Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUSIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Znaczenie i przebieg odpowiedzi komórkowej w zapaleniach błony naczyniowej oka.
Tytuł angielski: Significance and the course of cell-mediated response in uveitis.
Autorzy: Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.113-114, bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg odpowiedzi typu komórkowego w zapaleniu błony naczyniowej oka. W ostatnich latach wykazano, że ten typ odpowiedzi odgrywa znaczącą rolę w patogenezie i rozwoju schorzenia.

  Streszczenie angielskie: In this paper the course of cell-mediated response in uveitis was presented. In recent years, it has been considered that this type of response has had an important role in the pathogenesis and development of this disease.


  2/4

  Tytuł oryginału: Znaczenie antygenu HLA B27 i endotoksyn bakteryjnych w ostrym zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: Significance of HLA B27 antigen and bacterial endotoxins in the acute anterior uveitis.
  Autorzy: Misiuk-Hojło Marta, Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.243-246, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono poglądy na temat etiologii zapaleń przedniego odcinka błony naczyniowej. Omówiono znaczenie najbardziej predysponujacych czynnikiów: genetycznego - szczególnie obecność antygenu HLA B27 - oraz zakażeń bakteryjnych, spowodowanych głównie przez bakterie Gram-ujemne. Badania eksperymentalne dotyczące doświadczalnego zapalenia błony naczyniowej wywołanego endotoksyną, przeprowadzane na modelach zwierzęcych, pozwalają częściowo wyjaśnić przypuszczalne patogenetyczne mechanizmy tych chorób.

  Streszczenie angielskie: The paper present an overview on the anterior uveitis etiology. The significance of the most predisposing factors: the genetic one, especially antigen HLA B27 and bacterial infection, mostly Gram-negative, are discussed. The research concerning endotoxin-induced anterior uveitis on the animal models offer the possible explanation for the pathogenesis of human disease.


  3/4

  Tytuł oryginału: Leczenie hormonale raka stercza.
  Autorzy: Dutkiewicz S.
  Opracowanie edytorskie: Rusiecka-Kuczałek E. (koment.).
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.45-49, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesną wartość kliniczną i znaczenie hormonoterapii raka stercza. Omówiono też metodę blokady androgenowej, scharakteryzowano hormonoterapię neoadjuwantową i adiuwantową oraz pozostałe sposoby leczenia hormonoterapią raka stercza.

  Streszczenie angielskie: Hormonal treatment of prostate cancer (CaP). In paper are presented clincal value and the role of hormonal therapy in prostate cancer today. Presented was two the androgen blockade (CaP) therapy, neoadjuwant and adjuwant hormonal therapy and other characteristics hormonotherapy of CaP.


  4/4

  Tytuł oryginału: Results of treatment with concurrent radiotherapy and cisplatin-based chemotherapy for cancer of the uterine cervix - a preliminary assessment.
  Tytuł polski: Wstępna ocena wyników leczenia raka szyjki macicy napromienianiem skojarzonym z chemioterapią opartą na cisplatynie.
  Autorzy: Rusiecka Małgorzata, Ziemba Beata, Dryl Jacek, Bojarowska Katarzyna, Słocka Beata
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.301-304, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Badanie podjęto w celu wykazania różnicy w wynikach leczenia radiochemioterapią i radioterapią, oraz wskazania metody skuteczniejszej w leczeniu raka szyjki macicy. Materiał i metoda. Badaniem objęto 53 chore na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, poddane radiochemioterapii w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. z powodu nowotworu zaawansowanego miejscowo: stadia kliniczne od IB-2 do IVA - grupa C. Grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy, w stadiach zaawansowania klinicznego od IB-1 do IVA, leczonych wyłącznie radioterapią w 1997 roku - grupa R. Obie grupy były porównywalne pod względem wieku, warunków napromieniania, rodzaju brachyterapii. W grupie C znalazło się więcej chorych z zaawansowanym nowotworem (bulky, oraz przewaga liczbena wyższych stadiów klinicznych). W grupie tej zastosowano wlewy cisplatyny 1 raz w tygodniu w dawce 40 mg/mý, lecz nie więcej niż 70 mg na 1 wlew. Z powodu masywnego krwawienia z dróg rodnych 6 chorych napromieniono metodą hiperfracji: 2 x 1,2 Gy z przerwą 8 h, aby nie stosować hipofrakcjonacji hemostatycznej. Wyniki. U wszystkich chorych grupy C zaobserwowano pozytywny efekt terapii, w tym ponad 50 proc. całkowitych remisji. U ponad 70 proc. kobiet stosowano sterydy z powodu leukopenii, a 4 chore nie otrzymały pełnej chemioterapii - 6 kursów cisplatyny, z powodu trombocytopenii, które wydaje się być największym problemem leczenia skojarzonego. Ilość odczynów poprowmiennych wzrosła, lecz nie wydłużyła się w czasie, ani nie osiągnęła większego natężenia. Podsumowanie. Wczesne wyniki skojarzonego leczenia radiochemioterapią płąskonabłonkowego raka szyjki macicy są bardzo obiecujące i rekomendują powyższy schemat jako standard terapeutyczny w tym schorzeniu.

  stosując format: