Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUTKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych
Autorzy: Aponowicz Iwona, Białas Tomasz, Czapiewski Mirosław, Grzybek Sergiusz, Hałaczkiewicz Michał, Hołub Joanna, Nogalski Bogdan, Pietrusiński Mieczysław, Reszczyńska Danuta, Rutka Ryszard, Rybicki Jacek M., Tokarski Stefan, Wysocka Magdalena, Zwolakiewicz Leszek
Opracowanie edytorskie: Nogalski Bogdan (red.), Rybicki Jacek M. (red.).
Źródło: - Toruń, Wydaw. "Dom Organizatora" 2002, 424 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,019

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  2/2

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena następstw leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji.
  Tytuł angielski: Ultrasonography in monitoring results after lithotripsy treatment in children with urolithiasis.
  Autorzy: Rutka Jacek, Jung Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.408-409, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają ocenę ultrasonograficzną następstw leczenia metodą litotrypsji dzieci chorych na kamicę układu moczowego. W badanej grupie było 260 chorych (142 dziewczynki i 118 chłopców) w wieku 2-18 lat leczonych w Klinice Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM w Warszawie w latach 1991-2001. W badanej grupie 260 chorych wykonano w 541 zabiegów ESWL (śr. 2 zabiegi u jednego chorego), w tym 476 (87,9 proc.) zabiegów na nerkach i 65 (12,1 proc.) na moczowodach. W badaniach USG po zabiegach litotrypsji stwierdzono: w 128/476 (26,8 proc.) przypadkach zmiany w warstwie miąższowej nerek, w 72/476 (15,1 proc.) zastój w układach kielichowo-miedniczkowych nerek, w 8/476 (1,6 proc.) przypadkach zatrzymanie złogu w górnym odcinku mocozowodu, w 6/541 (1,1 proc.) przypadkach zatrzymanie złogu w dolnym odcinku moczowodu, w 4/541 (0,7 proc.) przypadkach obraz "drogi kamieni - steinstrasse". W 323/541 (59,7 proc.) przypadkach w badaniu USG nie stwierdzono zamian w układzie moczowym po zabiegach litotrypsji.

  Streszczenie angielskie: The authros discuss the results after lithotripsy treatment in ultrasonographic examination in children with urolithasis. The study included 260 children (142 girls and 118 boys) aged 2-18 years treated in our Department since 1991 until 2001. In 260 children were performed 541 lithotripsy procedures (476 kidney and 65 ureter units). In ultrasonography examination after lithotripsy treatment were found: in 128/476 (26.8 proc.) cases changes in kideny parenchyma, in 72/476 (15.1 proc.) cases urinary retention in pyelocalyceal system, in 8/476 (1.6 proc.) cases stone in upper part of ureter, in 6/541 (1.1 p.c.) cases stone in lower part of ureter, in 4/541 (0.7 p.c.) "steinstrasse". In 323/541 (59.7 p.c.) cases changes in urinary tract in ultrasonography examination were not observed.

  stosując format: