnikowej".


  18/40

  Tytuł oryginału: Czy leczenie zachowawcze obejmujące dietę niskobiałkową winno być nadal istotnym elementem terapii przewlekłej niewydolności nerek?
  Tytuł angielski: Is conservative treatment including low protein diet still an important part of the therapy in chronic renal insufficiency?
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.143-146, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dieta ubogobiałkowa od wielu lat jest podstawowym elementem leczenia zachowawczego przewlekłej niewydolności nerek. Odpowiednio wcześnie zastosowana pozwala ograniczyć postęp tego zespołu chorobowego. Jednocześnie zbyt restrykcyjne ograniczenie podaży białka może prowadzić do niedożywienia, które w znaczący sposób wpływa na zwiększenie śmiertelności wśród pacjentów z niewydolnością nerek. Rodzi się pytanie, czy wobec oraz bardziej powszechnej dostępności leczenia nekozastępczego, w tym także i w polsce, leczenie dietą ubogobiałkową ma wciąż istotne znaczenie kliniczne. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę dane dotyczące epidemiologii przewlekłej niewydolności nerek. Wiadomo, że na całym świecie obserwuje się stały wzrost liczby pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego. Szczególnie narasta liczba z nefropatią cukrzycową oraz pacjentów w podeszłym wieku. Coraz częściej zwraca się uwagę na to, iż powyższe fakty stanowią coraz poważniejsze obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej nawet w najbogatszych krajach świata. Na dodatek wspomnieć trzeba, że biorąc pod uwagę aspekty farmakoekonomiczne leczenie zachowawcze nawet obejmujące dietę ubogobiałkową z dodatkiem ketoanalogów aminokwasów, erytropoetyny i sevelameru stwarza znacząco niższe koszty aniżeli którakolwiek z form leczenia nerkozastępczego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że leczenie zachowawcze z uwzględnieniem powyższych elementów nadal pozostaje złotym standardem w terapii przewlekłej niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Low protein diet for many years has been one of the main elements of the conservative therapy used in patients with chronic renal insufficiency. When this kind of treatment is applied early enough it could delay progression of this syndrome. Simultaneously too severe restrictions in protein supply may lead to malnutrition which is a known mortality risk factor in patients with renal failure. The question can raise concerning clinical value of low protein diet taking into account still increasing worldwide availability of renal replacement therapy. Answering to this question it is necessary to analyze carefully epidemiology of renal failure. It is a well known fact that through the world a number of patients requiring renal replacement therapy is still increasing. It concerns especially patients with diabetic nephropathy and elderly patients. There are several warnings in the literature showing real threats to health care systems even in most developed and richest countries of the world. Additionally taking into account farmacoeconomical aspects one have to recognize that conservative therapy even including diet with ketoanalogues supplementation, erythropoietin and sevelamer is much cheaper than any modality of renal replacement therapy. Summarizing all above facts it is necessary to conclude that conservative therapy including all mentioned elements still remain the gold standard in the therapy of chronic renal insufficiency.


  19/40

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty leczenia niedokrwistości różnymi formami epoetyny.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomical aspects of anaemia treatment with different epoetin forms.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Szamotulska Katarzyna, Dyras Paweł, Szkultecka-Dębek Monika
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.165-169, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prospektywne badanie farmakoekonomiczne, które przeprowadzono u 89 hemodializowanych pacjentów, leczonych epoetyną było badaniem typu próby krzyżowej, wieloośrodkowym, otwartym, randomizowanym, mającym na celu porównanie relacji kosztów i efektywności dwóch postaci epoetyny. Lekiem badanym była epoetyna beta w formule wielodawkowej, porównywana ze stosowaną w ośrodkach epoetyną alfa w ampułkostrzykawkach. Pacjentów obserwowano przez 24 tygodnie, podzielone na dwa równe okresy. Uwzględniono bezpośrednie koszty leku badanego, jak również leków stosowanych dodatkowo, opieki ambulatoryjnej, hospitalizacji oraz procedur związanych z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. Stwierdzono, że stosowanie epoetyny beta w formule wielodawkowej w obu badanych grupach pacjentów wiązało się z mającym wymiar ekonomiczny zmniejszeniem dawki tego leku (w porównaniu z formą alfa w ampułkostrzykawkach) przy zachowanym takim samym poziomie hemoglobiny. Zastosowanie epoetyny beta jest również związane ze znacząco mniejszym subiektywnym odczuciem bólu przez pacjentów podczas podawania leku.

  Streszczenie angielskie: Cost-effectiveness of two epoetin forms was investigated in a pharmacoeconomical study, performed on 89 hemodialysed patients. The study was crossover, prospective, multicenter, open and randomised. Study drug was epoetin beta in multidose vial form and was compared to epoetin alfa in fixed pre-filled syringes. Treatment duration was 24 weeks, divided into two equal periods. Direct costs of the study drug as well as additional drug costs, ambulatory care, hospitalization, and additional procedures related to Serious Adverse Events that occurred during the study period, have been taken into account. Study conclusion was that anaemia treatment with epoetin beta in a multidose form costs less than the compared epoetin alfa in pre-filled syringes form. According to patients, administration of epoetin beta is related to decreased pain.


  20/40

  Tytuł oryginału: Freedom from rejection and stable kidney function are excellent criteria for steroid withdrawal in tacrolimus-treated kidney transplant recipients.
  Autorzy: Włodarczyk Z., Wałaszewski J., Perner F., Vitko S., Ostrowski M., Bachleda P., Kokot F[ranciszek], Klinger M., Szenohradsky P., Studenik P., Navratil P., Asztalos L., Rutkowski B., Nagy K. Karmar, Hickey D.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.28-31, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This prospective, randomized, multicentre study investigated the efficacy and safety of two tacrolimus-based regimens and their potential to withdraw steroids. Methods: In total 489 patients were randomised to receive either tacrolimus and MMF (n=243) or tacrolimus and azathioprine (n=246) concomitantly with steroids in both treatment groups. The initial oral dose of tacrolimus was 0.2 mg/kg/day, MMF dose was 1 g/day, azathioprine was administered at 1-2 mg/day. Steroids were tapered from 20 mg/day to 5 mg/day. From month 3 onwards, steroids were withdrawn in patients who were free from steroid-resistant rejection and who had serum creatinine concentrations 160 ćmol/L. Study duration was 6 months. Results: Patient survival at month 6 was 98.3 p.c. (Tac/MMF/S) and 98.4 p.c. (Tac/AzaS), graft survival at 6 month was 95.0 p.c. (Tac/MMF/S) and 93.5 p.c. (Tac/Aza/S). The 6-month incidences of biopdy-proven acute rejection were 18.9 p.c. (Tac/MMF/S compared with 28.8 p.c. (Tac/Aza/S), p=0.038. The 6-month incidence of steroid-resistant acute rejection were 2.1 p.c. (Tac/MMF/S) and 4.9 p.c. (Tac/Aza/S), p=ns. At the end of month 3, steroid withdrawal was performed in 60.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 48.8 p.c. (Tac/Aza/S) of patients, p 0.01. During months 4-6, 2.7 p.c. of patients in the Tac/MMF group had a biopsy-confirmed acute rejection compared with 0.8 p.c. of patients in the Tac/Aza group. In patients who continued to receive steroids, the incidences of biopsy-proven acute rejection during months 4-6 were 3.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 132,8 ćmol/L (Tac/Aza/S). Conclusion: Both tacrolimus regimens are efficacious and safe. The combination of Tacrolimus and MMF achieved a lower rejection rate and permitted a higher proportion of steroid-free patients. Ther overall incidence of acute rejection was low and kidney function was good.


  21/40

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromieniowaniu przedoperacyjnemu.
  Tytuł angielski: Early postoperative complications in rectal cancer patients subject to preoperative radiotherapy.
  Autorzy: Nowacki Marek P., Rutkowski Andrzej, Bujko Krzysztof, Olędzki Janusz, Sopyło Rafał
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1123-1137, tab., bibliogr. 34 poz. + bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Pierwszoplanowym celem pracy była ocena ryzyka wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych napromieniowanych przedoperacyjnie z powodu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Celem drugoplanowym była próba odpowiedzi na pytanie czy sposób napromieniania przedoperacyjnego wpływa na odsetek powikłań pooperacyjnych? Materiał i metodyka. Retrospektywnej analizie poddano 224 chorych leczonych od marca 1996 do grudnia 2000 r., u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną, a następnie w trybie planowym wykonano resekcje odbytnicy z dostępu przez laparotomie. Stosowano 2 sposoby napromieniania przedoperacyjnego: napromienianie krótkotrwałe, 5-dniowe (K-RTH), stosowano u chorych z rakiem resekcyjny; długotrwałe, 5-tyg. (D-RTH), stosowano u chorych z guzem pierwotnie nieresekcyjnym. Wyniki. Odsetek poszczególnych typów operacji wykonanych u chorych po radioterapii krótkiej i długiej przedstawiał się podobnie. Śmiertelność pooperacyjna wyniosła 0,04 proc. Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku powikłań pooperacyjnych w obu grupach (K-RTH 35,1 proc. vs D-RTH - 35,5 proc; p = 0,9580). W grupie D-RTH stwierdzono większy odsetek nieszczelności zespolenia (25,6 vs 13,5 proc.; p = 0,15). Dotyczyło to szczególnie niskich zespoleń w odległości do 6 cm od odbyty (D-RTH 34,5 proc vs K-RTH 15,1 proc.; p = 0,07), co wiązało się z większym odsetkiem reoperacji (D-RTH 41,4 proc. vs K-RTH 13,7 proc.; p = 0,018). Wnioski. U chorych po napromienianiu przedoperacyjnym i niskiej resekcji przedniej obserwowano ...


  22/40

  Tytuł oryginału: Pourazowe marzenia senne.
  Tytuł angielski: Posttraumatic dreams.
  Autorzy: Rutkowski Krzysztof
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.49-57, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor artykułu przedstawia różnicowanie pourazowych marzeń sennych w przebiegu PTSD z koszmarami sennymi występującymi w przebiegu innych zaburzeń lękowych. Uwypukla przy tym adaptacyjny charakter marzeń sennych wobec przeżytego urazu.


  23/40

  Tytuł oryginału: Anastomosis site - a risk factor for anastomotic leakage after elective anterior resection of rectal cancer.
  Tytuł polski: Wysokość zespolenia jako czynnik ryzyka nieszczelności u chorych po elektywnej resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy.
  Autorzy: Rutkowski Andrzej, Nowacki Marek P., Olędzki Janusz, Bujko Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.295-299, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy wysokością zespolenia okrężniczo-odbytniczego, a ryzykiem nieszczelności i reoperacji. Badano również zależność pomiędzy odległością guza od brzegu odbytu, a szansą na wykonanie operacji oszczędzającej zwieracze. Metoda. Oceniono retrospektywnie 301 chorych, u których wykonano elektywną resekcję przednią z powodu raka odbytnicy. Z badania wyłączono pacjentów, u których występowały naglące wskazania do operacji oraz będących w złym stanie ogólnym, z niedokrwistością lub cukrzycą insulinozależną, o ponad 10-letnim przebiegu. Oceniono ryzyko występowania objawowej nieszczelności. Nieszczelność zespolenia podejrzewano w przypadku objawów rozlanego zapalenia otrzewnej, ropnia w miednicy, obecności gazu lub ropy w drenie. Podejrzenie to weryfikowano badaniem per rectum, ednoskopowo, badaniami obrazowymi oraz oceniano śródoperacyjnie, jeżeli stan chorego wymagał reoperacji. Analizy statystycznej dokonano przy pomocy testu chi-kwadrat przy założonym progu znamienności p 0,05. Wyniki. Wczesne powikłania pooperacyjne (do 30 dni od zabiegu) wystąpiły u 94 chorych (31,2 proc.). Zmarło 2 pacjentów (0,7 proc.). Odsetek nieszczelności zespoleń wyniósł 13,6 proc. Największe ryzyko nieszczelności stwierdzono wówczas gdy dolna granica guza znajdowała się w odległości od 5 cm (26,5 proc.). Przy takim umiejscowieni, odsetek operacji oszczędzających zwieracze był mały (33,1 proc.). Gdy dolna granica guza znajdowałą się w środkowej części odbytnicy, ale poniżej załąmka otrzewnej (powyżej 5 cm do 7-8 cm od brzegu odbytu), ryzyko nieszczelności zespolenia wynosiło 17,3 proc...


  24/40

  Tytuł oryginału: Upregulation of fatty acid synthase gene expression in experimental chronic renal failure.
  Autorzy: Szołkiewicz Marek, Niewęgłowski Tomasz, Korczyńska Justyna, Sucajtys Elżbieta, Stelmańska Ewa, Goyke Elżbieta, Świerczyński Julian, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (12) s.1605-1610, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hypertriglyceridemia associated with chronic renal failure (CRF) and elevated plasma concentration of very-low-density lipoprotein (VLDL) are thought to be a consequence of the depressed lipoprotein lipase and hepatic lipase activities and impaired clearance of lipoproteins. However, ther is some evidence that the lipoproteins overproduction might also contribute to hypertriglyceridemia in CRF. This study was performed to test the hypothesis that the increased rate of lipogenesis consequent to upregulation of fatty acid synthase (FAS), a key lipogenic enzyme, gene expression could contribute to overproduction of triacylglycerols and to hypertriglyceridemia in CRF. FAS activity, FAS protein mass (Western nlot analysis), and FAS mRNA level (Northern blot analysis) in liver and epididymal white adipose tissue (WAT) were measured in male Wistar rats 6 weeks after subtotal (5 of 6) nephrectomy or shan operation. Moreover, the rate of lipogenesis in WAT was determined. The CRF group showed significant increase in FAS gene expression (measured as activity, mRNA, and protein abudance) in both liver and WAT. This was associated with the increase in the lipogenesis rate and with the increase in plasma triacylglycerol and VLDL concentrations. Our results suggest that not only decreased removal, but also an increase of triacylglycerol production could contribute, in part, to the CRF-associated hyperlipidemia. Upregulation of FAS gene expression, shown in this report for the first time, reveals another factor involved in disturbed lipid metabolism in CRF....


  25/40

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  26/40

  Tytuł oryginału: Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinowego u pacjentów leczonych erytropoetyną - mity i fakty.
  Tytuł angielski: Pure red cell aplasia (PRCA) in erythropoietin treated patients - myths and facts.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Czekalski Stanisław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.207-211, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekombinowana ludzka erytropoetyna jest stosowana w leczeniu niedorkwistości w przegu niewydolności nerek (zarówno u chorych leczonych zachowawczo jak i dializowanych) już od ponad 15 lat. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się doniesienia o występowaniu przeciwciał przeciwko erytropoetynie oraz o wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego (PRCA). PRCA to wybiórczy zanik utkania erytropoetycznego szpiku prowadzący do ciężkiej niedokrwistości. Niedokrwistość występująca w przebiegu PRCA ma charakter normochromiczny i normocytarny. Zespół ten spowodowany jest wystąpieniem przeciwciał neutralizujących skierowanych przeciwko erytropoetynie. Polega on na nagłym rozwoju niedokrwistości, u pacjentów leczonych dotąd z powodzeniem przy pomocy rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny, a zwiększanie dawki tego leku nie daje żadnego efektu. Zespół erytroblastopenii u pacjentów poddawanych terapii erytropoetyną występuje nieco mniej niż 1 na 10.000 pacjentów na rok. Do chwili obecnej na świecie zgłoszono ponad 140 przypadków podejrzenia PRCA, z których 2/3 potwierdzono badaniem cytologicznym szpiku kostnego. W chwili obecnej cała populacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w Polsce, którzy są poddawani terapii erytropoetytną nie przekracza 10.000 osób. Innymi słowy potencjalnie możliwe jest wystapienie jednego przypadku PRCA rocznie. Największą grupę chorych z PRCA stanowią chorzy leczeni erytropoetyną alfa. Powikłanie to może jednak wystąpić także w przypadku ...

  Streszczenie angielskie: Recombinant human erythropoietin (rhuEpo) has been used in the treatment of anaemia in patients with chronic renal failure for more than 15 years. There have been several reports concerning the occurrence of antibodies against rhuEpo. Recently a syndrome of Pure Red Cell Aplasia (RPCA) has been identified in patients receiving treatment with rhEpo. RPCA leads to severe anaemia in affected individuals requiring blood transfusions. The incidence of this syndrome is estimated at 1 per 10000 patients per year. 140 suspected cases of PRCA have been reported to date, 2/3 of them confirmed by bone marrow examination. Currently there are about 10000 patients receiving rhuEpo treatment in Poland, which gives the number of potential PRCA cases of 1 per year. Most reported cases of PRCA occurred in patients receiving erythropoietin alfa, but available evidence clearly suggests, that it may affect those receiving other forms of rhuEpo. Inappropriate handling of the drug has been implied as one possible factor increasing the risk of PRCA. Majority of PRCA cases were reported in those receiving rhuEpo subcutaneously. Change to intravenous treatment, would increase the cost of treatment and also make it difficult for predialysis patietns as well for those on CAPD. Taking into consideration the incidence of PRCA, the fact that it is not life treating as well as farmacoeconomic reasons it seems that a change to intravenous dosing in all patients cannot be substantiated. In individual ...


  27/40

  Tytuł oryginału: Leczenie mykofenolanem mofetylu pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Treatment with mycophenolate mofetil in patients with chronic glomerulonephritis - personal observations.
  Autorzy: Bułło Barbara, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.220-224, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mykofenolan mofetylu (MMF) jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym od wielu lat u pacjentów po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Jak dotychczas niewiele wiadomo o jego skutecznosći w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Celem badań była ocena efektywności leczenia MMF u pacjentów z opornym na leczenie zespołem nerczycowym w przebiegu pierwotnych glomerulopatii. MMF zastosowano u 3 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku 19-28 lat, u których na podstawie biopsji nerki rozpoznano glomerulopatię mezangialną proliferacyjną (3 chorych) i FSGS (2 chorych). Lek w dawce 2 x 1,0 g podawano doustnie przez okres 1 roku. Po zakończeniu leczenia planowano konwersję do azatiopryny jako kontynuację leczenia immunosupresyjnego. Remisję zespołu nerczycowego uzyskano tylko u jednej chorej, a u pozostałych 4 chorych nie obserwowano spadku białkomoczu. U 1 pacjentki doszło do rozwoju niewydolności nerek w okresie przeprowadzania badań. Wydaje się, że leczenie MMF u pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiami jest nadal kontrowersyjne. Wskazane byłoby przeprowadzenie wieloośrodkowych badań randomizowanych, które mogłyby pomóc wyjaśnić właściwe miejsce MMF w leczeniu pierwotnych glomerulopatii.

  Streszczenie angielskie: Mycophenolate mofetil (MMF) a immunosuppresive agent has been used successfully in patients with solid organ transplatnation. However, little is known abourt the effects of MMF in autoimmune diseases. The aim of the presented study was to assess the effectiveness of MMF therapy in patients with resistant nephrotic syndrome during chronic primary glomerulonephritis (GM). We treated 3 women and 2 men, aged 19-28 years. The underlying glomerular disease were mesangial proliferative GM (n = 3) and FSGS (n = 2). MMF applied in the dosage 2 x 1.0 g during 1 year. After treatment conversion was planned to azathioprine forimmunosuppressive therapy continuation. Only in 1 pts we obtained remission of nephrotic syndrome, but in 4 others decrease of proteinuria was observed. One patient developed renal failure during the time of treatment. Therapy of MMF in pts with primary glomerulonephritis is still controversial. It is important to perform a randomised multicentre study that would help explain the place of MMF tretament in primary GM.


  28/40

  Tytuł oryginału: Integracja pozaszkolna jako sposób podnoszenia poziomu aktywności ruchowej niewidomych i słabo widzących
  Autorzy: Rutkowski Dariusz
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.325-331, tab., bibliogr. [13] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Związek Harcerstwa Polskiego


  29/40

  Tytuł oryginału: Metabolizm nukleotydów : ich rola w przemianach energetycznych i procesach regulacyjnych u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Jagodziński Piotr, Rutkowski Bolesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 96 k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/40

  Tytuł oryginału: Co należy dziś wiedzieć o á-karotenie i innych karotenoidach?
  Tytuł angielski: What should be known nowadays about á-carotene and other carotenoids?
  Autorzy: Rutkowski Maciej, Grzegorczyk Krzysztof
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.863-873, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Some carotenoids, particularly á-carotene are numbered among antioxidants effective in th eprevention of civilization-related diseases. The present study based on the data from specialist literature is a compendium of current information on these compounds. The structure of carotenoids, their class division and current name have been presented. Natural sources of these substances as well as physicochemical properties have been given. Metabolism of á-carotene as the most important provitamin A has been discussed. The survey of its biological function in human organism has been performed paying particular attention to antioxidant action also concerning some other carotenoids. Biological activity of the discussed compounds and causes of its diffferentiation have been demonstarted. Views on normal plasma á-carotene concentration have been presented and more important therapeutic applications have been characterized. Avaiable á-carotene pharmaceutical preparations have been listed. Its side effects have also been discussed.


  31/40

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce biopsji chirurgicznej w diagnostyce mięsaków tkanek miękkich.
  Autorzy: Nowecki Zbigniew I., Rutkowski Piotr, Mroczkowski Paweł
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.46-50, 1 tabl., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono metody pobierania materiału do badania mikroskopowego podczas postępowania diagnostycznego w mięsakach tkanek miękkich. Właściwie przeprowadzona biopsja jest decydującym etapem dla prawidłowego rozpoznania i leczenia guzow tkanek miękkich. Na podstawie analizy piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych określono, że zalecanym sposobem jest otwarta biopsja chirurgiczna nacinająca. Podkreślono konieczność prowadzenia diagnostyki i leczenia mięsaków tkanek miękkich w multidisciplinarnych zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w onkologicznych ośrodkach referencyjnych.


  32/40

  Tytuł oryginału: Zespolenie przewodowo-jelitowe w III/V segmencie wątroby oraz protezowanie endoskopowe dróg żółciowych jako dwie podstawowe metody postępowania paliatywnego w przypadkach żółtaczki mechanicznej spowodowanej nowotworem złośliwym zajmującym wnękę wątroby
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Rutkowski Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.262-266, il., tab., bibliogr. 26 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/40

  Tytuł oryginału: Epidemiologia schyłkowej niewydolności nerek w Polsce.
  Tytuł angielski: Epidemiology of end stage renal disease in Poland.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.67-75, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10 Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schyłkowa przewlekła niewydolność nerek przez szereg lat stanowiła w Polsce oznakę zbliżającej się śmierci pacjenta. Sytuacja ta uległa dramatycznej poprawie dzięki konsekwentnemu rozwojowi, który nastąpił w zakresie leczenia nerkozastępczego. Dotyczy to zarówno podstawowych form dializoterapii, to jest hemodializy i dializy otrzewnowej jak też transplantacji nerek. Zwiększenie dostępności terapii nerkozastępczej miało nie tylko niewątpliwy wpływ na znaczący wzrost liczby poddawanych jej pacjentów (o 250 proc. w okresie 1991-2001) ale również na kryteria kwalifikacji chorych do tego leczenia. Spowodowało to narastanie z roku na rok liczby chorych z nefropatią cukrzycową oraz nadciśnieniową. Jest to zjawisko obserwowane w wielu krajach na całym świecie, co oznacza iż w Polsce sytuacja w tym zakresie uległa normalizacji. Podobnie rzecz się ma z wiekiem pacjentów leczonych metodami nerkozastępczymi. Wyraźnie starzenie się populacji tych chorych wraz ze wspomnianymi powyżej zmianami w zakresie schorzeń prowadzących do rozwoju schyłkowej niewydolności nerek stanowić będzie coraz bardziej znaczący problem dla systemów ochrony zdrowia w Polsce, tak jak w szeregu innych krajach świata.

  Streszczenie angielskie: Development of end stage renal disease for many years was in Poland "signum mali ominis" for patients with this syndrome. Situation dramatically changes as a consequence of dramatic development of renal replacement therapy. This progress was observed not only in basic forms of dialysis therapy (hemodialysis and peritoneal dialysis) but also renal transplantation. Increased availability of renal replacement therapy influenced both on the increment total number of treated patients (by 250 proc. during period 1991-2001) and an qualification critora. These changes caused substantial increase of patients wiht diabetic and hypertensive nephropathy. Such phenomenon is observed in whole the worid and one can conclude that situation in this matter is normalizing in Poland. Similar situation is observed taking into account age of treated patients together with described above changes in primary diseaseas leading to end stage renal disease will cause more and more significant problem for health care system in Poland and many other countries.


  34/40

  Tytuł oryginału: Niezapomniana krzywda - postawy sybiraków wobec sprawców deportacji.
  Tytuł angielski: An unforgettable harm - attitudes of sybiracs towards perpetrators of deportation.
  Autorzy: Jackowska Ewa
  Opracowanie edytorskie: Rutkowski Krzysztof (koment.).
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.63-75, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia wyniki badań na temat psychiatryczno-psychologicznych następstw prześladowań ofiar reżimu stalinowskiego w postaci objawów chronicznego zespołu stresu pourazowego. Grupą badaną były osoby, które w wieku rozwojowym w latach 1940-41 zostały deportowane w głąb ZSRR. Celem doniesienia jest wyłonienie najbardziej traumatycznych stresorów oddziałujących na te osoby, ukazania ich postaw wobec sprawców, a w szczególności wykazanie zależności między deklarowanym przez badanych przebaczeniem a nasileniem objawów PTSD.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is a presentation of traumatic stressors present during a 6 year-long deportation into the USRR, the attitudes of Sybiracs towards perpetrators of deportation and the dependence between a forgiving attitude and a severity of current PTSD symptoms. The subjects were 100 people who had been deported to Kazachstan or Northern Siberia in 1940/1941. The structured interview and Inventory for PTSD were used. The results pointed out that deportation was a traumatic experience for the deportees. 39 p.c. of the subjects asserted their hatred towards the perpetrators of deportation, 15 p.c. declared impossibility of forgiveness. The lack of forgiveness correlated with the intenisty of PTSD symptoms.


  35/40

  Tytuł oryginału: Terapia szamańska.
  Terapia chamanica.
  Autorzy: Rutkowski Krzysztof
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (4) s.27-33, il., bibliogr. 13 poz. - 50 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów - Sympozjum nt. medycyny tradycyjnej Ameryk Warszawa 10-14.07. 2000 - Tekst równol. w jęz. hiszp.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/40

  Tytuł oryginału: Transplantologia w medycynie przyszłości.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.367-376, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Konferencja naukowa pt. Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim Gdańsk 09-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  37/40

  Tytuł oryginału: Andrzej Manitius (1927-2001) - profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Chorób Nerek AM w Gdańsku w latach 1970-1992.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.473-483, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • bibliografia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Manitius
 • Andrzej 1927-2001


  38/40

  Tytuł oryginału: Imatinib mesilate - inhibitor kinazy tyrozynowej w leczeniu nowotworów zrębu przewodu pokarmowego - gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Tytuł angielski: Imatinib mesylate - tyrosine kinase inhibitor in the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Autorzy: Ruka Włodzimierz, Rutkowski Piotr, Nowecki Zbigniew, Grzesiakowska Urszula, Nasierowska-Guttmejer Anna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.562, 564-569, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gastrointestinal stromal tumours (GIST) są nowotworami tkanki mezenchymalnej zrębu przewodu pokarmowego, charakteryzującym się dużą złośliwością i opornością na standardową chemioterapię. Obecność błonowego receptora CD 117 (protoonkogen c-KIT) w komórkach nowotworowych wskazuje, że guzy te wywodzą się z komórek Cajala. Diagnostyka tego wyodrębnionego w ostatnich latach mięsaka jest trudna, a wyniki leczenia niezadawalające. Zachęcające wyniki płynące z III i IV fazy badań klinicznych nad zastosowaniem przedstawiciela nowej klasy leków celowanych molekularnie - imatinibu - inhibitora kinaz tyrozynowych dają nadzieję na możliwość uzyskania skutecznego leku dla pacjentów, u których zaawansowanie miejscowe guza wyklucza możliwość wykonania radykalnego zabiegu chirurgicznego. W pracy przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z badań nad leczeniem imitanibem chorych na GIST. Wprowadzenie imitanibu do terapii znacząco zmieniło sposób leczenia GIST. Większość chorych (77-93 proc.) we wszystkich protokołach badań klinicznych żyje i jest nadal leczona imatinabem co świadczy o zahamowaniu u nich progresji choroby. Wraz ze wzrostem czasu leczenia wzrasta jednak oporność na imatinib. Toksyczność leczenia w dawce 400-800 mg jest niewielka i dotyczy głównie pojawiających się obrzęków i niedokrwistości. W pracy omówiono także nierozwiązane jeszcze problemy kliniczne u chorych na GIST leczonych imitabinibem , m.in. kryteria diagnostyczne GIST, kryteria oceny odpowiedzi na ...

  Streszczenie angielskie: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) comprise a group of sarcomas of the gastroinestinal tract at high risk of recurrence and resistance to chemotherapy. The presence of membrane receptor CD-117 (c-KIT protooncogene) in the GIST cells indicates their origin from cells of Cajal. The diagnosis of these tumours is difficult and treatment results unsatisfactory. Results of phase III and IV of clinical trials on the usefulness of the new molecular targeting drug - imatinib - tyrosine kinases inhibitor in treatment of inoperative GISTs show its effectiveness. The paper describes current clinical experience in the treatment of GIST patients with imatinib. The introduction of imatinib to the therapy has markedly altered the clinical approach to GIST. High percentage of patients (77-93 p.c.) in all cinical trials is still alive and its treated with imatinib, which implies at least the stop of the progression of the disease. However, with longer follow-up time, the resistance to imatinib is increasing. Imatinib in doses of 400-800 mg demonstrates low toxicity, including mainly edema and anemia. The unsolved clinical problems in GIST patients treated with imatinib are presented: diagnostic criteria of GIST, assessment of the response to imatinib, the period of time of treatment wiht imatinib, the combination of surgical resection with imatinib. The authors suggest organizing nation-wide health program, in cooperation with interested parties, to ensure access to this expensive ...


  39/40

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii chorób nerek
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Rutkowski Bolesław
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.163-166, il., bibliogr. 14 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/40

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny, radiologiczny i bakteriologiczny przyzębia u chorych leczonych cyklosporyną A po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Clinical, radiological and bacteriological status of periodontium in cyclosporine A treated patients after renal transplantation.
  Autorzy: Tyrzyk Sebastian, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Bochniak Mariusz, Kędzia Anna, Szumska-Tyrzyk Beata, Rutkowski Przemysław
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.55-62, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Cyklosporyna A (CsA) jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym w zapobieganiu odrzucania allogennych przeszczepów narządów. Coraz szersze stosowanie CsA także w innych patologiach ogólnoustrojowych pociąga za sobą narastanie problemów związanych z ubocznymi jej działaniami. W jamie ustnej dotyczy to głównie przerostu dziąseł, które w dużym stopniu upośledzają estetykę oraz utrudniają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej, co może skutkować zapaleniami dziąseł i przyzębia z dalszymi tego następstwami. Cel pracy. Celem pracy były badania kliniczne, radiologiczne i bakteriologiczne przyzębia u pacjentów leczonych CsA po przeszczepie nerki. Materiał i metody. Badaniami objęto 20 chorych w wieku 21-64 lat. Poziom higieny jamy ustnej oceniano za pomocą wskaźnika API. W ocenie stanu przyzębia stososwano zmodyfikowany wskaźnik SBI, pomiar głębokości kieszonek dziąsłowych/przyzębnych, procentową częstość występowania przerostów dziąseł, stopień ubytku kości według Entina (na podstawie pantomogramu). Badania kliniczne uzupełniano badaniami bakteriologicznymi. Wyniki. Optymalną higienę jamy ustnej stwierdzono u 10 proc. chorych, a niedostateczną u 35 proc. badanych. Przerosty dziąseł występowały u 65 chorych. U żadnej osoby nie zanotowano przyzębia klinicznie zdrowego (SBI 10 proc.), u połowy badanych występowało uogólnione zapalenie przyzębia ze wskaźnikiem SBI 100-50 proc. i średnią głębokością kieszonek 2,8 mm. W 90 proc. przypadków stwierdzono ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cyclosporine A (CsA) is an immunosuppressive agent used to prevent rejection of allogenic organs transplantations. An increasing use of, also in other systemic diseases, causes more problems of side effects of the drug. In oral cavity, tehre is mainly gingival overgrowth that considerably compromises esthesis and makes oral cavity hygiene more difficult, which can result in gingivitis , periodontitis and the consequences there of. Objectives. The aim of the study was to conduct some clinical, radiologcial, and bacteriological investigations into the periodontium of some patients receiving CsA after the renal transplantation. Material and methods. 20 renal transplant recipients aged 21-64 years were examined. The level of oral cavity hygiene was assessed ith the API index, while the condition of the periodontium was determined by means of the SBI index, measurements of gingival/periodontal pocket depth, the incidence (percentage) of gingival overgrowth, and alveolar bone level (Entin scale based on pantomogram). Clinical examinations were completed by bacteriological studies. Results. The optimal oral cavity hygiene was demonstrated in 10 p.c. of the patients, while 35 p.c. were not sufficient. Gingival overgrowth was found in 65 p.c. of the patients. No patients had a clinically healthy periodontium (SBI 10 p.c.) and in a half of the subjects the presence of generalized periodontitis was revealed, the relevant SBI being 100-50 p.c. with an avrage pocket ...

  stosując format: