Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUSZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Program CINDI WHO jako modelowy program profilaktyki chorób przewlekłych i promocji zdrowia.
Autorzy: Drygas Wojciech, Ruszkowska Joanna, Mianowany Mariusz
Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.33-37, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,596

Streszczenie polskie: Przewlekłe choroby niezakaźne są obecnie jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Zintegorwane programy profilaktyki i promocji zdrowia, takie jak międzynarodowy Program CINDI WHO, mają pomóc w opanowaniu narastającej epidemii tych chorób. W artykule opisano strukturę organizacyjną oraz założenia i cele programu. Przedstawiono również zasady wdrażania Programu CINDI w Polsce z uwzględnieniem kolejnych etapów jego realizacji w jednym z tzw. obszarów demonstracyjnych. Omówino szczegółowo działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prewencji chorób niezakaźnych, mmonitorowania stanu zdrowia ludności oraz ewaluacji wyników programu. Ponadto zaprezentowano główne przeszkody utrudniające realizację Programu CINDI WHO w Polsce.

Streszczenie angielskie: Noncomunicable chronic diseases are one of the most important health matters in the world. Integrated activities of prevention and health promotion, such as CINDI Programme, are to stop the increasing epidemic of these kind of diseases. In the article the organizational structure, guidelines and aims of international CINDI Programme are described. There are the rules of putting the programme into practice in Poland presented as well with special emphasis on each stage of programme realization in one of demonstration areas. The units concerning health education, noncommunicable diseases prevention, monitoring of population health condition and evaluation of programme results are discussed in detail. Furthermore, the main obstacles making realization of the programme in Poland difficult are presented in the article.


2/2

Tytuł oryginału: Aktywność fizyczna - wciąż niedoceniany element profilaktyki zdrowotnej.
Tytuł angielski: Physical activity - still underestimated element of disease prevention.
Autorzy: Kałucka Sylwia, Ruszkowska Joanna, Drygas Wojciech
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.367-371, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Systematycznie podejmowany wysiłek fizyczny jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość i długość trwania życia człowieka. Jest on również doskonałym, choć niedocenianym narzędziem profilaktyki i wielu przewlekłych chorób niezakaźnych. W artykule przypomniano podstawowe korzyści zdrowotne płynące z regularnego stosowania wysiłku fizycznego. Omówiono też krótko działanie wysiłku jako środka wspomagającego leczenie niektórych chorób. Ponadto przedstawiono poziom aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego na tle 5 innych krajów objętych międzynarodowym badaniem "Bridging the East-West Health Gap". Niechęć do systematycznego podejmowania wysiłku fizycznego oraz najważniejsze problemy zdrowotne Polaków wymagają opracowania skutecznych metod propagowania aktywności fizycznej. Organizowana po raz drugi Ogólnopolska Kampania na rzecz Aktywności Fizycznej jest przykładem takiego przedsięwzięcia. Jej główne założenia i cele również zaprezentowano w pracy.

    Streszczenie angielskie: Systematically taken physical activity is one of the most important factors affecting quality and length of human life. It is also a good but understimated method of preventing many kinds of noncommunicable chronic diseases. The main beneficial effects of physical activity on health are presented in the article. The way of increasing treatment in some illnesses is briefly summarised as well. The level of physical activity of Polish society and 5 other countries included in the international project "Bridgine the East-West Health Gap" is also presented in this paper. Unwillngness of taking exercises regularly and the main health problems in Poland make establishing effective methods of promoting active way of the living vital. The Great Nationwide Campaign of Physical Activity organised for the second time is an example of such an action. The basic rules and aims of the second time is an example of such an action. The basic rules and aims of the campaign are described in the article.

    stosując format: